Live News

Track your constituency
Live News

Polling Booth in Garbada Assembly Constituency


List of Polling Booth in Garbada

Below is a list of all the Polling booths falling under the Garbada Assembly (Vidhan Sabha) Constituency. Given along is the detailed address for each polling booth.


Polling Station No.Polling StationArea
1Bavaka1Dungar Faliya, Nishal Faliyu, Gala Faliyu, Junu Gamatal
2Bavaka2Simlkhedi Faliyu, Sigari Faliyu
3Bavaka3Mulaka Pat Faliyu, Mulaka Nishal Faliyu, Mulaka Ubhaphan Faliyu, Mulaka Patel Faliyu, Madiya Dungari
4Bavaka4Mavi Faliyu, Khokhar Faliyu, Bhuria Faliyu, Motta Nad Sangada Faliyu, Sismadevi Faliyu
5Bavaka5Nani Nad Uhnia Faliyu, Nani Nad Amaliyar Faliyu, Parmar Faliyu, Katara Faliyu, Mulaka Badabund Faliyu, Mulaka Vadabund Dungara Faliyu
6Bavaka6Bawki Navagharo Faliyu, Patelia Faliyu, Damara Faliyu
7Bavaka7Navapura, Navu Gamatal
8Bavaka8Madiya Dungari-2, Pander Nishal Faliyu
9Bavaka9Vadghatiy Limani Bari, Jodadhed
10Chandavada1Roj Falia, Kumbhar Tatha Chauhan Faliyu, Gundara Faliyu, Patel Harijanwas, Bhvaji Mahollo, Bamanya Falia
11Chandavada2Gala Faliyu, Manthira Faliyu, Bas Stenda Faliyu, Damor Faliyu, Bhil Faliya
12Gadoi1Sarpanch Faliyua Uprvas, Sarpanch Faliyua, Dudhlee Faliyua, Pujaria Faliyua, Nichavas Faliyua
13Gadoi2Dungara Faliyua, Kotaval Faliyua, Navu Gamatal, Damor Faliyua, Vaghadhara Faliyu
14Gadoi3Rail Bhuria Faliyu, Rail Holi Faliyu, Rail Mavi Faliyu
15Nagarala1Dungara Faliyu, Mazh Faliyu, Bareeya Faliyu, Kochra Faliyu, Nalvaya Faliyu, Bamanya Faliyu, Damara Faliyu
16Nagarala2Bhuria Faliya, Charel Faliiyua, Ved Faliyu , Meda Faliyua, Ganava Faliyua, Bangla Faliyua, Malbamnia Faliyu, Pagi Faliyu, Pasaya Faliyu
17Nagarala3Pagi Faliyu, Bhuria Faliyua, Minama Faliyu, Parmar Fazhiyua, Rajput Faliya, Nishal Faliyua, Modhiya Faliyua
18Nagarala4Nalvaya Faliyua, Bhuria Highway Faliyua, Gala Faliyua, Gohil Faliyua, Nal Bamanya Faliyua, Dungari Falia, Sangadia Faliyua
19Nanikharj1Dungari Faliyua, Nichavas, Uchvas, Nishal Faliyua, Singari Faliyua, Damor Faliyua, Dangi Faliyua
20Nanikharj2Cotar Faliyua, Nishal Faliyua (Bandi Khedi), Meda Faliyua (Bandi Khedi), Mavi Faliyua (Bandi Khedi), Amaliyar Faliyua (Bandi Khedi)
21Vijagadh1Gaumtal Faliyu, Nanu Faliyu
22Vijagadh2Kheda Faliyu, Kheda Falia, Kheda Falia (Nanukheda)
23Vijagadh3Kot Falia, Kot Falia
24Vijagadh4Vadali Falia, Sampura Falia
25Motikharj1Katara Faliyua, Ambali Faliyua, Bhabhor Faliyua, Bhabhor Faliyua
26Motikharaj2Patel Faliyua, Sangadia Faliyua-1
27Motikharaj3Gamatal, Sangadia Faliyua, Damor Faliyua, Damor Faliyua
28Motikharaj4Mohnia Faliyua, Bhuria Faliyua, Bhabhor Faliyua, Bhabhor Faliyua
29Motikharaj5Rahdungari
30Motikharaj6Damor Faliyua
31Motikharaj7Garval Faliyua, Vankala Faliyua, Minama Tanthadi Faliyua
32Motikharaj8Palas Faliyua, Amaliyar Faliyua, Sangadia Faliyua-2
33Motikharaj9Road Faliyua, Nichavas Bhabhor Faliyua
34Motikharaj10Bhabhor Faliyua
35Brahamkheda1Vav Faliyua, Sarpanch Faliyua
36Brahamkheda2Parma Faliyua, Utara Faliyua
