File not found.


Live News

Track your constituency
Live News

Polling Station List Kukatpalle Assembly Constituency 2018List of Polling Stations in Kukatpalle


Mandal / Tehsil NamePS No.Polling Station Name
Kukatpally1PRADAMIKA PATASHALA GIRLS,KICHAN ROOM, EAST PHASE
Kukatpally2PRADAMIKA PATASHALA GIRLS, 2 ND CLASS ROOM
Kukatpally3PRADAMIKA PATASHALA GIRLS, STAFF ROOM
Kukatpally4PRADAMIKA PATASHALA GIRLS, STORE ROOM,west phase
Kukatpally5Z P P H SCHOOL, KUKATPALLY,CLASS VIC,NORTH PHASE
Kukatpally6Z P P H SCHOOL,KUKATPALLY,C LASSVIB,NORTH PHASE
Kukatpally7MPP PRIMARY SCHOOL , KUKATPALLY
Kukatpally8NAGARJUNA MODEL HIGH SCHOOL, SANTHI NAGAR
Kukatpally9NAGARJUNA MODEL HIGH SCHOOL, SANTHI NAGAR
Kukatpally10BRILLIANT GRAMMAR HIGH SCHOOL, KUKATPALLY
Kukatpally11NARARJUNA MODEL HIGH SCHOOL, SANTHI NAGAR, KKP
Kukatpally12BRILLIANT GRAMMAR HIGH SCHOOL, KUKATPALLY
Kukatpally13KUKATPALLY WARD OFFICE, KUKATPALLY
Kukatpally14KUKATPALLY WARD OFFICE
Kukatpally15BHAGYNAGAR MODEL HIGH SCHOOL
Kukatpally16BHAGYANAGAR MODEL HIGH SCHOOL, KUKATPALLY
Kukatpally17BHAGYANAGAR MODEL HIGH SCHOOL, NEW DEVI NAGAR,
Kukatpally18GENESIS SCHOOL,GAYATHRI NAGAR
Kukatpally19GENESIS SCHOOL,GAYATHRI NAGAR
Kukatpally20KENEDY HIGH SCHOOL
Kukatpally21GENESIS SCHOOL,GAYATHRI NAGAR
Kukatpally22BACHPAN SCHOOL,RAMAIAH NAGAR K P,VILLAGE
Balanagar23COMMUNITY HALL, SRI SRI NAGAR
Balanagar24DPEP SCHOOL, RAJIV GANDHI NAGAR
Balanagar25DPEP SCHOOL, RAJIV GANDHI NAGAR
Balanagar26DPEP SCHOOL, RAJIV GANDHI NAGAR,
Balanagar27BHARATHI VIDYA NIKETHAN SCHOOL,RG NAGAR,KUKATPALLY
Balanagar28DPEP SCHOOL,RAJIV GANDHI NAGAR
Balanagar29Zilla Praja parshad HIGH SCHOOL,6551, BALANAGAR
Balanagar30Z P High School, Bala nagar
Balanagar31Z P HIGH SCHOOL, BALANAGAR
Balanagar32ZP HIGH SCHOOL,
Balanagar33Z P HIGH SCHOOL, BALANAGAR
Balanagar34ZP High School,
Balanagar35Municipal Ward OFFICE,BALANAGAR
Balanagar36Municipal Ward OFFICE,BALANAGAR
Balanagar37NEW COMMUNITY HALL,RAJU COLONY
Balanagar38NEW community hall raju colony
Balanagar39M P P CHARABANDA RAJU COLONY
Balanagar40TRINITY TALENT SCHOOL,RAJU COLONY, BALANAGAR
Balanagar41TRINITY TALENT SCHOL, RAJU COLONY
Balanagar42TRINITY TALENT SCHOOL,RAJU COLONY, BALANAGAR, ROOM
Balanagar43MAHILA MANDALI BUILDINGS,
Balanagar44PANCHAVATI HIGH SCHOOL,1ST CLASS, VINAYAK NAGAR
Balanagar45PANCHAVATI HIGH SCHOOL,LKG CLASS ROOM, VINAYAK NAG
Balanagar46PANCHAVATI HIGH SCHOOL,UKG CLASS ROOM, VINAYAK NAG
