Live News
Track your constituency

Track your constituency
Live News

Polling Booth in Worli Assembly Constituency


List of Polling Booth in Worli

Below is a list of all the Polling booths falling under the Worli Assembly (Vidhan Sabha) Constituency. Given along is the detailed address for each polling booth. Worli Assembly Constituency falls under the Worli Parliamentary (Lok Sabha) Constituency of the state of Maharashtra.
Polling Booth AreaAddress
Dr. Eni Bezant Road11
Lala Lajpatray Marg11A
Lala Lajpatray Marg12
Lala Lajpatray Marg12A
Lala Lajpatray Marg13
Lala Lajpatray Marg13A
Lala Lajpatray Marg14
Lala Lajpatray Marg14A
Lala Lajpatray Marg15
Jivraj Ramji Boricha Marg15A
Sane Guruji Marg20
Sane Guruji Marg20A
Jivraj Ramji Boricha Marg6
Jivraj Ramji Boricha Marg6A
Jivraj Ramji Boricha Marg9
Dr. Eni Bezant Road9A
Jivraj Ramji Boricha MargAkalavy Ajyukeshan Sadhna K Bhaurao Patil Pri Prayamari Sekandari Skularum No. 10pratiksha Nagar Sion Kolivada Mumbai 22
Sane Guruji MargAkalavy Ajyukeshan Sadhna K Bhaurao Patil Pri Prayamari Sekandari Skularum No. 11pratiksha Nagar Sion Kolivada Mumbai 22
Sane Guruji MargAkalavy Ajyukeshan Sadhna K Bhaurao Patil Pri Prayamari Sekandari Skularum No. 13pratiksha Nagar Sion Kolivada Mumbai 22
Dr. Eni Bezant RoadAkalavy Ajyukeshan Sadhna K Bhaurao Patil Pri Prayamari Sekandari Skularum No. 2 Pratiksha Nagar Sion Kolivada Mumbai 22
Jivraj Ramji Boricha MargAkalavy Ajyukeshan Sadhna K Bhaurao Patil Pri Prayamari Sekandari Skularum No. 8pratiksha Nagar Sion Kolivada Mumbai 22
Jivraj Ramji Boricha MargAkalavy Ajyukeshan Sadhna K Bhaurao Patil Pri Prayamari Sekandari Skularum No. 9pratiksha Nagar Sion Kolivada Mumbai 22
Dainik Shivaner MargB.M.C.Chowki, Between BMC Bldg.No. G13 & G20, Shahu Nagar, Mahim (E) Mumbai 17
Jivraj Ramji Boricha MargBal Sanskar Prathamik Shala
Jivraj Ramji Boricha MargBhaidas Sakidas Hall N S Mankikar Road Sion (purv ) Mumbai 22
Bhagoji Waghmare MargBharat Ratna Dr. Baba Saheb Ambedkar Vidyalay
Dr. I. Mozes RoadChildren Aid Society Ground floor
Dr. I. Mozes RoadChildren Aid Society School
Sangeet Ratan Kesarinath Bu. Bha. Margavarali KolivadaDharavi Transit Camp Municipal School
Dainik Shivaner MargDr.Babasaheb Ambedkar Samaj Mandir
Dr. I. Mozes RoadEngine
Pandurang Budhakar MargHealth Centre and Municipal Dispensary, Opp. Kanadi Wadi L.P.Municiapal Tamil School
Jivraj Ramji Boricha MargJoglekar Wadi Mun. Upper Prathamik Shala
Dr. Eni Bezant RoadKamraj Memorial English School
Dr. Eni Bezant RoadKanadi Wadi L.P. Municipal Tamil School
Dr. Eni Bezant RoadKanadi Wadi L.P.Municipal Tamil School
Sakhubai Mohite MargMaharashtra state Womens Councial Nursary School
Dr. Eni Bezant RoadMandap 1 - Rajshri Shahu Nagar Building No.8 Ground, Mahim Shahu Nagar, Mumbai 17
Dr. G. M. Bhosle MargMandap 1-Western India Tanrij (Ground Near Abhudaya Co.Op.Bank) Dharavi, Mumbai 17
Ganapat Rao Kadam Marg Loar ParelMandap 10 - Rajshri Shahu Nagar Building No.8 Ground, Mahim Shahu Nagar, Mumbai 17
