Live News

Track your constituency
Live News

Polling Booth in Sidhpur Assembly Constituency


List of Polling Booth in Sidhpur

Below is a list of all the Polling booths falling under the Sidhpur Assembly (Vidhan Sabha) Constituency. Given along is the detailed address for each polling booth.

Polling Station No.Polling StationArea
1Ajuja1Valmikivas, Anusuchit Jativas, Devipujakvas, Thakorvas, Panchalvas, Thakorvas
2Ajuja2Thakorvas, Thakorvas
3Muna1Bhilvas, Anusuchit Jativas, Musalmanvas, Rabarivas, Kumbharvas, Panchalvas, Rabarivas, Ravalvas, Musalmanvas, Rabarivas, Kumbharvas, Rabarivas
4Muna2Kumbharvas, Rabarivas, Valmikivas, Musalmanvas, Thakorvas, Mumanwas, Devipujakvas, Thakorvas, Memanvas, Devipujakvas
5Khareda1Shrimalivas, Valmikivas, Nayivas, Thakorvas
6Khareda2Thakorvas, Thakorvas, Thakorvas
7Khareda3Desaivas, Thakorvas, Anusuchit Jativas, Ravalvas, Vanzaravas
8Bhatsan1Valmikivas, Ravalvas, Thakorvas, Nayivas
9Bhatsan2Thakorvas, Devipujakvas, Anusuchit Jativas, Thakorvas, Nayivas, Kumbharvas, Anushuchit Jativas, Ravalvas, Thakorvas, Valmikivas
10Bhatsan3Rabarivas, Dhodhanvas, Rabarivas, Lodhavas, Kumbharvas, Panchalvas, Rabarivas, Vatmavas, Darjivas, Rabarivas, Lodhavas, Kumbharvas, Rabarivas
11Vahana1Devipujakvas, Thakorvas, Devipujakvas, Thakorvas, Darjivas, Thakorvas, Near Darjivas, Ravalvas, Anusuchit Jativas, Thakorvas, Near Chamarvas, Anushuchit Jativas
12Vahana2Panchalvas, Thakorvas (Navovas), Ravalvas, Thakorvas
13Vahana3Thakorvas (Devanivas), Thakorvas (Semanipura), Mohanpura
14Amarpura1Mumanvas, Nayivas, Panchalvas, Mumanvas, Panchalvas, Mumanvas, Panchalvas, Husenpura
15Amarpura2Mumanvas, Mumanvas, Mumanvas (Khalkapura)
16Koita1Parmarvas, Valmikivas, Thakorvas, Panchalvas, Nayivas, Panchalvas, Rabarivas
17Koita2Mumanvas, Vanzaravas, Thakorvas (Bus Station Area), Vahola Vistar (Thakorvas), Hemanipura (Thakorvas)
18Koita3Thakorvas, Lunpura (Thakorvas), Visatpura (Thakorvas), Hemanipura, Anushuchit Jativas
19Koita4Panchalvas, Thakorvas, Rabarivas, Panchalvas, Thakorvas, Anushuchit Jativas, Thakorvas, Sonivas, Darjivas, Thakorvas, Kumbharvas, Devipujakvas
20Untvada1Rabarivas, Thakkarvas, Thakorvas, Parmarvas, Thakorvas, Rabarivas, Rathodvas, Prajapativas, Rabarivas, Valmikivas, Ravalvas, Rabarivas, Panchalvas, Rabarivas
21Untvada2Thakorvas, Valmikivas, Parmarvas, Devipujakvas, Valmikivas, Thakorvas
22Khodana1Rabarivas, Ravalvas, Thakorvas (Harchand Patel Nu Paru), Panchalvas, Thakorvas (Kholvadiyavas), Thakorvas Ugmanavas Sheri, Kumbharvas, Ravalvas, Thakorvas, Valmikivas
23Khodana2Thakorvas (Madhiyavas), Thakorvas, Thakorvas (Athamnovas), Thakorvas
24Khodana3Thakorvas, Rabarivas, Rabarivas-2, Thakorvas (Dhiraparu), Thakorvas, Anushuchit Jativas, Thakorvas, Devipujakvas
25Raviyana1Ravalvas, Thakorvas, Ravalvas, Thakorvas, Nayivas, Rabarivas, Luharvas, Kumbharvas, Thakorvas, Rabarivas, Thakorvas, Ravalvas, Anushuchit Jativas, Thakorvas, Mumanvas
26Ravayana2Mumanvas, Thakorvas, Ravalvas, Thakorvas, Rabarivas
27Delvada1Nichadovas, Hadiyavas, Thakorvas, Rabarivas, Devipujakvas, Unchovas, Hadivadiyavas, Vachalovas
28Delvada2Vahnesavas, Anushuchit Jativas, Thakorvas, Devipujakvas, Ravalvas, Prajapativas, Mumanvas, Hadivadiya Paru, Pachakvadiya Paru
29Katra1Thakorvas (Vavecha), Rabarivas, Darjivas, Thakorvas, Goswamivas, Darjivas, Thakorvas, Patelvas (Gavadiya), Rabarivas, Nayivas, Luharvas, Patelwas (Vadnagra), Kumbharvas, Patelvas (Foli), Khetaroma
30Katra2Sutharvas, Thakorvas (Dhonedi), Patelvas, Kumbhavas, Patelvas (Ghoda), Anushuchit Jativas
31Katra3Thakorvas (Dholedi), Devipujakvas, Ravalvas, Patelvas (Ilasariya), Thakorvas, Saravanipura
32Mesar1Patelvas (Near Panchayat House), Patelvas (Jaganiya), Panchalvas, Joshivas, Mesravas, Mesara (Suthar Valo Vas), Ilasariya (Mahadev Valo Vas), Ankani, Krishnanagar, Behind Dairy, Sandha, Katara Road, Near Canal, Khetaroma (Thakorpura)
33Mesar2Thakorvas (Bodana), Devipujakvas, Thakorvas (Unchalo), Panchalvas, Darjivas, Nayivas, Mansurivas, Sonivas, Panchalvas, Thakorvas (Unchalo)
34Mesar3Patelvas, Salvivas, Valmikivas, Vaniyavas, Brahmanvas, Thakorvas (Bodala), Shrimalivas, Parmarvas, Patelvas (Gothivas), Indira Nagar
35Lakshmipura1Dudh Mandali To Zampa, Pri. School, Water Pump, Nedariya Paru, Shrimalivas
36Lakshmipura2Nedariya Paru, Anusuchit Jativas, Mushevas, Bhoraniyavas, Fakirvas
