Live News

Track your constituency
Live News

Polling Booth in Mumbadevi Assembly Constituency


List of Polling Booth in Mumbadevi

Below is a list of all the Polling booths falling under the Mumbadevi Assembly (Vidhan Sabha) Constituency. Given along is the detailed address for each polling booth. Mumbadevi Assembly Constituency falls under the Mumbadevi Parliamentary (Lok Sabha) Constituency of the state of Maharashtra.

Polling Booth AreaAddress
153-157 Chimnabuchchar Street Mumbai 400 00311A
153-157 Chimnabuchchar Street Mumbai 400 00317A
Dharmashala Road Mumbai No. 40000924A
Abdul Kadir Hafijala Marg Mumbai 400 00349A
C. P. Tank Road Mumbai 40000464A
Bhoivada Lane 40000275A
110 Durgadevi Street Mumbai 400 004Arthar Road Bal Mandir
Mohammad Umar Kokil Marg Mumbai No. 400009Avar Lady Off Fatima High School
Bapu Khote Street Mumbai -400003Baradevi Municipal Marathi Upper Prayamari Shala
Bapu Khote Street Mumbai -400003Baradevi Myunisapal Marathi Apar Prayamari Shala
Dimatimakar Road Mumbai 400 008Brahinmumbai Municipal Upper Primary.School
Mastan Tank Road Mumbai 400 008Brihanmumbai Municipal Upper Pr. School
Chandramani Budhdavihar Marg Mumbai 400 008Brihanmumbai Municipal School
14/B Gildar Galli Mumbai 400 008Brihanmumbai Municipal Upper Pr. School
14/B Gildar Galli Mumbai 400 008Brihanmumbai Municipal Upper Pr.School
Jahangir Boman Beharam Marg Mumbai 400 008Brihunmumbai Municipal School
Dimatimakar Road Mumbai 400 008Brihunmumbai Municipal Uchch Pra. School
Dimatimakar Road Mumbai 400 008Brihunmumbai Municipal Uppar Primary School
Jahagir Bomen Beheram MargaMumbai 400 008Bru. Mun. Dr. Baba Saheb Ambedakar pri. School
Jahagir Bomen Beheram MargaMumbai 400 008Bru. Mun. Dr. Baba Saheb Ambedakar Pri. School
Jahagir Bomen Beheram MargaMumbai 400 008Bru. Mun. Dr. Baba Saheb Ambedakar Pri.School
Allarakha Ibrahim Patel Marga 400003Central Railway Meknik Boksing Hall Pahila Mumbai 12
Ali Umar Stit Mumbai-400003Central Railway Meknik Hall 1 Majla Mumbai 12
Bapu Khote Street Mumbai -400003Central Railway Meknik Tebal Tenis Hall Pahila Majla Mumbai 12
68_84 Pak Modiya Stit Mumbai 03Dhobighat Municipal Marathi School
68_84 Pak Modiya Stit Mumbai 03Dhobighat Municipal Marathi Shala
Gildar Galli Mumbai 400 008Dr. Baba Saheb Ambedkar Marg Hall East Baju Gala 1 Mumbai 400 018
Gildar Galli Mumbai 400 008Dr. Baba Saheb Ambedkar Marg Hall Uttar Baju Gala 2 Mumbai 400 018
Navroji Hil Road No. 4 Mumbai No. 400009Family Welfare C Ground Floor Mumbai 400 013
Keshavrao Kadam Marg Mumbai 400 008G K Marg lower Pri. Marathi School
C. P. Tank Road Mumbai 400004G. S. Medikal College
Mastan Tank Road Mumbai 400 008Gokul Pri. Marathi School
Mohammad Umar Kokil Marg Mumbai No. 400009Hafrakni Instiyut Jimakhana Hall East Baju. Mumbai 12
Mohammad Umar Kokil Marg Mumbai No. 400009Hafrakni Instiyut Jimakhana Hall West Baju. Mumbai 12
153-157 Chimnabuchchar Street Mumbai 400 003Hali Cross High School