Balanagar47PANCHAVATI HIGH SCHOOL, VINAYAK NAG
Balanagar48PANCHAVATI HIGH SCHOOL,, VINAYAK N
Balanagar49PANCHAVATI HIGH SCHOOL,VINAYAK N
Balanagar50VISION MODEL HIGH SCHOOL, LKG A, BALANAGAR
Balanagar51VISION MODEL HIGH SCHOOL, UKG B, SAI NAGAR
Balanagar52VISION MODEL HIGH SCHOOL, SAI NAGAR
Balanagar53HAL HIGH SCHOOL, HAL COLONY
Balanagar54IDPL COMMUNITY HALL, BALANAGAR
Balanagar55HOLY MARY HIGH SCHOOL,FEROZGUDA ROOM2
Balanagar56HOLY MARY HIGH SCHOOL,FEROZGUDA ROOM3
Balanagar57MUNCIPAL COMMUNITY HALL, WESTREN WING,FEROZGUDA
Balanagar58HOLY MARY HIGH SCHOOL, FEROZGUDA
Balanagar59SADASHIVA CONCEPT SCHOOL, FEROZGUDA, LKG ROOM
Balanagar60N S K K HIGH SCHOOL, EAST WING FEROZGUDA
Balanagar61ST MARTINS HIGH SCHOOL, FEROZGUDA
Balanagar62ST MARTINS HIGH SCHOOL, , FEROZGUDA
Balanagar63ST. MARTINS HIGH SCHOOL, IC ROOM, FEROZGUDA
Balanagar64NSKK HIGH SCHOOL, IIC CLASS, EAST WING, FEROZGUDA
Balanagar65NSKK HIGH SCHOOL, EAST WING, CLASS II B, FEROZGUDA
Balanagar66WARD OFFCIE, OLD BOWENPALLY
Balanagar67WARD OFFICE, OLD BOWENPALLY
Balanagar68SRI RAMA KRISHNA HIGH SCHOOL,
Balanagar69SRI RAMA KRISHNA HIGH SCHOOL,
Balanagar70SRI RAMA KRISHNA HIGH SCHOOL, 10TH CLASS, OLD BOWE
Balanagar71SRI RAMA KRISHNA HIGH SCHOOL, , OLD BOWE
Balanagar72SRI RAMA KRISHNA HIGH SCHOOL
Balanagar73COVELS PUBLIC SCHOOL, OLD BOWENPALLY
Balanagar74COVELS PUBLIC SCHOOL OLD BOWENPALLY
Balanagar75COVELS PUBLIC SCHOOL, OLD BOWENPALLY
Balanagar76SADASHIVA CONCEPT SCHOOL, LKG ROOM, FEROZGUDA,
Balanagar77SADASHIVA CONCEPT SCHOOL,UKG ROOM, FEROZGUDA
Balanagar78GANGA PUTRA SANGAM COMMUNITY HALL, OLD BOWENPALLY
Balanagar79L B NAGAR COMMUNITY HALL(MPP SCHOOL)OLD BOWENPALLY
Balanagar80LBNAGAR COMMUNITY HALL (MPP S), OLD BOWENPALLY
Balanagar81S R DIGI SCHOOL, HAL COLONY, UKG ROOM, OLD BOWENPA
Balanagar82S R DIGI SCHOOL,HAL COLONY, UKG ,OLD BOWENPALLY
Balanagar83S R DIGI SCHOOL, HAL COLONY, UKG ROOM, OLD BOWENPA
Balanagar84OFFICE ROOM, RAINBOW SCHOOL
Balanagar85ST ANDREWS SCHOOL,10th E CLASS, OLD BOWENPALLY
Balanagar86ST.ANDREWS SCHOOL OLD BOWENPALLY
Balanagar87ST ANDREWS SCHOOL, OLD BOWENPALLY
Balanagar88ST ANDREWS SCHOOL, OLD BOWENPALLY
Balanagar89ST ANDREWS SCHOOL, OLD BOWENPALLY
Balanagar90S V MODEL SCHOOL, OLD BOWENPALLY
Balanagar91S V MODEL SCHOOL, OLD BOWENPALLY
Balanagar92MANDALA PRAJA PARISHAD SCHOOL,HASMATHPET
Balanagar93MANDALA PRAJA PARISHAD SCHOOL,
Balanagar94MANDALA PRAJA PARISHAD SCHOOL,4thclass,hasmathpet
