Track your constituency

Track your constituency

Polling Booth in Dahisar Assembly Constituency


List of Polling Booth in Dahisar

Below is a list of all the Polling booths falling under the Dahisar Assembly (Vidhan Sabha) Constituency. Given along is the detailed address for each polling booth. Dahisar Assembly Constituency falls under the Dahisar Parliamentary (Lok Sabha) Constituency of the state of Maharashtra.

Polling Booth AreaAddress
Dahisar (pashchim ) Vaman Rao Bhoir Marg Muubai 68178
Dahisar (pashchim ) Vaman Rao Bhoir Marg Muubai 68178A
Borivali (pashchim ) Laxman Mahtre Road Mumbai 682 ND PIRKHAN LANE, MUNICIPLE School
Borivali (pashchim ) Laxman Mahtre Road Mumbai 682 ND PIRKHAN LANE, MUNICIPLE School
Dahisar (purv ) Bharucha Road Mumbai 68254
Dahisar (purv ) Bharucha Road Mumbai 68254A
Borivali (pashchim ) Laxman Mahtre Road Mumbai 6827A
Dahisar (purv ) Majithiya Park Chhatrapati Shivji Road Anand Nagar Mumbai 6852, SADASHIV CROSS LANE, MUMBAI-04.
Dahisar (pashchim ) L T. Road Mumbai 68AHMED SELAR HIGHSchool
Borivali (purv ) M. G. Road Mumbai 66Amin Hayaskul Talamajala Kho. K. 1
Dahisar (pashchim ) L T. Road Mumbai 68Anjuman E Eslam Akabar Pirbhai College
Borivali (purv ) M. G. Road Mumbai 66ANJUMAN E ISLAM HIGH School
Dahisar (pashchim ) Vaman Rao Bhoir Marg Muubai 68ARYAN HIGH School
Dahisar (pashchim ) L T. Road Mumbai 68B.K.M.MANDAL HIGH School
Borivali (pashchim ) Aksar Road Mumbai 92Bahanmumbai M. N. Pa. Pa. Shshikshan Vivabhag Karyalay
Borivali (pashchim ) Laxman Mahtre Road Mumbai 68Bai Ratanbai Famaji Pande Gals High School
Dahisar (pashchim ) L T. Road Mumbai 68BAI RATANBAI FRAMJI PANDE GIRLS HIGHSchool
Borivali (pashchim ) Sodavala Lane Mumbai 92Bakkar Kasai jamat jamat khana haul First Flour
Borivali (pashchim ) Sodavala Lane Mumbai 92Bakkar Kasai jamat jamat khana haul Ground Flour
Borivali (pashchim ) Aksar Road Mumbai 92Balaram Stit Mun. Ud Shala
MumbaiBALARAM STREET MUNICIPAL URDU School
Dahisar (purv ) Bharucha Road Mumbai 68BALKALYANI School
Dahisar (pashchim ) L T. Road Mumbai 68BEHRAMJI JIJIBHOY INSTITUTE, GROUND FLOOR,
Borivali (pashchim ) S. V. P. Road Mumbai 92Bhavanabag Hall Padmashali Prasad Talamajala
Dahisar (purv ) Premji Nagar Mumbai 66BMC PRIMARY EDUCTION OFFICE, G.T.BLDG. GROUND FLOOR CARPENTER SHADE A
Dahisar (purv ) Premji Nagar Mumbai 66BMC PRIMARY EDUCTION OFFICE, G.T.BLDG. GROUND FLOOR, VARANDA B
Dahisar (pashchim ) L T. Road Mumbai 68CATHEDROL & JOHN CANON INFANT School
Borivali (pashchim ) S. V. P. Road Mumbai 103Chandanben Shah Seva Mannndir Hall Tal Majla Kholi