37Lakshmipura3Suba Paru, Mukhi Paru, Badhara Paru, New Madresavas, Dabavalu Paru, Talav Same Vistar
38Lakshmipura4Masjidvas, Dabavas, Balawas Paru, Masjidvas, Dabavalovas, Balawas Paru
39Jangral1Thakorvas (Sapavadiya), Barotvas, Thakorvas (Jangarala), Panchalvas, Thakorvas (Madaniya, Dedara, Sandaraniya), Valmikivas, Unchado Thakorvas, Ganesh Paru, Mavediya Paru And Chaherparu
40Jangral2Ravalvas, Anushuchit Jativas, Barotvas (Shankaranivalo), Barotvas (Ghadiya), Panchalvas, Kumbharvas, Barotvas, Rabarivas, Barotvas (Disa Road), Chamundanagar, Patelvas, Thakor Was(Hemanipura), Sub Station Vibhag
41VasaniThakorvas (Anavadiya), Rabarivas, Thakorvas, Devipukajvas, Anushuchit Jativas
42Haiderpura1Balapirvas, Balapirvas, Fakirvas, Bhilvas, Masjivas, Kadivalvas, Chhapiyavas, Sunsaravas, Anushuchit Jativas, Sunsaravas, Patavatvas, Panchalvas, Majadariyavas
43Haiderpura2Vadnagaravas, Jangaralavas, Hasanpura, Mahamadpura, Fakirvas, Anushuchit Jativas
44GaneshpuraRabarivas Gangolvas, Darbarvas, Thakkarvas, Ravalvas, Rabarivas Bhadachavas, Anusuchit Jativas, Kumbharvas, Rabarivas, Kalotaravas
45Abluva1Thakorvas (Chalisavalo), Thakorvas-Chhepavas, Thakorvas Vanodaravas, Thakkarvas
46Abluva2Thakorvas Baharnovas, Rabarivas (Vachalovas), Darjivas, Rabarivas (Padharvas), Thakorvas (Rabhatarvas), Thakorvas (Lembanivas)
47Abluva3Panchalvas, Nathivas, Devipujakvas, Kumbharvas, Valmikivas, Thakorvas (Govaniyapara), Mumanvas, Anusuchit Jativas, Thakorvas (Dairyvas)
48Jakha1Indira Paru, Nayivas, Malparavas, Palasaravas, Navo Mumanvas, Masjidvas, Anushuchit Jativas, Panchalvas
49Jakha2Thakorvas, Prajapativas, Thakorvas (Navo), Rabarivas (Samal), Rabarivas (Patanvadiya), Prajapativas (Navo), Hiraparu
50VachhalvaThakorvas, Valmikivas, Thakorvas, Bhilvas, Thakorvas
51Vagdod1Rajputvas, Valmikivas, Thakorvas, Devipujakvas, Vanzaravas, Balochvas, Valmikivas, Kumbharvas, Thakorvas, Darbarvas, Devipujakvas, Thakorvas, Patelvas, Darbarvas (Rajputvas), Muslimvas, Darjivas, Darbarvas (Rajputvas), Darjivas, Anushuchit Jativas, Rajputvas, Patelvas
52Vagdod2Balochvas, Rabarivas, Thakorvas, Rabarivas, Luharvas, Rabarivas, Valmikivas, Rabarivas, Parmarvas, Patelvas, Rabarivas, Thakorvas
53Vagdod3Panchalvas, Patelvas, Nayivas, Rabarivas, Anushuchit Jativas, Thakorvas, Rabarivas, Patelvas, Rabarivas, Thakorvas
54Endala1Rabarivas, Khatanavas, Solanchivas, Bhumbhaliyavas, Morivas, Laltukavas
55Endala2Laltukavas, Charkatavas, Makvanavas, Rabarivas, Anushuchit Jativas, Indiranagar
56Kanosan1Anusuchit Jativas, Thakorvas (Unchadovas), Nayivas, Panchalvas, Thakorvas (Gamvalo)
57Kanosan2Thakorvas(Moto), Rathodvas, Thakorvas (Vadlavalo)
58Morpa1Rabarivas (Nogod), Brahmbhatt Vas, Kumbharvas, Anushuchit Jativas, Rabarivas (Khambhla), Rabarivas (Morpiya)
59Morpa2Anushuchit Jativas, Valmikivas, Darjivas, Ravalvas, Thakorvas (Morpiya), Devipujakvas, Thakorvas (Kamboya)
60LakhadapDevipujakvas, Ravalvas, Rabarivas, Thakorvas, Kumbharvas, Mumanvas
61Bhilavan1Muslimvas, Khorjiyavas, Anushuchit Jativas
62Bhilavan2Muslimvas
63Bhilavan3Rathodvas, Makvanavas, Muslimvas, Near Makvanavas, Anushuchit Jativas, Muslimvas, Near Sipaivas, Muslimvas, Patel Paru
64Bhilavan4Thakorvas, Muslimvas, Near Lake, Thakorvas, Senmavas, Bhilvas, Anushuchit Jativas, Senmavas, Muslimvas
65RenchaviRabarivas (Nichado), Ravalvas, Rabarivas (Unchado), Rabarivas
66Vadu1Muslimvas, Rabarivas, Devipujakvas, Rabarivas
67Vadu2Rabarivas, Thakorvas, Rabarivas, Sunsaravas, Muslimvas, Thakorvas, Muslimvas, Mirvas, Thakorvas
68ShiyolRabarivas, Thakkarvas, Thakorvas, Devipujakvas, Thakorvas, Rabarivas, Valmiki Vas, Kumbharvas
69Charup1Darbarvas, Kumbharvas, Darbarvas, Thakorvas, Rajputvas, Thakorvas, Para Area, Rabarivas, New Houses
70Charup2Anushuchit Jativas, Rajputvas (Hanuman Pura), Rabarivas, Solankivas, Ravalvas, Rajputvas, Malarpura , Thakorvas Ruppura, Indiranagar
71WaghiAnushuchit Jativas, Thakorvas Gamama, Devipujakvas, Thakorvas Raneranu Paru, Punjaji Paru, Shankar Paru
72Kimbuva1Thakorvas(Ugmano), Patelvas(Road Upar), Patelvas (Mujatvas), Rabarivas(Nagohvas), Patelvas-Sedhiyamano Madh, Parmarvas
73Kimbuva2Kumbharvas, Thakorvas (Athmano), Thakorvas, Patelvas (On Road Mangal Paru), Thakorvas (Ajmalparu), Indira Paru
74Kimbuva3Patelvas (Khokhanvas), Valmikivas, Rabarivas, Kadvavas(Sutharvas), Rabarivas Verana, Patelvas Motomadh, Patelvas (Kumbhar Vas), Ravalvas