Balanagar95MANDALA PRAJA PARISHAD SCHOOL,,hasmathpet,roo
Balanagar96MPP PRIMARY SCHOOL, HASMATHPET
Balanagar97M P P PRIMARY SCHOOL, HASMATHPET
Balanagar98ST.MARYS HIGH SCHOOL, 9TH CLASS ROOM, HASMATHPET
Balanagar99ST.MARYS HIGH SCHOOL, HASMATHPET
Balanagar100ST.MARYS HIGH SCHOOL, HASMATHPET
Balanagar101ST.MARYS HIGH SCHOOL, HASMATHPET
Balanagar102MPP SCHOOL, 3RD CLASS ROOM,HASMATHPET
Balanagar103WARD OFFICE, HASMATHPET
Balanagar104ST MARYS SCHOOL,HASMATHPET
Balanagar105ST MARYS SCHOOL, HASMATHPET
Balanagar106SAI SAGAR ENCLAVE COMMUNITY HALL OFFICE ROOM, PHAS
Balanagar107SAI SAGAR ENCLAVE COMMUNITY HALL OFFICE ROOM, PHAS
Balanagar108ST PAULS HIGH SCHOOL,9TH CLASS ROOM, LIONS TOWN CO
Balanagar109ST PAULS HIGH SCHOOL,7TH CLASS ROOM, LIONS TOWN CO
Balanagar110ST PAULS HIGH SCHOOL,8TH CLASS ROOM, 9440, LIONS
Balanagar111ST PAULS SCHOOL, LIONS TOWN COLONY, HASMATHPET
Balanagar112M P P SCHOOL (D P E P)ANJAIAH NAGAR, HASMATHPET
Balanagar113MPP SCHOOL (DPEP),ANJAIAH NAGAR
Balanagar114M P P SCHOOL (D P E P)ANJAIAH NAGAR, HASMATHPET
Balanagar115M P P SCHOOL (D P E P)ANJAIAH NAGAR, HASMATHPET
Balanagar116M P P SCHOOL (D P E P)ANJAIAH NAGAR, HASMATHPET
Balanagar117N S K K HIGH SCHOOL, FEROZGUDA
Balanagar118N S K K HIGH SCHOOL, FEROZGUDA
Balanagar119N S K K HIGH SCHOOL, FEROZGUDA
Balanagar120N S K K HIGH SCHOOL, FEROZGUDA
Balanagar121N S K K HIGH SCHOOL ,FEROZGUDA
Balanagar122N S K K HIGH SCHOOL, FEROZGUDA
Balanagar123BHARATHI UPPER PRIMARY SCHOOL, FATHE NAGAR
Balanagar124BHARATHI UPPER PRIMARY SCHOOL, FATHE NAGAR
Balanagar125BHARATHI UPPER PRIMARY SCHOOL, FATHE NAGAR
Balanagar126JOHNSON GRAMMER HIGH SCHOOL, FATHE NAGAR
Balanagar127JOHNSON GRAMMER HIGH SCHOOL, FATHE NAGAR
Balanagar128WARD OFFICE FATHENAGAR
Balanagar129ROTARY CLUB,FATHENAGAR
Balanagar130ROTARY CLUB,FATHENAGAR
Balanagar131JOHNSON GRAMMER HIGH SCHOOL, FATHE NAGAR
Balanagar132JOHNSON GRAMMAR SCHOOL, LANGUAGE ROOM, FATHENAGAR
Balanagar133JOHNSON GRAMMAR SCHOOL, LKG ROOM, FATHENAGAR
Balanagar134JOHNSON GRAMMAR SCHOOL, 1ST CLASS ROOM, FATHENAGAR
Balanagar135BHAGATH SINGH PARK COMMUNITY HALL
Balanagar136SHIVA SHANKAR NAGAR COMMUNITY HALL
Balanagar137SARSWATHI SISHU MANDIR LAL BHADHUR SASTRI NAGAR
Balanagar138SARSWATHI SISHU MANDIR LAL BHADHUR SASTRI NAGAR
Balanagar139SARSWATHI SISHU MANDIR LAL BHADHUR SASTRI NAGAR
Balanagar140M P P PRIMARY SCHOOL, FATHE NAGAR
Balanagar141GOVT PRIMARY SCHOOL (T/M), COMMUNITY HALL
Balanagar142MADARSA ARABIYA JAMIYA ULOOM MOHAMADIYA SCHOOL,
