Live News

Track your constituency
Live News

Polling Station List Gandhi Nagar Assembly Constituency, Delhi 2020


List of Polling Stations in Gandhi Nagar


Dist. No.Dist. NameAC NoAC NameP.S No.LocalityPolling AreaAddress of Polling Station
6EAST61GANDHI NAGAR1SHASTRI PARK1 - A-BLOCK GALI NO 7 ,SHASTRI PARK, 2 - A-BLOCK GALI NO -1 ,SHASTRI PARK, 3 - A-BLOCK GALI NO,2SHASTRI PARK, 4 - A-BLOCK-GALI- NO-3SHASTRI PARK, 5 - A-BLOCK,GALI , NO-4,SHASTRI PARK, 6 - A-BLOCK.GALI.NO-6SHASTRI PARK, 7 - A-BLOCK.GALI.NO-5SHASTRI PARKPURVI DELHI NAGAR NIGAM PRATHMIK BAL/ BALIKA VIDYALAYA SHASTRI PARK DELHI-53
6EAST61GANDHI NAGAR2SHASTRI PARK1 - A-BLOCK GALI NO -8 ,SHASTRI PARKPURVI DELHI NAGAR NIGAM PRATHMIK BAL/ BALIKA VIDYALAYA SHASTRI PARK DELHI-53
6EAST61GANDHI NAGAR3SHASTRI PARK1 - T-HUTS, G.T.ROAD, SHASTRI PARK, 2 - T-HUTS, BHIM SHINGH & BIHARI BUILDING,SHASTRI PARKSARVODAYA KANYA VIDHYALA BULAND MASJID SHASTRI PARK DELHI-53
6EAST61GANDHI NAGAR4SHASTRI PARK1 - T-HUTS, E-BLOCK, G.T.ROAD,SHASTRI PARK TO I.S.B.T.ROAD, PATROL PUMPSARVODAYA KANYA VIDHYALA BULAND MASJID SHASTRI PARK DELHI-53
6EAST61GANDHI NAGAR5SHASTRI PARK1 - T-HUTS, E-BLOCK, G.T.ROAD,SHASTRI PARK TO I.S.B.T.ROAD, PATROL PUMPSARVODAYA KANYA VIDHYALA BULAND MASJID SHASTRI PARK DELHI-53
6EAST61GANDHI NAGAR6SHASTRI PARK1 - A- BLOCK BULAND MASZIDSHASTRI PARKSARVODAYA KANYA VIDHYALA BULAND MASJID SHASTRI PARK DELHI-53
6EAST61GANDHI NAGAR7SHASTRI PARK1 - A- BLOCK BULAND MASZIDSHASTRI PARKSARVODAYA KANYA VIDHYALA BULAND MASJID SHASTRI PARK DELHI-53
6EAST61GANDHI NAGAR8SHASTRI PARK1 - A- BLOCK BULAND MASJIDSHASTRI PARKSARVODAYA KANYA VIDHYALA BULAND MASJID SHASTRI PARK DELHI-53
6EAST61GANDHI NAGAR9SHASTRI PARK1 - A-BLOCK, BULAND MASJIDSHASTRI PARK SEELAM PURSARVODAYA KANYA VIDHYALA BULAND MASJID SHASTRI PARK DELHI-53
6EAST61GANDHI NAGAR10SHASTRI PARK1 - C -BLOCK, BULAND MASJID SHASTRI PARKSEELAM PURSARVODAYA KANYA VIDHYALA BULAND MASJID SHASTRI PARK DELHI-53
6EAST61GANDHI NAGAR11SHASTRI PARK1 - D-BLOCK BULAND MASJIDSHASTRI PARK SEELAM PURSARVODAYA KANYA VIDHYALA BULAND MASJID SHASTRI PARK DELHI-53
6EAST61GANDHI NAGAR12SHASTRI PARK1 - D-BLOCK BULAND MASJIDSHASTRI PARK SEELAM PURSARVODAYA KANYA VIDHYALA BULAND MASJID SHASTRI PARK DELHI-53
6EAST61GANDHI NAGAR13SHASTRI PARK1 - E-11D BLOCK BULAND MASJIDSHASTRI PARK SEELAM PURSARVODAYA KANYA VIDHYALA BULAND MASJID SHASTRI PARK DELHI-53
6EAST61GANDHI NAGAR14SHASTRI PARK1 - A BLOCK METRO VIHAR SHASTRI PARK ,SEELAM PUR, 2 - B-BLOCK METRO VIHAR SHASTRI PARK ,SEELAM PUR, 3 - C-BLOCK METRO VIHHAR SHASTRI PARK ,SEELAM PUR, 4 - D-BLOCK METRO VIHHAR SHASTRI PARK ,SEELAM PUR, 5 - E- BLOCK METRO VIHAR SHASTRI PARK ,SEELAM PUR, 6 - F- BLOCK METRO VIHAR SHASTRI PARK ,SEELAM PUR, 7 - G- BLOCK METRO VIHAR SHASTRI PARK ,SEELAMPURBADMINTTON HALL METRO VIHAR SHASTRI PARK DELHI-53
6EAST61GANDHI NAGAR15SHASTRI PARK1 - D D A FLATES SHASTRI PARK ,SEELAM PUR, 2 - C-BLOCK, MAIN ROAD SHASTRI PARK ,SEELAM PURPURVI DELHI NAGAR NIGAM PRATHMIK BAL/ BALIKA VIDYALAYA SHASTRI PARK DELHI-53
6EAST61GANDHI NAGAR16SHASTRI PARK1 - GALI NO -3 B- BLOCKSHASTRI PARK SEELAM PUR, 2 - GALI NO 4 B- BLOCKSHASTRI PARK SEELAM PUR, 3 - GALI NO 5 B- BLOCKSHASTRI PARK SEELAM PUR, 4 - GALI NO 6 B- BLOCKSHASTRI PARK SEELAM PUR, 5 - GALI NO 7 B-BLOCKSHASTRI PARK SEELAM PUR, 6 - GALI NO8, B- BLOCKSHASTRI PARK SEELAM PURPURVI DELHI NAGAR NIGAM PRATHMIK BAL/ BALIKA VIDYALAYA SHASTRI PARK DELHI-53
6EAST61GANDHI NAGAR17SHASTRI PARK1 - GALI NO 4 D-BLOCKSHASTRI PARK SEELAM PUR, 2 - GALI NO 3 D- BLOCKSHASTRI PARK SEELAM PUR, 3 - GALI NO 2 D- BLOCKSHASTRI PARK SEELAM PUR, 4 - GALI NO-1 D-BLOCKSHASTRI PARK SEELM PUR, 5 - MAIN ROADSHASTRI PARK SEELAM PUR, 6 - GALI NO-1,B- BLOCKSHASTRI PARK SEELAM PURPURVI DELHI NAGAR NIGAM PRATHMIK BAL/ BALIKA VIDYALAYA SHASTRI PARK DELHI-53
6EAST61GANDHI NAGAR18SHASTRI PARK1 - GALI NO -5 C-BLOCKSHASTRI PARK SEELAM PUR, 2 - GALI NO 1, C- BLOCKSHASTRI PARK SEELAM PUR, 3 - GALI NO 2 C- BLOCKSHASTRI PARK SEELA PUR, 4 - GALI NO 3 C -BLOCKSHASTRI PARK SEELAM PUR, 5 - GALI NO -2 B- BLOCKSHASTRI PARK SEELAM PURIPURVI DELHI NAGAR NIGAM PRATHMIK BAL/ BALIKA VIDYALAYA SHASTRI PARK DELHI-53
6EAST61GANDHI NAGAR19SHASTRI PARK1 - T-HUTS, NEAR C-BLOCK, QADRI MASJID, SHASTRI PARK, 2 - B-BLOCK, SHASTRI PARK, 3 - GALI NO 10 QADRI MASJIDSHASTRI PARK, 4 - GALI NO 11 QADRI MASJIDSHASTRI PARK, 5 - GALI NO 12 QADRI MASJIDSHASTRI PARK, 6 - GALI NO 13 QADRI MASJIDSHASTRI PARKM.C.D COMMUNITY HALL, SHASTRI PARK ,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR20SHASTRI PARK1 - GALI NO 7 C- BLOCKSHASTRI PARK SEELAM PUR, 2 - GALI NO-8 C BLOCKSHASTRI PARK SEELAM PUR, 3 - GALI NO 9 C-BLOCKSHASTRI PARK SEELAM PUR, 4 - T-HUTS, NEAR B-BLOCK, SHASTRI PARKM.C.D COMMUNITY HALL, SHASTRI PARK ,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR21SHASTRI PARK1 - GALI NO 4 C -BLOCKSHASTRI PARK SEELAM PUR, 2 - GALI NO 5 C- BLOCKSHASTRI PARK SEELAM PUR, 3 - GALI NO-6 C-BLOCKSHASTRI PARK SEELAM PURM.C.D COMMUNITY HALL, SHASTRI PARK ,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR22SHASTRI PARK1 - B-BLOCK BULAND MASZID, SHASTRI PARK, 2 - SHYAM GIRI MANDIRSHASTRI PARKSARVODAYA KANYA VIDHYALA BULAND MASJID SHASTRI PARK DELHI-53
6EAST61GANDHI NAGAR23KAILASH NAGAR1 - MAHAVIR PARK , KAILASH NAGAR,GANDHI NAGAR, 10 - SONIA GANDHI CAMP,KAILASH NAGARGANDHI NAGAR, 2 - MAIN ROAD , KAILASH NAGAR,GANDHI NAGAR, 3 - BACK SIDE OF MAIN ROAD , KAILASH NAGAR,GANDHI NAGAR, 4 - BACK VASNO MANDIR, KAILASH NAGAR,GANDHI NAGAR, 5 - NEAR VASNO MANDIR, KAILASH NAGAR,GANDHI NAGAR, 6 - SHYAM BLOCK , KAILASH NAGAR,GANDHI NAGAR, 7 - NEAR PUSTA LINK GALI , KAILASH NAGAR,GANDHI NAGAR, 8 - KAILASH NAGAR,GANDHI NAGAR, 9 - NEAR RADHA GOVIND GAS WALI GALI,GANDHI NAGARGOVT. SARVODAYA BAL VIDYALAYA, KAILASH NAGAR,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR24GANDHI NAGAR1 - SHYAM BLOCK, MAIN ROAD , KAILASH NAGAR,GANDHI NAGAR, 2 - RADHA GOVIND GAS WALI GALI, KAILASH NAGAR,GANDHI NAGAR, 3 - MAIN ROAD,GANDHI NAGAR, 4 - GALI NO - 6 , NEAR MCD SCHOOL , GHAS MANDI,GANDHI NAGAR, 5 - GALI NO - 6 , SHIV MANDIR GALI , GHAS MANDI,GANDHI NAGAR, 6 - GALI NO - 6 , GHAS MANDI,GANDHI NAGAR, 7 - GHAS MANDI,GANDHI NAGAR, 8 - MAIN ROAD,SARSWATI BHANDAR,GANDHI NAGAR, 9 - GALI NO - 5 , SARSWATI BHANDAR ,GANDHI NAGARPOORVI DELHI NAGAR NIGAM SAH SHIKSHA PRATHMIK VIDYALAYA SARASWATI BHANDAR DELHI -31
6EAST61GANDHI NAGAR25GANDHI NAGAR1 - GALI NO - 4 , SARSWATI BHANDAR,GANDHI NAGAR, 2 - GALI NO - 3 , SARSWATI BHANDAR,GANDHI NAGAR, 3 - GALI NO - 1 , SARSWATI BHANDAR,GANDHI NAGAR, 4 - GALI NO - 2 , SARSWATI BHANDAR,GANDHI NAGAR, 5 - BAGICHI HARPHOL SINGH,GANDHI NAGAR, 6 - BALAJEE MARKET , SARSWATI BHANDAR,GANDHI NAGAR, 7 - PANDITO WALI GALI, SARSWATI BHANDAR,GANDHI NAGAR, 8 - GALI NO - 9, HARPHOOLSINGH BAGICHI,GANDHI NAGAR, 9 - MULTANI MOHALLA,GANDHI NAGARPOORVI DELHI NAGAR NIGAM SAH SHIKSHA PRATHMIK VIDYALAYA SARASWATI BHANDAR DELHI -31
6EAST61GANDHI NAGAR26GANDHI NAGAR1 - KRISHNA GALI, SUBHASH ROAD,GANDHI NAGAR, 10 - PREM GALI - 3 E,GANDHI NAGAR, 11 - MAIN SUBHASH ROAD,GANDHI NAGAR, 12 - GURU KIRPA GALI,GANDHI NAGAR, 13 - NEAR HARI OM GALI,GANDHI NAGAR, 14 - SUMITRA MARKET,GANDHI NAGAR, 15 - KRISHANA GALI NO - 2,GANDHI NAGAR, 16 - NEAR PUSTA ROAD,GANDHI NAGAR, 17 - KRISHNA GALI NO-4 SUBHASH ROAD,GANDHI NAGAR, 18 - BARA BAZAR,GANDHI NAGAR, 2 - SUBHASH ROAD,KISHAN DUTT GALI,GANDHI NAGAR, 3 - SUBHASH ROAD,PREM GALI 1/D,GANDHI NAGAR, 4 - PREM GALI NO-1, SUBHASH ROAD,GANDHI NAGAR, 5 - PREM GALI NO-1/C, SUBHASH ROAD,GANDHI NAGAR, 6 - PREM GALI NO-1/B, SUBHASH ROAD,GANDHI NAGAR, 7 - PREM GALI NO- 1/A, SUBHASH ROAD,GANDHI NAGAR, 8 - MAIN PREM GALI, LAXMI CINEMA,GANDHI NAGAR, 9 - PREM GALI NO- 2,GANDHI NAGAREDMC,PRIMARY SCHOOL CHAND MOHALLA GANDHI NAGAR