Dahisar (pashchim ) Vaman Rao Bhoir Marg Muubai 68CHANDARAMJI GIRLS HIGH School
Dahisar (purv ) Aliyavar Jang Marg Mumbai 68CHANDRAMANI BUDDHAVIHAR MARG. CENTRAL PRM. UPPER PRM. TELUGU School
Dahisar (purv ) Aliyavar Jang Marg Mumbai 68Chandramani Budhdavihar Marg M. Pa. U. Pa. Telgu Shala
Dahisar (purv ) Aliyavar Jang Marg Mumbai 68Chandramani Budhdavihar Marg M. Pa. U. Pra. Telgu Shala
Dahisar (purv ) Majithiya Park Chhatrapati Shivji Road Anand Nagar Mumbai 68CHIKISTAK SAMUH HIGH School
Dahisar (purv ) Avdhut Nagar Chhatrapati Shivji Road Mumbai 68CHITTPAVAN BRHAMAN SABHA HALL, FIRST FLOOR, 20/A, S.V. SOHNI MARG, MUMBAI-04
Borivali (pashchim ) Sodavala Lane Mumbai 92Daimond Jyubili High School
Dahisar (pashchim ) L T. Road Mumbai 68DIVYALOK BUILDING, GROUND FLOOR HALL PART-1,NEAR SATPUDA BUILDING, L.D. RUPAREL MARG, MUMBAI-06.
Dahisar (pashchim ) L T. Road Mumbai 68DIVYALOK BUILDING, GROUND FLOOR HALL PART-2, NEAR SATPUDA BUILDING, L.D.RUPAREL MARG, MUMBAI-06
Borivali (pashchim ) S. V. P. Road Mumbai 92Dongri Municipal Marathi School
Borivali (pashchim ) S. V. P. Road Mumbai 92Donngari Myuni. Marathi Shala
Borivali (purv ) Premji Nagar Mumbai 66DURGADEVI BMC School
Borivali (purv ) Premji Nagar Mumbai 66Durgadevi Stit M. N. Pa FIRST FLOUR
Borivali (purv ) Premji Nagar Mumbai 66Durgadevi Stit M. N. Pa.
Borivali (purv ) Premji Nagar Mumbai 66Durgadevi Stit M. N. Pa. Shala
Dahisar (purv ) Premji Nagar Mumbai 66Durgadevi Street M. N. Pa. Shala
Borivali (pashchim ) S. V. P. Road Mumbai 92E.Sasoon School
Borivali (pashchim ) S. V. P. Road Mumbai 103Gildar Lenamahapalika Shala
Dahisar (purv ) Chunabhatati Mumbai 68GOPI BIRLA MEMORIAL (PUBLIC) School
Dahisar (pashchim ) Vaman Rao Bhoir Marg Muubai 68HAJARIMAL SOMANI College
Dahisar (purv ) Bharucha Road Mumbai 68HINDI School
Borivali (purv ) Premji Nagar Mumbai 66Imamavada Road Mun. Urdu School
Borivali (purv ) M. G. Road Mumbai 66J. R. Mun. Udu Shala
Borivali (purv ) M. G. Road Mumbai 66J.R. MUNICIPAL URDU School
Borivali (pashchim ) Premji Nagar Mumbai 92JAIN MAHAJAN HALL, FIRST FLOOR, PART C
Borivali (pashchim ) Rokdiya Lane Mumbai 92JAIN MAHAJAN HALL, FIRST FLOOR,PART B
Borivali (pashchim ) Rokdiya Lane Mumbai 92JAIN MAHARAJ HALL FIRST FLOOR PART A
Dahisar (purv ) Avdhut Nagar Chhatrapati Shivji Road Mumbai 68K.B.P.HINDUJA College
Borivali (pashchim ) Sodavala Lane Mumbai 92Kachchhi Visa Oswal Deravasi Jain High School
Dahisar (pashchim ) L T. Road Mumbai 68KAMBALA HILL ENGLISH School
Dahisar (purv ) Bharucha Road Mumbai 68KAWALEMATH MUNCIPLE School