Balanagar143MADARSA ARABIYA JAMIYA ULOOM MOHAMADIYA SCHOOL,
Balanagar144MADARSA ARABIYA JAMIYA ULOOM MOHAMADIYA SCHOOL,
Balanagar145M.P.P.PRIMARY SCHOOL,PARDHI BASTHI, FATENAGAR
Balanagar146PATMOS SCHOOL,FATHENAGAR
Balanagar147PRIMARY SCHOOL COMMUNITY HALL,PRABHAKAR
Balanagar148BHARATHI VIKAS PARISHAD VIDYALAYAM,FATHE
Balanagar149BHARATHI VIKAS PARISHAD VIDYALAYAM,FATHE
Balanagar150SRI SATYA SAI VIDYA MANDIR,FATHE NAGAR
Balanagar151SRI SATYA SAI VIDYA MANDIR,FATHE NAGAR
Balanagar152SRI SATYA SAI VIDYA MANDIR,FATHE NAGAR
Balanagar153ST.AGATHA TECHNO HIGH SCHOOL, ZINKALWADA
Balanagar154ST.AGATHA TECHNO HIGH SCHOOL, ZINKALWADA
Balanagar155ST.AGATHA TECHNO HIGH SCHOOL, ZINKALWADA
Balanagar156ST.AGATHA TECHNO HIGH SCHOOL, ZINKALWADA
Balanagar157ST RITA HIGH SCHOOL,BHARATH NAGAR COLONY
Balanagar158ST RITA HIGH SCHOOL,BHARATH NAGAR COLONY
Kukatpally159ST RITA HIGH SCHOOL,BHARATH NAGAR COLONY
Kukatpally160SPRINGS HIGH SCHOOL, LKG ROOM, BHARATH NAGAR COLON
Kukatpally161MOOSAPET MUNICIPAL WARD OFFICE,MOOSAPET
Kukatpally162SPRINGS HIGH SCHOOL, BHARATH NAGARCOLONY
Kukatpally163MOOSAPET MUNCIPAL WARD OFFICE
Kukatpally164PANCHA SHEELA SCHOOL,MOOSAPET
Kukatpally165ZPP HIGH SCHOOL,MOOSAPET
Kukatpally166Z P P HIGH SCHOOL, MOOSAPET
Kukatpally167VAMSHADHARA MODEL HIGH SCHOOL,
Kukatpally168PRAGATHI NAGAR COMMUNITY HALL,PRAGATHI NAGAR
Kukatpally169MPP SCHOOL,ANJAIAH NAGAR
Kukatpally170ZPP HIGH SCHOOL,MOOSAPET
Kukatpally171ZPP HIGH SCHOOL,MOOSAPET
Kukatpally172PANCHASHEELA SCHOOL, MOOSAPET
Kukatpally173MPP PRIMARY SCHOOL,MOOSAPET
Kukatpally174ST RITA HIGH SCHOOL, ROOM NO6,
Kukatpally175M P P SCHOOL, JANATHA NAGAR
Kukatpally176KUKATPALLY CIRCLE OFFICE, JANATHA NAGAR
Kukatpally177KUKATPALY CIRCLE OFFICE, JANATHA NAGAR
Kukatpally178KUKATPALLY CIRCLE OFFICE
Kukatpally179KUKATPALLY CIRCLE OFFICE, JANATHA NAGAR
Kukatpally180KUKATPALLY CIRCLE OFFICE
Kukatpally181KUKATPALLY CIRCLE OFFICE, JANATHA NAGAR
Kukatpally182SPRINGS HIGH SCHOOL, LKG ROOM, BHARATH NAGAR COLON
Kukatpally183SPRINGS HIGH SCHOOL, BHARATH NAGAR COLON
Kukatpally184MPP SCHOOL, KHAITHALAPUR
Kukatpally185MPP SCHOOL, KHAITHALAPUR
Kukatpally186RAINBOW VISTA ROCK GARDEN CLUB HOUSE
Kukatpally187MANDAL PRAJA PARISHAD SCHOOL, JANATHA NAGAR
Kukatpally188MPP SCHOOL, JANATHA NAGAR
Kukatpally189MPP SCHOOL, JANATHA NAGAR
Kukatpally190KUKATPALLY CIRCLE OFFICE, JANATHA NAGAR
Kukatpally191KUKATPALLY CIRCLE OFFICE, JANATHA NAGAR