6EAST61GANDHI NAGAR27GANDHI NAGAR1 - PREM GALI NO.-2 E,GANDHI NAGAR, 2 - PREM GALI NO- 3D,GANDHI NAGAR, 3 - PREM GALI NO -2C/3C,GANDHI NAGAR, 4 - PREM GALI NO. - 2 -B/3-B,GANDHI NAGAR, 5 - PREM GALI NO.3EGANDHI NAGAR, 6 - PREM GALI NO. - 3 A,GANDHI NAGAREDMC,PRIMARY SCHOOL CHAND MOHALLA GANDHI NAGAR
6EAST61GANDHI NAGAR28GANDHI NAGAR1 - PREM GALI NO - 3 B,GANDHI NAGAR, 10 - PREM GALI- 3 A, MULTANI MOHALLA,GANDHI NAGAR, 11 - SHASTRI GALI, MULTANI MOHALLA,GANDHI NAGAR, 2 - PREM GALI NO - 2 B,GANDHI NAGAR, 3 - PREM GALI NO - 2,GANDHI NAGAR, 4 - PREM GALI NO-3 A,MULTANI MOHALLA,GANDHI NAGAR, 5 - PREM GALI- 2 A,GANDHI NAGAR, 6 - NEAR LAXMI CINEMA,GANDHI NAGAR, 7 - MAIN CINEMA GALI,GANDHI NAGAR, 8 - NAAM DEV GALI,GANDHI NAGAR, 9 - MULATANI MOHALL BAND ROAD,GANDHI NAGARSIBAL PUBLIC SCHOOL IX/1635,GANDHI NAGAR MAIN ROAD DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR29GANDHI NAGAR1 - PATEL GALI NO.-2, SUBHASH ROAD,GANDHI NAGAR, 10 - NEAR MOTHER DAIRYBOOTH NO 708 GANDHI NAGAR, 2 - PATEL GALI,GANDHI NAGAR, 3 - PATEL GALI NO-1, SUBHASH ROAD,GANDHI NAGAR, 4 - JAIN MATI GALI , SUBHASH ROAD,GANDHI NAGAR, 5 - NEW POST OFFICE ROAD,GANDHI NAGAR, 6 - JAIN MATI GALI,GANDHI NAGAR, 7 - RADHA SWAMI, SATSANG ROAD,GANDHI NAGAR, 8 - DHARMASHALLA MAIN PREM GALI (PUSTA),GANDHI NAGAR, 9 - PREM GALI-3A,RADHA KRISHANA MANDIR,GANDHI NAGARSIBAL PUBLIC SCHOOL IX/1635,GANDHI NAGAR MAIN ROAD DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR30GANDHI NAGAR1 - PUSTA ROAD,GANDHI NAGAR, 10 - SHAMBHU NATH BUILDING,GANDHI NAGAR, 11 - SHIVMANDIR,SHAMBHUNATH BUILDING,SUBHASH ROAD,GANDHI NAGAR, 12 - SHIV MANDIR,SHAMBHU NATH BUILDING,GANDHI NAGAR, 13 - MAIN ROAD,GANDHI NAGAR, 14 - DHARAMSHALA, SUBHASH ROAD,GANDHI NAGAR, 15 - LAXMI CINEMA GAL,GANDHI NAGAR, 16 - NAM DEV GALI , SUBHASH ROAD,GANDHI NAGAR, 17 - KRISHANA MARKET STREET,GANDHI NAGAR, 18 - PATEL GALI NO-2,GANDHI NAGAR, 19 - PATEL GALI NO- 1, NEAR DAYANAND SCHOOL,GANDHI NAGAR, 2 - SUBHASH ROAD ,TIKONA PARK,GANDHI NAGAR, 20 - NEW POST OFFICE ROAD,GANDHI NAGAR, 21 - RADHA SWAMI SATSANG ROAD,GANDHI NAGAR, 3 - HANUMAN MANDIR MAIN ROAD,GANDHI NAGAR, 4 - BANARSI DAS BUILDING,GANDHI NAGAR, 5 - SHIVAJI GALI, ASGAR ALI BUIL,GANDHI NAGAR, 6 - SUBHASH ROAD,GANDHI NAGAR, 7 - SHAMBHU NATH BUILDING AREA,GANDHI NAGAR, 8 - HANUMAN MANDIR MAIN ROAD,GANDHI NAGAR, 9 - MAIN ROAD,GANDHI NAGARSIBAL PUBLIC SCHOOL IX/1635,GANDHI NAGAR MAIN ROAD DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR31KAILASH NAGAR1 - GALI NO.- 5 E, KAILASH NAGAR,GANDHI NAGAR, 2 - GALI NO.- 6, KAILASH NAGAR,GANDHI NAGAR, 3 - GALI NO 8 KAILASH NAGARGANDHI NAGAR, 4 - GALI MASJID WALI,KAILASH NAGARGANDHI NAGARGOVT. SARVODAYA BAL VIDYALAYA, KAILASH NAGAR,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR32KAILASH NAGAR1 - GALI NO.- 1, KAILASH NAGAR,GANDHI NAGAR, 2 - GALI NO - 2, KAILASH NAGAR,GANDHI NAGARJAIN KANYA PATHSHALA, GALI NO-2,KAILASH NAGAR ,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR33KAILASH NAGAR1 - GALI NO-2, KAILASH NAGAR,GANDHI NAGAR, 2 - GALI NO.-3, KAILASH NAGAR,GANDHI NAGARJAIN KANYA PATHSHALA, GALI NO-2,KAILASH NAGAR ,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR34KAILASH NAGAR1 - GALI NO- 2, KAILASH NAGAR,GANDHI NAGAR, 2 - GALI NO- 4, KAILASH NAGAR,GANDHI NAGAR, 3 - GALI NO-3, KAILASH NAGARGANDHI NAGAR, 4 - GALI NO-5, KAILASH NAGARGANDHI NAGAR, 5 - GALI NO-6, KAILASH NAGARGANDHI NAGARJAIN KANYA PATHSHALA, GALI NO-2,KAILASH NAGAR ,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR35KAILASH NAGAR1 - GALI NO- 6 , KAILASH NAGAR,GANDHI NAGAR, 2 - GALI NO - 8, KAILASH NAGAR,GANDHI NAGAR, 3 - GALI NO-7, KAILASH NAGARGANDHI NAGARJAIN KANYA PATHSHALA, GALI NO-2,KAILASH NAGAR ,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR36KAILASH NAGAR1 - GALI NO- 8, KAILASH NAGAR,GANDHI NAGAR, 2 - GALI NO- 9, KAILASH NAGAR,GANDHI NAGAR, 3 - GALI NO- 10 , KAILASH NAGAR,GANDHI NAGARGOVT. SARVODAYA BAL VIDYALAYA, KAILASH NAGAR,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR37KAILASH NAGAR1 - GALI NO - 10, KAILASH NAGAR,GANDHI NAGAR, 2 - GALI NO 11, KAILASH NAGAR,GANDHI NAGAR, 3 - GALI NO 12 ,KAILASH NAGAR,GANDHI NAGARGOVT. SARVODAYA BAL VIDYALAYA, KAILASH NAGAR,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR38KAILASH NAGAR1 - GALI NO 12, KAILASH NAGAR,GANDHI NAGAR, 2 - GALI NO 13, KAILASH NAGAR,GANDHI NAGAR, 3 - GALI NO 14 ,KAILASH NAGAR,GANDHI NAGAR, 4 - GALI NO 4, KAILASH NAGAR,GANDHI NAGARGOVT. SARVODAYA BAL VIDYALAYA, KAILASH NAGAR,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR39KAILASH NAGAR1 - GALI NO 16 , KAILASH NAGARGANDHI NAGAR, 2 - GALI NO-17, CHANDERPURI OPPOSITE., KAILASH NAGAR,GANDHI NAGAR, 3 - GALI NO-8, CHANDERPURI DHARMPURA,GANDHI NAGARNAGAR NIGAM PRATHMIK VIDYALAYA, GALI NO-12,KAILASH NAGAR, DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR40KAILASH NAGAR1 - GALI NO-5,CHANDER PURI DHARAM PURA,GANDHI NAGAR, 2 - GALI NO-8 ,CHANDERPURI DHARMPURA,GANDHI NAGARNAGAR NIGAM PRATHMIK VIDYALAYA, GALI NO-12,KAILASH NAGAR, DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR41KAILASH NAGAR1 - CHANDERPURI , KAILASH NAGAR,GANDHI NAGAR, 2 - GALI NO-3, CHANDERPURI, DHARAMPURAGANDHI NAGARNAGAR NIGAM PRATHMIK VIDYALAYA, GALI NO-12,KAILASH NAGAR, DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR42KAILASH NAGAR1 - GALI NO - 1 , CHANDERPURI,DHARMAPURA,GANDHI NAGARNAGAR NIGAM PRATHMIK VIDYALAYA, GALI NO-12,KAILASH NAGAR, DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR43KAILASH NAGAR1 - CHANDERPURI DHARMPURA,GANDHI NAGARNAGAR NIGAM PRATHMIK VIDYALAYA, GALI NO-12,KAILASH NAGAR, DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR44KAILASH NAGAR1 - KAILASH NAGAR , CHANDERPURI,GANDHI NAGAR, 2 - GALI NO 8, CHANDER PURI MAIN ROAD,GANDHI NAGAR, 3 - CHANDER PURI MAIN ROAD NEAR BALMIKI MANDIR,GANDHI NAGAR, 4 - CHANDERPURI DHARMPURA,GANDHI NAGARNAGAR NIGAM PRATHMIK VIDYALAYA, GALI NO-12,KAILASH NAGAR, DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR45KAILASH NAGAR1 - GALI NO - 15, KAILASH NAGAR,GANDHI NAGAR, 2 - CIRCULAR ROAD,KAILASH NAGAR,GANDHI NAGAR, 3 - GALI NO - 15 & 17 CROSSING,KAILASH NAGAR,GANDHI NAGAR, 4 - GALI NO - 16,KAILASH NAGAR,GANDHI NAGARGOVT. SARVODAYA BAL VIDYALAYA, KAILASH NAGAR,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR46KAILASH NAGAR1 - GALI NO - 17 , KAILASH NAGAR,GANDHI NAGAR, 2 - GALI NO. - 17 , MAHABIR MANDIR,GANDHI NAGAR, 3 - DHARMPURA NALA ROAD,GANDHI NAGAR, 4 - GALI NO - 17 KAILASH NAGAR,GANDHI NAGARPOORVI DELHI NIGAM PRATIBHA BAL VIDYALAYA,, KAILASH NAGAR, GALI NO -18, DELHI-31
6EAST61GANDHI NAGAR47KAILASH NAGAR1 - GALI NO - 13 , KAILASH NAGAR,GANDHI NAGAR, 2 - CIRCULAR ROAD GALI - 13 , KAILASH NAGAR,GANDHI NAGAR, 3 - GALI NO - 14 , KAILASH NAGAR,GANDHI NAGAR, 4 - KAILASH NAGAR MAIN ROAD,GANDHI NAGAR, 5 - GALI NO - 17A , KAILASH NAGAR,GANDHI NAGAR, 6 - GALI NO - 18 , KAILASH NAGAR CIRCULAR ROAD,GANDHI NAGARPOORVI DELHI NIGAM PRATIBHA BAL VIDYALAYA,, KAILASH NAGAR, GALI NO -18, DELHI-31
