Polling Station List Sirpur Assembly Constituency 2014


List of Polling Stations in Sirpur

Mandal / Tehsil NamePS No.Polling Station Name
Kagaznagar1Malini
Kagaznagar2Regulguda
Kagaznagar3Kosini
Kagaznagar4Kosini
Kagaznagar5Chintaguda
Kagaznagar6Chinthaguda, Balagala
Kagaznagar7Easgaon
Kagaznagar8Easgon
Kagaznagar9Easgaon
Kagaznagar10Nazurulnagar
Kagaznagar11Nazrulnagar
Kagaznagar12Nazurulnagar
Kagaznagar13Nazrulnagar
Kagaznagar14Nazurulnagar
Kagaznagar15Nazrulnagar
Kagaznagar16nazurulnagar
Kagaznagar17Nazrulnagar
Kagaznagar18Nazurulnagar
Kagaznagar19Nazrulnagar10
Kagaznagar20Ankoda
Kagaznagar21Gannaram
Kagaznagar22Mosam
Kagaznagar23Mosam
Kagaznagar24kadamba
Kagaznagar25Vallakonda
Kagaznagar26Nagampet
Kagaznagar27Rasipalli
Kagaznagar28Raspally
Kagaznagar29Sarsala (Old)
Penchikalpet30Guntlapet
Penchikalpet31Pothepalli
Kagaznagar32Bareguda
Kagaznagar33Bareguda
Kagaznagar34Bhatpalli
Kagaznagar35Bhatpalli
Kagaznagar36Bhatpalli
Kagaznagar37Andevelli
Kagaznagar38Andavelly
Kagaznagar39Bodepalli,
Kagaznagar40Jagannathpur
Kagaznagar41Kagaznagar
Kagaznagar42Kagaznagar
Kagaznagar43Kagaznagar
Kagaznagar44Kagaznagar
Kagaznagar45Kagaznagar
Kagaznagar46Kagaznagar
Kagaznagar47Kagaznagar EAST
Kagaznagar48Kagaznagar WEST
Kagaznagar49Kagaznagar
Kagaznagar50kagaznagar
Kagaznagar51kagaznagar
Kagaznagar52Kagaznagar
Kagaznagar53Kagaznagar
Kagaznagar54Kagaznagar
Kagaznagar55Kagaznagar
Kagaznagar56Kagaznagar
Kagaznagar57Kagaznagar
Kagaznagar58GOVT HIGH School Kagaznagar
Kagaznagar59Kagaznagar, Ward no. 10
Kagaznagar60Kagaznagar
Kagaznagar61Kagaznagar
Kagaznagar62Kagaznagar
Kagaznagar63Kagaznagar
Kagaznagar64kagaznagar
Kagaznagar65Kagaznagar
Kagaznagar66Kagaznagar
Kagaznagar67Kagaznagar
Kagaznagar68Kagaznagar
Kagaznagar69Kagaznagar
Kagaznagar70Kagaznagar
Kagaznagar71Kagaznagar
Kagaznagar72KAGHAZ NAGAR
Kagaznagar73Kagaznagar
Kagaznagar74Kagaznagar
Kagaznagar75Kaghaznagar
Kagaznagar76Kagaznagar
Kagaznagar77Kagaznagar
Kagaznagar78Kagaznagar
Kagaznagar79Kagaznagar
Kagaznagar80Kagaznagar
Kagaznagar81Kagaznagar
Kagaznagar82Kagaznagar
Kagaznagar83Kagaznagar
Kagaznagar84Chinthaguda, Koyavagu, MPPS Room 6
Kagaznagar85Kagaznagar
Kagaznagar86Kagaznagar
Kagaznagar87Kagaznagar
Kagaznagar88Vanjari
Kagaznagar89Nandiguda
Kagaznagar90Borigaon
Kagaznagar91Ankusapur
Kagaznagar92Gondi
Kagaznagar93MAREPALLI
Sirpur_T94Hudkuli
Sirpur_T95NAVEGAON
Sirpur_T96JAKKAPUR
Sirpur_T97MAKIDI
Sirpur_T98Sirpur
Sirpur_T99Sirpur (T)
Sirpur_T100Sirpur
Sirpur_T101Sirpur
Sirpur_T102Sirpur (T)
Sirpur_T103Sirpur
Sirpur_T104SirpurT
Sirpur_T105Sirpur
Sirpur_T106VENKAT RAO PET
Sirpur_T107LAXMIPUR
Sirpur_T108Chilapalli
Sirpur_T109RAVANPALLI
Sirpur_T110Vempalli
Sirpur_T111Vempalli
Sirpur_T112Achali
Sirpur_T113RUDRARAM
Sirpur_T114Chintakunta
Sirpur_T115HEERAPUR
Sirpur_T116CHUNCHUPALLI
Sirpur_T117Bhupalpatnam
Chintalamanepally118Dabba
Chintalamanepally119Dabba
Chintalamanepally120Dabba
Chintalamanepally121ADEPALLI
Sirpur_T122Parigaon
Sirpur_T123Lonvelli
Sirpur_T124Loanvelly
Sirpur_T125Lonvelli
Sirpur_T126Dorpalli
Kouthala127Pardi
Kouthala128Sandgaon