Kukatpally192KUKATPALLY CIRCLE OFFICE, JANATHA NAGAR
Kukatpally193KUKATPALLY CIRCLE OFFICE,JANATHA NAGAR
Kukatpally194GHMC MULTISKILL DEVELOPMENT CENTRE JANATHA NAGAR
Kukatpally195SIVANANDA REHABILITATION CENTRE, KUKATPALLY
Kukatpally196COMMUNITY HALL PRIMARY SCHOOL BUILDING,1262/216,
Kukatpally197P N M HIGH SCHOOL, VIVEK NAGAR, ROOM NO11
Kukatpally198P N M HIGH SCHOOL, VIVEK NAGAR, ROOM NO12
Kukatpally199P N M HIGH SCHOOL, VIVEK NAGAR, ROOM NO13
Kukatpally200P N M HIGH SCHOOL, VIVEK NAGAR
Balanagar201PRIMARY SCHOOL,BABBUGUDA
Balanagar202PRIMARY SCHOOL, BABBUGUDA,
Balanagar203VIJETHA SCHOOL, UKG CLASS ROOM, AVANTHI N
Balanagar204VIJETHA SCHOOL, AVANTHI NAGAR
Balanagar205VIJETHA SCHOOL, AVANTHI
Balanagar206VIJETHA SCHOOL, AVANTHI
Balanagar207VIJETHA SCHOOL, AVANTHI
Balanagar208NALANDA VIDYA BHAVAN HIGH SCHOOL, MOTHI NAGAR
Balanagar209NALANDA VIDYA BHAVAN HIGH SCHOOL, MOTHI NAGAR
Balanagar210SEVEN HILLS HIGH SCHOOL MOTHI NAGAR
Balanagar211SEVEN HILLS HIGH SCHOOL, MOTHI NAGAR
Balanagar212SEVEN HILLS HIGH SCHOOL, MOTHI NAGAR
Balanagar213SEVEN HILLS HIGH SCHOOL, MOTHI NAGAR
Balanagar214SANATH NAGAR COOPERATIVE COMMUNITY
Balanagar215SANATH NAGAR COOPERATIVE COMMUNITY
Balanagar216NEWTON HIGH SCHOOL, MOTHI NAGAR
Balanagar217SEVEN HILLS HIGH SCHOOL
Balanagar218THREE ANGLE SCHOOL, SNEHAPURI COLONY
Balanagar219THREE ANGLE SCHOOL, SNEHAPURI COLONY
Kukatpally220ST ISAC ADVANT SCHOOL, R K NAGAR
Kukatpally221LITTLE BIRD VIDYANIKETAN H S, 141167/1, ALLAPUR
Kukatpally222LITTLE BIRD VIDYANIKETAN H S, 141167/1, ALLAPUR
Kukatpally223LITTEL BIRD VIDYA NIKETAN HIGH SCHOOL
Kukatpally224LITTLE BIRDS VIDYA NIKETAN H S, 141167/1 ALLAPUR
Kukatpally225LITTLE BIRDS VIDYA NIKETAN, NEW ALLAPUR
Kukatpally226LITTLE BIRDS VIDYA NIKETAN, NEW ALLAPUR
Kukatpally227LITTEL BIRD VIDYA NIKETAN HIGH SCHOOL
Kukatpally228VIGNAN JYOTHI HIGH SCHOOL, GAYATRI NAGAR
Kukatpally229VIGNAN JYOTHI HIGH SCHOOL, GAYATRI NAGAR
Kukatpally230TIRUMALA CONMENT HIGH SCHOOL,PADMAVATHI
Kukatpally231TIRUMALA CONMENT HIGH SCHOOL,PADMAVATHIN
Kukatpally232TIRUMALA CONMENT HIGH SCHOOL,PADMAVATHI
Kukatpally233TIRUMALA CONVENT SCHOOL,STAFF ROOM, 141135, ALLA
Kukatpally234TIRUMALA SCHOOL,ukg room
Kukatpally235LITTLE STARS SCHOOL, THULASI NAGAR
Kukatpally236LITTLE STAR SCHOL, TULASI NAGAR
Kukatpally237LITTLE STAR SCHOOL, TULASI NAGAR
Kukatpally238NEWTON HIGH SCHOOL, V V NAGAR
Kukatpally239NEWTON HIGH SCHOOL, V V NAGAR
Kukatpally240NEWTON HIGH SCHOOL,VV NAGAR