Imamavada Road Mumbai No. 400009Holi Cross High School
P Shaikh Hasan Marg No. 2 Mumbai No. 400009Holi Kros High School
Navroji Hil Road No. 7 Mumbai No. 400009Indian Council Of Social Welfare Trust Bal Mandir
Imamavada Road Mumbai No. 400009Indian Medical Association Bldg. Gr. Floor Hall-B Mumbai 400 034
Imamavada Road Mumbai No. 400009Indian Medical Association Building Gr. Floor Hall A Mumbai 400 034
153-157 Chimnabuchchar Street Mumbai 400 003Jagannath Bhatankar Marg Upper Prayamari Municipal Shala
Maulana Shauqat Ali Road Mumbai 400 008Jal Sanidhy Ko. O. Hau. Sosa. Plot B. 2 Vahanatal No. 4 Narayan Pujari Nagar Mumbai 400 018
Maulana Shauqat Ali Road Mumbai 400 008Jal Sanidhy Ko. Op. Hau. Soc. Plot B.2 Vahanatal No. 3 Narayan Pujari Nagar Mumbai 400 018
Maulana Shauqat Ali Road Mumbai 400 008Jal Sanidhy Ko.Op. Hau.Soc. Plot B. 2 Vahanatal No. 2 Narayan Pujari Nagar Mumbai 400 018
Maulana Shauqat Ali Road Mumbai 400 008Jal Sanidhy Ko.Op.Hau. Soc. Plot B.-2 Vahanatal No. 1 Narayan Pujari Nagar Mumbai 400 018
Maulana Shauqat Ali Road Mumbai 400 008Jal Sanidhya co. Op.Hau.Soc. Plot B.2 Vahanatal No. 5 Narayan Pujari Nagar Mumbai 400 018
Chandramani Budhdavihar MargaMumbai 400 008Janta Seva Mandal Bal Sanskar Kendra,Dainik Shivaner Marg, Mumbai 400 013
Navroji Hil Road No. 7 Mumbai No. 400009Jijamata Nagar Mun. Marathi Pri.School
Navroji Hil Road No. 7 Mumbai No. 400009Kamgar Kalyan Kendra shishu Sanskar School
Navroji Hil Road No. 7 Mumbai No. 400009Kamgar Kalyan Kendrashishu Sanskar Shool Ground Floor
84 Samuel Street Mumbai No. 400003Kamgar Krida Mandal Kendra Shivaji Agar Talamajala Holamumbai 15
J. J. Marg Mumbai 400 008Kasturaba Gandhi Nagar Municipal Primary School
R S Nimkar Marg Mumbai 400 008Lokhandwala Residensi Manjrekar Lanegandhi Nagar Vahanatal 2, Mumbai 400 018
97 E Shankar Rao Pupala Marg Mumbai 400 008Lokhandwala Residensi Manjrekar Lanegandhi Nagar Vahanatal 3, Mumbai 400 018
R S Nimkar Marg Mumbai 400 008Lokhandwala Residensi Manjrekar Lanegandhi Nagar, Vahanatal 1, Mumbai 400 018
97 E Shankar Rao Pupala Marg Mumbai 400 008Lokhandwala Residensi Manjrekar Lenagandhi Nagar Vahanatal 4 Mumbai 400 018
Navroji Hil Road No. 4 Mumbai No. 400009Lovh grovh Pamping Station Mun. Lower Pri. Marathi School
Dr. D. B. Marg Mumbai 400 008Lovh grovh Pumping Station Mun. Lower Pri. Marathi School
Navroji Hilroad Bo.7 Dongari Mumbai No. 400009Lower Parel Uppar Pri. Gujrathi School
L. Na. Jadhav Marg Mumbai No. 400009Mahalaxmi R. P. F. Kvartas Maidan Darametari Hall A Ujavi Baju Mumbai 400 018
Navroji Hil Road No. 4 Mumbai No. 400009Mahapalika Community Hall A Mumbai 400 018
Navroji Hil Road No. 4 Mumbai No. 400009Mahapalika Community Hall B Mumbai 400 018
Navroji Hil Road No. 4 Mumbai No. 400009Mahapalika Community Hall C, Mumbai 400 018
Navroji Hil Road No. 4 Mumbai No. 400009Mahapalika Community Hall D, Mumbai 400 018
Ibrahim Rahimt-ullah Road -3Maharashtra Instiyut Off Labour Stadij 1majala Tred Yuniyanaofis Mumbai 12