75SanodardaRabarivas In Village, Valmiki Vas, Thakorvas, Mumanvas, Rabarivas(Avghariyo), Thakorvas, Rabarivas
76Kotavad1Valmiki Vas, Rohit Vas, Rabarivas Maruvas, Nayivas, Rabarivas (Madhvalo), Panchalvas, Rabarivas, Patelvas, Thakorvas, Ravalvas
77Kotavad2Thakorvas, Rabarivas Neshadiya, Rabarivas (Ambajivalo), Malapura Road, Harasiddhpura
78Vamaiya1Rabarivas, Thakorvas, Nayivas, Panchalvas, Brahamanvas, Panchalvas, Rabarivas, Thakorvas, Mirvas, Anushuchit Jativas, Thakorvas, Anushuchit Jativas, Nashaparu
79Vamaiya2Thakorvas (Vazanivas), Garodavas (Anusuchit Jativas), Mirvas, Thakorvas/Valanipati, Rampura/Valanipati
80Vamaiya3Hanumanpura(Thakorvas)
81Vamaiya4Thakorvas/Kayanipati, Mirvas
82Vamaiya5Laxmipura(Kayanipati)
83Dhummad1Ugmano Was
84Dhummad2Athmano Was
85Mudvada1Hanumanvalo Thakorvas, Valmikiwas, Panchalvas, Chamarvas
86Mudvada2Nichlo Thakorvas, Limdavalo Thakorvas, Patelvalo Thakorvas, Ravalvas, Thakkarvas
87Mudvada3 (Rabaripura)Dubliyovas, Laxmipura, Shambhuparu, Thakorvas, Mominvas, Rabarivas, Devipujakvas, Valmikivas, Rabaripura
88Mudvada4 (Rabaripura)Ramnagar, Gokaljipura, Ranajiparu, Vanjaravas
89Methan1Kharavas, Ambavalovas, Opp. Busstand, Unchalovas, Kachvalovas, Moto Panchalvas, Dhukkavas, Prajapativas, Near Temple Thakorvas, Shaktinagar, Thakorvas, Khuchadivas (Momin)
90Methan2Marediyavas, Nano Panchalvas, Patelvas, Rabarivas, Devipujakvas, Kakoshi Road Area, Opp. School Area, Near Balapir , Valmikivas, Ravalvas, Parmarvas, Mirvas, Patelvas (Momin), Mukhivas(Momin)
91Dindrol1Uncho Thakorvas, Vajanivas, Kakoshi Road Devipujakvas, Chaudharivas, Panchayatpol Area, Mumanvas, Ravalvas (Para Area), Chaudharivas Parama
92Dindrol2Thakorvas, Ravalvas, Barotvas, Rabarivas, Moto Mumanvas, Barivas
93Dindrol3Mumanvas Moto Masjidvas
94Dindrol4Barivas
95Dindrol5Mumanvas Para Area
96Dindrol6Mumanvas Para Area, Anusuchit Jati Vas
97Mamvada1Ravalvas, Thakorvas, Rabarivas, Hadmatiyovas, Motiole Chaudharivas, Panchalvas, Near School Chaudharivas
98Mamvada2Rajputpara, Thakorvas, Shaktipura, Chaudharivas, Prajapativas, Anusuchit Jati Vas, Rahatpura
99Kakoshi1Bajar Vistar, Madhadivas, Motovas, Vachlovas, Hethadovas, Panchalvas, Near Radhakrushna Temple, Prajapativas, Near Mahakali Temple Valo, Old Nishaliyavas
100 Kakoshi2Shrimalivas, Sampariyovas, Vankarvas, Turivas, Kakoshi, Moto Chamarvas, Valmikivas, Ahemadpura-1, Rabarivas, Revapura Kakoshi, Imanpura Kakoshi
101 Kakoshi3Sindhivas, Sipaivas, Fakirvas, Sedraniyavas, Nano Sindhivas, Mukhivas, Mogalvas, Hanfinagar At & Po Kakoshi
102 Kakoshi4Metrana Road Area Ahemadpura-2, Police Quarter Area, Thakkarbapa Society, Sarve No 733 Paikini Society
103 Kakoshi5Prajapativas, Bajarvalo, Bhuravas(Seliyavas)Kakoshi, Husainpura Kakoshi, Near Bhilvas, Patnivas, Sarve No 733/1 Paikini Society, Patni, Ravalvas, Thakorvas, Panchalvas City
104 Kakoshi6Islampura
105 Kakoshi7Islampura, Dindroliyovas
106 Kakoshi8Indiranagar, Belimvas
107 Vaghrol1Moto Mominvas, Ravalvas, Thakorvas, Nano Mominvas, Parmarvas
108 Vaghrol2Mominvas Moto, Mominvas (Nano), Rajputvas (Dhanpura)
109 Vaghrol3Valmikivas, Husainpura, Fidatpura, Mominvas (Pachakvada Road)
110 Pachakvada1Nakavalovas, Bhthavalovas, Ghantivalovas, Ravalvas, Suthar Mahollo, Rabarivas, Chamarvas Moto, Nano Pachakvaliyavas, Nai Mahollo, Rabari Nesdo-2, Chamar Nichalovas, Mesar Road Paru
111 Pachakvada2Rabari Nesdo Moto-2, Rabari Nano Mahollo, Ramnagar, Dhanavada Road, Rabarivas, Thakor Paru, Mesar Road, Moto Pachakvaliyovas
112 KaledaNear Panchayat Valmikivas, Meldimatano Vas, Mesar Rasta On, Devipujakvas, Old Vas, Nakavalovas, Opp. Panchayatvas, New Mahollo, Indiranagar
113 Dhanavada1Moto Thakorvas
114 Dhanavada2Nano Thakorvas, Thakorvas Madh Area, Devipujakvas, Valmikivas, Parmarvas
115 Kunvara1Mahadevvas, Chaklavas, Nichalovas, Chandaliyavas, Gambhuvavas, Kuvavalovas, Ghughadavas, Modhvas, Darjivas, Valandvas, Prajapativas, Jamatkhana, Mominvas, Kuksiyavas
116 Kunvara2Darjivas, Thakorvas, Kankariyaparu, Anusuchitjativas, Thakorvas, Indiraparu, Rajputvas, Darjivas, Ravalvas, Rabarivas, Pagivas, Kumbharvas, Mominvas
117 Kunvara3Devipujakvas, Valmikivas, Rajputvas Paru, Valandvas Paru, Rajputvas, Devikpujakvas, Thakorparu, Vardiparu, Thakorvas (Kankariyu), Luharvas, Mominparu, Patelvas Shitlaparu
118 Kunvara4Bhilvas, Patelvas, Patelvas, Luharvas, Sutharvas, Patelvas Khodiyarpura
119 Kunvara5Umiyapura, Indiranagar, Thakorvas, Bhilvadi
