Polling Booth in Durgapur Assembly Constituency


LIST OF POLLING BOOTH IN Durgapur

BELOW IS A LIST OF ALL THE POLLING BOOTHS FALLING UNDER THE Madhyamgram ASSEMBLY (VIDHAN SABHA) CONSTITUENCY, WEST BENGAL (WB). GIVEN ALONG IS THE DETAILED ADDRESS FOR EACH POLLING BOOTH
Polling Station No. Polling Station Total Voters Area
1 Parulia Majhipara F P School 1119 Durgapur (M Corp.)
2 Parulia F P School 864 Durgapur (M Corp.)
4 Biju Pada Mahalla Samiti 864 Durgapur (M Corp.)
5 Kamal Pur F P School 674 Durgapur (M Corp.)
9 Dhobi Ghat F P School 1099 Durgapur (M Corp.)
11 Raghunathapu F P School 648 Durgapur (M Corp.)
18 D.I.V.C Public School 883 Durgapur (M Corp.)
21 Hop 1037 Durgapur (M Corp.)
24 Durgapur Ispat Vidyalaya 657 Durgapur (M Corp.)
27 Shibaji Road Boys High School 721 Durgapur (M Corp.)
28 Rabindrabhaban A-Jon 944 Durgapur (M Corp.)
30 Ramkrishna Avenue Primary School 696 Durgapur (M Corp.)
33 Harshabardhan Road Primary School 801 Durgapur (M Corp.)
36 A- Zone Boys Multipurpose 1045 Durgapur (M Corp.)
37 Mukul Narshari.D.S.P Mahila Samaj. 589 Durgapur (M Corp.)
39 Akbar Road Girls School 861 Durgapur (M Corp.)
41 Guruteg Bahadur School Kazi Nazrul Islam Sarai 753 Durgapur (M Corp.)
44 Sent Peter School 1138 Durgapur (M Corp.)
46 Fain Arts Club 666 Durgapur (M Corp.)
47 Durgapur Ispat VidyalayaMirabai Road 849 Durgapur (M Corp.)
48 Lala Lajapat Ray Primary School 732 Durgapur (M Corp.)
52 Ispatanagari Meghanath Saha Madhyamik Vidyalaya 839 Durgapur (M Corp.)
55 Pranabanand Bidyamandir 958 Durgapur (M Corp.)
56 Durgapur ShtilPlant Spoh Eyasoshiyeshan 709 Durgapur (M Corp.)
58 Niutan Mukul School 882 Durgapur (M Corp.)
61 BidhanabhabanEdision Road 914 Durgapur (M Corp.)
63 Malatiparapas Garlas School Bi-Jon 1031 Durgapur (M Corp.)
66 Malatiparapas Bayejaskul Bi-Jon 869 Durgapur (M Corp.)
67 Bidyasagar Primary School 537 Durgapur (M Corp.)
70 Ispat Nagari F P School 629 Durgapur (M Corp.)
73 V NPrasad S S K 1186 Durgapur (M Corp.)
74 Durgapur Ispat Bidyalay P C Road 705 Durgapur (M Corp.)
80 Durgapur Sosaiti Ab Edukeshanal Myanejament Tansen Road 1067 Durgapur (M Corp.)
83 Bijra High School 771 Durgapur (M Corp.)
85 William Carry Helath Centre 1056 Durgapur (M Corp.)
86 Sovapur F P School 931 Durgapur (M Corp.)
87 Padadai F P Chool 665 Durgapur (M Corp.)
88 Ispatapalli S S K 663 Durgapur (M Corp.)
90 Haribajar Ef Pi School 579 Durgapur (M Corp.)
91 Durgapur Gabharnament Kalej 851 Durgapur (M Corp.)
93 Fulazor F C School 624 Durgapur (M Corp.)
97 Institute Of Hearing Handicaped 693 Durgapur (M Corp.)
100 Rani Shiromani F P School 1152 Durgapur (M Corp.)
101 Bidyapati Primary School 756 Durgapur (M Corp.)
103 Sepako Kamiuniti Hal 810 Durgapur (M Corp.)
109 Jayadeb Ebhiniu Garlas Haiskul 582 Durgapur (M Corp.)
113 National School Of Hotel Management 851 Durgapur (M Corp.)
116 Mukul Narshari School Strit No-14 Chandidas Ebhinuy 844 Durgapur (M Corp.)
117 Bidhanchandra Instiitution (Girla) 562 Durgapur (M Corp.)
119 Mukul NarshariskulTrit No-21 1052 Durgapur (M Corp.)
120 Kashiram DasRoad Boys High School 601 Durgapur (M Corp.)
124 Bidhanachandr Inasatitiushan 742 Durgapur (M Corp.)
128 Em E Em Si Town Ship Madarn High School 868 Durgapur (M Corp.)