Ibrahim Rahimt-ullah Road -3Maharashtra Instiyut Off Labour Stadij Tal Majla Bhag 2 Mumbai 12
Sir J. J. Marg Mumbai 400 008Maharashtra Kamgar Kalyan Kendra Lalit Kala Bhavan - Hall Gr. Floor Mumbai 400 013
Navroji Hil Road No. 7 Mumbai No. 400009Maharashtra Kamgar Kalyan Kendra Lalit Kala Bhavan A Hall First Floor Mumbai 400 013
Navroji Hil Road No. 7 Mumbai No. 400009Maharashtra Kamgar Kalyan Kendra Lalit Kala Bhavan A Hall Gr. Floor Mumbai 400 013
Navroji Hil Road No. 7 Mumbai No. 400009Maharashtra Kamgar Kalyan Kendra Lalit Kala Bhavan A Hall Gr. Floor Stej Mumbai 400 013
84 Samuel Street Mumbai No. 400003Mahatma Phule Teknikal Hay School
Dharmashala Road Mumbai No. 400009Mahatma Phule Teknikal Hayaskul1majala Oditoriyam Hall Mumbai 12
71-73 Shankarrao Puppala Marg Mumbai 400 008Manaji Rajuji Mun. Pri. School
Jahangir Boman Beharam Marg Mumbai 400 008Mandap 1 Worli Dairy Superviser Quarters A. B. C. Samoril Mokalaya Jaget Mumbai 400 018
Jahangir Boman Beharam Marg Mumbai 400 008Mandap 2 Worli Dairy Superviser Quarters A. B. C. Samoril Mokalaya Jaget Mumbai 400 018
Jahangir Boman Behram Marg Mumbai 400 008Mandap 3 Worli Dairy Superviser Quarters A. B. C. Samoril Mokalaya Jaget Mumbai 400 018
110 Durgadevi Street Mumbai 400 004Mandap A Front of Bombay Fire Fighers Building Mumbai No. 400 011
110 Durgadevi Street Mumbai 400 004Mandap B Front of Bombay Fire Fighters Building Mumbai No. 400 011
Dr. D. B. Marg Mumbai 400 008Mandap B National Sport Club Off India West Slon Near V. P. Stadiam Mumbai 400 034
17 Santasena Maharaj Marg Mumbai 400 004Mandap D National Sport Club Off India West Slon Nera V. P. Stadiyam Mumbai 400 034
68_84 Pak Modiya Stit Mumbai 03Mandap E National Sport Club Off India West Slon V. P. Stediyam Shejari Mumbai 400 034
68_84 Pak Modiya Stit Mumbai 03Mandap F National Sport Club Off India West Slon V. P. Stediyam Shejari Mumbai 400 034
Dr. D. B. Marg Mumbai 400 008Mandap K National Sport Club Off India West Slon V. P. Stediyam Shejari Mumbai 400 034
Babur Av More Marg Mumbai 400 008Maratha Mandir
Mastan Tank Road Mumbai 400 008Mumbai Institute of Technology, Plot No. 47, Dr. R. G. Thadani Marg, Mumbai-400018
Jahangir Boman Beharam Marg Mumbai 400 008Mumbai Institute Off Technolog Plot No. 47 1st Floor, Lecturar Hall No. 4 Mumbai 400 018
Keshavrao Kadam Marg Mumbai 400 008Mumbai Institute Off Technology Plot No. 47 1st Floor Library Hall Mumbai 400 018
Jahangir Boman Beharam Marg Mumbai 400 008Mumbai Institute Off Technology Plot No. 47 1st Floor Physics Leb Hall No. A Mumbai 400 018
Jahangir Boman Beharam Marg Mumbai 400 008Mumbai Institute Off Technology Plot No. 47 1st Floor Physics Leb Hall No. B Mumbai 400 018
Mastan Tank Road Mumbai 400 008Mumbai Institute off Technology Plot No.47 Mumbai - 400 018
Gildar Galli Mumbai 400 008Mumbai Mun. Pri. Marathi School
Imamavada Road Mumbai No. 400009Mun. Higher Madhyamik Marathi School