6EAST61GANDHI NAGAR48KAILASH NAGAR1 - GALI NO - 18-A , KAILASH NAGAR,GANDHI NAGAR, 2 - MAIN CIRCULAR ROAD,KAILASH NAGAR,GANDHI NAGAR, 3 - GALI NO - 15 , KAILASH NAGAR,GANDHI NAGAR, 4 - GALI NO - 18 , KAILASH NAGAR,GANDHI NAGAR, 5 - GALI GURUDWARA WALI KAILASH NAGAR,GANDHI NAGAR, 6 - GALI NO - 19 , KAILASH NAGAR,GANDHI NAGARPOORVI DELHI NIGAM PRATIBHA BAL VIDYALAYA,, KAILASH NAGAR, GALI NO -18, DELHI-31
6EAST61GANDHI NAGAR49KAILASH NAGAR1 - GALI NO.- 1 , DHARMPURA,GANDHI NAGAR, 2 - GALI NO - 2 , DHARMPURA,GANDHI NAGARPOORVI DELHI NIGAM PRATIBHA BAL VIDYALAYA,, KAILASH NAGAR, GALI NO -18, DELHI-31
6EAST61GANDHI NAGAR50OLD DHARAMPURA1 - GALI NO 3 , OLD DHARAM PURA,GANDHI NAGAR, 2 - GALI NO 4 , OLD DHARAM PURA,GANDHI NAGARPOORVI DELHI NIGAM PRATIBHA BAL VIDYALAYA,, KAILASH NAGAR, GALI NO -18, DELHI-31
6EAST61GANDHI NAGAR51OLD DHARAMPURA1 - GALI NO 4 , OLD DHARAM PURA,GANDHI NAGAR, 2 - GALI NO 5 ,GURUDWARA WALI, OLD DHARAMPURA,GANDHI NAGARPOORVI DELHI NIGAM PRATIBHA BAL VIDYALAYA,, KAILASH NAGAR, GALI NO -18, DELHI-31
6EAST61GANDHI NAGAR52OLD DHARAMPURA1 - GALI NO-7, OLD DHARAMPURAGANDHI NAGAR, 2 - GALI NO - 8 , OLD DHARAM PURA,GANDHI NAGARPOORVI DELHI NAGAR NIGAM PRATIBHA VIDYALAYA, NEAR GURUDWARA OLD GANDHI NAGAR, DELHI-31
6EAST61GANDHI NAGAR53OLD DHARAMPURA1 - GALINO-5,OLD DHARAMPURA,GANDHI NAGAR, 2 - GALI NO - 6, OLD DHARAM PURA,GANDHI NAGARPOORVI DELHI NAGAR NIGAM PRATIBHA VIDYALAYA, NEAR GURUDWARA OLD GANDHI NAGAR, DELHI-31
6EAST61GANDHI NAGAR54OLD DHARAMPURA1 - JAIN MOHALLA , GALI NO - 8,GANDHI NAGAR, 2 - GALI NO-8 DHARAMPURA,GANDHI NAGAR, 3 - SHIV MANDIR ROAD,BACK SIDE OF COMMUNITY HALL,GANDHI NAGAR, 4 - NALE WALE GALI OLD DHARM PURA,GANDHI NAGAR, 5 - DHARAM PURA GALI NO - 8,GANDHI NAGAR, 6 - SHINGAR PURA GALI NO - 8 , DHARAM PURA,GANDHI NAGAR, 7 - GALI NO.3, GYAN MOHALLA, DHARAMPURA,GANDHI NAGARPOORVI DELHI NAGAR NIGAM PRATIBHA VIDYALAYA, NEAR GURUDWARA OLD GANDHI NAGAR, DELHI-31
6EAST61GANDHI NAGAR55OLD DHARAMPURA1 - GYAN MOHALLA, OLD DHARAMPURA,GANDHI NAGAR, 2 - SUNDER CHOWK , OLD DHARAMPURA,GANDHI NAGAR, 3 - OLD DHARMPURA,GANDHI NAGAR, 4 - NEW DHARMPURA , NEAR MAHABIR GALI,GANDHI NAGAR, 5 - JAIN MOHALLA , GALI NO - 5 , DHARMPURA,GANDHI NAGARSAMUDAY BHAWAN, DUNDELA CHOWK, DHARAMPURA , GANDHI NAGAR DELHI -31
6EAST61GANDHI NAGAR56OLD DHARAMPURA1 - DHARAM PURA GALINO-2,GANDHI NAGAR, 2 - GYAN MOHALLA GALI NO - 1 , DAV SCHOOL SCHOOL NO - 1,GANDHI NAGAR, 3 - SATNARAYAN MANDIR WALI GALI,GANDHI NAGAR, 4 - OPPOSITE SATNARAYAN MANDIR WALI GALI,GANDHI NAGAR, 5 - DHARM PURA EXTENTION GALI NO-1,GANDHI NAGAR, 6 - JAIN MOHALLA, DHARAMPURAGANDHI NAGARSAMUDAY BHAWAN, DUNDELA CHOWK, DHARAMPURA , GANDHI NAGAR DELHI -31
6EAST61GANDHI NAGAR57OLD DHARAMPURA1 - DHARAMPURA EXTENTION GALI NO-4GANDHI NAGAR, 2 - DHARMPURA EXTENTION GALI NO.- 5 , GITA GALI,GANDHI NAGAR, 3 - GEETA GALI NO-5,DHARAMPURA EXTENTIONGANDHI NAGAR, 4 - DHARAM PURA GALI NO-3,GANDHI NAGARSAMUDAY BHAWAN, DUNDELA CHOWK, DHARAMPURA , GANDHI NAGAR DELHI -31
6EAST61GANDHI NAGAR58DHARAMPURA1 - GITA GALI NO - 5 , DHARAMPURA,GANDHI NAGAR, 2 - AJIT NAGAR CHOWK ,GALI NO.20,DHARMPURA,GANDHI NAGAR, 3 - GALI NO-6, AJIT NAGAR,GANDHI NAGAR, 4 - GALI NO-7, AJIT NAGAR,GANDHI NAGAR, 5 - AJIT NAGAR,GALINO-20,GANDHI NAGAR, 6 - GALI NO-19, AJIT NAGARGANDHI NAGARPOORVI DELHI NIGAM PRATIBHA SAH- SHIKSHA VIDYALAYA, NEW BUILDING, AJIT NAGAR DELHI-31
6EAST61GANDHI NAGAR59DHARAMPURA1 - PREM GALI AND RAM GALI,GANDHI NAGAR, 2 - ASHOK GALI,GANDHI NAGAR, 3 - GURUNANAK GALI,GANDHI NAGAR, 4 - MAHAVIR GALI AND DURGA GALI,GANDHI NAGAR, 5 - GURUGOVIND SINGH AND GURUDWARA GALI,GANDHI NAGAR, 6 - MAHAVIR GALI,GANDHI NAGAR, 7 - GURU GOVIND SINGH GALI,GANDHI NAGAR, 8 - CHANDER HAS GALI,GANDHI NAGAR, 9 - GURUDWARA GALI,GANDHI NAGARPOORVI DELHI NAGAR NIGAM PRATIBHA VIDYALAYA, NEAR GURUDWARA OLD GANDHI NAGAR, DELHI-31
6EAST61GANDHI NAGAR60DHARAMPURA1 - GALI NO - 17 AJIT NAGAR CHOWK,GANDHI NAGAR, 2 - AJIT NAGAR, GALI NO - 17,GANDHI NAGAR, 3 - AJIT NAGAR,GALI NO - 17A,GANDHI NAGAR, 4 - GALI NO-18, AJIT NAGAR,GANDHI NAGARPOORVI DELHI NIGAM PRATIBHA SAH- SHIKSHA VIDYALAYA, NEW BUILDING, AJIT NAGAR DELHI-31
6EAST61GANDHI NAGAR61DHARAMPURA1 - GALI NO - 15, AJIT NAGAR,GANDHI NAGAR, 2 - GALI NO - 12, AJIT NAGAR,GANDHI NAGARPOORVI DELHI NIGAM PRATIBHA SAH- SHIKSHA VIDYALAYA, NEW BUILDING, AJIT NAGAR DELHI-31
6EAST61GANDHI NAGAR62DHARAMPURA1 - GALI NO - 10 , AJIT NAGAR,GANDHI NAGAR, 2 - GALI N0 - 9 , AJIT NAGAR,GANDHI NAGAR, 3 - GALI NO - 9A , AJIT NAGAR,GANDHI NAGARPOORVI DELHI NIGAM PRATIBHA SAH- SHIKSHA VIDYALAYA, NEW BUILDING, AJIT NAGAR DELHI-31
6EAST61GANDHI NAGAR63DHARAMPURA1 - GALI NO - 11 , AJIT NAGAR,GANDHI NAGAR, 2 - GALI NO -12 , AJIT NAGAR,GANDHI NAGAR, 3 - GALI N0 - 14 , AJIT NAGAR,GANDHI NAGAR, 4 - GALI NO - 16 , AJIT NAGAR,GANDHI NAGARPOORVI DELHI NIGAM PRATIBHA SAH- SHIKSHA VIDYALAYA, NEW BUILDING, AJIT NAGAR DELHI-31
6EAST61GANDHI NAGAR64DHARAMPURA1 - GALI NO - 9 A , AJIT NAGAR,GANDHI NAGAR, 2 - GALI NO - 9 , AJIT NAGAR,GANDHI NAGARSARVODAYA KANYA /BAL VIDHYALA, OLD SEELAMPUR VILLAGE, DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR65DHARAMPURA1 - GALI NO - 8 , AJIT NAGAR,GANDHI NAGAR, 2 - GALI NO-7, AJIT NAGAR,GANDHI NAGARSARVODAYA KANYA /BAL VIDHYALA, OLD SEELAMPUR VILLAGE, DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR66DHARAMPURA1 - GALI NO - 6 , AJIT NAGAR,GANDHI NAGARSARVODAYA KANYA /BAL VIDHYALA, OLD SEELAMPUR VILLAGE, DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR67DHARAMPURA1 - GALI NO - 7 , AJIT NAGAR,GANDHI NAGAR, 2 - GALI NO - 5 , AJIT NAGAR,GANDHI NAGARSARVODAYA KANYA /BAL VIDHYALA, OLD SEELAMPUR VILLAGE, DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR68DHARAMPURA1 - GALI NO - 5 , AJIT NAGAR,GANDHI NAGAR, 2 - GALI NO - 4 , AJIT NAGAR,GANDHI NAGARSARVODAYA KANYA /BAL VIDHYALA, OLD SEELAMPUR VILLAGE, DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR69DHARAMPURA1 - GALI NO - 4 , AJIT NAGAR , NEAR SEELAMPUR RAILWAY STATION,GANDHI NAGAR, 2 - GALI NO - 3 , AJIT NAGAR,GANDHI NAGAR, 3 - GALI NO - 2 , AJIT NAGAR,GANDHI NAGAR, 4 - GALI NO-1- AJIT NAGAR,GANDHI NAGARSARVODAYA KANYA /BAL VIDHYALA, OLD SEELAMPUR VILLAGE, DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR70GANDHI NAGAR1 - GALI NO - 5, SUBHASH MOHALLA,GANDHI NAGAR, 2 - GALI NO - 4 , SUBHASH MOHALLA,GANDHI NAGAR, 3 - GALI NO - 3 , SUBHASH MOHALLA,GANDHI NAGAR, 4 - GALI NO - 2 , SUBHASH MOHALLA,GANDHI NAGAR, 5 - GALI NO - 1 , SUBHASH MOHALLA,GANDHI NAGARPOORVI DELHI NAGAR NIGAM PRATHMIK BAL/BALIKA VIDYALAYA SUBHASH MOHALLA,GANDHI NAGAR DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR71GANDHI NAGAR1 - SUBHASH MOHALLA,GANDHI NAGAR, 2 - RAGHUBAR PURA ROAD , SUBHASH MOHALLA,GANDHI NAGAR, 3 - GALI NO - 6 , SUBHASH MOHALLA,GANDHI NAGAR, 4 - GALI NO-5,MAIN ROAD SUBHASH MOHALLA,GANDHI NAGAR, 5 - MAIN ROAD SUBHASH MOHALLA,GANDHI NAGAR, 6 - GURU GALI, SUBHASH MOHALLA,GANDHI NAGAR, 7 - TILAK GALI , SUBHASH MOHALLA,GANDHI NAGAR, 8 - RAJGURU GALI ,SUBHASH MOHALLA,GANDHI NAGARPOORVI DELHI NAGAR NIGAM PRATHMIK BAL/BALIKA VIDYALAYA SUBHASH MOHALLA,GANDHI NAGAR DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR72GANDHI NAGAR1 - DEVLOK GALI,GANDHI NAGAR, 10 - SHIVAJI GALIGANDHI NAGAR, 11 - KASHYAP MOHALLA,GANDHI NAGAR, 12 - GURU NANAK GALI , SUBHASH MOHALLA,GANDHI NAGAR, 2 - GURU HARKISHAN GALI,GANDHI NAGAR, 3 - SHIVAJI GALI,GANDHI NAGAR, 4 - PRATAP GALI,GANDHI NAGAR, 5 - JAIN MANDIR GALI,GANDHI NAGAR, 6 - RAGHUBAR PURA OPPOSITE SUBHASH