Dahisar (pashchim ) L T. Road Mumbai 68Kesharao Kadam Marg Mahanagar Palika School
Dahisar (pashchim ) L T. Road Mumbai 68Keshavrao Kadam Marg Mahanagar Palika School
Dahisar (purv ) Aliyavar Jang Marg Mumbai 68KESHAVRAO KADAM MARG MAHAPALIKA School
Dahisar (pashchim ) L T. Road Mumbai 68Keshavrao Kadam Marg, Mahanagar Palika School
Borivali (pashchim ) Laxman Mahtre Road Mumbai 68KESHAVRAO KADAM MARG, MAHAPALIKA School
Dahisar (purv ) Premji Nagar Mumbai 66Kittate Bhandari Hall first flour east side
Dahisar (purv ) Premji Nagar Mumbai 66KITTE BHANDARI HALL, FIRST FLOOR, WEST SIDE
MumbaiKRB ANANT SHIVAJI DESAI TOPIWALE VACHANALAY HALL, GROUND HALL, 145 A JAGANNATH SHANKAR SHETH MARG, MUMBAI-04
Dahisar (pashchim ) Vaman Rao Bhoir Marg Muubai 68KSHATRIYA DNYATI NIWAS HALL, GROUND FLOOR, 229 RAJA RAMMOHAN ROY MARG, MUMBAI-04
Dahisar (purv ) Majithiya Park Chhatrapati Shivji Road Anand Nagar Mumbai 68MAHAJANWADI, KOKANSTH VAISHYA SAMAJ HALL, GROUND FLOOR-A, SHENVIWADI, KHADILKAR MARG, MUMBAI-04
Dahisar (purv ) Majithiya Park Chhatrapati Shivji Road Anand Nagar Mumbai 68MAHAJANWADI, KOKANSTH VAISHYA SAMAJ HALL,GROUND FLOOR-B, SHENVIWADI, KHADILKAR MARG, MUMBAI-04.
Borivali (pashchim ) S. V. P. Road Mumbai 92MAHANAGARPALIKA WORKSHOP JIMKHANA
Borivali (pashchim ) S. V. P. Road Mumbai 92Mahanagarpalika Workshop(EAST SIDE)
Borivali (pashchim ) S. V. P. Road Mumbai 92Mahanagarpalika Workshop(WEST SIDE)
Dahisar (purv ) Chunabhatati Mumbai 68MANAV Mandir
Borivali (pashchim ) S. V. P. Road Mumbai 103MODERN ENGLISH School
MumbaiMODERN HIGH School
Dahisar (purv ) Majithiya Park Chhatrapati Shivji Road Anand Nagar Mumbai 68MORARBAG CENTRAL HALL, GROUND FLOOR PART 1, 33 Nath Madhav Lane, (Khatter Ali) Mumbai -04
Dahisar (purv ) Majithiya Park Chhatrapati Shivji Road Anand Nagar Mumbai 68MORARBAG CENTRAL HALL, GROUND FLOOR PART 2, 33 Nath Madhav Lane, (Khatter Ali) Mumbai -04
Dahisar (purv ) Majithiya Park Chhatrapati Shivji Road Anand Nagar Mumbai 68MORARBAG, NAGINDAS HALL, GROUND FLOOR PART 3, 33 Nath Madhav Lane, (Khatter Ali) Mumbai -04
Dahisar (purv ) Bharucha Road Mumbai 68MUMBAI RAJ BHAVAN CLUB, (GROUND FLOOR HALL), 272-WALKESHWAR ROAD, MUMBAI-06.
Borivali (pashchim ) Laxman Mahtre Road Mumbai 68Nagapada Mun. Prayamari Urd Shala
Borivali (purv ) M. G. Road Mumbai 66Nageshwar Mandir
Borivali (pashchim ) Laxman Mahtre Road Mumbai 68NAGPADA MUNICIPLE PR. URDU School
Borivali (pashchim ) Laxman Mahtre Road Mumbai 68NAGPADA MUNICIPLE PRIMARI URDU School