37Brahamkheda3Nishal Faliyua, Dungara Faliyua, Deval Faliyua, Patel Faliyua, Mavi Faliyua
38Brahamkheda4Ganava Faliyua, Mali Faliyua
39Brahamkheda5Kuwa Faliyua, Pujara, Mawada Faliyua
40Borkheda1Patel Faliyua, Gamatal Faliyua, Dungari Faliyua, Bhabhor Faliyua
41Borkheda2Bidfaliyua Nishal Faliyua, Bidfaliyua Vachalumfliyua, Bidfaliyua Bhabhorfaliyua, Bidfaliyua Dungarafaliyua, Vaghafaliyua Mavifaliyua, Vaghafaliyua Sangadiya Faliyua
42Borkheda3Rabdia Faliyua, Gudia Faliyua, Bhagat Faliyua, Nishal Faliyua, Rabdia Damor Faliyua, Rabdia Mavi Faliyua, Rabdia Haveli Faliyua
43Lilar1Gamatal
44Lilar2Holi Faliyua, Patel Faliyua, Sangodia Faliyua, Hathila Faliyua
45Lilar3Damor Faliyua, Damor Talav Faliyua, Damor (Dungara Faliyua), Kenal Faliyua, Sangada Faliyua, Bilaval Talav Faliyua, Bhabhor Faliyua
46Lilar4Haveli Faliyua, Mavi Faliyua, Bhuria Faliyua, Nishal Faliyua
47Lilar5Bareeya Dungara Faliyua, Bareeya Faliyua
48Katwara1Kotvistar Katwara-1, Vankarvas Katwara-1, Khokhadi Faliyua, Valmikiwas, Gamatal, Muslim Niwas
49Katwara2Nishal Faliyua, Baman Faliyua, Rohitwas, Minamaa Faliyua
50Katwara3Dharampuri Faliyua, Kenal Makhodia Faliyua, Makhodi Faliyua, Wadi Faliyua, Dungari Faliyua, Gari Faliyua
51Bhutodi1Mohnia Falia, Sarpanch Faliyu, Patel Faliyu, Nishal Faliyu, Gundia Faliyu, Kathala Ashram
52Bhutodi2Talav Faliyu, Nani Bhutodi, Bareeya Faliyu, Parmar Faliyu, Bamniya Fazhiyua
53Khapariya1Mukhya Nishal Faliyu, Kotval Faliyu, Sangada Faliyu, Damor Faliyu, Bhuria Faliyu, Amaliyar Faliyu
54Khapariya2Gala Faliyu, Damor Faliyu, Amaliyar Warg Faliyu, Kachala Faliyu
55Kathala1Gamatal Kathala, Bareeya Faliyu, Minama Faliyu, Vahonia Faliyua, Ashram Faliyua, Bareeya Faliyua, Chhayan Faliyua
56Kathala2Parmaria-Amra Faliyu, Patel Faliyua, Nishal Faliyua, Mavi Faliyua
57Kathala3Ashram Faliyua, Patel Faliyua, Nal Faliyu, Sarpanch Faliyu
58Kathala4Piper Faliyua, Manthira Faliyu, Bhoot Faliyu, Amlee Faliyua
59Vadbara1Baberia Fazhiyua, Nishazh Fazhiyua, Javla Fazhiyua, Sainik Fazhiyua
60Vadbara2Minama Fazhiyua, Panchayat Fazhiyua
61Vadbara3Bareeya Fazhiyua, Mata Fazhiya, Parmar Fazhiaa, Bhuria Fazhiya
62Khangela1Panchal Fazhiyua, Patel Fazhiyua (Motta Fazhiyua), Gaddwadi Fazhiyua(Motta Fazhiyua), Tazhav Fazhiyua (Motta Fazhiyua), Dhed Fazhiyua
63Khangela2Kotavazh Fazhiyua, Damor Fazhiyua, Nanasahebvazhu Fazhiyua(Motta Fazhiyua), Motua Fazhiyua, Bhagat Fazhiyua (Motta Fazhiyua), Vadali Fazhiyua(Motta Fazhiyua)
64Khangela3Wadria Faliyu, Ganava Faliyu
65Khangela4Makhodia Fazhiyua, Kharakuva Dungara Falia
66Khangela5Shimlkhedi, Nishal Falia, Sheetlamata Nishal Falia
67Khangela6Navapura Nishal Faliyua, Mata Faliyua, Dehdha Faliyua
68Khangela7Bareeya Faliyua, Amliar Faliyua
69Khangela8Jalia Faliyua, Gala Faliyua, Loeban Faliyua, Tol Dungari Faliyua, Nishal Faliyua
70Khangela9Kakdia Faliyua, Anganvadi Faliyua, Nishal Faliyua
71Agawada1Motu Faliyu
72Agawada2Nishal Faliyu, Talav Faliya, Sangadia Faliyu, Gudia Faliyu, Simada Faliyu