MOHALLA,GANDHI NAGAR, 7 - SANATAN DHARM PRIMARY SCHOOL GALI , JAIN MANDIR GALI,GANDHI NAGAR, 8 - JAIN MANDIR , GALI NO 2 & 3 , SUBHASH MOHALLA,GANDHI NAGAR, 9 - PRATAP GALI, GANDHI NAGAR,GANDHI NAGAROFFICE OF THE SANITARY INSPECTOR MCD POST OFFICE BUILDING GANDHI NAGAR,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR73GANDHI NAGAR1 - JAIN MANDIR GALI,GANDHI NAGAR, 10 - NEHRU GALI - D,GANDHI NAGAR, 11 - JANTA GALI,GANDHI NAGAR, 12 - SHYAM GALI , DURGA MANDIR,GANDHI NAGAR, 13 - ARYA SAMAJ GALI,GANDHI NAGAR, 14 - MAHAVIR CHOWK,GANDHI NAGAR, 2 - SAVITRI GALI NO - 3,GANDHI NAGAR, 3 - NEHRU GALI,GANDHI NAGAR, 4 - GALI NO - 2, MUKHERJEE GALI,GANDHI NAGAR, 5 - NETAJI GALIGANDHI NAGAR, 6 - NEHRU GALI - A,GANDHI NGAR, 7 - NEHRU GALI - B,GANDHI NAGAR, 8 - INDERA GALI,GANDHI NAGAR, 9 - NEHRU GALI-C,GANDHI NAGARPOORVI DELHI NAGAR NIGAM PRATHMIK BAL/BALIKA VIDYALAYA SUBHASH MOHALLA,GANDHI NAGAR DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR74RAGHUBARPURA NO 21 - GALI NO - 11, RAGHUBAR PURA NO - 2,GANDHI NAGAR, 2 - GALI NO - 10 , RAGHUBAR PURA NO-2,GANDHI NAGAR, 3 - GALI NO - 9 , RAGHUBAR PURA NO - 2,GANDHI NAGAR, 4 - GALI NO - 8 , RAGHUBAR PURA NO - 2,GANDHI NAGARSHRI JAIN DHARAMSHALA, 2363,GALI NO-11,RAGHUBARPURA NO-2,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR75RAGHUBARPURA NO 21 - GALI NO - 6C , RAGHUBAR PURA N0 - 2,GANDHI NAGAR, 2 - GALI NO - 6,RAGHUBAR PURA NO-2,GANDHI NAGARNUTAN VIDYA MANDIR, GALI NO -9,RAGHUBARPURA NO-2,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR76RAGHUBARPURA NO 21 - GALI NO - 6B, RAGHUBAR PURA NO - 2,GANDHI NAGAR, 2 - GALI NO - 5 , RAGHUBAR PURA NO - 2,GANDHI NAGAR, 3 - GALI NO - 7,RAGHUBAR PURA NO-2,GANDHI NAGARNUTAN VIDYA MANDIR, GALI NO -9,RAGHUBARPURA NO-2,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR77RAGHUBARPURA NO 21 - GALI NO - 5 , RAGHUBAR PURA NO - 2,GANDHI NAGAR, 2 - GALI NO - 4 , RAGHUBAR PURA NO - 2,GANDHI NAGARSUNDAR VIDYA MANDIR, GALI NO-3,RAGHUBARPURA NO-2,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR78RAGHUBARPURA NO 21 - GALI NO - 4 , RAGHUBAR PURA NO - 2 ,GANDHI NAGAR, 2 - GURUDWARA, RAGHUBAR PURA NO 2,GANDHI NAGARSUNDAR VIDYA MANDIR, GALI NO-3,RAGHUBARPURA NO-2,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR79RAGHUBARPURA NO 21 - GALI-NO-4-RAGHUBARPURA NO-2,DURGA MANDIRGANDHI NAGAR, 2 - GALI NO - 4- A RAGHUBAR PURA NO - 2,GANDHI NAGARPANCHAYATI DHARAMSHALA, GALI NO-4,RAGHUBARPURA NO-2,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR80RAGHUBARPURA NO 21 - GALI NO -4, RAGHUBAR PURA NO - 2 ,GANDHI NAGAR, 2 - GALI NO - 1 , RAGHUBAR PURA N0 - 2,GANDHI NAGAR, 3 - GALI NO - 2 , RAGHUBAR PURA NO - 2 ,GANDHI NAGAR, 4 - GALI NO-3 , RAGHUBARPURA NO-2,GANDHI NAGARPANCHAYATI DHARAMSHALA, GALI NO-4,RAGHUBARPURA NO-2,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR81RAGHUBARPURA NO 21 - SHANTI MOHALLA GALINO-1.RAGHUBAR PURA-2,GANDHI NAGAR, 2 - SHANTI MOHALLA,GALINO-3,RAGHUBARPURA-2GANDHI NAGAR, 3 - SHANTI MOHALLA,GALI NO-4,RAGHUBARPURA-2,GANDHI NAGAR, 4 - MAIN ROAD RAGHUBAR PURA-2,GANDHI NAGAR, 5 - SHANTI MOHALL GALI NO-2 RAGHUBR PURA-2GANDHI NAGARDAV SR. SEC SCHOOL, SHANKAR NAGAR NEAR RAGHUWARPURA NO-2,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR82RAGHUBARPURA NO 21 - SHANTI MOHALLA GALI NO-5,GANDHI NAGAR, 2 - SHANTIMOHALLA,GALI NO-4,RAGHUBARPURA N0-2GANDHI NAGAR, 3 - SHANTI MOHLLA BANDH GALI NO-6,GANDHI NAGARDAV SR. SEC SCHOOL, SHANKAR NAGAR NEAR RAGHUWARPURA NO-2,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR83RAGHUBARPURA NO 21 - SHANTI MOHALLA,GALINO-4,RAGHUBARPURANO-2GANDHI NAGAR, 2 - SHANTI MOHALLA,GALI NO-6 R-P NO-2GANDHI NAGAR, 3 - SHANTI MOHALLA, GALI NO-5 RAGHUBAR PUR NO-2,GANDHI NAGARANNU PUBLIC SCHOOL, GALI NO-9,SHANTI MOHALLA,RAGHUWARPURA NO-2,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR84RAGHUBARPURA NO 21 - GALI NO - 7 , SHANTI MOHALLA,GANDHI NAGAR, 2 - GALI NO - 8 , SHANTI MOHALLA,GANDHI NAGAR, 3 - SHANTI MOHALLA,GALI-7,RAGHUBARPURA NO.2GANDHI NAGARANNU PUBLIC SCHOOL, GALI NO-9,SHANTI MOHALLA,RAGHUWARPURA NO-2,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR85RAGHUBARPURA NO 21 - GALI NO - 9, SHANTI MOHALLA,GANDHI NAGAR, 2 - GALI NO - 10 , SHANTI MOHALLA,GANDHI NAGAR, 3 - GALI NO - 11 , SHANTI MOHALLA,GANDHI NAGAR, 4 - GALI NO - 12 , SHANTI MOHALLA,GANDHI NAGAR, 5 - GALI NO - 13 , SHANTI MOHALLA,GANDHI NAGARANNU PUBLIC SCHOOL, GALI NO-9,SHANTI MOHALLA,RAGHUWARPURA NO-2,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR86RAGHUBARPURA NO 21 - GALI NO -14 SHANTI MOHALLA,GANDHI NAGAR, 2 - RAJ YOG MANDIRGANDHI NAGARM C PRIMARY SCHOOL , EAST OLD SEELAMPUR,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR87RAGHUBARPURA NO 21 - GALI NO - 13 , SHANTI MOHALLA,GANDHI NAGAR, 2 - GALI NO - 8 , SHANTI MOHALLA,GANDHI NAGARM C PRIMARY SCHOOL , EAST OLD SEELAMPUR,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR88RAGHUBARPURA NO 21 - GALINO-14,SHANTI MOHALLA,GANDHI NAGAR, 2 - GALI NO-16,SHANTI MOHALA,RAGHUBA PURA,GANDHI NAGAR, 3 - SHANTI MOHALLA,RAGHUBAR PURA,GANDHI NAGAR, 4 - GALI NO-17,SHANTIMOHALLA,RAGHUBARPURA,GANDHI NAGARM C PRIMARY SCHOOL , EAST OLD SEELAMPUR,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR89RAGHUBARPURA NO 21 - GALI NO - 13, SHANTI MOHALLA,GANDHI NAGAR, 2 - GALI NO - 15, SHANTI MOHALLA,GANDHI NAGAR, 3 - GALI NO - 18/1 , SHANTI MOHALLA,GANDHI NAGAR, 4 - GALI NO - 18/2, SHANTI MOHALLA,GANDHI NAGAR, 5 - GALI NO - 18/3 , SHANTI MOHALLA,GANDHI NAGARM C PRIMARY SCHOOL , EAST OLD SEELAMPUR,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR90RAGHUBARPURA NO 21 - GALI NO - 19/2 , SHANTI MOHALLA,GANDHI NAGAR, 2 - GALI NO - 19/3 , SHANTI MOHALLA,GANDHI NAGAR, 3 - GALI NO - 22, SHANTI MOHALLA,GANDHI NAGARM C PRIMARY SCHOOL , EAST OLD SEELAMPUR,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR91RAGHUBARPURA NO 21 - GALI NO - 18/5 , SHANTI MOHALLA,GANDHI NAGAR, 2 - GALI NO - 18, SHANTI MOHALLA,GANDHI NAGAR, 3 - GALI NO - 19 ,SHANTI MOHALLA,GANDHI NAGARM C PRIMARY SCHOOL , EAST OLD SEELAMPUR,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR92RAGHUBARPURA NO 21 - GALI NO - 22/1, SHANTI MOHALLA,GANDHI NAGAR, 2 - GALI NO - 23 , SHANTI MOHALLA,GANDHI NAGAR, 3 - GALI NO 20, SHANTI MOHALLA,GANDHI NAGAR, 4 - GALI NO 21, SHANTI MOHALLA,GANDHI NAGARM C PRIMARY SCHOOL , EAST OLD SEELAMPUR,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR93RAJGARH COLONY1 - GALI NO-7,JAWAHAR MOHALLA,RAGHUBAR PURA NO-1GANDHI NAGAR, 2 - PATANG MARKET, GALI NO-12, CHAND MOHALLA,GANDHI NAGAR, 3 - GALI NO - 12, JAIN MOHALLA CHAND MOHALLA,GANDHI NAGAR, 4 - GALI NO - 8 , CHAND MOHALLA,GANDHI NAGAR, 5 - GALI NO - 1 , CHAND MOHALLA ,GANDHI NAGAR, 6 - GALI NO - 2, CHAND MOHALLA,GANDHI NAGAR, 7 - CHAND MOHALLA, RAGHUBAR PURA NO- 1,GANDHI NAGAR, 8 - GALI NO-11, CHAND MOHALLA,GANDHI NAGARSBV SR. SEC SCHOOL, RAJGARRH COLONY,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR94RAJGARH COLONY1 - GALI NO-3,CHAND MOHALLA,GANDHI NAGAR, 2 - GALI NO - 4 , CHAND MOHALLA,GANDHI NAGAR, 3 - MAIN ROAD CHAND MOHALLA , GALI NO -13, NEAR SHIV MANDIR,GANDHI NAGAR, 4 - GALI NO 4-5, NEW CHAND MOHALLA,GANDHI NAGAR, 5 - GALI NO-2,NEW CHAND MOHALLA,GANDHI NAGAR, 6 - NEW CHAND MOHALLA, GALI N0-3,GANDHI NAGAR, 7 - CHAND MOHALLA,GANDHI NAGARSBV SR. SEC SCHOOL, RAJGARRH COLONY,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR95RAJGARH COLONY1 - GALI NO - 4, RAJGARH