131 Hebhi Injiniyaring F P School (Iunit-2) 748 Durgapur (M Corp.)
137 Heavy Engineering F P School Unit-Iii 1167 Durgapur (M Corp.)
140 Bi-1 Primary School 684 Durgapur (M Corp.)
144 Hebhi Injiniyaring F P School(Iunit-1) 746 Durgapur (M Corp.)
146 Siddheshbari F P School Mamra 1086 Durgapur (M Corp.)
149 Bidhanapalli F P School 624 Durgapur (M Corp.)
153 Subhashapalli EfPiSchool 881 Durgapur (M Corp.)
154 Bidhan Nagar Gabh: Spanasharad Bayej High School 718 Durgapur (M Corp.)
158 Sent Jebhiyars School 1049 Durgapur (M Corp.)
165 Durgapur E. Bhi. Bi. High School 765 Durgapur (M Corp.)
169 Bidhan School Ispat Pally 664 Durgapur (M Corp.)
171 Bengal Kalej Af Injiniyaringend Tekanalaji 671 Durgapur (M Corp.)
173 Bidhananagar Gabh: Spanasharad Garlas High School 874 Durgapur (M Corp.)
179 Sent Maikel School Bidhannagar 963 Durgapur (M Corp.)
182 Ef.Si.Aai High School 355 Durgapur (M Corp.)
184 Khayarashol Ef Pi School 595 Durgapur (M Corp.)
186 Muchipada Fareshtarenj Afiser Sanglagn Ghar 665 Durgapur (M Corp.)
187 Kusumatala Ef Pi School 821 Durgapur (M Corp.)
189 Aai Ti Aai 523 Durgapur (M Corp.)
191 Khatapukur EfPiSchool 942 Durgapur (M Corp.)
192 Gopinath Pur KePiEfPiSchool 884 Durgapur (M Corp.)
194 Gopinathpur S S K 664 Durgapur (M Corp.)
200 Namo Sagarabhanga Ef Pi School 738 Durgapur (M Corp.)
202 Schoolarum (Kushth Kaloni) 143 Durgapur (M Corp.)
203 Arah Kalinagar EfPi School 685 Arra (CT)
205 Rupaganj Ef.Pi. School 949 Rupganj
206 Arah F P School 1098 Arra (CT)
208 Malanadighi EfPiSchool 957 Malandighi
209 Sarasbati Ganj Ef Pi School 534 Saraswatiganja
210 Malanadighi Durgadas Bidyamandir 651 Malandighi
212 Aakandara EfPiSchool 816 Akandara
214 Bishnupurf P School 1096 Bistupur
215 Chuya F P School 1068 Chua
216 Rakshitapur F P Chool 816 Rakshitpur
218 Lohagudi F P School 582 Kandarkona
219 Kuladiha Ef Pi School 1022 Kuldiha
221 Bamunada (Aadibasi) EfPiSchool 1033 Arra (CT)
223 Sarenga Aadibasi F P School 686 Keshabpur
224 Gopalpur Mitali Bidyapith 1002 Gopalpur (CT)
226 Gopalapur High School 776 Gopalpur (CT)
228 Gopalpur F P School 1111 Gopalpur (CT)
229 Bamanara Puratan Hatatala Es Es Ke 800 Bamunara (CT)
231 Bamunada EfPiSchool 1049 Bamunara (CT)
237 Gopalapur Uttarapada EfPi School 748 Gopalpur (CT)
240 Kabi Sukant F P School 1013 Gopalpur (CT)
242 Bandada EfPiSchool 1100 Bandra
244 Banshakopa F P Chool 962 Banskopa
245 174-Banshakopa Aankure Pada Es Es Ke 862 Banskopa
246 Bidyasagar EfPi School 1017 Gopalpur (CT)
248 Birudiha Haiskul 879 Birudiha
252 Rajabandh Netaji Bidyapith 1138 Amlajora (CT)
255 Biharapur F P School 755 Beharpur
257 Aamalajora High School 736 Amlajora (CT)
259 Manikara F Pschool 812 Manikara
260 Babnabera Madhyamick Siksha Kendra 758 Babnabera
261 Babanabeda EfPiSchool 425 Babnabera
263 Mobarakaganj F P School 1056 Mobarakganja
264 Natunagram F P School 576 Natungram
266 Dhobaghata F P School 934 Napara
267 Napara EfPiSchool 555 Napara
268 Shokana Bauri Para F P School 919 Sokna
269 190-Keten Ef Pi School 871 Ayma Biswanathpur
270 193-Gangbil F P School 780 Gangbil
272 Gangbil Danga Es Es Ke 522 Gangbil
273 Aanandapur F P School 1113 Anandapur
274 Silamapur Haiskul 697 Shilampur
Latest News Updates
West Bengal, Tamil Nadu, Kerala, Pondicherry and Assam Election Dates