73Agawada3Bareeya Faliyu, Pujara Faliyu, Kalara Faliyu, Gajeta Gundia
74Agawada4Ammali Faliya, Madhya Faliya, Damor Faliya Limdi, Bareeya Faliya Limdi, Amleeyar Faliya Limdi, Patel Faliya Limdi, Vahonia Faliya, Mandod Faliya Beed, Meda Faliya Beed, Sangada Faliyu Beed, Bhuria Faliya Beed
75Agawada5Bhabhor Faliyu, Limdi Faliyu, Parmar Faliyu Limdi Faliyu, Limdi Rastavalu Faliyu Limdi Faliyu, Maliwad Faliyu Kaliya Kuva, Bhabhor Faliyu Kaliya Kuva, Nishal Faliyu Kaliya Kuva, Damor-Kalami Faliyu Kaliya Kuva, Bhuha Faliyu Kaliya Kuva, Parmar-Bhabhor Faliyu Kaliya Kuva, Ambali Faliyu Kaliya Kuva, Ambali Faliya Kaliya Kuva, Ambali Faliya Vahunia Kaliya Kuva
76Agawada6Nadi Faliyu, Dungara Faliyu, Nadi Faliyu Haveli Nishal, Haveli Manga Faliyu, Haveli Gudia Faliyu, Haveli Katara Faliyu, Haveli Babarya Faliyu
77Vankiya1Katara Faliyu, Nahani Faliyu
78Vankiya2Nishal Faliyu, Sangada Faliyu, Mohnia Faliyu, Amaliyar Faliyu
79Simliyakhurd1Gamatal Amaliyar Faliyua, Gamatal Faliyua, Rayan Faliyua, Mal Faliyua, Navua Faliyua
80Simliyakhurd2Patel Faliyua, Ambali Faliyua, Dev Faliyua
81Simliyakhurd3Kachala Faliyua, Ratigar, Makhodia Kachala Faliyua, Parmar Faliyua,Ratigar, Machhar Faliyua, Ratigar, Patel Faliyua, Kharad Faliyua, Ratigar
82Motilchheli1Sangada Faliyu, Gari Faliyu, Dungari Faliyu, Sarpanch Faliyu, Chhotia Faliyu, Bhuria Faliyu, Labana Todi
83Motilchheli2Patel Faliyu, Nishal Faliyu, Holi Faliyu, Tad Faliyu
84Nanilchheli1Patel Faliyua, Dhak Faliya, Haveli Faliyua, Mundi Faliya
85Nanilchheli2Holi Faliya, Ghughasi Faliyua, Gundi Faliya
86Dashala1Panchayat Faliyu, Jadav Faliyu, Pachhalu Faliyu, Tadavi Faliyu, Suthar Faliyu, Makvana Faliyu
87Dasala2Sarpanch Faliyu, Garval-1, Pir Talav Faliyu, Pir Parmar Faliyu, Kathadia Mavi Faliyu
88Dasala3Garval Faliyu, Mali Faliyu, Mavi Manthira Faliya, Mavi Anganvadi Faliyu, Dungara Faliyu
89Dasala4Sangada Faliyu, Vishramia Pra.Shala, Vishramia Bhuria Faliyu, Vishramia Katara Faliyu, Parmar Faliyu
90Dasala5Lakhanakyar Pra.Shala Faliyu, Parmar Faliyu, Dungara Faliyu, Bhuria Faliyu
91Matava1Dungara Faliyu, Makhodia Faliyu, Holi Faliyu, Chhapra Faliyu
92Matava2Patel Faliya, Damor Faliya, Nava Faliya, Khankhor Faliya
93Matava3Navi Vasahat, Talav Faliya, Palas Faliya, Bamanya Faliya, Galia Faliya, Simada Faliyu
94Vajelav1Dangi Faliyu, Amliar Faliyu, Talav Faliyu, Khokhadi Faliyu
95Vajelav2Patel Faliyu, Katara Faliyu, Mahuda Faliyu, Dungara Faliyu, Simada Faliyu
96Vajelav3Bareeya Faliyu, Bhutavad Faliyu, Kutravdli Faliyu, Bamanya Faliyu, Damara Faliyu
97Nelasur1Gamatal
98Nelasur2Bamanya Falia, Talav Falia, Dungara Falia, Parmar Faliyu, Damor Faliyu, Parmar Talavdi Faliyu
99Nelasur3Ashram Faliyu, Ghanti Nishal Faliyu, Ghanti Faliyu, Rathode Faliyu, Vadak Faliyu, Baria Faliyu, Bhuria Faliyu
100 Nelasur4Mavi Faliyu, Kachala Faliyu, Umberi Mal Faliyu
101 Jesawada1Nichavas Falia Jamni Baju, Talav Faliyu, Bajaramaa Dabi Baju, Nichavas Falia Dabi Baju
102 Jesawada2Ashram Road, Kalal Falia, Rohitwas
103 Jesawada3Bajaramaa Jamni Baju, Ambala Falia, Limada Falia, Meda Falia, Dungari Falia, Soyada Falia