COLONY,GANDHI NAGAR, 2 - GALI NO-5, MAIN RAJGARH COLONY,GANDHI NAGAR, 3 - GALI NO -2 ,RAJGARH COLONY,GANDHI NAGAR, 4 - SHYAN GALI RAJGARH COLONY,GANDHI NAGARSBV SR. SEC SCHOOL, RAJGARRH COLONY,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR96RAJGARH COLONY1 - SATSANG MARG, RAJGARH COLONY,GANDHI NAGAR, 2 - SATSANG MARG , CHAND MOHALLA,GANDHI NAGAR, 3 - RAJGARH COLONY SATSANG MARGGANDHI NAGARSBV SR. SEC SCHOOL, RAJGARRH COLONY,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR97RAJGARH COLONY1 - A - BLOCK , RAJGARH COLONY,GALI NO-5GANDHI NAGAR, 2 - B - BLOCK , RAJGARH COLONY,GANDHI NAGAR, 3 - C - BLOCK,GALI NO-4 RAJGARH COLONY,GANDHI NAGAR, 4 - D - BLOCK , RAJGARH COLONY,GANDHI NAGAR, 5 - GALI NO-4, RAJGARH COLONY,GANDHI NAGAR, 6 - C - BLOCK,GALI NO-5 RAJGARH COLONY,GANDHI NAGARM C PRIMARY SCHOOL, RAJGARH COLONY,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR98RAJGARH COLONY1 - NEAR S.B.V SCHOOL , RAJGARH COLONY,GANDHI NAGAR, 2 - NEAR ORIENTAL BANK,RAJGARH COLONY,GANDHI NAGAR, 3 - SATSANG MARG , RAJGARH COLONY,GANDHI NAGAR, 4 - GURU TEGBAHADUR GALI,RAJGARH COLONYGANDHI NAGAR, 5 - GALI NO-4 , RAJGARH COLONY,GANDHI NAGAR, 6 - GALI NO - 5 , RAJGARH COLONY,GANDHI NAGAR, 7 - SATNAM MARG , RAJGARH COLONYGANDHI NAGARSBV SR. SEC SCHOOL, RAJGARRH COLONY,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR99RAJGARH COLONY1 - GALI NO - 1 , RAJGARH COLONY,GANDHI NAGAR, 2 - GALI NO -2 RAJGARH COLONY,GANDHI NAGAR, 3 - GALI NO - 3 , RAJGARH COLONY,GANDHI NAGARSBV SR. SEC SCHOOL, RAJGARRH COLONY,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR100RAJGARH COLONY1 - GALI NO-5 , RAJGARH COLONY,GANDHI NAGAR, 2 - GALI NO-6 , RAJGARH COLONY,GANDHI NAGAR, 3 - GALI NO-4,RAJGARH COLONY,GANDHI NAGAR, 4 - GALI NO-7,RAJGARH COLONY,GANDHI NAGARM C PRIMARY SCHOOL, RAJGARH COLONY,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR101RAJGARH COLONY1 - GALI NO-8 ,RAJGARH COLONY,GANDHI NAGAR, 2 - GALI NO-9 , RAJGARH COLONY,GANDHI NAGAR, 3 - GALI NO-10,RAJGARH COLONY,GANDHI NAGAR, 4 - GALI NO-11 , RAJGARH COLONY ,GANDHI NAGARM C PRIMARY SCHOOL, RAJGARH COLONY,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR102RAJGARH COLONY1 - GALI NO-11,NEAR SHIV MANDIR RAJGARH COLONY,GANDHI NAGAR, 2 - GALI NO- 16, RAJGARH COLONY,GANDHI NAGAR, 3 - GALI NO-12 ,RAJGARH COLONY,GANDHI NAGAR, 4 - GALI NO-19, RAJGARH COLONY,GANDHI NAGAR, 5 - GALI NO-20, RAJGARH COLONY,GANDHI NAGAR, 6 - GALI NO - 12 , RAJGARH EXTN.,GANDHI NAGARM C PRIMARY SCHOOL, RAJGARH COLONY,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR103RAJGARH COLONY1 - GALI NO-11, RAJGARH COLONY,GANDHI NAGAR, 2 - GALI NO-13, RAJGARH COLONY,GANDHI NAGAR, 3 - GALI NO-14, RAJGARH COLONY,RAJGARH COLONY, 4 - GALI NO-15 RAJGARH COLONY,RAJGARH COLONY, 5 - GALI NO-10 RAJGARH COLONY,GANDHI NAGAR, 6 - GALI NO-17 RAJGARH COLONY,GANDHI NAGARM C PRIMARY SCHOOL, RAJGARH COLONY,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR104RAJGARH COLONY1 - RAJGARH COLONY , GALI NO - 21,GANDHI NAGAR, 10 - RAJGARH COLONY GALI NO,9GANDHI NAGAR, 11 - GALI NO-10,RAJGARH COLONY,GANDHI NAGAR, 2 - RAJGARH COLONY , GALI N0 9 & 10,GANDHI NAGAR, 3 - RAJGARH COLONY , GALI NO - 12,GANDHI NAGAR, 4 - RAJGARH EXTN . , GALI NO -5,GANDHI NAGAR, 5 - RAJGARH EXTN. , GALI NO 4,GANDHI NAGAR, 6 - RAJGARH COLONY , GALI NO - 4,GANDHI NAGAR, 7 - RAJGARH EXTN., GALI NO-3,GANDHI NAGAR, 8 - RAJGARH EXTN., GALI NO-2GANDHI NAGAR, 9 - RAJGARH EXTN., GALI NO-1GANDHI NAGARM C PRIMARY SCHOOL, RAJGARH COLONY,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR105RAJGARH COLONY1 - GALI NO - 11 , RAJGARH EXTN.,GANDHI NAGAR, 2 - GALI NO - 10 , RAJGARH EXTN.,GANDHI NAGAR, 3 - GALI NO - 9 , RAJGARH EXTN.,GANDHI NAGAR, 4 - GALI NO - 8 , RAJGARH EXTN.,GANDHI NAGAR, 5 - GALI NO - 7 , RAJGARH EXTN.,GANDHI NAGAR, 6 - GALI NO - 13 , RAJGARH EXTN.,GANDHI NAGARM C PRIMARY SCHOOL, RAJGARH COLONY,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR106RAGHUBARPURA NO 11 - SHIWAJI GALI RAGUBAR PURA NO.- 1,GANDHI NAGAR, 10 - TAGOR GALI , RADHA SHYAM MANDIR,GANDHI NAGAR, 11 - TAGOR GALI,NEAR RADHA SHYAM MANDIR,GANDHI NAGAR, 12 - TAGOR GALI , NEAR RAM NAGAR,GANDHI NAGAR, 13 - JAIN MANDIR GALI, RAM NAGAR,GANDHI NAGAR, 14 - RAM NAGAR GALI NO - 3,GANDHI NAGAR, 15 - RAM NAGAR ,GANDHI NAGAR, 16 - GALI NO - 9 ,MAIN MARKET RAM NAGAR,GANDHI NAGAR, 17 - RAGHUBAR PURA NO-1,GANDHI NAGAR, 18 - T.B.CENTRE WALI GALI,GANDHI NAGAR, 19 - GALI NO - 2 , RAGHUBAR PURA NO-1,GANDHI NAGAR, 2 - M.C.D.OFFICE,RAGHUBAR PURA.,GANDHI NAGAR, 3 - PRATAP CHOWK, PRATAP GALI , RAGUBAR PURA NO - 1,GANDHI NAGAR, 4 - TAGOR GALI,RAGHUBAR PURA NO-1,GANDHI NAGAR, 5 - TAGOR GALI , NEAR RAGHUBAR PURA NO - 1,GANDHI NAGAR, 6 - GALI NO - 1 , RAGHUBAR PURA NO- 1,GANDHI NAGAR, 7 - TAGOR GALI,GANDHI NAGAR, 8 - NEAR TAGOR GALI,GANDHI NAGAR, 9 - LINK TAGOR GALI , RAGHUBAR PURA NO - 1,GANDHI NAGARM C PRIMARY SCHOOL, RAGHUWAR PURA NO-1,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR107RAGHUBARPURA NO 11 - GALI NO -2 , RAGHUBAR PURA NO - 1,GANDHI NAGAR, 10 - MAIN ROAD RAGHUBAR PURA , RAM NAGAR MOHALLA,GANDHI NAGAR, 11 - GALI-4 ,RAM NAGAR MARKETGANDHI NAGAR, 12 - GALI NO - 3 , RAM NAGAR,GANDHI NAGAR, 13 - GALI NO - 2 , RAM NAGAR,GANDHI NAGAR, 14 - GALI NO - 1 , RAM NAGAR,GANDHI NAGAR, 15 - RAM NAGAR,GANDHI NAGAR, 2 - GALI NO - 3 , RAGHUBAR PURA NO - 1,GANDHI NAGAR, 3 - GALI NO - 4 , RAGHUBAR PURA NO - 1,GANDHI NAGAR, 4 - GALI NO - 9 , RAM NAGAR,GANDHI NAGAR, 5 - GALI NO - 8 , RAM NAGAR,GANDHI NAGAR, 6 - GALI NO - 7 , RAM NAGAR,GANDHI NAGAR, 7 - GALI NO - 6, RAGHUBAR PURA NO-1,GANDHI NAGAR, 8 - GALI NO -5 , RAM NAGAR,GANDHI NAGAR, 9 - GALI NO - 4, RAM NAGAR,GANDHI NAGARM C PRIMARY SCHOOL, RAGHUWAR PURA NO-1,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR108RAGHUBARPURA NO 11 - JAIN GALI , RAGHUBAR PURA NO - 1,GANDHI NAGAR, 10 - RASGULLA WALI GALI-7,RAGHUBARPURA NO-1GANDHI NAGAR, 11 - GALI NO-6,RAGHUBAR PURA NO-1,GANDHI NAGAR, 12 - GALI NO - 7 , RAGHUBAR PURA NO - 1,GANDHI NAGAR, 13 - GALI NO - 8 , RAGHUBAR PURA NO - 1,GANDHI NAGAR, 14 - GURUDWARA GALI, RAGUBAR PURA NO-1,GANDHI NAGAR, 2 - SCHOOL FRONTGALI,RAGHUBARPURA NO-1,GANDHI NAGAR, 3 - JAI MATA GALI,GANDHI NAGAR, 4 - NEAR JAIN GALI 1 , RAGHUBAR PURA NO - 1,GANDHI NAGAR, 5 - MAIN ROAD, RAGHUBAR PURA NO - 1,GANDHI NAGAR, 6 - JAI MATA GALI , RAGHUBAR PURA NO - 1,GANDHI NAGAR, 7 - GALI NO - 9 , RAGHUBAR PURA NO - 1,GANDHI NAGAR, 8 - GALI NO - 5 , RAGHUBAR PURA NO - 1,GANDHI NAGAR, 9 - M.C.D. SCHOOL WALI GALI , RAGHUBAR PURA NO - 1,GANDHI NAGARM C PRIMARY SCHOOL, RAGHUWAR PURA NO-1,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR109OLD SEELAMPUR1 - NEAR GOVT SCHOOL ,MAIN ROAD SEELAMPUR,GANDHI NAGAR, 2 - SCHOOL WALI GALI,GANDHI NAGARSARVODAYA KANYA /BAL VIDHYALA, OLD SEELAMPUR VILLAGE, DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR110OLD SEELAMPUR1 - GALI NO-8, OLD SEELAMPUR,GANDHI NAGAR, 2 - OLD SEELAMPUR MAIN ROAD,GANDHI NAGAR, 3 - GALI NO-5, MAIN ROAD OLD SEELAM PUR,GANDHI NAGAR, 4 - GALI NO -3, MAIN ROAD OLD SEELAM PUR,GANDHI NAGAR, 5 - GALI NO-1, MAIN ROAD OLD SEELSM PUR,GANDHI NAGARSARVODAYA KANYA /BAL VIDHYALA, OLD SEELAMPUR VILLAGE, DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR111OLD SEELAMPUR1 - GALI NO - 5 , MAIN ROAD , OLD SEELAM PUR,GANDHI NAGAR, 2 - ACROSS THE DRAIN ,OLD SEELAM PUR,GANDHI NAGARSARVODAYA KANYA /BAL VIDHYALA, OLD SEELAMPUR VILLAGE, DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR112OLD