Kukatpally241SWAMY VIVEKNANDA S, NEW VV NAGAR
Kukatpally242SWAMY VIVEKNANDA S , NEW VV NAGAR
Kukatpally243MANDAL PARISHAD PRIMARY SCHOOL, PARVATH NAGAR
Kukatpally244MANDAL PARISHAD PRIMARY SCHOOL, PARVATH NAGAR
Kukatpally245MANDAL PARISHAD PRIMARY SCHOOL, PARVATH NAGAR
Kukatpally246MANDAL PARISHAD PRIMARY SCHOOL, PARVATH NAGAR
Kukatpally247SAFDHAR NAGAR PUBLIC SCHOOL SAFDHAR NAGAR
Kukatpally248SAFDHAR NAGAR PUBLIC SCHOOL SAFDHAR NAGAR
Kukatpally249safdar nagar public school safdar nagar
Kukatpally250SAFDHAR NAGAR P S , SAFDHAR NAGAR
Kukatpally251safdar nagar public school safadar nagar
Kukatpally252SRI SARASWATHI TECHNO SCHOOL, SHIVAJI NAGAR, 9TH C
Kukatpally253SRI SARASWATHI TECHNO SCHOOL, SHIVAJI NAGAR,10TH C
Kukatpally254KEN WORLD SCHOOL, R K SOCIETY
Kukatpally255KEN WORLD SCHOOL, R K SOCIETY
Kukatpally256ST THOMAS H S 1420156, R K SOCIETY
Kukatpally257ST THOMAS H S 1420156 R K SOCIETY
Kukatpally258BLUE BIRD GRAMMER S, RAJIV GANDHI NAGAR
Kukatpally259BLUE BIRD GRAMMER SCHOOL, RAJIV GANDHI NAGAR
Kukatpally260BLUE BIRD GRAMMER SCHOOL, RAJIV GANDHI NAGAR
Kukatpally261BLUE BIRD G SCHOOL, 1420650, RAJIV GANDHI NAGAR
Kukatpally262BLUE BIRD G S, 1420650, RAJIV GANDHI NAGAR
Kukatpally263SRI SAI CHAITANYA, NURSERY SCHOOL, 142067/3/7/B,
Kukatpally264SRI SAI CHAITANYA, NURSERY SCHOOL
Kukatpally265SRI SAI CHAITANYA, NURSERY SCHOOL, 142067/3/7/B,
Kukatpally266SRI SAI C H S 1420677/323 AND 324 V V NAGAR
Kukatpally267SRI SAI CHAITANYA HIGH SCHOOL
Kukatpally268SAI RAM HIGH SCHOOL, V V NAGAR
Kukatpally269SAI RAM HIGH SCHOOL, V V NAGAR
Kukatpally270ST ISAC ADVENT HIGH SCHOOL,R K NAGAR
Kukatpally271ST ISAC ADVENT HIGH SCHOOL,R K NAGAR
Kukatpally272CHINNARY KIDS PLAY SCHOOL
Kukatpally273HOLLY CROSSHIGH SCHOOL
Kukatpally274PANDU RANGA NAGAR COMMUNITY HALL, AVANTHI NAGAR
Kukatpally275LITTLE HEARTS HIGH SCHOOL,HIG23, KPHB
Kukatpally276LITTLE HEARTS HIGH SCHOOL ,HIG23, KPHB
Kukatpally277sarojini mahila mandali bhavan
Kukatpally278GHMC COMMUNITY HALL PAHSE1,K P H B,NEAR ELECTRICA
Kukatpally279SARASWATHI SISHU MANDHIR, MIG560,PHASEII, KPHB
Kukatpally280SARASWATHI SISHU M MIG 560 P II KPHB COLONY
Kukatpally281SARASWATHI SISHU M MIG506 P II KPHB COLONY
Kukatpally282BHASHYAM SCHOOL,MIG633,PHASE 2
Kukatpally283PRATHIBAVIDYANIKETA N HIGH SCHOOL,MIG479, PHASEI,
Kukatpally284PRATHIBAVIDYANIKETA N HIGH SCHOOL,MIG479, PHASEI,
Kukatpally285PRATHIBA VIDYANIKETHAN HIGH SCHOOL, PHASEI, KPHB