120 Metrana1Anusuchitjativas, Thakorvas, Out Side Road Area, Anusuchitjativas Para Area, Thakorvas Para Area, Kumbharvas Para Area, Chaudharivas Para Area, Madhvalo Thakorvas, Thakorvas Vachlo, Thakorvas Madh
121 Metrana2Kumbharvas, Kumbharvas Zampama, Mirvas, Mumanvas, Agakhanvas
122 Metrana3Prajapativas, Rabarivas Moto, Old Chaudharivas, Bavavas, Panchalvas, Dhukkavas, Kumbharvas, Near School, Mominvarando, Ravalvas, Rabarivas, Panchalvas
123 Khadiyasan1Sipaivas, Masjidvas, Thakorvas, Thakorvas, Out Side Road
124 Khadiyasan2Anusuchit Jati Vas, Devipujakvas,Anusuchit Jati Vas, School Side, Manknojiyavas, Prajapativas, Nano Seliyavas, Salempuravas, Masjidvasvas, Jagralavas
125 Khadiyasan3Tharadravas, Mukhivas, Moto Seliyavas, Kherpuravas, Bhoraliyavas, Patelvas,Near Masjid, Darjivas, Hanfipura
126 Sahesa1Thakorvas Nano, Parmarvas, Devipujakvas
127 Sahesa2Rabarivas, Thakorvas Moto, Valmikivas, Ravalvas
128 Sahesa3Thakorvas New House, Thakorvas Nano, Thakorvas, Jethanivalovas
129 JafaripuraMansurivas, Mominvas, Fakirvas, Thakorvas
130 Sedrana1Charoliyavas, Sutharvas, Madh, Lalvas, Balsaniyavas, Fakirvas, Piyarjivas, Jinvado, Devipujakvas, Rabarivas
131 Sedrana2Chamarvas, Jasaliyavas, Salehvas, Mahesaniyaparu, Huseni Manzil, Adavadiyaparu, Prajapativas, Rabarivas, Memaparu, Balvaparu, Greenpark Society
132 Sedrana3Mujahidpura, Dadujiparu, Thakorvas, Valmikivas, Jagralparu, Aastha Vruddhashram
133 Sedrana4Rahatparu, S.P.S.Society, Sojarparu
134 DungariyasanMasjidvas, Sipaivas, Bhoraniyavas, Valmikivas, Sharatparu
135 Umru1Goswamivas, Panchalvas, Mirvas, Mansurivas, Patel, Chaudhari, Naivas, Panchalvas, Thakorvas
136 Umru2Rabarivas, Mansurivas, Patelvas, Brahmanvas, Chaudhari & Navin Patel Paru, Umiyaparu
137 Umru3Anusuchit Jati Vas, Nano Thakorvas, Moto Thakorvas
138 Rasulpur1Mominvas, Mevadavas, Old Devipujakvas, Mominvas, Near Masjid , Nano Thakorvas, Panchalvas, Palsaniyavas, Old Prajapativas
139 Rasulpur2New Devipujakvas, New Prajapativas, Parmarvas, Ravalvas, Valmikivas, Madani Pura-2
140 Rasulpur3Parmarvas, Hasanparu, Thakorvas, Madnipura-1
141 Lavara1Thakorvas
142 Lavara2Ravalvas, Rabarivas, Thakorvas, Sadhuvas
143 Dashavada1Mumanvas, Near Masjid, Desaivas, Thakorvas, Maherpura, Mominvas, Kherpura, Dashavada-2
144 Dashavada2Mominvas Opp Post Office, Parmarvas Old, Parmarvas, Indirapura, Ravalvas, Opp. Balapir, Rajputvas, Zahirpuravas
145 Nindroda1Anisuchit Jati Vas, Thakorvas, Luharvas, Nayivas, Desaivas, Valandvas
146 Nindroda2Rabarivas, Devipujakvas, Rabarivas Moto, Ravalvas, Panchalvas, Mafatgalaparu
147 Kalyana1Indiranagar, Bhrahmanvas, Patelvas, Panchalvas, Patelvas Moto
148 Kalyana2Thakorvas, Moto Thakorvas, Kumbhanivas, Patelvas, Rabarivas, Nano Thakorvas, Bharodiyavas, Sutharvas
149 Kalyana3Nayakvas, Rajputvas Moto, Valmikivas, Anusuchitjativas, Thakorvas, Indiraparu, Rajputvas Nano
150 VarsilaNano Mominvas, Vankarvas, Moto Mominvas, Panchalvas, Vachlo Mominvas, Rajputvas, Parmarvas, Mominvas, Rajputvas, Ravalvas, Near School, Thakorvas, Nano Ravalvas, Thakorvas, Mominvas, Parmarvas, Valmikivas, Ravalvas Parama
151 Vadhna1Old Mumanvas, Thakorvas, Navin Mumanvas, West
152 Vadhna2Rabarivas, Thakorvas East, Mumanvas, West Near Dairy, Ravalvas West, Anusuchit Jati Vas, West, Zaheerpuravas
153 Vadhna2Sipaivas, Anusuchit Jati Vas
154 Vadhna4Thakorvas, West, Mumanvas, Behind School
155 Ganglasan1Gam Zape Patelvas, Prajapativas, Patelvas, Near Dairy, Nicho Thakorvas, Desaivas, Anusuchitjati Vas, Near Dharamba Road
156 Ganglasan2Uncho Thakorvas, Ravalvas, Thakorvas, Anusuchitjati Vas, Chamunda Temple Road , Gauswamivas, Patelvas, Navrangpura, Naivas, Navrangpura, Patelvas, Prajapativas, Navrangpura, Hemaparu, Umiyanagar, Tribhovanpura, Shivnagar, Vishnunagari
157 Sujanpur1Patelvas Nano, Old Thakorvas, Moto Patelvas, Nano Panchalvas, Patelvas, Nano Thakorvas, Thakorvas Moto, Chamarvas, Devipujakvas
158 Sujanpur2Old Prajapativas, Old Naivas, Moto Panchalvas, Rajputvas-1, New Naivas, Rajputvas-2, Old Patelvas, Panchalvas-2, New Patelvas, New Prajapativas, New Thakorvas, New Prajapativas Village, Nagriyaparu, New Paru-1, Navin Navo Prajapativas Parama, New Para, Sardar Society
159 Meloj1Prajapativas, Sunesara, Ravalvas, Devipujakvas, Rabarivas, Senma,Shrimali,Chamarvas, Mominvas, Thakorvas Kharod Area