SEELAMPUR1 - GALI DISPENSARY,OLDSEELAMPUR VILLAGE,GANDHI NAGAR, 2 - CHOWK OLD SEELAM PUR VILLAGE,GANDHI NAGAR, 3 - OLD SEELAM PUR VILLAGE,GANDHI NAGAR, 4 - MAIN ROAD OLD SEELAMPUR VILLAGE,GANDHI NAGAR, 5 - GALI NO-7,OLD SEELAM PUR VILLAGE,GANDHI NAGAR, 6 - GALI KARAM CHAND KA HAATHA,GANDHI NAGARSARVODAYA KANYA /BAL VIDHYALA, OLD SEELAMPUR VILLAGE, DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR113OLD SEELAMPUR1 - OLD SEELAM PUR ,GANDHI NAGAR, 2 - GALI NO-2,NANAK BASTI,OLD SEELAMPURGANDHI NAGAR, 3 - GALI NO-1,NANAK BASTI,OLD SEELAMPUR,GANDHI NAGAR, 4 - NANAK BASTI ,OLD SEELAM PUR,GANDHI NAGAR, 5 - GALINO-5,NAVYUGSCHOOL,OLDSEELAMPUR ,GANDHI NAGARSARVODAYA KANYA /BAL VIDHYALA, OLD SEELAMPUR VILLAGE, DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR114OLD SEELAMPUR1 - GALI NO - 4 , RAGHUBAR PURA - 2,GANDHI NAGAR, 2 - GALI NO-9 AMAR MOHALLA,GANDHI NAGAR, 3 - GALI NO - 10 , AMAR MOHALLA,GANDHI NAGAR, 4 - GALI NO-9,AMAR MOHALLA,OLDSEELAMPUR,GANDHI NAGAR, 5 - GALI NO-11,AMAR MOHALLA,GANDHI NAGAR, 6 - GALI NO - 12 , AMAR MOHALLA , OLD SEELAM PUR,GANDHI NAGAR, 7 - GALI NO- 14,AMAR MOHALLA,GANDHI NAGAR, 8 - GALI NO- 13,AMAR MOHALLAGANDHI NAGARSARVODAYA KANYA /BAL VIDHYALA, OLD SEELAMPUR VILLAGE, DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR115OLD SEELAMPUR1 - OLD SEELAM PUR VILLAGE,GANDHI NAGAR, 2 - GALI NO-2,OLD SEELAM PUR VILLAGE,GANDHI NAGAR, 3 - GALI NO-3,OLD SEELAM PUR VILLAGE,GANDHI NAGAR, 4 - MAIN ROAD SEELAMPUR VILLAGE,GANDHI NAGAR, 5 - SEELAM PUR VILLAGE,GANDHI NAGAR, 6 - AMAR MOHALLA , OLD SEELAM PUR,GANDHI NAGAR, 7 - GALI NO - 4 , SEELAM PUR AND RAGHUBAR PURA - 2 ROAD,GANDHI NAGAR, 8 - GALIN0-6,OLD SEELAMPUR VILLAGE,GANDHI NAGARSARVODAYA KANYA /BAL VIDHYALA, OLD SEELAMPUR VILLAGE, DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR116OLD SEELAMPUR1 - GALI NO-9,SUBHASH MOHALLA,GANDHI NAGAR, 2 - GALI NO - 11 , SUBHASH MOHALLA,GANDHI NAGAR, 3 - GALI NO - 7 , SUBHASH MOHALLA,GANDHI NAGAR, 4 - GALI NO - 6 , SUBHASH MOHALLA,GANDHI NAGAR, 5 - GALI NO - 10 , SUBHASH MOHALLA,GANDHI NAGAR, 6 - GALI NO - 8 , SUBHASH MOHALLA,GANDHI NAGARSARVODAYA KANYA /BAL VIDHYALA, OLD SEELAMPUR VILLAGE, DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR117OLD SEELAMPUR (EAST)1 - GALI NO - 2 , OLD SEELAM PUR EAST,GANDHI NAGAR, 2 - GALI NO-3,OLD SEELAM PUR EAST,GANDHI NAGARM C PRIMARY SCHOOL , EAST OLD SEELAMPUR,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR118OLD SEELAMPUR (EAST)1 - GALI NO - 1 , OLD SEELAM PUR EAST,GANDHI NAGARM C PRIMARY SCHOOL , EAST OLD SEELAMPUR,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR119OLD SEELAMPUR (EAST)1 - GALI NO - 4 , OLD SEELAM PUR EAST,GANDHI NAGAR, 2 - SCHOOL WALI GALI,OLD SEELAMPUR EAST,GANDHI NAGAR, 3 - MAIN ROAD SEELAMPUR EAST,GANDHI NAGAR, 4 - FATAK ROAD , OLD SEELAMPUR EAST,GANDHI NAGARM C PRIMARY SCHOOL , EAST OLD SEELAMPUR,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR120OLD SEELAMPUR (EAST)1 - GALI NO - 7 ,OLD SEELAM PUR EAST,GANDHI NAGAR, 2 - GALI NO - 6, OLD SEELAM PUR EAST,GANDHI NAGAR, 3 - GALI NO - 5 , OLD SEELAM PUR EAST,GANDHI NAGARM C PRIMARY SCHOOL , EAST OLD SEELAMPUR,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR121OLD SEELAMPUR (EAST)1 - GALI NO - 4, OLD SEELAM PUR EAST,GANDHI NAGAR, 2 - GALI NO - 1,OLD SEELAM PUR EAST,GANDHI NAGAR, 3 - GALI NO-18,OLD SEELAMPUR EAST,GANDHI NAGARM C PRIMARY SCHOOL , EAST OLD SEELAMPUR,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR122OLD SEELAMPUR (EAST)1 - GALINO-4,KAUSHIK PURIGANDHI NAGAR, 2 - OLD SEELAM PUR, KAUSHIK PURIGANDHI NAGARM C PRIMARY SCHOOL , EAST OLD SEELAMPUR,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR123OLD SEELAMPUR (EAST)1 - OLD SEELAMPUR GALINO-1,KAUSHIKPURIGANDHI NAGAR, 2 - MAIN ROAD KAUSHIK PURIGANDHI NAGAR, 3 - OLD SEELAMPUR EAST GALI NO-1GANDHI NAGARM C PRIMARY SCHOOL , EAST OLD SEELAMPUR,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR124OLD SEELAMPUR (EAST)1 - GALI NO-2,KAUSHIK PURI OLD SEELAMPUR,GANDHI NAGAR, 2 - GALI NO - 3 OLD SEELAMPUR EAST,GANDHI NAGAR, 3 - GALI NO -4 EAST OLD SEELAMPUR,GANDHI NAGARM C PRIMARY SCHOOL , EAST OLD SEELAMPUR,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR125OLD SEELAMPUR1 - GALI NO-4A,,OLDSEELAMPUR EAST,GANDHI NAGAR, 2 - GALI NO-4B,OLD SEELAMPUR EAST,GANDHI NAGAR, 3 - GALI NO - 4 C , OLD SEELAMPUR EAST, TAJ NAGAR,GANDHI NAGAR, 4 - GALI NO-4 D,OLD SEELAMPUR EAST,GANDHI NAGAR, 5 - GALINO-4E OLD SEELAMPUR EAST,GANDHI NAGARDAYAWATI MODERN PUBLIC SCHOOL 4928-B8-B EAST OLD SEELAMPUR ,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR126OLD SEELAMPUR1 - GALI NO-3 E,OLD SEELAM PUR EAST,GANDHI NAGAR, 2 - MAIN ROAD , OLD SEELAMPUR EAST , TAJ NAGAR,GANDHI NAGAR, 3 - MAIN ROAD EAST SEELAMPUR,GANDHI NAGAR, 4 - GALI NO-3 &4E OLD SEELAMPURGANDHI NAGAR, 5 - GALI NO-3 & 4 TO3C,3D OLD SEELAMPURGANDHI NAGARDAYAWATI MODERN PUBLIC SCHOOL 4928-B8-B EAST OLD SEELAMPUR ,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR127SARTAJ MOHALLA1 - GALI-6,SARTAJ MOHALLA,EAST SEELAMPURKRISHNA NAGAR, 2 - GALI NO - 7, SARTAJ MOHALLA, EAST SEELAMPUR,KRISHNA NAGARNEHRU ADARSH SR. SEC SCHOOL, EAST OLD SEELAMPUR,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR128SARTAJ MOHALLA1 - GALI NO - 4 ,SARTAJ MOHALLA, EAST SEELAMPUR,KRISHNA NAGAR, 2 - GALI NO - 5, SARTAJ MOHALLA, EAST SEELAMPUR,KRISHNA NAGAR, 3 - GALI NO - 5 , NEAR NALA , OLD SEELAMPUR EAST, TAJ NAGAR,GANDHI NAGARNEHRU ADARSH SR. SEC SCHOOL, EAST OLD SEELAMPUR,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR129SARTAJ MOHALLA1 - GALI NO.-0, SARTAJ MOHALLA, EAST SEELAM PUR,KRISHAN NAGAR, 2 - GALI NO.-1, SARTAJ MOHALLA, EAST SEELAM PUR,KRISHNA NAGARNEHRU ADARSH SR. SEC SCHOOL, EAST OLD SEELAMPUR,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR130SARTAJ MOHALLA1 - GALI NO.-2, SARTAJ MOHALLA, EAST SEELAM PUR,KRISHNA NAGAR, 2 - GALI NO.-3, SARTAJ MOHALLA, EAST SEELAM PUR,KRISHNA NAGARNEHRU ADARSH SR. SEC SCHOOL, EAST OLD SEELAMPUR,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR131KANTI NAGAR EXTENSION1 - GALI NO.-4, BLOCK-B, KANTI NAGAR EXT.,KRISHNA NAGAR, 2 - GALI NO.-5, BLOCK-B, KANTI NAGAR EXT.,KRISHNA NAGAR, 3 - GALI NO.-6, BLOCK-B, KANTI NAGAR EXT.,KRISHNA NAGAR, 4 - GALI NO.-7, BLOCK-B, KANTI NAGAR EXT.,KRISHNA NAGARNEHRU ADARSH SR. SEC SCHOOL, EAST OLD SEELAMPUR,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR132KANTI NAGAR EXTENSION1 - GALI NO.-1, BLOCK-A, KANTI NAGAR EXT.,KRISHNA NAGAR, 10 - GALI NO.-2, BLOCK-B, KANTI NAGAR EXT.,KRISHNA NAGAR, 11 - GALI NO.-3, BLOCK-B, KANTI NAGAR EXT.,KRISHNA NAGAR, 2 - GALI NO.-2, BLOCK-A, KANTI NAGAR EXT.,KRISHNA NAGAR, 3 - GALI NO.-3, BLOCK-A, KANTI NAGAR EXT.,KRISHNA NAGAR, 4 - GALI NO.-4, BLOCK-A, KANTI NAGAR EXT.,KRISHNA NAGAR, 5 - GALI NO.-5, BLOCK-A, KANTI NAGAR EXT.,KRISHNA NAGAR, 6 - GALI NO.-6,BLOCK-A, KANTI NAGAR EXT.,KRISHNA NAGAR, 7 - GALI NO.-8, BLOCK-A, KANTI NAGAR EXT.,KRISHNA NAGAR, 8 - MAIN ROAD, BLOCK-B, KANTI NAGAR EXT.,KRISHNA NAGAR, 9 - GALI NO.-1, BLOCK-B, KANTI NAGAR EXT.,KRISHNA NAGARNEHRU ADARSH SR. SEC SCHOOL, EAST OLD SEELAMPUR,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR133KANTI NAGAR EXTENSION1 - GALI NO.-9, BLOCK-B, KANTI NAGAR EXT.,KRISHNA NAGAR, 2 - GALI NO.-10, BLOCK-B, KANTI NAGAR EXT.,KRISHNA NAGAR, 3 - GALI NO.-11, BLOCK-B, KANTI NAGAR EXT.,KRISHNA NAGAR, 4 - GALI NO.