104 Abhlod1Gamatal
105 Abhlod2Mandodia Faliyu, Hariomnagara, Mandodia Faliyu, Kharadia Faliyu, Indiranagar
106 Abhlod3Hathila Faliya, Bor Faliya, Umri Falia, Renjia Falia
107 Abhlod4Rayan Faliya
108 Abhlod5Limbu Faliya, Limbu Faliya Pashchim, Gundi Faliyu
109 Abhlod6Dhola Danta
110 Abhlod7Khokhra Faliya, Dungara Faliyu
111 Abhlod8Ambali Faliyu, Kheda Faliyu, Kheda Faliyu
112 Abhlod9Kotada Faliyu, Mandod Faliyu, Kotada Faliani Pashchimno Vistar, Kotada Faliya
113 Abhlod10Varjang Faliya, Varjang Faliya (Dadur Road P.V.), Jarla Faliya
114 Abhlod11Dholidanti, Bhudarkhedi, Chandania Faliyu, Damara Faliyu
115 Pandadi1Holi Faliyu, Bhabhor Faliyu, Gundara Faliyu
116 Pandadi2Damor Faliyu, Gala Faliyu
117 Pandadi3Gamatal, Patel Faliya, Chhevala Faliya, Mal Faliya
118 Pandadi4Rama Dungara Faliya, Kachala Faliya
119 Devdha1Simala Faliyu, Modhiya Faliyu, Kaliya Faliyu, Chataka Faliyu, Danta Faliyu, Damor Faliyu
120 Devdha2Simel Faliyu, Patel Faliyu, Gundara Faliyu, Nishal Faliyu, Gala Faliyu, Kotval Faliyu
121 Devdha3Khan Nadi Faliyu, Sheri Faliyu, Sadal Faliyu, Juni Nishal Faliyu, Holi Faliyu, Bhagat Faliyu, Siska Faliyu, Minama Faliyu
122 Panchavada1Toran Faliyu, Patel Faliyu, Holi Faliyu, Chora Faliyu, Mad Faliyu
123 Panchavada2Kenal Faliyu, Garvad Faliyu, Mavi Faliyu, Damor Faliyu, Shimada Faliyu
124 Sahada1Nvatriya Faliyu, Dungra Faliyu, Ndvaya Faliyu, Vaghela Faliyu, Talav Faliyu, Parmar Faliyu, Kotval Faliyu, Nishal Faliyu
125 Sahada2Gnava Faliyu, Sangadiya Faliya, Kachla Faliyu
126 Sahada3Tad Faliyu, Buriya Faliyu, Holi Faliyu, Panchvada Simada Faliyu
127 Boriyala1Gamtal, Vgaja Faliyu
128 Boriyala2Valmikivas, Holi Faliyu, Chamarvas, Mad Faliyu, Pachodi Faliyu
129 Boriyala3Chauhan Faliyu, Boriyala Gari Faliyu, Pujara Faliyu, Bilwal Faliya
130 Boriyala4Bamaniya Faliya, Simala Faliya, Parmar Faliya, Bhuriya Faliya
131 Boriyala5Talavadi Faliyu, Vadala Faliya, Damor Faliya, Vahunia Faliyu, Gundia Faliya, Meda Faliya
132 Boriyala6Nishal Faliyu, Ambali Faliyu, Holi Faliya, Kharad Faliya, Mal Faliya
133 Gangarda1Gamtal, Bhabhor Faliyu, Holi Faliyu
134 Gangarda4Mohniya Faliyu, Bhuriya Faliyu, Holi Faliyu
135 Gangarda2Dungra Faliyu, Toran Faliyu, Kachla Faliyu
136 Gangarda3Damor Faliyu, Meda Faliyu, Bhabhor Faliyu, Roziya Faliyu
137 Gulbar1Dungra Faliyu, Pujara Faliyu, Sarpanch Faliyu, Chuahan Faliyu, Hathila Faliyu
138 Gulbar3Kuva Faliyu, Bhabhor Faliyu, Dhana Faliyu
139 Gulbar2Nura Faliyu, Bari Faliyu, Meda Faliyu, Vikola Faliyu, Patiya Faliyu
140 Jambua1Chora Faliyu, Haveli Faliyu, Patiya Faliya, Valmikivas, Faliya, Bus Station Faliya, Toran Faliya, Gala Faliya
141 Jambua2Vadli Faliya, Kotval Faliya, Jambukhedi Faliya, Kaditdai Faliya, Dungra Faliya
142 Nimach1Gala Faliya, Naka Faliya, Chauhan Faliya, Nichavas Faliya
143 Nimach2Parmar Faliya Nimach, Sapnya Faliya, Sarpanch Faliya
144 Simliyabujarga1Bariya Faliyu, Gundiya Faliyu, Bamnya Faliyu, Vhoniya Faliyu, Gamtal