Track your constituency

Track your constituency

Polling Booth in Durgapur Purba Assembly Constituency


List of Polling Booth in Durgapur Purba

Below is a list of all the Polling booths falling under the Durgapur Purba Assembly (Vidhan Sabha) Constituency, West Bengal (WB). Given along is the detailed address for each polling booth

Polling Station No.Polling StationTotal VotersArea
1Parulia Majhipara F P School1119Durgapur (M Corp.)
2Parulia F P School864Durgapur (M Corp.)
4Biju Pada Mahalla Samiti864Durgapur (M Corp.)
5Kamal Pur F P School674Durgapur (M Corp.)
9Dhobi Ghat F P School1099Durgapur (M Corp.)
11Raghunathapu F P School648Durgapur (M Corp.)
18D.I.V.C Public School883Durgapur (M Corp.)
21Hop1037Durgapur (M Corp.)
24Durgapur Ispat Vidyalaya657Durgapur (M Corp.)
27Shibaji Road Boys High School721Durgapur (M Corp.)
28Rabindrabhaban A-Jon944Durgapur (M Corp.)
30Ramkrishna Avenue Primary School696Durgapur (M Corp.)
33Harshabardhan Road Primary School801Durgapur (M Corp.)
36A- Zone Boys Multipurpose1045Durgapur (M Corp.)
37Mukul Narshari.D.S.P Mahila Samaj.589Durgapur (M Corp.)
39Akbar Road Girls School861Durgapur (M Corp.)
41Guruteg Bahadur School Kazi Nazrul Islam Sarai753Durgapur (M Corp.)
44Sent Peter School1138Durgapur (M Corp.)
46Fain Arts Club666Durgapur (M Corp.)
47Durgapur Ispat VidyalayaMirabai Road849Durgapur (M Corp.)
48Lala Lajapat Ray Primary School732Durgapur (M Corp.)
52Ispatanagari Meghanath Saha Madhyamik Vidyalaya839Durgapur (M Corp.)
55Pranabanand Bidyamandir958Durgapur (M Corp.)
56Durgapur ShtilPlant Spoh Eyasoshiyeshan709Durgapur (M Corp.)
58Niutan Mukul School882Durgapur (M Corp.)
61BidhanabhabanEdision Road914Durgapur (M Corp.)
63Malatiparapas Garlas School Bi-Jon1031Durgapur (M Corp.)
66Malatiparapas Bayejaskul Bi-Jon869Durgapur (M Corp.)
67Bidyasagar Primary School537Durgapur (M Corp.)
70Ispat Nagari F P School629Durgapur (M Corp.)
73V NPrasad S S K1186Durgapur (M Corp.)
74Durgapur Ispat Bidyalay P C Road705Durgapur (M Corp.)
80Durgapur Sosaiti Ab Edukeshanal Myanejament Tansen Road1067Durgapur (M Corp.)
83Bijra High School771Durgapur (M Corp.)
85William Carry Helath Centre1056Durgapur (M Corp.)
86Sovapur F P School931Durgapur (M Corp.)
87Padadai F P Chool665Durgapur (M Corp.)
88Ispatapalli S S K663Durgapur (M Corp.)
90Haribajar Ef Pi School579Durgapur (M Corp.)
91Durgapur Gabharnament Kalej851Durgapur (M Corp.)
93Fulazor F C School624Durgapur (M Corp.)
97Institute Of Hearing Handicaped693Durgapur (M Corp.)
100Rani Shiromani F P School1152Durgapur (M Corp.)
101Bidyapati Primary School756Durgapur (M Corp.)
103Sepako Kamiuniti Hal810Durgapur (M Corp.)
109Jayadeb Ebhiniu Garlas Haiskul582Durgapur (M Corp.)
113National School Of Hotel Management851Durgapur (M Corp.)
116Mukul Narshari School Strit No-14 Chandidas Ebhinuy844Durgapur (M Corp.)
117Bidhanchandra Instiitution (Girla)562Durgapur (M Corp.)
119Mukul NarshariskulTrit No-211052Durgapur (M Corp.)
120Kashiram DasRoad Boys High School601Durgapur (M Corp.)
124Bidhanachandr Inasatitiushan742Durgapur (M Corp.)
128Em E Em Si Town Ship Madarn High School868Durgapur (M Corp.)
131Hebhi Injiniyaring F P School (Iunit-2)748Durgapur (M Corp.)
137Heavy Engineering F P School Unit-Iii1167Durgapur (M Corp.)