Kukatpally286BHUVANA VIJAYAM PLAY GROUND KPHB
Kukatpally287HANDICAPPTED MAHILA MANDALI BUILDING,4TH PHASE,KPH
Kukatpally288HANDICAPPED MAHILA BUILDING, 4TH P, KPHB, SOUTH
Kukatpally289MANDALA PRATHMIKA PATHASHALA, IVTH PHASE, KPHB COL
Kukatpally290GEETANJALI MODEL SCHOOL,MIG502, VII KPHB COLONY
Kukatpally291GEETANJALI MODEL SCHOOL MIG 502 PH VII KPHB COLONY
Kukatpally292GEETANJALI MIG 502 PHVII
Kukatpally293PRATHIBA SCHOOL,MIG18, PHASEVII, LKG ROOM,
Kukatpally294ROSARY HIGH SCHOOL VTH P KPHB
Kukatpally295ROSARY HIGH SCHOOL VTH P KPHB
Kukatpally296ROSARY HIGH SCHOOL
Kukatpally297MALAYSIAN TOWNSHIP CLUB HOUSE1, KPHB COLONY
Kukatpally298MALAYSIAN TOWNSHIP CLUB HOUSE1, KPHB COLONY
Kukatpally299MALAYSIAN TOWNSHIP CLUB HOUSE1, KPHB COLONY
Kukatpally300K P H B
Kukatpally301PRATHIBHA SCHOOL, MIG18,PHASEVII, UKG ROOM, KPHB
Kukatpally302BASKET BALL GROUND, VIITH PHASE, KPHB COLONY
Kukatpally303BASKET BALL GROUND, VIITH PHASE, KPHB COLONY
Kukatpally304SAI ENGLISH SCHOOL HIG500 P VI, KPHB
Kukatpally305BHASHYAM HIGH SCHOOL, NEAR TEMPLE, VITH A ROOM,
Kukatpally306BHASHYAM HIGH SCHOOL, NEAR TEMPLE, VITH B R KPHB
Kukatpally307BHARATHIYA VIGNAN BHAVAN H S, KPHB
Kukatpally308BHARATHIYA VIGAN BHAVAN H S, KPHB
Kukatpally309M P P SCHOOL ,NEW BUILDING
Kukatpally310BHARATHIYA VIGAN BHAVAN H S, KPHB, BALAJI NAGAR
Kukatpally311BHARATHIYA VIGNAN BHAVAN HIGH SCHOOL
Kukatpally312KPHB WARD OFFICE, KPHB
Kukatpally313MPP SCHOOL, ROAD NO2, NEAR SAI BABA TEMPLE , KPHB
Kukatpally314WARD OFFICE KPHB
Kukatpally315COMMUNITY HALL, BALAJI NAGAR
Kukatpally316COMMUNITY HALL, BALAJI NAGAR
Kukatpally317COMMUNITY HALL, BALAJI NAGAR
Kukatpally318SRI CHAITANYA JR COLLEGE, BALAJI NAGAR ROOM -1
Kukatpally319BALAJI NAGAR HOUSING BOARD COMMUNITY HALL
Kukatpally320sri chaitanya junior college balaji nagar
Kukatpally321SRI CHAITANYA JR COLLEGE
Kukatpally322CHANDRA CONCEPT SCHOOL BALAJI NAGAR
Kukatpally323CHANDRA CONCEPT SCHOOL, BALAJI NAGAR
Kukatpally324BALAJI NAGAR HOUSING BOARD COMMUNITY HALL
Kukatpally325ST MARYS HIGH SCHOOL WEST WING VASANTH NAGAR
Kukatpally326ST MARY HIGH SCHOOL VASANTH NAGAR WEST WING
Kukatpally327ST MARY HIGH SCHOOL WEST WING, VASANTH NAGAR
Kukatpally328ST MARY HIGH SCHOOL WEST WING, VASANTH NAGAR
Kukatpally329ST MARY HIGH SCHOOL SOUTH WING, VASANTH NAGAR
Kukatpally330ST MARYS HIGH SCHOOL,SOUTH WING, VASANTH NAGAR
Kukatpally331SARDARPATEL NAGAR COMMUNITY HALL
Kukatpally332SARDAR PATEL NAGAR COMMUNITY HALL.