Kouthala129Mutyampet
Kouthala130Muthampet
Kouthala131Mutyam pet
Kouthala132MUTHYAM PET
Kouthala133Kanki
Kouthala134Tatipalli
Kouthala135Thatipally, MPPS Class 5
Kouthala136Mogadadhagad
Kouthala137Mogaddhagad
Kouthala138Veerdandi
Kouthala139Veerdhandi
Kouthala140Gundaipet
Kouthala141Gundai pet
Kouthala142Tummidihatti
Kouthala143Kauthala
Kouthala144Koutala
Kouthala145Kauthala
Kouthala146Koutala
Kouthala147NAGEPALLI
Kouthala148Gudlabori
Kouthala149Gudlabori
Kouthala150Gudlabori
Chintalamanepally151Ranvelli
Chintalamanepally152Ranvelly
Chintalamanepally153Bhorepalli
Kouthala154Talodi
Kouthala155Gurudipet
Kouthala156Gurudupet
Kouthala157Kannepalli
Kouthala158Bodampalli
Chintalamanepally159Baba Sagar
Chintalamanepally160Babasagar
Chintalamanepally161Babasagar
Chintalamanepally162Babasagar
Chintalamanepally163Ravindra Nagar
Chintalamanepally164Ravindra Nagar
Chintalamanepally165Babapur
Chintalamanepally166Babapur
Chintalamanepally167Gangapur
Chintalamanepally168Balaji Ankoda
Chintalamanepally169Balaji Ankoda
Chintalamanepally170Chintala Manepalli
Chintalamanepally171Chintalamanepalli
Chintalamanepally172Karjavelli
Chintalamanepally173Karjavelli mpps V class
Chintalamanepally174Dimda
Chintalamanepally175CHITTAM
Chintalamanepally176Godem
Chintalamanepally177Gudem
Chintalamanepally178BURUGUDA
Bejjur179Mogavelli
Bejjur180NAGEPALLI
Bejjur181Somini
Bejjur182TALAI
Bejjur183Kushnepalli
Bejjur184GABBAI
Bejjur185Papanpet
Bejjur186Papanpet
Bejjur187Bejjur
Bejjur188Bejjur
Bejjur189Bejjur
Bejjur190Bejjur
Bejjur191Martadi
Bejjur192Martadi
Bejjur193Kukuda
Bejjur194AMBAGHAT
Bejjur195Potepalli
Bejjur196KATEPALLI
Bejjur197Munjampalli
Bejjur198Munjampalli
Chintalamanepally199Rudrapur
Chintalamanepally200HETTIGUDA
Bejjur201Rebbena
Bejjur202Rebbena
Bejjur203Uttsarangapalli
Bejjur204Uttsarangapalli
Bejjur205SULGUPALLI
Penchikalpet206Kondapalli
Penchikalpet207Kondapally
Penchikalpet208Lodpalli
Penchikalpet209Bombai Guda
Penchikalpet210Yelkapalli
Penchikalpet211Elkapalli
Penchikalpet212Penchkalpet
Penchikalpet213Ellur
Penchikalpet214Kothaguda H/o Yellur
Penchikalpet215Agar guda
Penchikalpet216Kammargaon
Penchikalpet217Murliguda
Dahegaon218Ityal
Bheemini219Keslapur
Bheemini220Chinna Gudipet
Bheemini221Chinnagudipet
Dahegaon222Borlakunta
Dahegaon223GORREGUTTA
Dahegaon224Kotmeer
Dahegaon225Bibra
Dahegaon226POLAMPALLI
Dahegaon227PASERKUNTA
Dahegaon228Ayinam
Dahegaon229AINAM
Dahegaon230Dehegaon
Dahegaon231Dehegaon
Dahegaon232KAMMER PELLI
Dahegaon233Laggaon
Dahegaon234PAMBAPOOR
Dahegaon235Odduguda
Dahegaon236BRAHMANCHICHAL
Dahegaon237BAMANAGAR
Dahegaon238Chinna Rasipalli
Dahegaon239AMERGONDA
Dahegaon240Utter Girivelli
Dahegaon241Gerre
Dahegaon242Girivelli
Dahegaon243Rampur
Dahegaon244DIGIDA
Dahegaon245Motlaguda
Dahegaon246RAVULAPALLI
Chintalamanepally247Hattini
Dahegaon248Kalwada
Dahegaon249Kunchavelli
Dahegaon250Kunchavelli
Dahegaon251Chandrapelli
Kannepalli252Salegaon
Kannepalli253AITEPALLI
Kannepalli254Chinnatimmapur
Penchikalpet255Chedvai
Penchikalpet256Chedvai

Last Updated on November 15, 2018