140Bi-1 Primary School684Durgapur (M Corp.)
144Hebhi Injiniyaring F P School(Iunit-1)746Durgapur (M Corp.)
146Siddheshbari F P School Mamra1086Durgapur (M Corp.)
149Bidhanapalli F P School624Durgapur (M Corp.)
153Subhashapalli EfPiSchool881Durgapur (M Corp.)
154Bidhan Nagar Gabh: Spanasharad Bayej High School718Durgapur (M Corp.)
158Sent Jebhiyars School1049Durgapur (M Corp.)
165Durgapur E. Bhi. Bi. High School765Durgapur (M Corp.)
169Bidhan School Ispat Pally664Durgapur (M Corp.)
171Bengal Kalej Af Injiniyaringend Tekanalaji671Durgapur (M Corp.)
173Bidhananagar Gabh: Spanasharad Garlas High School874Durgapur (M Corp.)
179Sent Maikel School Bidhannagar963Durgapur (M Corp.)
182Ef.Si.Aai High School355Durgapur (M Corp.)
184Khayarashol Ef Pi School595Durgapur (M Corp.)
186Muchipada Fareshtarenj Afiser Sanglagn Ghar665Durgapur (M Corp.)
187Kusumatala Ef Pi School821Durgapur (M Corp.)
189Aai Ti Aai523Durgapur (M Corp.)
191Khatapukur EfPiSchool942Durgapur (M Corp.)
192Gopinath Pur KePiEfPiSchool884Durgapur (M Corp.)
194Gopinathpur S S K664Durgapur (M Corp.)
200Namo Sagarabhanga Ef Pi School738Durgapur (M Corp.)
202Schoolarum (Kushth Kaloni)143Durgapur (M Corp.)
203Arah Kalinagar EfPi School685Arra (CT)
205Rupaganj Ef.Pi. School949Rupganj
206Arah F P School1098Arra (CT)
208Malanadighi EfPiSchool957Malandighi
209Sarasbati Ganj Ef Pi School534Saraswatiganja
210Malanadighi Durgadas Bidyamandir651Malandighi
212Aakandara EfPiSchool816Akandara
214Bishnupurf P School1096Bistupur
215Chuya F P School1068Chua
216Rakshitapur F P Chool816Rakshitpur
218Lohagudi F P School582Kandarkona
219Kuladiha Ef Pi School1022Kuldiha
221Bamunada (Aadibasi) EfPiSchool1033Arra (CT)
223Sarenga Aadibasi F P School686Keshabpur
224Gopalpur Mitali Bidyapith1002Gopalpur (CT)
226Gopalapur High School776Gopalpur (CT)
228Gopalpur F P School1111Gopalpur (CT)
229Bamanara Puratan Hatatala Es Es Ke800Bamunara (CT)
231Bamunada EfPiSchool1049Bamunara (CT)
237Gopalapur Uttarapada EfPi School748Gopalpur (CT)
240Kabi Sukant F P School1013Gopalpur (CT)
242Bandada EfPiSchool1100Bandra
244Banshakopa F P Chool962Banskopa
245174-Banshakopa Aankure Pada Es Es Ke862Banskopa
246Bidyasagar EfPi School1017Gopalpur (CT)
248Birudiha Haiskul879Birudiha
252Rajabandh Netaji Bidyapith1138Amlajora (CT)
255Biharapur F P School755Beharpur
257Aamalajora High School736Amlajora (CT)
259Manikara F Pschool812Manikara
260Babnabera Madhyamick Siksha Kendra758Babnabera
261Babanabeda EfPiSchool425Babnabera
263Mobarakaganj F P School1056Mobarakganja
264Natunagram F P School576Natungram
266Dhobaghata F P School934Napara
267Napara EfPiSchool555Napara
268Shokana Bauri Para F P School919Sokna
269190-Keten Ef Pi School871Ayma Biswanathpur
270193-Gangbil F P School780Gangbil
272Gangbil Danga Es Es Ke522Gangbil
273Aanandapur F P School1113Anandapur
274Silamapur Haiskul697Shilampur
Last Updated on May 27, 2020

Live News and Update

Karnataka’s newly appointed Chief Minister Basavaraj Bommai, sworn in as the new chief minister of the state. The swearing-in ceremony was held at 11 am today. Bommai is a close confidant of former CM BS Yediyurappa. The 61-year-old is an MLA from the Shiggaon constituency in Haveri district in North Karnataka. He is the son […]