Borivali (pashchim ) Laxman Mahtre Road Mumbai 68NAGPADA NABOUR HOOD HOUSE (MODERN ENGLISH School
Borivali (purv ) M. G. Road Mumbai 66Nalabajar Mahapalika . Udu Shala
Borivali (purv ) M. G. Road Mumbai 66Nalabajar Mahapalika Gujrati Shala
Dahisar (purv ) Aliyavar Jang Marg Mumbai 68Nanikaram Meghraj Akedami Trust Inglish Midiyam Skul Pahila Majla Narsari Hall-A
Dahisar (purv ) Aliyavar Jang Marg Mumbai 68Nanikaram Meghraj Ekedami Trastainglish Midiyam Skul Pahila Majla Narsari Hall-B
Dahisar (purv ) Aliyavar Jang Marg Mumbai 68Nanikaram Meghraj Ekedami Trust Inglish Midiyam School
Borivali (pashchim ) Premji Nagar Mumbai 92New Habib High School
Borivali (pashchim ) Sodavala Lane Mumbai 92NIJAMPURA BMC URDU School
Borivali (pashchim ) Premji Nagar Mumbai 92Nijampura Mun. Urdu School
Borivali (pashchim ) Sodavala Lane Mumbai 92NIJAMPURA URDU Shala
Dahisar (pashchim ) L T. Road Mumbai 68P.W.D. OFFICE, DY. DIVISIONAL ENGINEER (NEW CABIN),GROUND FLOOR, SMT. KHATIJA SHAFI TAIYYABJI MARG-2,(LITTLE GIBBS ROAD), MUMBAI-06
Dahisar (pashchim ) L T. Road Mumbai 68P.W.D. OFFICE, DY. ENGINEER (OLD CABIN),GROUND FLOOR, SMT. KHATIJA SHAFI TAIYYABJI MARG-2, (LITTLE GIBBS ROAD), MUMBAI-06.
Dahisar (purv ) S. V. Road Mumbai 68Sennt Joseph Hayaskul TAL MAJLA KHO. NO 1
Dahisar (purv ) S. V. Road Mumbai 68Sennt Joseph Hayaskul TAL MAJLA KHO. NO 2
Dahisar (purv ) S. V. Road Mumbai 68Sennt Joseph Hayaskul TAL MAJLA KHO. NO 3
Borivali (purv ) Pushpa Vihar Colony Mumbai 66Sennt Joseph Hayaskul TAL MAJLA KHO. NO 4
Borivali (pashchim ) Aksar Road Mumbai 92Sennt Joseph Hayaskul TAL MAJLA KHO. NO 5
Borivali (pashchim ) S. V. P. Road Mumbai 103Sent Andhoni Hayaskul Tal MajalaKholi
Borivali (pashchim ) Aksar Road Mumbai 92Set Joseph Kamen Konvhet Talamajala Hall A
Dahisar (purv ) Chhatrapati Shivji Road Mumbai 68SHRI HALAI LOHANA MAHAJAN TRUST HALL PART 6, GROUND FLOOR, 6/10, DR.BABASAHEB JAIKAR MARG,THAKURDWAR ROAD,MUMBAI-04
Dahisar (purv ) Avdhut Nagar Chhatrapati Shivji Road Mumbai 68SHRI HALAI LOHANA MAHAJAN TRUST HALL, PART 1, GROUND FLOOR, 6/10, DR. BABASAHEB JAIKAR MARG, THAKURDWAR ROAD, MUMBAI-04.
Dahisar (purv ) Avdhut Nagar Chhatrapati Shivji Road Mumbai 68SHRI HALAI LOHANA MAHAJAN TRUST HALL, PART 2, GROUND FLOOR,6/10 DR.BABASAHEB JAIKAR MARG,THAKURDWAR ROAD,MUMBAI-04.
Dahisar (purv ) Chhatrapati Shivji Road Mumbai 68SHRI HALAI LOHANA MAHAJAN TRUST HALL, PART 3, GROUND FLOOR,6/10, DR.BABASAHEB JAIKAR MARG,THAKURDWAR ROAD,MUMBAI-04
Dahisar (purv ) Chhatrapati Shivji Road Mumbai 68SHRI HALAI LOHANA MAHAJAN TRUST HALL, PART 4, GROUND FLOOR, 6/10 DR.BABASAHEB JAIKAR MARG,THAKURDWAR ROAD,MUMBAI-04.