-13, BLOCK-B, KANTI NAGAR EXT.,KRISHNA NAGAR, 5 - GALI NO.-8, BLOCK-B, KANTI NAGAR EXT.,KRISHNA NAGARNEHRU ADARSH PRIMARY SCHOOL, EAST OLD SEELAMPUR,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR134KANTI NAGAR EXTENSION1 - GALI NO.-9, BLOCK-A, KANTI NAGAR EXT.,KRISHNA NAGAR, 2 - GALI NO.-10, BLOCK-A,KANTI NAGAR EXTN.,KRISHNA NAGAR, 3 - GALI NO.-11, BLOCK-A, KANTI NAGAR EXT.,KRISHNA NAGAR, 4 - GALI NO.-12, BLOCK-A, KANTI NAGAR EXT.,KRISHNA NAGAR, 5 - GALI NO.-13, BLOCK-A, KANTI NAGAR EXT.,KRISHNA NAGAR, 6 - GALI NO.-12, BLOCK-B, KANTI NAGAR EXT.,KRISHNA NAGARNEHRU ADARSH PRIMARY SCHOOL, EAST OLD SEELAMPUR,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR135KANTI NAGAR1 - MAIN ROAD, BLOCK-C, KANTI NAGAR EXT.,KRISHNA NAGAR, 2 - GALI NO.-1, BLOCK-C, KANTI NAGAR EXT.,KRISHNA NAGAR, 3 - GALI NO.-2, BLOCK-C, KANTI NAGAR EXT.,KRISHNA NAGAR, 4 - GALI NO.-3, BLOCK-C, KANTI NAGAR EXT.,KRISHNA NAGAR, 5 - GALI NO.-4, BLOCK-C, KANTI NAGAR EXT.,KRISHNA NAGAR, 6 - GALI NO.-5, BLOCK-C, KANTI NAGAR EXT.,KRISHNA NAGAR, 7 - GALI NO.-6, BLOCK-C, KANTI NAGAR EXT.,KRISHNA NAGAR, 8 - GALI NO.-7, BLOCK-C, KANTI NAGAR EXT.,KRISHNA NAGAR, 9 - GALI NO.-8, BLOCK-C, KANTI NAGAR EXT.,KRISHNA NAGARNEHRU ADARSH PRIMARY SCHOOL, EAST OLD SEELAMPUR,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR136KANTI NAGAR1 - GALI NO.-9, BLOCK-C, KANTI NAGAR EXT.,KRISHNA NAGAR, 2 - GALI NO.-10, BLOCK-C, KANTI NAGAR EXT.,KRISHNA NAGAR, 3 - GALI NO.-11, BLOCK-C, KANTI NAGAR EXT.,KRISHNA NAGAR, 4 - GALI NO.-12, BLOCK-C, KANTI NAGAR EXT.,KRISHNA NAGAR, 5 - GALI NO.-13, BLOCK-C, KANTI NAGAR EXT.,KRISHNA NAGARNEHRU ADARSH PRIMARY SCHOOL, EAST OLD SEELAMPUR,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR137KANTI NAGAR1 - GALI NO.-8, WEST KANTI NAGAR,KRISHNA NAGAR, 2 - GALI NO.-9, WEST KANTI NAGAR,KRISHNA NAGARSBV KANTI NAGAR,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR138KANTI NAGAR1 - GALI NO.-7, WEST KANTI NAGAR,KRISHNA NAGARSBV KANTI NAGAR,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR139KANTI NAGAR1 - GALI NO.-1, WEST KANTI NAGAR,KRISHNA NAGAR, 2 - GALI NO.-5, WEST KANTI NAGAR,KRISHNA NAGAR, 3 - TYPE-II, POLICE STAFF QTR. KRISHNA NAGAR, POLICE STATION,KRISHNA NAGARSBV KANTI NAGAR,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR140KANTI NAGAR1 - GALI NO.-2, WEST KANTI NAGAR,KRISHNA NAGAR, 2 - GALI NO.-3, WEST KANTI NAGAR,KRISHNA NAGARSBV KANTI NAGAR,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR141KANTI NAGAR1 - GALI NO.-3, WEST KANTI NAGAR,KRISHNA NAGAR, 2 - TYPE-III POLICE STAFF QTR ,KRISHNA NAGAR, 3 - TYPE IV,POLICE STAFF QTR, KRISHNA NAGAR, POLICE STATION,KRISHNA NAGAR POLICE STATION KRISHNA NAGAR, 4 - GALI NO.-10, WEST KANTI NAGAR,KRISHNA NAGAR, 5 - GALI NO.-11, WEST KANTI NAGAR,KRISHNA NAGAR, 6 - GALI NO.-12. WEST KANTI NAGAR,KRISHNA NAGARSBV KANTI NAGAR,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR142KANTI NAGAR (EAST)1 - BLOCK-A, KANTI NAGAR EAST,KRISHNA NAGAR, 2 - BLOCK-B, KANTI NAGAR EAST,KRISHNA NAGAR, 3 - BLOCK-C, KANTI NAGAR EAST,KRISHNA NAGARSBV KANTI NAGAR,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR143KANTI NAGAR EAST AND EAST AZAD NAGAR1 - BLOCK-B, WEST KANTI NAGAR,KRISHNA NAGAR, 2 - BLOCK-D, WEST KANTI NAGAR,KRISHNA NAGAR, 3 - BUTESHWAR MANDIR, KANTI NAGAR WEST,KRISHNA NAGAR, 4 - KANTI NAGAR,KRISHNA NAGARSBV KANTI NAGAR,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR144KANTI NAGAR EAST AND EAST AZAD NAGAR1 - GALI NO-5, WEST KANTI NAGAR,KRISHNA NAGAR, 2 - GALI NO-6, WEST KANTI NAGAR,KRISHNA NAGAR, 3 - GALI NO-4, WEST KANTI NAGAR,KARSHNA NAGARSBV KANTI NAGAR,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR145EAST AZAD NAGAR1 - GALI NO-1, BLOCK- B, EAST AZAD NAGAR,KRISHNA NAGAR, 2 - GALI NO-2, EAST AZAD NAGAR,KRISHNA NAGAR, 3 - GALI NO-3, EAST AZAD NAGAR,KRISHNA NAGAR, 4 - GALI NO-4, EAST AZAD NAGAR,KRISHNA NAGAR, 5 - GALI NO-1, BLOCK B & D, EAST AZAD NAGAR,KRISHNA NAGARSBV KANTI NAGAR,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR146EAST AZAD NAGAR1 - EAST AZAD NAGAR,KRISHNA NAGAR, 2 - MAIN ROAD, EAST AZAD NAGAR,KRISHNA NAGARSBV KANTI NAGAR,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR147EAST AZAD NAGAR1 - GALI NO-4, BLOCK B&D, EAST AZAD NAGAR,KRISHNA NAGAR, 2 - GALI NO 3 EAST AZAD NAGAR,KRISHNA NAGAR, 3 - MAIN ROAD, B&D BLOCK, EAST AZAD NAGAR,KRISHNA NAGAR, 4 - EAST AZAD NAGAR,KRISHNA NAGARSBV KANTI NAGAR,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR148EAST AZAD NAGAR1 - GALI NO-5, EAST AZAD NAGAR,KRISHNA NAGAR, 2 - GALI 5, BLOCK B-D, EAST AZAD NAGAR,KRISHNA NAGARSBV KANTI NAGAR,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR149EAST AZAD NAGAR1 - GALI NO-14 EAST AZAD NAGAR,KRISHNA NAGAR, 2 - GALI NO-17, EAST AZAD NAGAR,KRISHNA NAGAR, 3 - GALI NO-18, EAST AZAD NAGAR,KRISHNA NAGARSBV KANTI NAGAR,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR150EAST AZAD NAGAR1 - GALI NO-15, EAST AZAD NAGAR,KRISHNA NAGAR, 2 - GALI NO-16, EAST AZAD NAGAR,KRISHNA NAGARSBV KANTI NAGAR,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR151EAST AZAD NAGAR1 - GALI NO-8, EAST AZAD NAGAR,KRISHNA NAGAR, 2 - GALI NO-9, EAST AZAD NAGAR,KRISHNA NAGAR, 3 - GALI NO-11, EAST AZAD NAGAR,KRISHNA NAGAR, 4 - MAIN ROAD, EAST AZAD NAGAR,KRISHNA NAGAR, 5 - GALI NO-10, EAST AZAD NAGAR,KRISHNA NAGARSBV KANTI NAGAR,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR152EAST AZAD NAGAR1 - GALI NO-11, EAST AZAD NAGAR,KRISHNA NAGAR, 2 - GALI NO-12, EAST AZAD NAGAR,KRISHNA NAGAR, 3 - GALI NO-13, EAST AZAD NAGAR,KRISHNA NAGARSBV KANTI NAGAR,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR153EAST AZAD NAGAR1 - GALI NO-5, EAST AZAD NAGAR,KRISHNA NAGAR, 2 - GALI NO-6, EAST AZAD NAGAR,KRISHNA NAGAR, 3 - GALI NO-7, EAST AZAD NAGAR ,KRISHNA NAGAREAST DELHI NAGAR NIGAM PRATIBHA VIDALAYA EAST AZAD NAGAR DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR154EAST AZAD NAGAR1 - GALI NO-8 EAST AZAD NAGAR,KRISHNA NAGAR, 2 - GALI NO-9, EAST AZAD NAGAR ,KRISHNA NAGAR, 3 - GALI NO-10, EAST AZAD NAGAR,KRISHNA NAGAREAST DELHI NAGAR NIGAM PRATIBHA VIDALAYA EAST AZAD NAGAR DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR155EAST AZAD NAGAR1 - GALI NO-5, EAST AZAD NAGAR,KRISHNA NAGAR, 2 - GALI NO-6, EAST AZAD NAGAR,KRISHNA NAGAR, 3 - GALI NO-7, EAST AZAD NAGAR,KRISHNA NAGAR, 4 - GALI NO-8, EAST AZAD NAGAR,KRISHNA NAGAREAST DELHI NAGAR NIGAM PRATIBHA VIDALAYA EAST AZAD NAGAR DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR156EAST AZAD NAGAR1 - GALI NO.-2, EAST AZAD NAGAR,KRISHNA NAGAR, 2 - GALI NO.-3, EAST AZAD NAGAR,KRISHNA NAGAR, 3 - GALI NO.-4, EAST AZAD NAGAR,KRISHNA NAGAR, 4 - GALI NO.-5, EAST AZAD NAGAR,KRISHNA NAGAR, 5 - EAST AZAD NAGAR,KRISHNA NAGAR, 6 - GALI NO-1 EAST AZAD NAGAR,KRISHNA NAGAREAST DELHI NAGAR NIGAM PRATIBHA VIDALAYA EAST AZAD NAGAR DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR157WEST AZAD NAGAR1 - GALI NO.-3, WEST AZAD NAGAR,KRISHNA NAGAR, 10 - GALI NO.15, WEST AZAD NAGAR,KRISHNA NAGAR, 11 - GALI NO-2, WEST AZAD NAGAR,KRISHNA NAGAR, 12 - GALI NO.-14 A , WEST AZAD NAGAR,KRISHNA NAGAR, 2 - GALI NO.-11, WEST AZAD NAGAR,KRISHNA NAGAR, 3 - GALI NO.-12, WEST AZAD NAGAR,KRISHNA NAGAR, 4 - GALI NO.-9, WEST AZAD NAGAR,KRISHNA NAGAR, 5 - GALI NO.-11, WEST AZAD NAGAR,KRISHNA NAGAR, 6 - GALI NO.-3, WEST AZAD NAGAR,KRISHNA NAGAR, 7 - GALI NO.