145 Simliyabujarga2Dungra Faliyu, Holi Faliyu, Bhuriya Faliyu, Dangi Faliyu, Bhabhor Faliyu, Tdai Faliyu
146 Simliyabujarga3Mal Faliyu
147 Simliyabujarga4Lim Faliyu
148 Garbada1Bhabhor Faliyua, Gandhichok, Meinbjarfaliyua, Vedfaliyua, Meinbjarnichvas Faliyua, Nawabjar, Basastenda Vistar
149 Garbada2Ajadchok, Pratapangar, Sadak Faliya, Sivangar, Pachhalno Faliyo (Dungara Faliyo)I.T.I, Gari Faliya
150 Garbada3Ramdev Manthira Road Faliya, Ghanchivad, Gandhichok, Valmikiwas, Chamarwas, Vankarvas, Kamliyavad, Bhilva Joha Faliyua, Navabajar
151 Garbada4Chamarwas Faliyua, Madhi Faliya
152 Garbada5Bhamatlai, Roj Faliya, Kaliya Faliya, Nava Taria
153 Garbada6Bhilva Pujara Faliya, Bhilva Japa Faliya, Bhilva Sangada Faliya, Bhilva Mandod Faliyua, Bhilva Nadi Faliyua
154 Garbada7Bhilva Chauhan Faliyu, Bhilva Ambavadi Faliyua, Mal Masuri Faliya, Bhilva Chauhan Faliya, Bhilva Holi Faliyua, Bhilva Nishal Faliyu
155 Garbada8Bhilavatoran Faliyua, Bhilva Mal Faliya, Bhilva Sindi Faliyua, Bhilva Talav Faliyu
156 Garbada9Bhabhor Faliyua, Gari Faliya, Bamniya Faliya, Pujara Faliya, Gala Faliya, Nishal Faliya, Dungara Faliya, Muhaniya Faliya, Bareeya Faliya
157 Garbada10Chauhan Faliya, Nishal Faliya, Muhniya Faliya, Bhuria Faliyua, Bilaval Faliyua
158 Garbada11Mal Mohnia, Damor Faliya, Patel Faliyua
159 Garbada12Bhabhor Faliyua, Bhabhor Faliyua, Bheyhola Faliya, Bhuria Faliyua, Gudia Faliyua
160 Garbada13Gamatal Faliyua, Holi Faliyua
161 Garbada14Sigamhuda, Mal Faliya, Sukiya Faliya
162 Garbada15Gari Faliyu, Gohri Faliyu, Banglee Faliyu, Holi Faliya, Talav Faliyu(Chamarwas), Navi Faliyu
163 Garbada16Navagaum
164 Tunkivaju1Gamtalrodthi Dakshinbaju, Holi Dungar, Kumbharvas Gamtalrodthi Uttarbajua, Valmikiwas
165 Tunkivaju2Badvadungari, Borkhodi, Gala Faliya, Bhuriya Faliya, Bhabharia Faliya
166 Tunkivju3Patadungari
167 Tunkivju4Kankol Faliyua
168 Tunkivaju5Kamavira Faliyua
169 Tunkivaju6Roji Faliyua, Karmasel Faliyua
170 Tunkianop1Gamatal, Gamatal, Mal Faliya
171 Tunkianop2Teetria
172 Ambali1Meda Faliyu, Nalvaya Faliyu, Luhar Faliyu, Machhar Faliyu, Gamar Faliyu, Talav Faliyu, Patel Faliyu
173 Ambali2Ambali Usra Mohnia Faliyu, Ambali Usra Soyada Faliyu, Ambali Usra Mohnia Faliyu, Dungara Faliyu, Usra Faliyu
174 Ambali3Khajuria Parmar Falia, Khajuria Bamanya Faliya, Khajuria Simada Faliya, Khajuria Minamaa Faliya
175 Ambali4Khajuria Khada Faliyu, Khajuria Patel Faliyu, Khajuria Ved Faliya
176 Vadava1Gamatal, Chora Faliyu
177 Vadava2Tali Faliyu, Goradia Faliyu, Baria Faliyu, Meda Faliyu
178 Vadava3Bilaval Faliya, Katara Faliyu
179 Vadava4Bhabhariya Faliyu, Dukan Faliya, Limbadia Faliyua
180 Chharchhoda1Ehral Faliyua, Kharad Faliyua
181 Chharchhoda2Patel Faliyua, Palas Faliyua, Bareeya Faliyua
182 Chharchhoda3Road Faliyua, Ved Faliyua
183 Chharchhoda4Nishal Faliyua, Kheda Faliyua
184 Nadhelav1Baranishal Faliyua (Rodnipurvabajumaa), Baranishal Faliyua (Ganava Faliyua), Baranishal Faliyua (Nishalni Pashchimabajua), Baranishal Faliyua (Bhuria Faliyua), Baravhoniya Faliyua (Nishalni Dakshinbajumaa), Barabhabhor Faliyua (Kotrni Purvabajumaa), Barabhabhor Faliyua (Parmar Faliyua), Bara Katara Faliyua, Burava Mohtia Faliyua