Dahisar (purv ) Chhatrapati Shivji Road Mumbai 68SHRI HALAI LOHANA MAHAJAN TRUST HALL, PART 5, GROUND FLOOR,6/10 DR.BABASAHEB JAIKAR MARG,THAKURDWAR ROAD,MUMBAI-04
Borivali (purv ) M. G. Road Mumbai 66SHRI. KACHCHI VISA OSWAL, DERAWASI JAIN HIGHSchool
Borivali (purv ) M. G. Road Mumbai 66Simens Klinik Sarvajanik Arogy Ked
Dahisar (purv ) Aliyavar Jang Marg Mumbai 68SIR J.S.FREE HIGHSchool
Dahisar (pashchim ) L T. Road Mumbai 68ST. ANTHONY HIGHSchool
Borivali (pashchim ) Aksar Road Mumbai 92ST. JOSEPH CONVENT, GR. FL. HALL PART-A
MumbaiST. JOSEPH CONVENT, GROUND FLOOR HALL PART-B
Borivali (pashchim ) Aksar Road Mumbai 92ST. JOSEPH CONVENT, GROUND FLOOR HALL PART-C
Dahisar (purv ) Chhatrapati Shivji Road Mumbai 68ST. TERESSA HIGH School
Dahisar (purv ) Aliyavar Jang Marg Mumbai 68Tadadev Bus Agar Navin Imarat Gr.Floor Madhala Gala (Pashcim Baju)
Dahisar (purv ) Aliyavar Jang Marg Mumbai 68Tadadev Bus Agar Navin Imarat Gr.Floor Madhala Gala (Purv Baju)
Dahisar (purv ) Premji Nagar Mumbai 66TAYYABIYA GIRLS School
Dahisar (purv ) Premji Nagar Mumbai 66Tayyabiya Mulinchi Shala
Dahisar (pashchim ) Ranachhod Das Road Mumbai 68Telgu Munnar Wadi Aadi Parbhaji Sabhagrah Gr.Floor Parthishan Bhag-1
Dahisar (pashchim ) Ranachhod Das Road Mumbai 68Telgu Munnar Wadi Aadi Parbhaji Sabhagrah Gr.Floor Parthishan(Madhala Gala) Bhag-2
Dahisar (purv ) Aliyavar Jang Marg Mumbai 68Telgu Munnar Wadi Aadi Parbhaji Sabhagrah Parthishan Bhag-3
Dahisar (pashchim ) L T. Road Mumbai 68Telgu Munnar Wadi Mokalya Jagevaril Stejvaril Mandap
Dahisar (purv ) Aliyavar Jang Marg Mumbai 68Telgu Munnar Wadi V.Sh. Alakode Gr.Floor South Side
Borivali (purv ) M. G. Road Mumbai 66Umar Hall Talamajala
Borivali (purv ) M. G. Road Mumbai 66UMAR HALL, FIRST FLOOR,
Dahisar (purv ) Aliyavar Jang Marg Mumbai 68V.R. Tulla Maidanatil Stejvaril Mokali Jaga
Dahisar (purv ) Aliyavar Jang Marg Mumbai 68V.R. Tulla Sanskar Mandal Karyalay
Dahisar (purv ) Aliyavar Jang Marg Mumbai 68V.S.ALKONDE HALL, MUNNARWADI SAMAJ,GROUND FLOOR North Side
Dahisar (purv ) Majithiya Park Chhatrapati Shivji Road Anand Nagar Mumbai 68VISHNUBAG HALL, GROUND FLOOR, PART B, SHENVIWADI, KHADILKAR MARG, MUMBAI-04.
Dahisar (purv ) Majithiya Park Chhatrapati Shivji Road Anand Nagar Mumbai 68VISHNUBAG HALL, GROUND FLOOR, PART-A, SHENVIWADI, KHADILKAR MARG, MUMBAI-04.
Dahisar (purv ) Chunabhatati Mumbai 68WALSINGHAM HIGH School
Last Updated on April 13, 2020
Live at 6 PM | Bihar Exit Poll | Chinatamani-Elections.in Exit Poll