160 Meloj2Mominvas, Devipujakvas, Zinjuvadiya Thakorvas, Marediyavas, Prajapativas, Near Mahadev Temple , Thakorvas, Near Mominvas, Sutharvas, Thakorvas, Naivas, Murjanvas, Mahadevvalo Thakorvas, Thakorvas, Prajapativas, Kharodiya Area, Thakorvas Ranvalokuvo
161 Meloj3Thakorvas, Patel Farm, Devipujakvas, Indiranagar, Indiranagar, Thakorvas, Ravalvas Talavni Bajuma
162 Meloj4Mominvas, Ladjipura, Motipura Sardarpur
163 Lukhasan1Rabarivas, Chaudharivas, Prajapativas, Juno Prajapativas, Sipaivas, Thakorvas, Bavavas
164 Lukhasan2Valmikivas, Chamarvas, Devipujakvas, Ravalvas, Rahatparu, Pitambarpura
165 SandesariChamarvas, Senmavas, Ravalvas, Devipujakvas, Chaudharivas, Thakorvas, Makvanavas
166 Mudana1New Ordavalo Mominvas, Darjivas Valo Mominvas, Nano Thakorvas, Prajapativas
167 Mudana2Fakirvas, Moto Thakorvas, Masjidvalo Mominvas, Vadavalo Mominvas, Panchayat Valo Anusuchitjati Vas, Anusuchitjati Vas, Ravalvas, Near Panchal Bording
168 Mudana3Vachlo Mominvas, Parmarvas Junovas, Senmavas, Thakorvas Motovas, Para Area Parmarvas, Mirvas, Thakorvas Nanovas, Tankavalo Mominvas, Anusuchitjati Vas Nava Tanka Area
169 Ankavi1Satodiyovas, Thakorvas, Anusuchitjati Vas, Sarsavavas, Visnagara Mahollo, Vachlovas, Unchado Thakorvas West, Khala Area Panchalvas, Khala Area South Part
170 Ankavi2Patelvas, Para Area, Patel Area Madh, Gungiyaparu (Indiranagar)
171 KotThakorvas, Gadhiyavas, Thakorvas, Teba Upar Thakorvas, Mudana Side Thakorvas, Meloj Sidethakorvas, Rabarivas, Devipujakvas, Thakorvas (Meloj)Road
172 Tavdiya1Patelvas Behind Bor, Patelvas, Thakorvas, Nano Thakorvas, Thakorvas (Madithi), Thakorvas (Mukhya Jampo), Moto Thakorvas
173 Tavdiya2Indiraparu, Thakorvas, Patelvas Parama, Patelparu
174 Thakarasan1Valmikivas, Parmarvas, Patelvas, Prajapativas, Thakorvas, Nano Patelvas, Thakorvas
175 Thakarasan2Moto Patelvas, New Thakorvas
176 Nandrotri1Sutharvas, Prajapativas, Panchalvas, Patelvas, Desaivas Juno, Mominvas
177 Nandrotri2Desaivas, Rajputvas, Patelvas, Patelparu, Valmikivas, Chauhanvas, Thakorvas, Umiyanagar
178 Sevalani1Loriyavas, Naivas, Molpiyavas, Mumanvas, Gamna Zapa Near Sunsaravas, Desaivas, Loriya, Kadivalavas, Anusuchitjati Vas, Valmikivas, Momaya Loriyavas, Kadivala, Molpiyavas
179 Sevalani2Moto Sunsaravas, Kadivala, Loriyavas, Loriyavas,Sunsaravas, Chamar, Nai, Loriyavas, Nano Sunsaravas, Vachlo Loriyavas
180 Sevalani3Marediya, Loriyavas, Moto Kadivalvas, Sunsara, Loriyavas, Moto Loriyavas, Rabari Molpiyavas, Nano Loriyavas, Thakorvas
181 Chandansar1Rabarivas, Thakorvas Moto, Mominvas, Nano Thakorvas, Prajapativas, Thakorvas Chhello, Anusuchitjati Vas
182 Chandansar2Pindharavas
183 HisorThakorvas, Valani Patino Thakorvas, North Side, Thakorvas, Anusuchitjati Vas, South Side Thakorvas, Para Area
184 Dethli1Solankivas North , Parmarvas Ambaparu, Solankivas South Side, Rabarivas South Side, Biharivas, Zapavalo Barotvas, Panchalvas, Saiyadvas, Malivas, Valmikivas (Indrinagar)
185 Dethli2Goswamivas, Chaudharivas, Thakorvas, Mominvas Abadpura, Thakorvas (Uttar), Rabarivas, Darjivas, Barotvas, Near Chavdavas, Kumbharvas, Old Mominvas, Sipaivas (Indiranagar)
186 Dethli3Thakorvas, Mominvas (Abadpura), Vanjaravas (Indiranagar)
187 Kholvada1Thakorvas, Chamarvas, Valmikivas, Rajput And Panchalvas
188 Kholvada2Rabarivas, Rajputvas Nano, Rampura Thakorvas, Rampura Devikpujakvas, Rampura Anusuchitjati Vas, Alipura Anusuchitjati Vas, Alipura Mominvas, Laxmipura Thakorvas, Laxmipura Rabarivas
189 Kholvada3Brahmani Society-1, Brahmani Society-2, Yogangali Society, Devipujakvas, Alipura North Side, Jyotinagar Socity, Bahucharnagar Socity
190 Ganeshpura1 (Sidh)Nano Patelvas, , Panchalvas, , Nano Kumbhar Vas, Moto Kumbhar Vas, Rajput Vas, Moto Patel Vas, Moto Patel Vas,
191 Ganeshpura2 (Sidh)Prajapativas, Sunderchara, Thakorvas, Ravalvas, Devipujakvas, Natparu, Vanjaravas, Nandanvan Township, Sanidhya Banglow, Rudrax Bunglow
192 MadhavpuraPatelvas (Madhavpura), Prajapativas
193 Sidhpur1Hatkeshavar Mahadev Temple , Bavajini Vadi, Bavaji Ni Vadi Outside Ganpati Tempal Side, Bavaji Ni Vadini Outside Ganpatina Chowk Side , Ganpati Chowk To Ganpati Temple Side, Datani Khadki Pirno Khancho, Juni Vhorvad, Kagdivada, Near Rudramahalay, Juni Vhorvad, Dharmachakla Bazar To Sadashiv Bhoru Ni Khadki, Start Mahajanavada To Mandi Bazar Chowk Side, Gopinath Ni Khadki, Ranchod Ji Temple, Dhobi Ol, Kamdar Ni Khadki, Chattha Pad No Mahad