110 Durgadevi Street Mumbai 400 004Mun. Uchch Madhyamik Marathi School
Imamavada Road Mumbai No. 400009Municipal Uchch Madhyamik Marathi School
Ramchand Bhat Marg Mumbai No. 400009P. W. D. Chowki KaryaShala
Sinndhi Lane Mumbai 400 004Poyabavadi Municipal Upper Prayamari Marathi Shala
84 Samuel Street Mumbai No. 400003R. M. Bhatatr High School
Moulana Shoukat Ali Road Mumbai 400 008Samaj Kalyan Kendra shivalay B Abhyasika First Floor, Mumbai 400 013
Balaram Stit Mumbai 400 008Seetaram Mills Comound Municipal Praiamari Marathi School
Balaram Stit Mumbai 400 008Seetaram Mills Compound Municipal Praiamari Marathi School
Maulana Shauqat Ali Road Mumbai 400 008Seetaram Mills K Mpaund Municipal Prayamari Marathi Shala
153-157 Chimnabuchchar Street Mumbai 400 003Sentral Railway Prathamik Shala
Sinndhi Lane Mumbai 400 004Shivadi Cross Road A. Pra. Municipal Marathi Shala
11 13 Masjid Kos Lane Mumbai 400 003Shivadi Municipal Lo. Pra. Shala
Dharmashala Road Mumbai No. 400009Shivadi Uchch Prathamik Mahanagar Palik Marathi Shala
175 Dadishet Agyari Lane Mun. 400002Social Sarvhis Lig High School
110 Durgadevi Stit Mumbai 400 004SUppar Primary Marathi School
Keshavrao Kadam Marg Mumbai 400 008Teli Samaj Seva Karyalay
Panjarapol Lane Mumbai-400004U Shivadi Labour Buking Hall 'a' C. M. I. Doks Me Ojaragadi Adda Mumbai 15
Panjarapol Lane Mumbai-400004U Shivadi Labour Buking Hall 'b' C. M. I. Doks Me Ojaragadi Adda Mumbai 15
Panjarapol Lane Mumbai-400004U Shivadi Labour Buking Hall 'd' C. M. I. Doks Me Ojaragadi Adda Mumbai 15
C. P. Tank Road Mumbai 400004U Shivadi Labour Buking Hall 'i' C. M. I. Doks Me Ojaragadi Adda Mumbai 15
Panjarapol Lane Mumbai-400004U Shivadi Labour Buking Hall 'k' C. M. I. Doks Me Ojaragadi Adda Mumbai 15
110 Durgadevi Street Mumbai 400 004Uchch Prayamari Marathi Shala
Mastan Tank Road Mumbai 400 008Uppar Pri. Municipal Urdu School
110 Durgadevi Stit Mumbai 400 004Uppar Primary Marathi School
110 Durgadevi Stit Mumbai 400 004Upper Primary Marathi School
Sir J. J. Marg Mumbai 400 008Veer Jijamata Nagar Municipal Colony Office
Navroji Hil Road No. 7 Mumbai No. 400009VyayamaShala
Mastan Tank Road Mumbai 400 008Welfare Cantreshishu Vihar School
Mastan Tank Road Mumbai 400 008Worli B. D. D. Chawl Mun. Uppar Pri. Telgu School
Mastan Tank Road Mumbai 400 008Worli B.D.D.Chawl Municipal Upper Prayamari Telgu School
Keshav Rao Kadam Marg Mumbai 400 008Worli Mun. Marathi School
Mastan Tank Road Mumbai 400 008Worli Municipal.M. School
71-73 Shankarrao Puppala Marg Mumbai 400 008Worli Naka Mun. School
Dr. D. B. Marg Mumbai 400 008Worli Naka Mun. Scool Hindi Vibhag First Floor,
Dr. D. B. Marg Mumbai 400 008Worli Naka Mun. Shala
K K Marg Belosis Chawl Road No. 3Mumbai 400 008Worli Naka Municipal School
Last Updated on April 16, 2020
Live at 6 PM | Bihar Exit Poll | Chinatamani-Elections.in Exit Poll

Live at 5PM | Bihar Elections - ओवैसी का बुख़ार महागठबंधन को | Sanjay Dixit