In the monsoon session of parliament, Leader of Opposition in the Rajya Sabha Mallikarjun Kharge chaired a meeting to discuss the future course of action on the significant issues concerning the nation in both houses of parliament. Rahul Gandhi also attended the meeting.  During the meeting with the leaders of the opposition, Rahul Gandhi took […]

Mamata Banerjee, Chief Minister of Bengal reached Delhi on Monday. This is her 5-day trip to the national capital. During her visit, she is expected to meet opposition party leaders. She is likely to meet the president of India and PM Modi on her trip.  The meeting with the opposition parties is significant in paving […]

The long-standing border dispute between Mizoram and Assam flared on Monday. The clashes led to the death of more than four Assam Police personnel. The violent clashes injured around 80 people.  The border dispute between the two northeastern States Mizoram and Assam started with the pelting of stones, followed by the burning of farmer’s huts. […]

The Indian government is planning to defend the human rights record of the nation during the visit of US Secretary of state Antony J. Blinken. Official sources state that the Modi government will apprise him of India’s achievements in upholding democratic values and human rights. It further added that India is open to engaging with […]

Karnataka unit of Bharatiya Janata Party (BJP) is facing a looming political crisis in the state. The state in-charge of BJP party Arun Singh refuted claims of having ‘difference in the party’. He said that there will not be a change in the leadership and strict actions will be taken against party members who speak […]

Live News and Update

Karnataka’s newly appointed Chief Minister Basavaraj Bommai, sworn in as the new chief minister of the state. The swearing-in ceremony was held at 11 am today. Bommai is a close confidant of former CM BS Yediyurappa. The 61-year-old is an MLA from the Shiggaon constituency in Haveri district in North Karnataka. He is the son […]

In the monsoon session of parliament, Leader of Opposition in the Rajya Sabha Mallikarjun Kharge chaired a meeting to discuss the future course of action on the significant issues concerning the nation in both houses of parliament. Rahul Gandhi also attended the meeting.  During the meeting with the leaders of the opposition, Rahul Gandhi took […]

Mamata Banerjee, Chief Minister of Bengal reached Delhi on Monday. This is her 5-day trip to the national capital. During her visit, she is expected to meet opposition party leaders. She is likely to meet the president of India and PM Modi on her trip.  The meeting with the opposition parties is significant in paving […]

The long-standing border dispute between Mizoram and Assam flared on Monday. The clashes led to the death of more than four Assam Police personnel. The violent clashes injured around 80 people.  The border dispute between the two northeastern States Mizoram and Assam started with the pelting of stones, followed by the burning of farmer’s huts. […]

The Indian government is planning to defend the human rights record of the nation during the visit of US Secretary of state Antony J. Blinken. Official sources state that the Modi government will apprise him of India’s achievements in upholding democratic values and human rights. It further added that India is open to engaging with […]

Karnataka unit of Bharatiya Janata Party (BJP) is facing a looming political crisis in the state. The state in-charge of BJP party Arun Singh refuted claims of having ‘difference in the party’. He said that there will not be a change in the leadership and strict actions will be taken against party members who speak […]


Latest Election News and Update

Basavaraj Bommai, Karnataka Chief Minister Basavaraj Bommai is the Newly Appointed CM of Karnataka

Karnataka’s newly appointed Chief Minister Basavaraj Bommai, sworn in as the new chief minister of the state. The swearing-in ceremony was held at 11 am today. Bommai is a close confidant of former CM BS Yediyurappa. The 61-year-old is an MLA from the Shiggaon constituency in Haveri district in North Karnataka. He is the son […]


Rahul Gandhi, parliament monsoon session Opposition raises the issue of Pegasus Spyware, Inflation, and farm laws in the Parliament.

In the monsoon session of parliament, Leader of Opposition in the Rajya Sabha Mallikarjun Kharge chaired a meeting to discuss the future course of action on the significant issues concerning the nation in both houses of parliament. Rahul Gandhi also attended the meeting.  During the meeting with the leaders of the opposition, Rahul Gandhi took […]


Mamata Banerjee to Meet PM Modi Mamata Banerjee to Likely Meet PM Modi During her 5-day visit to Delhi

Mamata Banerjee, Chief Minister of Bengal reached Delhi on Monday. This is her 5-day trip to the national capital. During her visit, she is expected to meet opposition party leaders. She is likely to meet the president of India and PM Modi on her trip.  The meeting with the opposition parties is significant in paving […]