194 Sidhpur2Joshi Ni Khadki, Alvano Chok, Badu Parekh No Mahad, Bahuchar Mata Mandir To Rudramahalaya, Rudramahalaya Area, Rangfali Area To Vaniya Vadi, Vaniya Vadi, Pashavadal Pol, Kacchi Khadki, Panchal Khadki, Navlakha, Desaino Mahad (Siddhpur-384151), Kansarani Khadki Mahetaaol Side, Mahetaaolno Mahad, Outside Maheta Ol To Alvana Chowk Side
195 Sidhpur3Mahad To Dahera Khadki, Dahera Ni Khadki (Khahada) To Tarvadi Mahad Side, Taravadino Mahad, Veraino Mahad, Dhola Bhattno Mahad, Vanani Madh, Kumbharni Khadki Same, Abhinavhigh,Votravarks Chaudharibag, Abhinavahigh Lallanhigh Votravarkas Chaudhuribag, Sutharonivadi Thakorvas Kumbharnivadi Near Pashavadalna Naka , Sutharonivadi Thakorvas Near Kumbharnivadi Vadalgfni Naka Sudhi, Pashavadalnf Nakathi Kanbinomadh Sampuran, Kalabhatt Mahadh
196 Sidhpur4Kumbharni Khadki Baharthi Thakorvas Sudhi, Thakarvas, Near Verahina Mahad , Tulsipura, Kotharivas, Alaknathni Khadki
197 Sidhpur5Vedvavadano Mahad, Vedvadano Mahad Alvana Chakla Side Roadna Makan, Khilatarvadano Mahad, Ashapura Matano Khacho Mahollo, Vehevarvado, Outside Vahervada To Pandya Pol Side, Patel Lokno Madah, Patel Lokno Mahad Baharthi Khojapur Sudhi, Khojapur, Outside Khojapur To Pathhar Pol Chowk Side
198 Sidhpur6Pathhar Pol Chowk To Chhuvara Fali Chowk Side, Chhuvarafali , Davalshapir Khadki, Putali Mahollo, Suvagan Mahollo, Start Barghadiya Mahollo To Zampli Pol Chowk, Zampolipol Chokthi Panini Tanki Tarafsaifipura Mahollo, Near Fakri Market Luhar Chali
199 Sidhpur7Saifipura , Burhani Society-1, Burhani Society-2, Siddheshvar Society-2, Siddheshvari Society, Saifi Society (Opp Ghanshyam Society), Badripura Dr. Hastirvali Line, Mangalpark Society, Ijji Mohalla
200 Sidhpur8Behind Dr. Hastir Banglow Chali, Police Line Char Rasta To Taherpura, Taherpura, Manilal Panchalna Karkhana Pachalna Jumpda, Onesti Society, Manilal Panchalna Karkhana Pacchalna Jumpda, Abbasibag, Policeline, Mogaldatar School To Zampli Pol Side
201 Sidhpur9Start To Khadijabai Metarniti Hospital, Kohinur Society, Policeline Quaerts, Dhobina Makanthi, All Over Tekravas (Mahammadipura), Behind Sarvoday Hotel And Police Chowki Daudivhora, Ayodhya Society
202 Sidhpur10Tatanabag, Chhaganni Chali, Kunvarani Chali, Sarabaini Chali, Shahin Society, Fatdani Chali, Amrutpark Society
203 Sidhpur11In Rasultalav To Railway Track Side To West Side, Amrutpark Society, Sarkari Chora To Nana Taiyabpura, Mota Taiyulbpura, Daudpura, Mota Islampura, Bagno Mahollo, Delhiget, Yusufpura, Near Devdi, Musafarkhana Area, Tamakuno Mahollo Kabarna Mahollo, Najmi, Burhani Ane Ijji Mahollo
204 Sidhpur12Opp Kalami Book Stall From Mochi House To Jain Derasar, Jain Derasar Pachhal Jainvadi Shavakni Khardi, Behind Od Vas Jain Derasar, All Over Modhfali, Behind Malivas, Jain Derasar, Modhfali Sampurn, Shayamji Temple , Pattharplo Chok Kuvavali Line Martad Nivas, Bhatvado Jadiyaveer To Lalumal Lassi Side, Sarkari Davakhanu (Kavatarsa), Ayurvedik Hospital (Kavatarsa), Mamaadevi Mahollo, Dindayal Society, Mammadevi Temple To Govindmadhav Society Area Road Makan, Govindmadhav Nagar, Rajgopal To Bindusarovar Fatak Side, Alvano Chaklo
205 Sidhpur13Anusuchitjativas, Fulpura, Thakorvas, Fulpura , Mamta Society, Fulpura , Savgunnagar, Fulpura , Panchavti, Fulpura, Gokuldham Keli Complex Dabpura
206 Sidhpur14Vijaynagar Society, Shivnagar Society, Dr. Rameshbhai Hospital Area Dethali Road, Behind Rameshbhai Hospital, Bina Complex, Bhimnagar Society, Umiya Daimand Society, Vijayngarthi Sooraj Innga. Sudhi, Vijaynagar To Suraj Ind.Area, Vijaylaxmi Society, Devashish Flat, Maruti Society, Ashirwad Appartment, Jalaram Society
207 Sidhpur15Vishakrma Lokhandna Karkhanathi Hirabajar, Sarsvatinagar Society, Ajani Hospital Area, Alka Society No A & B, Modheshvari Society, Modheshwari To Laxmi Markets Middle Zumpada, Laxmi Market, Maruti Complex, Maruti Society
208 Sidhpur16Rokdiya Hanumanni Chali, Old Milni Chali, Harikotan Mil Coumpaund, Old Power House , Umapark Society, Shubhlaxmi Society, Chamkadini Chali, Golvala Thakorna House, Tirupati Society, Khodiyarpura Makanni Chali, Bhaikaka Complex, Gurukul Vidhayal, G.E.B. Coloni, Shivshankarbhavani, Shankarpandyani Chali, Dravarkapuri Society, Gordhanpark Society
209 Sidhpur17Ambicanagar Society, Sardarnagar Society, Shriji Bangaloj, Gurukrupa Society , Shivmangal Society, Shaktinagar Society, Mevadanagar Society, Shrijinagar Society, Shrikrushan Society, Shrijinagar Society