Dr. R. G. Thadani MargMandap 10-Western India Tanrij (Ground Near Abhudaya Co.Op.Bank) Dharavi, Mumbai 17
Ganapat Rao Kadam Marg Loar ParelMandap 11 - Rajshri Shahu Nagar Building No.8 Ground, Mahim Shahu Nagar, Mumbai 17
Dr. R. G. Thadani MargMandap 11-Western India Tanrij (Ground Near Abhudaya Co.Op.Bank) Dharavi, Mumbai 17
Ganapat Rao Kadam Marg Loar ParelMandap 12 - Rajshri Shahu Nagar Building No.8 Ground, Mahim Shahu Nagar, Mumbai 17
Ganapat Rao Kadam Marg Loar ParelMandap 13 - Rajshri Shahu Nagar Building No.8 Ground, Mahim Shahu Nagar, Mumbai 17
Dr. R. G. Thadani MargMandap 13-Western India Tanrij (Ground Near Abhudaya Co.Op.Bank) Dharavi, Mumbai 17
Ganapat Rao Kadam Marg Loar ParelMandap 14 - Rajshri Shahu Nagar Building No.8 Ground, Mahim Shahu Nagar, Mumbai 17
Se Apati Bapat MargMandap 14-Western India Tanrij (Ground Near Abhudaya Co.Op.Bank) Dharavi, Mumbai 17
Ganapat Rao Kadam Marg Loar ParelMandap 15 - Rajshri Shahu Nagar Building No.8 Ground, Mahim Shahu Nagar, Mumbai 17
Shankar Rao Aram PathMandap 15-Western India Tanrij (Ground Near Abhudaya Co.Op.Bank) Dharavi, Mumbai 17
Ganapat Rao Kadam MargMandap 16-Western India Tanrij (Ground Near Abhudaya Co.Op.Bank) Dharavi, Mumbai 17
Dainik Shivaner MargMandap 17 - Rajshri Shahu Nagar Building No.8 Ground, Mahim Shahu Nagar, Mumbai 17
Ganapat Rao Kadam MargMandap 17-Western India Tanrij (Ground Near Abhudaya Co.Op.Bank) Dharavi, Mumbai 17
Dr. Eni Bezant RoadMandap 2 - Rajshri Shahu Nagar Building No.8 Ground, Mahim Shahu Nagar, Mumbai 17
Harish Chandra Laxman Nagavkar Marg N. M. Joshi MargMandap 2-Western India Tanrij (Ground Near Abhudaya Co.Op.Bank) Dharavi, Mumbai 17
Dr. Eni Bezant RoadMandap 3 - Rajshri Shahu Nagar Building No.8 Ground, Mahim Shahu Nagar, Mumbai 17
Harish Chandra Laxman Nagavkar Marg N. N. Joshi MargMandap 3-Western India Tanrij (Ground Near Abhudaya Co.Op.Bank) Dharavi, Mumbai 17
Dr. Eni Bezant RoadMandap 4 - Rajshri Shahu Nagar Building No.8 Ground, Mahim Shahu Nagar, Mumbai 17
Harish Chandra Laxman Nagavkar Marg N. M. Joshi MargMandap 4-Western India Tanrij (Ground Near Abhudaya Co.Op.Bank) Dharavi, Mumbai 17
Dr. Eni Bezant RoadMandap 5 - Rajshri Shahu Nagar Building No.8 Ground, Mahim Shahu Nagar, Mumbai 17
Harish Chandra Laxman Nagavkar Marg N. M. Joshi MargMandap 5-Western India Tanrij (Ground Near Abhudaya Co.Op.Bank) Dharavi, Mumbai 17
Dr. Eni Bezant RoadMandap 6 - Rajshri Shahu Nagar Building No.8 Ground, Mahim Shahu Nagar, Mumbai 17
Harish Chandra Laxman Nagavkar Marg N. M. Joshi MargMandap 6-Western India Tanrij (Ground Near Abhudaya Co.Op.Bank) Dharavi, Mumbai 17
Dr. Eni Bezant RoadMandap 7 - Rajshri Shahu Nagar Building No.8 Ground, Mahim Shahu Nagar, Mumbai 17
Harish Chandra Laxman Nagavkar Marg N. M. Joshi MargMandap 7-Western India Tanrij (Ground Near Abhudaya Co.Op.Bank) Dharavi, Mumbai 17
Dr. Eni Bezant RoadMandap 8 - Rajshri Shahu Nagar Building No.8 Ground, Mahim Shahu Nagar, Mumbai 17