Live at 5PM | Bihar Elections - ओवैसी का बुख़ार महागठबंधन को | Sanjay Dixit


Latest Election News and Update

Article 370, Omar Abdullah Omar Abdullah Takes a Jibe at the Centre’s Abrogation of Article 370

Two years ago on August 5, 2019, the Narendra Modi-led government brought a historical change in the erstwhile state of Jammu and Kashmir by abrogating Article 370 which gave special status to Jammu and Kashmir.  Omar Abdullah National Conference leader showed his displeasure saying the country failed to solve the Kashmir issue. According to Abdullah, […]


Prashant Kishor, Prashant Kishor Resigns as Principal Advisor to Amarinder Prashant Kishor Quits as Principal Advisor to Punjab CM Amarinder Singh

Ahead of the Punjab state assembly election, Poll strategist Prashant Kishor resigned as Principal Advisor to Punjab Chief Minister (CM) Amarinder Singh on Thursday. The resignation of Kishor just before the election in the state next year suggests that he would not be involved in the Punjab state assembly election in 2022. Kishor’s resignation is […]


Police Officer Killed, Pentagon Shooting US: Police Officer Killed Outside the Pentagon Police Building

On Tuesday morning the Pentagon Force Protection Agency confirmed that a Pentagon police officer was killed in an incident at the Metro bus platform outside the building. The investigators of the incident believe that there was an argument in which the suspect stabbed the Pentagon police officer.  According to law enforcement sources, it appears that […]Live News and Update

Two years ago on August 5, 2019, the Narendra Modi-led government brought a historical change in the erstwhile state of Jammu and Kashmir by abrogating Article 370 which gave special status to Jammu and Kashmir.  Omar Abdullah National Conference leader showed his displeasure saying the country failed to solve the Kashmir issue. According to Abdullah, […]

Ahead of the Punjab state assembly election, Poll strategist Prashant Kishor resigned as Principal Advisor to Punjab Chief Minister (CM) Amarinder Singh on Thursday. The resignation of Kishor just before the election in the state next year suggests that he would not be involved in the Punjab state assembly election in 2022. Kishor’s resignation is […]

On Tuesday morning the Pentagon Force Protection Agency confirmed that a Pentagon police officer was killed in an incident at the Metro bus platform outside the building. The investigators of the incident believe that there was an argument in which the suspect stabbed the Pentagon police officer.  According to law enforcement sources, it appears that […]

On Tuesday the Indian Prime Minister Narendra Modi digitally interacted with the PMGKAY beneficiaries of Gujarat state. The interaction between PM Modi and the beneficiaries of the scheme happened through video conferencing at 12:30 PM.  On the Microblogging site, PM tweeted about the interaction with the beneficiaries of PMGKAY on Monday. He tweeted, “At 12:30 […]

In connection with the Mizoram-Assam issue, Prime Minister Narendra Modi meets the Member of Parliament (MPs) from Assam. Narendra Modi discussed the Assam Mizoram border dispute with the MPs, which lead to the death of more than four Assam Police personnel.  Four BJP MPs from northeastern states met Prime Minister Narendra Modi on Monday alleging […]

Top Indian Chinese corps commander during the 12th round of meeting agreed to a speedy resolution of outstanding border issues on the Line of Actual Control (LAC). The meeting was held at the Chushul-Moldo border to discuss de-escalation in Eastern Ladakh.  The dialogue between India and China focused on the disengagement of Chinese military troops […]