185 Nadhelav2Nishal Faliyua Purva Bajumaa - Motu Buravua Sangada, Nishal Faliani Purvabajumaa Motua Buravua Bhuria Fali, Nishal Faliani Purvabajumaa Motua Buravua Bhuria Fali
186 Nadhelav3Nishal Faliya, Minama Faliya - Road Thi Dakshinbaju, Meda Faliya - Rodthi Dakshinbaju, Bhabhor Faliya Nishalthi Pashchimabaju
187 Nadhelav4Talavni Purva - Dhul Maduhi, Rodbaju Bhabhor Faliyua - Dhul Maduhi, Talavni Dakshinbaju, Talavni Ultbajua, Talavni Pashchimabajua, Balawadi Njik (Uttar), Talavni Uttarno Bhaga
188 Nadhelav5Rodani Uttar, Rodani Dakshin, Talavni Uttarbaju, Balawadi Njik (Uttar), Talavni Purva, Pra. A. Kendra Njik - Kangani
189 Nadhelav6Nadhelav Abli F. Maa Bhabhor Faliyua, Ambali Faliamaa Bhabhor F. Lalvadivalua, Ambali Faliamaa Bhuria Faliyua, Ambali Faliamaa Parmar Faliyua, P.F. Gamtalmaa Hadhila F. Panchayat Ghar Rodani Upar, P.F. Gamtalmaa Minamaa Faliyua Rodani Uttar
190 Nadhelav7Gamtalmaa Hadhila F. Rodani Dakshimbajumaa, Gamtalmaa Mandod F. Rodani Dakshinbajumaa, Gamtalmaa Bhabhor Faliyua Rodani Uttarbaju, Gamtalmaa Palas Faliyua Rodani Dakshinbaju, Gamtalmaa Vahoniya Faliyua Rodani Dakshinbaju
191 Patia1Nishal Faliyua, Simada Faliyua, Talav Faliyua, Parmar Faliyua, Punjara Faliyua
192 Patia2Holi Faliyua, Navua Faliyua
193 Patia3Kundavalua Faliyua, Nel Faliyua
194 Patia4Ghughelav Faliyua, Bari Faliyua
195 Patia5Katara Faliyua, Talavnel Faliyua
196 Nandava1Mandir Faliyu, Gundara Faliyu, Holi Faliyu, Pujara Faliyu, Gara Faliyu, Bhatod Faliyu, Bhuria Faliyu
197 Nandava2Nishal Faliyu, Station Faliyu, Kotaval Faliyu, Chotriya Faliyu, Bamanya Faliyu
198 Bhe1Bhagol Faliyua
199 Bhe2Bhagol Faliyua
200 Bhe3Simada Faliyua, Dungara Faliyua, Gari Faliyua
201 Bhe4Nishal Faliyua, Sangadia Faliyua, Gala Faliyua
202 Bhe5Sarpanch Faliyua
203 Bhe6Handia Falia
204 Dadur1Sadak Faliyua, Bamanya Faliyua, Nishal Faliyua, Sangod Faliyua, Gala Faliyua, Bhagat Faliyua, Simada Faliyua
205 Dadur2Jarvania Faliya, Patel Faliyua, Ravali Faliyu
206 Nalavai1Vadali Faliyua, Gamatal, Gamatal-Holi Faliyua
207 Nalavai2Ambali Faliyua, Kheda Faliyua, Bhabhor Faliyua
208 Nalavai3Nani Nalavai, Muhnia Faliyua, Chopari Faliyua
209 Gangardi1Kalal Falia, Panchal Faliyua, Panchayat Faliyua, Gandhi Chok, Mahakali Chok, Prajapati Faliyua, Sony Faliyua, Shriji Chok, Chul Faliyua, Vankar Was
210 Gangardi2Sarabli Faliyua, Sarabli Faliyua (Nad Faliyua), Sarabli Faliyua (Nana Chandala), Rohit Was, Gandhi Chok, Shriji Faliyua, Shriji Faliyua (Harijan Was), Shriji Faliyua (Dungara Faliyua)
211 Chandala1Nana Chandala, Kapara Faliya, Ved Faliya, Patel Faliyua, Solanky Faliyua, Gamatal
212 Chandala2Manthira Faliyua, Gundara Faliyua, Bhil Faliyua, Bhuria Faliyua, Jamla Faliyua, Rohitvas Faliu
213 BhutardiGamatal, Kheda Faliyua
214 Zaribujarg1Gamtal, Holi Faliyu, Badva Faliyu
215 Zaribujarg2Talvi Faliyu, Asharm Faliyu
216 Zaribujarg3Mundiya Dungra Faliyu, Shangos Faliyu, Parmar Faliya