Harish Chandra Laxman Nagavkar Marg (a A. M. Joshi )Mandap 8-Western India Tanrij (Ground Near Abhudaya Co.Op.Bank) Dharavi, Mumbai 17
Dainik Shivaner MargMandap 9 - Rajshri Shahu Nagar Building No.8 Ground, Mahim Shahu Nagar, Mumbai 17
Harish Chandra Laxman Nagavkar Marg (a A. M. Joshi )Mandap 9-Western India Tanrij (Ground Near Abhudaya Co.Op.Bank) Dharavi, Mumbai 17
Jivraj Ramji Boricha MargMandap A. M. M. R . D. A Colony Chawl No. 63 To 64 Chya Mokalaya Maidanataentap Hil Maubai 37
Jivraj Ramji Boricha MargMandap B . M. M. R . D. A Colony Chawl No. 63 To 64 Chya Mokalaya Maidanataentap Hil Maubai 37
Pandurang Budhakar MargMandap Bhavani Maidan, Dharavi road South, Mumbai 17
Sane Guruji MargMandap C. M. M. R . D. A Colony Chawl No. 63 To 64 Chya Mokalaya Maidanataentap Hil Maubai 37
Sane Guruji MargMandap D. M. M. R . D. A Colony Chawl No. 63 To 64 Chya Mokalaya Maidanataentap Hil Maubai 37
Keshav Rao Khadye MargMandap F. M. M. R . D. A Colony Chawl No. 63 To 64 Chya Mokalaya Maidanataentap Hil Maubai 37
Keshav Rao Khadye MargMandap Z. M. M. R . D. A Colony Chawl No. 63 To 64 Chya Mokalaya Maidanataentap Hil Maubai 37
Pandurang Budhakar MargMandap, Bhavani Maidan, Dharavi road South, Mumbai 17
Pandurang Budhakar MargMandap, Kanadi Wadi L.P.Municipal Tamil School
Dainik Shivaner MargMandap-1, Maharashtra state Womens Councial Nursary School
Ganapat Rao Kadam Marg Loar ParelMandap-16 Rajshri Shahu Nagar Bldg.No.8 Ground, Mahim Shahu Nagar, Mumbai 17
Dainik Shivaner MargMandap-2, Maharashtra state Womens Councial Nursary School
Dr. R. G. Thadani MargMandap12 -Western India Tanrij (Ground Near Abhudaya Co.Op.Bank) Dharavi, Mumbai 17
Sakhubai Mohite MargMatunga Labour Camp Municipal School
Senapati Bapat MargMatunga Labour Camp Municipal School
Dainik Shivaner MargMatunga Labour Camp.Municipal School
Veer Nariman StreetPendol, Dharavi BEST Bus Depot, Dharavi road, Dharavi Mumbai 17
Sane Guruji MargPipals Welfare Society Prathamik Shala
Ganpat Jadhav MargRastramata Savitribai Phule Vihar, Anna Nagar, Opp.Dr.Babasaheb Ambedkar Vidyalay
Keshav Rao Khadye MargSadhna Vidayalay
Dr. G. M. Bhosle MargSant Kakkaya Marg Vikas Association's Shri Ganesh Vidya Mandir
D. N. Vakrikar MargSant Kakkaya Marg Brihanmumbai Mahanagar Palika Primary School
D. N. Vakrikar MargSant Kakkaya Marg Brihanmumbai Mahanagar Palika Primary School
S S Amrutvar MargSant Kakkaya Marg Brihanmumbai Mahanagar Palika Upper Primary School
Pandurang Budhakar MargSant Kakkaya Marg Vikas Association's Shri Ganesh Vidya Mandir
Keshav Rao Khadye MargSardar Nagar No. 1 Mun. Upper Prayamari School
Pandurang Budhakar MargShastri Nagar New Marathi School
Ganapat Rao Kadam MargShri Ganesh Vidya Mandir
Dr. Eni Bezant RoadSneh Sagar Community Development Centre, Manjuwadi, Gopal Mistri Comp. Dharavi F
Dainik Shivaner MargVyayam Shala

Live at 6 PM | Bihar Exit Poll | Chinatamani-Elections.in Exit Poll

Live at 5PM | Bihar Elections - ओवैसी का बुख़ार महागठबंधन को | Sanjay Dixit