210 Sidhpur18Gujarat Housing Board Society, Kadamvadi And Mahaprabhijini Bethak, Sunnagar, Pushpvatika Township
211 Sidhpur19Sunnagarni Pachhalni Aordiao, Ambalalni Chali, Jalbhavan Area Deriyaparu, Bindusarovar Pachhalna Jumpda, Jalbhavan To Bindusarovarfatak Side In Road Houses, Swaminarayan Temple Area, Three Gate Area, Gayatri Society And Shuklabhavan, Tirupatinagar Society, Bindu Sarovar Temple Area, Shambuapa Banglow Area, Bindu Sarovar Raod, Siddhpur, Old Gnanvav , Shimajjivinagar, Salatvas, Samadhisthan, Raghuvirni Chali Area, Bindusarovar Road, L.I.C. Building, Tirupati Tenament
212 Sidhpur20Gurugufa, I.P.Ravalno Bangla , Anandbhuvan, Bhilvas, Acharyanagar, Devipujak Vas, Dharti Bangloe-2
213 Sidhpur21Shankarpura, Mayanagar, Shaktinagar Society, Near Adarshnagar, Gajendra Desaini Jaminna Makan, Nirashtrit Camp, Jagdish Society, Adarshnagar
214 Sidhpur22Gurukrupa Society, Harsiddh Society , Saraswati-Vijay Society, Harsiddhi Society To Radhaswami Bag On Road, Radhanaswami Bag, Siddharthnagar, Patiya Chali, Navo Vas Ambalivaliline, Rahimpura, Rahematpura
215 Sidhpur23Navovas Visnagarvas, Navovas, Tekravas, Navovas, Near Masjid
216 Sidhpur24Valmikivas, Navovas Anusuchitjativas, Navovas, Maruvas, Turivas
217 Sidhpur25Nagrajnagar, Amthajino Kuvo, Ravat Ramji Temple , Navavas, Valmikivas, Hindustan Trading Compani, Gangapura, Chhagannichali, Mangaldip Society, Ashok Cinema, J D Residency
218 Sidhpur26Ramjipura Mahollo, Achalapura Mahollo, Old Ganj Bajar, Ashok Cinema Side Two Line, Jadiyavir Mahollo, Jadiyaveer To Bharvada To Ambavadi, Cholani Khadki And Sacholani Khadki
219 Sidhpur27Pattharpol, Near Datta Parlor Khadki Siddhpur, Laxmipol, Golvad, Asoplavni Khadki, Laldoshini Pol, Laldoshi To Madhavpura To Kharpdana Mahad Area, Kharpadano Mahad
220 Sidhpur28Kharapadana Mahad Thi Kharapadani Bari Sudhi, Kharpadani Bari, Gundivali Khadki, Upali Sheri, Brahmaniya Pol, Hanumangali, Deriyavado, Deriyavada To Mandi Bazar Chowk Side, Mandib Bazar Chowk To
221 Sidhpur29Govind Ji Pado To Dharmachakla Side, Govindmadhavno Marad, Panvalani Khadki, Jampanikhadki, Dhoriplo, Dhoripol To Brhampol Chowk Side, Brahmanpol, Motomahad, Junomahad, Brahanapol-Parekhanomrad, Brahmanpol, Chopavado, Panjrapol, Aisfektri
222 Sidhpur30Mathurdevni Khadki, Brahamapol, Parekhnomahad, Lakkdbhattni Khadki, Poladivas, Naivas, Poladivas To Sindhivas, Mandaivas To Pagivas, Opp Ice Fectory, Devipujakvas, Poladivas, On Dhal, On Dhal, Thakorvas, Vairaginivadi Area, Patanivas, Opp. Pagivas, Patanivasthi Fakirvasthi Road Side, Bhunavvalanivadithi Sarawatimandir, Panjrapol, Nadi Road
223 Sidhpur31Kiritpatelna Makanpase, Thakorvas, Harsiddhpura, Mrutyunjay Mahadev Area, Opp.Ambaji Temple , Zulelal Society 8-1, Dhartibangloj Pase, Zulelal Near, Vinubhaina Makanpase, Old Tamakunu Karkhanu (Dharti Bangloj), Nathlokna Chhapra, Devswamina Bag Near, Sikotar Mata Temple , Devswamino Bag, Near Gogamaharajna Temple , Devipujakvas, Ranervas, Rajpur Sutharni Khadki, Anand Banglows
224 Sidhpur32Umiyanagar, Thakarparu 8-1, Sardar Nagar 8-1, Motipark Society 8-1, Rajpur Shala Near, Anusuchitjativas Na Makan
225 Sidhpur33Near Rajpur Thakorvas, Rajpur Savadrano Mahollo, Khatiyaparu, Ambavadi 8-1, Anandpura, Gurunanak Society No.2, Siddhpur
226 Sidhpur34Rajpur Near Thakorvas, Devipujakvas, Dharnatvas, Rajpur, Mahadevni Jagya(Vakhariyavas) Rajpur, Ghanshyam Society, Siddhpur, Gurunanak Society No.1, Siddhpur
227 Sidhpur35Lilashanagar, Rajpur Bodivas Small-Big, Rajpur Govindpura, Vakhariyani Khadki, Musalmanno Vas, Laxmichand Patelni Khadki, Vakhariyanu Dahelu, Bhudar Becharnu Dahelu, K.P.Patelni Khadki, Hemrajpura, Ranchhod Anusuchitjativas, Near Anusuchitjativas, Devipujakvas, All Laxmicolony, Sahjanand Duplex
228 Sidhpur36Prabhat Society, College Kot Pachhalthi Ranchhod Chhotalal Thakarna Makan Sudhi, Behind College Kot, Krishnanagar Society Rajpur, Behind Krushananagar, Thakrdavas, Prabhat Society On Road Houses, Bhagirath Society
229 Sidhpur37Devipujakvas, Peplla, Peplla, Indiranagar, Peplla, Thakorvas, Peplla Kakoshi Char Rasta, Kakoshi Char Rastathi Gokul Oil Fektri, Kalol Coloni, Khetavadi Utpann Bajar Samitina Makano