217 Zaribujarg4Talav Faliyu, Nishal Faliyu, Vahoniya Faliyu
218 Zaribujarg5Mavi Faliyu, Gejva Dungri, Nad Faliya, Padav Faliyu, Gejva Dungri
219 Zaribujarg6Vaniya Faliyu
220 Zaribujarg7Bariya Faliyu, Nisal Faliyu, Chauhan Faliyu
221 Zaribujarg8Dhakiya Faliya, Joha Faliya
222 Zaribujarg9Bhuriya Kuva
223 Zaribujarg10Parmar Faliyu, Mal Faliyu, Meda Faliya, Tadvi Faliya, Shoyda Faliya, Udesinh Faliya, Amli Faliya
224 PatiyazolParmar Faliyua, Bareeya Faliyua, Patel Faliyua, Nalvaya Faliyua, Bamanya Faliyua, Mavi Faliyua, Bhuria Faliyua, Bilaval Faliyua
225 Minakyar1Kheda Faliyua, Bhuraa Faliyua, Parmar Faliyua
226 Minakyar2Nishal Faliyua, Lamba Dungara Faliyua, Mohnia Faliyua
227 Minakyar3Bilaval Faliyua, Rathode Faliyua, Vakala Faliyua, Ganava Faliyua, Parmar Faliyua, Vadghati Faliyua
228 Bharasda1Patel Faliyua, Kumbhar Ghanti, Nishal Faliyua, Kochra Faliyua, Khaped Faliyua
229 Bharasda2Kotaval Faliyua, Gamatal
230 Bharasda3Jela Faliyua, Van Faliyua, Nad Faliyua, Talai Faliyua, Itava Faliyua, Bamanya Faliyua, Uprvas, Bareeya Faliyua, Rathode Faliyua
231 Kantu1Nel Faliyu, Suradungari Faliyu, Nishal Faliyu
232 Kantu2Sarpanch Faliyu, Sangoli Faliyu
233 BiliyaBilia
234 KanakuvaMohniya Faliyu, Nishal Faliyu, Patel Faliyu, Damor Faliyu, Meda Faliyu, Patel Faliyu, Nishal Faliyu, Anganvadi, Mal Faliyu, Kalara Faliyu
235 Amlimenpur1Nichavas Faliyu, Patel Faliyu, Manthira Faliyu, Dhanak Faliyu
236 Amalimenpur2Tadavi Faliyu, Bhagat Faliyu, Nadelav Faliyu, Holkadar
237 Rachava1Lwar Faliyu, Nadi Faliyu, Nishal Faliyu, Holi Faliyu
238 Rachava2Mal Faliyu, Tanki Faliyu, Kheda Faliyu, Khobra Faliyu
239 Dumka1Uchvas Faliyu, Kachala Tatha Nala Faliyu, Dukan Faliyu, Vachalu Faliyu
240 Dumka2Nichavas Faliyu, Damor Faliyu
241 KautambiNichavas Faliyu, Dogi - Mavi Faliyu, Maida Faliyu, Kothar Faliyu, Khabad Faliyu, Parmar Faliyu, Nishal Faliyu, Mavi Faliyu, Uchvas Faliyu, Nichavas Faliyu
242 PunakotaTambozhiya Fazhiyua, Patel Fazhiyua, Bamanya Fazhiyua
243 Khajuri1Nishal Faliu, Uchvas Faliu, Damor Faliu, Bhuria Faliu, Mavi Faliu, Pasaya Faliu, Meda Faliu, Road Faliu
244 Khajuri2Vahoniya Fazhiyua, Nichavas Fazhiyua, Bamnia Fazhiyua, Simada Fazhiyua
245 Zabu1Zhala Faliyua, Patel Faliyua, Rangad Fazhiyua
246 Zabu2Chhapra Fazhiyua, Mohniya Fazhiyua, Mohniya-Nishazh Fazhiyua, Mohniya-Road Fazhiyua
247 Zabu3Cheetava Fazhiyua, Pateliya Fazhiyua, Ghati-Dev Fazhiyua, Tazhav Fazhiyua, Nishazh Fazhiyua, Solanky Fazhiyua, Dhartar Faliyua
248 Vankota1Vahuniya Fazhiyua, Patel Fazhiyua, Vav Fazhiaa (Naka Fazhiyua)
249 Vankota2Vav Fazhiya (Bhuria Fazhiyua), Patel Fazhiyua, Bhabhor Fazhiyua
250 Kalakhunt1Khobra Falau, Patel Falau, Nishalfalau, Dungara Falau
251 Kalakhunt2Chuliya Falau, Mahudi Falau, Sarpanch Falau
252 Navanagara1Hathila Fazhiyua, Wania Fazhiyu, Parmar Fazhiyua, Kadwal
253 Navanagar2Hozhi Fazhiyua, Panivadia Faliyua, Batnapura(Minama) Faliyua
254 Navanagar3Dobhan Faliyu, Roj Dungara
255 Navanagar4Chora Faliyu, Road Faliyu, Batnapura