Kukatpally333ST MARY HIGH SCHOOL,SOUTH WING, VASANTH NAGAR
Kukatpally334ST MARY HIGH SCHOOL,SOUTH WING, VASANTH NAGAR
Kukatpally335CLUB HOUSE SRILA PARK PRIDE,HYDERNAGAR
Kukatpally336K K R S SMR VINAY FOUNTAIN HEAD CLUB HOUSE
Kukatpally337VIGNANA PRABHA HIGH SCHOOL KPHB
Kukatpally338VIGAN PRABHA HIGH SCHOOL KPHB
Kukatpally339HOLY MARY DEGREE COLLEGE, KPHB COLONY
Kukatpally340HOLY MARY DEGREE COLLEGE, KPHB COLONY
Kukatpally341HOLY MARY DEGREE COLLEGE, KPHB COLONY
Kukatpally342HOLY MARY DEGREE COLLEGE, KPHB COLONY
Kukatpally343SAI MONTESSORY SCHOOL PHASEVI, KPHB
Kukatpally344SAI MANTOESSORY SCHOOL PHASEVI, KPHB
Kukatpally345SAI MONTESSORY, PHASE VI, KPHB COLONY
Kukatpally346SAI MANTESSORY SCHOOL PHASE VI, KPHB
Kukatpally347DAFFODILS HIGH SCHOOL, KPHB
Kukatpally348DAFFODILS HIGH SCHOOL KPHB
Kukatpally349DAFFODILS HIGH SCHOOL KPHB
Kukatpally350PRATHIBA VIDYA NIKETAN H S, DHARMAREDDY
Kukatpally351CHAITANYA MEDICON ACADAMY,D COLONY,
Kukatpally352PRATHIBA VIDYA NIKETAN H S, DHARMAREDDY
Kukatpally353PRATHIBA VIDYA NIKETAN HIGH SCHOOL, PIII, D REDDY
Balanagar354MANUSURA CYBER HIGH SCHOOL,PRAKASH NAGAR,NEAR WATE
Balanagar355MANUSURA CYBER HIGH SCHOOL,PRAKASH NAGAR,NEAR WATE
Balanagar356MANUSURA CYBER HIGH SCHOOL,PRAKASH NAGAR,NEAR WATE
Balanagar357DAWN BUDS MODEL SCHOOL, SHYAMLAL BUILDING,
Balanagar358MUNICIPAL COMMUNITY HALL, PRAKASH NAGAR
Balanagar359MAHARSHI VIDYANIKETHAN BEGUMPET
Balanagar360MAHARSHI VIDYA NIKETAN, BEGUMPET, LKG ROAD
Balanagar361MAHARSHI VIDYA NIKETAN, BEGUMPET, LKG ROAD
Balanagar362GOVT WOMEN DEGREE COLLEG,BEGUMPET
Balanagar363GOVT WOMEN DEGREE COLLEG,BEGUMPET
Balanagar364GOVT WOMEN DEGREE COLLEG,BEGUMPET
Balanagar365GOVT WOMEN DEGREE COLLEG,BEGUMPET
Balanagar366COMMUNITY HALL RBI QUARTERS, SYAMLAL BUILDINGS
Balanagar367LITTLE STARS SCHOOL,LKG ROOM, SHYAMLAL BUILDING,
Balanagar368LITTLE STARS SCHOOL,UKG ROOM, SHYAMLAL BUILDING,
Balanagar369LITTLE STARS SCHOOL, SHYAMLAL BUILDING,
Balanagar370GOVT. GIRLS UPPER PRIMARY SCHOOL, ZENA, SHYAMLAL B
Balanagar371MUNICIPAL COMMUNITIY HALL,BEGUMPET
Balanagar372LITTLE STARS SCHOOL, SHYAMLAL BUILDING,1ST CLASS
Last Updated on MAY 19, 2020
Live at 6 PM | Bihar Exit Poll | Chinatamani-Elections.in Exit Poll

Live at 5PM | Bihar Elections - ओवैसी का बुख़ार महागठबंधन को | Sanjay Dixit