230 Sidhpur38Laxmipura, Near S.T.Bus Station Area, Devipujakvas, K.V. Patel Fektri (Keyur Industries) Gulab Park, Near Rami Petrol Pump, Vrundavan Society, Hanumanpura, Patel Estate, Idgah, Devipujakvas, Gulista Park, I.O.C. Coloni, Tavdiya Socity, Tamanna Bungloz, Shilp Residency, K.B. Complex
231 Sidhpur39Karimabad Society, Daymand Society, Green Park, Keraclub Area, Dalmill, Sanman Apartment, Lokhandvala Flet, Bajaniyavas, Sarkari Vasahat, Taluka Panchayat Kavatras, Suresh Plusmill Area, Jafribag Area, Railway Had Kavatras, Gokul Nagar, Ali Aparment
232 Sidhpur40Near Highway Pul, Near Railway Pull, Harishankar Arano Area, Narsan Tekri Area, Mathno Area, Near Hinglaj Mata, Arvdesvar Mahadev Sides Road Area, Irani Chhapra (Bangla), Meloj Road
233 Nagvasan1Ravalvas, Valmikivas, Thakorvas, Mahanparu, Dhuliyavas, Harchandjiparu, Sutharvas, Rabarivas, Bassteshan Near
234 Nagvasan2Chaudharivas (Karanvas), Panchalvas, Madhvas, Parmarvas (Sipai), Daluvas, Bhilvas, Prajapativas, Devipujakvas, Senma Society, Tarsangjiparu
235 Ganvada1Fakirvas, Thakorvas, Saiyadvas, Anusuchitjativas, Tekravalo, Saiyadvas, Madhvas, Balisana, Thakorvas, Rabarivas
236 Ganvada2Ganvadiya, Thakorvas, Devipujakvas, Indiranagar, Sardarnagar, Saraswati Vidhalay
237 Samoda1Nayakvas, Panchalvas, Anusuchitjativas, Prajapativas, Chaudharivas Moto, Chaudharivas Nano, Nano-Mominvas, Moto Thakorvas, Mominvas, Thakorvas, Chatavada Road Side
238 Samoda2Mominvas Moto, Dhukavas, Valmikivas, Thakorvas,Near Deary, Moto Devipujakvas, Senmavas, Thakorvas, Nagvasan Road, Fakirvas, Nano Devipujakvas, Dauvavas, Mominvas, Kureshivas
239 Chatavada1Ravalvas, Senmavas, Kadivalavas, Prajapativas, Anusuchitjativas, Mominvas, (Anusuchitjativas), Sheravas, Sipaivas, Kajivas
240 Chatavada2Patelvas, Mominvas, Salema Paru, Senma Paru, Nava Kuva Paru, Senma, Rahatparu, Navin Anusuchitjativas
241 Lalpur1Ravalvas, Navo Rajputvas, North Side, Thakorvas, Turivas, Barotvas, Devipujakvas
242 Lalpur2Juno Rajputvas, Bhilvas, Indiraparu, Ghareda Aera
243 Lalpur3 (Laxmipura)Ambedkarnagar, N.A.Laxmipura Area
244 Biliya1Darjivas, Bhilvas, Mulchandparu, Shahidparu, Vadano Marag, Bavniyaparu, Nugravas
245 Biliya2Prajapativas, Tarangadivas, Mochivas, Kriayadravas, Mahervadiyavas, Chagivas, Bodivas, Sorathvas, Hajarivas, Melaniyavas, Mokhatvas, Old Siddhpuravas, Rabarivas, Valmikivas
246 Biliya3Motovas, Roadvas, Moto Thakorvas, Mahadev Pachhal, Khadiyaparu, Navo Siddhpuravas, Nano Thakorvas
247 Biliya4Rajputvas, Highschool Near Paru, Road Baharnu Paru, Shriji Paru (Nagar)
248 Biliya5Limdi Paru, Deri Pachhal, Vav Pase, Ramnagar
249 Khali1Mumanvas, Rabarivas, Panchalvas, Athmano, Thakorvas, Ugmano Thakorvas, Rajputvas, Bholokuvo, Malivas
250 Khali2 (Umiyanagar)Old Anusuchitjativas, Navin Mumanparu, Ambe Paru Patelvas, Navin Thakorvas On Road
251 Khali3 (Umiyanagar)Navin Harijan Paru On Road , Umiya Paru, Patelvas, Highway On Area, Ravalvas
252 Kanesara1Vamecha, Thakorvas, Nayi Vas, Deriya Thakorvas, Goswami, Bavavas, Ravalvas, Anusuchitjativas, Hemtajina Gheravalovas
253 Kanesara2 (Ramnagar)Umiyanagar, Ramnagar
254 Nedra1Nedriyavas (Moto), Devipujakvas, Near Mominvas, Chaudharivas, Thakorvas (Ugmano), Nano Rajputvas
255 Nedra2Masjidvalo, Mominvas, Valmikivas, Mansurivas, Prajapativas, Ravalvas, Rabarivas, Bus Stend, Mirvas, Nedriyavas (Nano), Rajput Vas
256 Nedra3Thakorvas, Devipujakvas, Patan On Road , Rabarivas, Near Varigruhni , Fakirvas, Mominvas, Joshivas, Rajputvas, Thakorvas Aathmano, Prajapativas, Nandoliyavas
257 Nedra4 (Saraswatinagar)Saraswatinagar
258 PunasanValmikivas, Anusuchitjativas, Near Pra.School, Thakorvas, Mominvas, Panchalvas, Prajapativas, Thakorvas, Gamma, Devipujakvas, Ravalvas, Near Panchayat Part, Thakorvas
259 KaranDarjivas, Prajapativas, Nano Mominvas, Thakorvas, Senmavas, Devipujak Vas, New Thakorvas, Moto Mominvas, Nandoliya Farm
260 Vanasan1Thakorvas Voter Varkas Valo, Vachlo Thakorvas, Prajapativas, Mominvas
261 Vanasan2Anusuchitjativas, Kaouriya Thakorvas, Rabarivas, Indiranagar Para Area, Roaduparno Thakorvas
262 Chandrawati1 (Chandalaj)Patelvas, Near Bas Stend , Nayivas, Near Nana Patelvas, Patelvas, Patelvas, Gangaparu, Nano Patelvas, Motovas, Rajput Ordasvas, Near Sahkari Mandali Area
263 Chandrawati2 (Chandalaj)Laxmiparu, Ravalvas, Senmavas, Anusuchitjativas, Mota Rajputvas, Nano Thakorvas, Shri Vikram Ashav Vihar
264 Chandrawati3 (Chandalaj)Moto Thakorvas
265 Chandrawati4 (Chandalaj)Mafatgalana Para Area
Last Updated on April 06, 2020