256 Ambakach1Makdva Fazhiaa, Nishazh Fazhiaa, Road Fazhiaa, Patel Fazhiaa
257 Ambakach2Sarpanch Fazhiaa, Mavi Fazhiaa, Bhuria Fazhiaa, Meda Fazhiaa
258 DhanarpatiyaSangod Faliyua,, Bhagat Faliyua, Bhabhor Faliyua, Damor Faliyua, Nishal Faliyua, Parmar Faliyua, Dungara Faliyua, Pujara Faliyua, Patel Faliyua, Damor Faliyua
259 LilaambaPalas Lili Amba, Damor Fazhiyua, Nishazh Fazhiyua Lilaamba, Mavi Faliyua Liliamba, Bhabhor Faliyua, Patel Fazhiyua Liliamba, Rathode Faliyua Liliamba
260 VansiyadungariChauhan Faliyua, Vora Faliyua, Vagul Faliyua, Bilaval Faliyua, Talav Faliyua, Sangod Faliyua, Road Faliyua, Holi Faliyua, Bamniya Faliyua, Bhabhor Faliyua, Kotaval Faliyua, Devarakhya Faliyua, Shunkerpura
261 MotimluPatel Faliyua, Bhabhor Faliyua, Meda Faliyua, Simada Faliyua, Kheda Faliyua, Katara Faliyua, Baheda Faliyua, Hozhi Fazhiyua, Nishazh Fazhiyua, Tazhav Fazhiyua
262 NanimluSangadia Faliyua, Mavi Fazhiyua, Sangodia Faliyua, Sangadia Faliyua, Nishazh Faliyua, Bamniya Faliyua, Vahuniya Faliyua, Bhagat Faliyua, Nezh Faliyua
263 HarakhpurMeda Fazhiyua, Damor Fazhiyua
264 GahelvaghaRoad Faliyua, Road Faliyua, Mavi Faliyua, Palas Faliyua, Nishal Faliyua, Muhnia Fazhiyua, Bamniya Fazhiyua, Tazhav Fazhiyua
265 Khalatagrbdi1Dhancha Faliyua, Risol Faliyua, Kachala Faliyua
266 Khalatagrbdi2Ved Faliyua, Ambali Faliyua
267 Khalatagrbdi3Mohniya Faliyua, Garbdi Faliyua
268 KanjetaMukhya Faliyua, Maliya Patel Faliyua, Dhirajpura Faliyu
269 BhidolKheda Faliyua, Holi Faliyua, Uchvas Faliyua, Nichavas Faliyua, Machharan Faliyua
270 BhuveroBaria Faliyua, Goradua Faliyua, Patel Faliya, Gaum Faliya, Thakarva Faliya, Kotada Faliya
271 AlindraPolar Fazhiya, Ghuntia Faliya, Kheda Faliya, Gaum Faliya, Roli Faliya
272 Panam1Gohri Faliyua, Ruhat Faliyua, Sajavan Faliyua
273 Panam2Kheda Faliyua, Padlia Faliyua, Malia Faliyua
274 Bhanapur(Ka)1Talav Faliyua, Dukan Faliyua, Kheda Falia
275 Bhanapur(Ka)2Holi Falia, Vav Falia, Bhabhor Falia, Chimani Falia, Pipdhara Falia
276 KansetaBamnia Faliyu, Talav Faliyu, Kotaval Faliyu, Ambali Faliyu, Gatala Faliyu, Bhuria Faliyu, Parmar Faliyu
277 Mandor1Nishal Faliyu, Rathode Faliyua, Nazhavaya Faliyua, Movadi Faliyua, Hathila Faliyua
278 Mandor2Ashram Faliyu, Chauhan Faliyu, Talav Faliyu, Bamnia Faliyu, Parmar Faliyu, Station Faliyu, Tad Faliyu
279 Kankadkhila1Bhabhor Fazhiyua, Chulfazhiyua, Bareeya Fazhiyua, Vahunia Fazhiyua, Pujara Fazhiyua, Manthira Fazhiyua, Vachala Fazhiyua, Nishazh Fazhiyua, Thanna Fazhiyua
280 Kankadkhila2Hathila Faliyu, (Simada Fazhiyua), Kheda Fazhiyua Nua (Bareeya Fazhiyua), (Dungari Fazhiyua), (Ved Fazhiyua), (Tad Fazhiyua), (Vahunia Fazhiyua), (Bhuria Fazhiyua), (Kalara Fazhiyua), (Tazhav Fazhiyua)
281 Gangardi Falia1Vadala Faliyua, Patel Faliyua, Nishal Faliyu, Minama Faliyua, Bhura Faliya
282 Gangardi Falia2Dungara Faliyu, Vakhala Faliyu, Cheeman Kuwa (Nishal) Faliyu, Uchisadad Nishal Faliyu
283 Khadda(N)Bhuria Faliyu, Patel Faliyu, Nishal Faliyu, Sangod Faliyu
Last Updated on April 06, 2020