-14- WEST AZAD NAGAR,KRISHNA NAGAR, 8 - GOVT BOYS SEC SCHOOL, WEST AZAD NAGAR,KRISHNA NAGAR, 9 - GALI NO.13, WEST AZAD NAGAR,KRISHNA NAGARGOVT.CO-ED SECONDARY SCHOOL, WEST AZAD NAGAR,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR158WEST AZAD NAGAR1 - GALI NO.-7, WEST AZAD NAGAR,KRISHNA NAGAR, 2 - GALI NO.-8, WEST AZAD NAGAR,KRISHNA NAGAR, 3 - GALI NO.-9, WEST AZAD NAGAR,KRISHNA NAGAR, 4 - GALI NO.-10, WEST AZAD NAGAR,KRISHNA NAGARGOVT.CO-ED SECONDARY SCHOOL, WEST AZAD NAGAR,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR159WEST AZAD NAGAR1 - GALI NO.-17, WEST AZAD NAGAR,KRISHNA NAGAR, 2 - SAMUDAI BHAWAN ROAD, WEST AZAD NAGAR,KRISHNA NAGAR, 3 - GALI NO.-19, WEST AZAD NAGAR,KRISHNA NAGAR, 4 - GALI NO.8, WEST AZAD NAGAR,KRISHNA NAGARGOVT.CO-ED SECONDARY SCHOOL, WEST AZAD NAGAR,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR160WEST AZAD NAGAR1 - GALI NO.-3, WEST AZAD NAGAR,KRISHNA NAGAR, 2 - GALI NO.-4, WEST AZAD NAGAR,KRISHNA NAGAR, 3 - GALI NO.-5, WEST AZAD NAGAR ,KRISHNA NAGAR, 4 - GALI NO.-6, WEST AZAD NAGAR,KRISHNA NAGAR, 5 - WEST AZAD NAGARKRISHNA NAHGARGOVT.CO-ED SECONDARY SCHOOL, WEST AZAD NAGAR,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR161WEST AZAD NAGAR1 - GALI NO.-1, WEST AZAD NAGAR,KRISHNA NAGAR, 2 - GALI NO.-1A, WEST AZAD NAGAR,KRISHNA NAGAR, 3 - GALI NO.-1B, WEST AZAD NAGAR,KRISHNA NAGAR, 4 - GALI NO.-1C, WEST AZAD NAGAR,KRISHNA NAGARGOVT.CO-ED SECONDARY SCHOOL, WEST AZAD NAGAR,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR162SHANKAR NAGAR1 - GALI NO.-7, SHANKAR NAGAR,KRISHNA NAGAR, 2 - GALI NO.-8, SHANKAR NAGAR,KRISHNA NAGAR, 3 - GALI NO.-9, SHANKAR NAGAR,KRISHNA NAGAR, 4 - GALI NO.-10, SHANKAR NAGAR,KRISHNA NAGAR, 5 - RAGHUBAR PURA ROAD, SHANKAR NAGAR,KRISHNA NAGAR, 6 - DEEN DAYAL KAPOOR MARG, SHANKAR NAGAR,KRISHNA NAGARGOVT.CO-ED SECONDARY SCHOOL, WEST AZAD NAGAR,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR163SHANKAR NAGAR1 - GALI NO.-1, SHANKAR NAGAR,KRISHNA NAGAR, 2 - GALI NO.-2, SHANKAR NAGAR,KRISHNA NAGAR, 3 - GALI NO.-3, SHANKAR NAGAR,KRISHNA NAGAR, 4 - GALI NO.-4, SHANKAR NAGAR,KRISHNA NAGAR, 5 - GALI NO.-5, SHANKAR NAGAR ,KRISHNA NAGAR, 6 - GALI NO.-6, SHANKAR NAGAR ,KRISHNA NAGARGOVT.CO-ED SECONDARY SCHOOL, WEST AZAD NAGAR,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR164SHANKAR NAGAR1 - GALI NO.-12, SHANKAR NAGAR EXTN.,KRISHNA NAGAR, 2 - MAIN ROAD, SHANKAR NAGAR EXTN.,KRISHNA NAGARM C PRIMARY SCHOOL, WEST AZAD NAGAR,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR165SHANKAR NAGAR1 - GALI NO.-10, SHANKER NAGAR EXTN.,KRISHNA NAGAR, 2 - GALI NO.-11, SHANKAR NAGAR EXTN.,KRISHNA NAGARM C PRIMARY SCHOOL, WEST AZAD NAGAR,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR166SHANKAR NAGAR EXTENSION1 - GALI NO-7, SHANKER NAGAR EXTN.,KRISHNA NAGAR, 2 - GALI NO-8, SHANKER NAGAR EXTN.,KRISHNA NAGAR, 3 - GALI NO-9, SHANKER NAGAR EXTN.,KRISHNA NAGARM C PRIMARY SCHOOL, WEST AZAD NAGAR,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR167SHANKAR NAGAR EXTENSION1 - GALI NO-4, SHANKER NAGAR EXTN.,KRISHNA NAGAR, 2 - GALI NO-5, SHANKER NAGAR EXTN.,KRISHNA NAGAR, 3 - GALI NO-6, SHANKAR NAGAR EXTN.,KRISHNA NAGARM C PRIMARY SCHOOL, WEST AZAD NAGAR,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR168SHANKAR NAGAR EXTENSION1 - GALI NO-1, SHANKER NAGAR EXTN.,KRISHNA NAGAR, 2 - GALI NO-2, SHANKER NAGAR EXTN.,KRISHNA NAGAR, 3 - GALI NO-3, SHANKAR NAGAR EXTN.,KRISHNA NAGARM C PRIMARY SCHOOL, WEST AZAD NAGAR,DELHI
6EAST61GANDHI NAGAR169NEW SEELAM PUR1 - DOUBLE STOREY,WELCOME SEELAM PUR-IIIPOORVI DELHI NAGAR NIGAM PRATHMIK VIDYALAYA MARGINAL BUNDH PURANA I/II NAYA SEELAMPUR DELHI-53
6EAST61GANDHI NAGAR170NEW SEELAM PUR1 - DOUBLE STOREYWELCOME SEELAM PUR-III, 2 - D C P OFFICE SIDEDOUBLE STOREY, WELCOME SEELAM PUR-III, 3 - TEMPLE & J J CLUSTERNEAR SDM COMPLEX SEELAM PUR-IIIPOORVI DELHI NAGAR NIGAM PRATHMIK VIDYALAYA MARGINAL BUNDH PURANA I/II NAYA SEELAMPUR DELHI-53
6EAST61GANDHI NAGAR171NEW SEELAM PUR1 - TAJ COLONITAJ COLONY, NEW SEELAM PURPOORVI DELHI NAGAR NIGAM PRATHMIK VIDYALAYA MARGINAL BUNDH PURANA I/II NAYA SEELAMPUR DELHI-53
6EAST61GANDHI NAGAR172NEW SEELAM PUR1 - T-HUTS,NALAHA SUB STATIONT-HUTS, NALAHA SUB STATION, NEW SEELAM PUR, 2 - T-HUTS, H-BLOCK,T-HUTS, H-BLOCK, NEW SEELAM PUR, 3 - T-HUTS,H1-BLOCK,NEW SEELAM PUR, 4 - T-HUTS, GURDWARA,T-HUTS, GURDWARA, NEW SEELAM PUR, 5 - T-HUTS, E14-BLOCK, NEW SEELAM PURPOORVI DELHI NAGAR NIGAM PRATHMIK VIDYALAYA MARGINAL BUNDH PURANA I/II NAYA SEELAMPUR DELHI-53
6EAST61GANDHI NAGAR173NEW SEELAM PUR1 - H1-BLOCK, NEW SEELAM PUR, 2 - H-BLOCK, NEW SEELAM PURPOORVI DELHI NAGAR NIGAM PRATHMIK VIDYALAYA MARGINAL BUNDH PURANA I/II NAYA SEELAMPUR DELHI-53
6EAST61GANDHI NAGAR174NEW SEELAM PUR1 - CPA-BLOCK, NEW SEELAM PUR, 2 - A-BLOCK, NEW SEELAM PURPOORVI DELHI NAGAR NIGAM PRATHMIK VIDYALAYA MARGINAL BUNDH NAYA SEELAMPUR DELHI-53
6EAST61GANDHI NAGAR175NEW SEELAM PUR1 - G-BLOCK,NEW SEELAM PURPOORVI DELHI NAGAR NIGAM PRATHMIK VIDYALAYA MARGINAL BUNDH NAYA SEELAMPUR DELHI-53
6EAST61GANDHI NAGAR176NEW SEELAM PUR1 - G-BLOCK, T-HUTSNEAR GURDWARA & NALLAH, NEW SEELAM PUR, 2 - G-BLOCK, NEW SEELAM PURPOORVI DELHI NAGAR NIGAM PRATHMIK VIDYALAYA MARGINAL BUNDH NAYA SEELAMPUR DELHI-53
6EAST61GANDHI NAGAR177NEW SEELAM PUR1 - A-BLOCK, NEW SEELAM PURPOORVI DELHI NAGAR NIGAM PRATHMIK VIDYALAYA MARGINAL BUNDH NAYA SEELAMPUR DELHI-53
6EAST60KRISHNA NAGAR178RAM NAGAR1 - RAM NAGAR,KRISHNA NAGARM.C.PRIMARY SCHOOL RAM NAGAR
6EAST60KRISHNA NAGAR179RAM NAGAR1 - RAM NAGAR,KRISHNA NAGARM.C.PRIMARY SCHOOL RAM NAGAR
6EAST60KRISHNA NAGAR180OLD ANARKALI1 - OLD ANARAKALI,KRISHNA NAGARM.C.PRIMARY SCHOOL RAM NAGAR
6EAST60KRISHNA NAGAR181OLD ANARKALI1 - OLD ANARAKALI,KRISHNA NAGARM.C.PRIMARY SCHOOL RAM NAGAR
6EAST60KRISHNA NAGAR182RADHEY SHYAM PARK1 - RADHEY SHYAM PARKSARVODAYA KANYA VIDYALAYA RADHEY SHYAM PARK, DELHI-110051
6EAST60KRISHNA NAGAR183RADHEY SHYAM PARK EXTN.1 - BLOCK A,RADHEY SHYAM PARK EXTN.SARVODAYA KANYA VIDYALAYA RADHEY SHYAM PARK, DELHI-110051
6EAST60KRISHNA NAGAR184RADHEY SHYAM PARK EXTN.1 - BLOCK A,RADHEY SHYAM PARK EXTN.SARVODAYA KANYA VIDYALAYA RADHEY SHYAM PARK, DELHI-110051
6EAST60KRISHNA NAGAR185MAUSAM VIHAR1 - MAUSAM VIHARKRISHNA NAGAR, 2 - SUKH VIHARD.A.V. PUBLIC SCHOOL MAUSAM VIHAR
6EAST60KRISHNA NAGAR186RADHEY SHYAM PARK1 - BLOCK-C ,RADHEY SHYAM PARK EXTND.A.V. PUBLIC SCHOOL MAUSAM VIHAR
6EAST60KRISHNA NAGAR187NEW GOVIND PURA1 - BLOCK-H,NEW GOVIND PURA, 2 - BLOCK-D,NEW GOVIND PURAM.C.PRIMARY SCHOOL BALDEV PARK
6EAST60KRISHNA NAGAR188NEW GOVIND PURA1 - BLOCK C ,NEW GOVIND PURAM.C.PRIMARY SCHOOL BALDEV PARK
6EAST60KRISHNA NAGAR189INDRA PARK1 - INDIRA PARKINDRA PARK EXT, 2 - M C D,INDRA PARK EXTM.C.PRIMARY SCHOOL BALDEV PARK
6EAST60KRISHNA NAGAR190INDRA PARK1 - INDIRA PARK MAINM.C.PRIMARY SCHOOL BALDEV PARK
6EAST60KRISHNA NAGAR191BRIJ PURI & NEW GOVIND PURA1 - BRIJ PURI EXTN., 2 - BLOCK-D ,NEW GOVIND PURA, 3 - BLOCK-C ,NEW GOVIND PURAM.C.PRIMARY SCHOOL BALDEV PARK
6EAST60KRISHNA NAGAR192POLICE COLONY, POLICE STATION PREET VIHAR1 - POLICE COLONY, POLICE STATIONJAGAT PURI, 2 - BLOCK B,RADHEY SHYAM PARK EXTNSARVODAYA KANYA VIDYALAYA RADHEY SHYAM PARK, DELHI-110051
6EAST60KRISHNA NAGAR193KHUREJI KHAS1 - KHUREJI KHASM.C.PRIMARY SCHOOL NEW BRIJ PURI
6EAST60KRISHNA NAGAR194KHUREJI KHAS1 - KHUREJI KHASM.C.PRIMARY SCHOOL NEW BRIJ PURI
6EAST60KRISHNA NAGAR195KHUREJI KHAS1 - KHUREJI KHASM.C.PRIMARY SCHOOL NEW BRIJ PURI
6EAST60KRISHNA NAGAR196KHUREJI KHAS1 - KHUREJI KHASM.C.PRIMARY SCHOOL NEW BRIJ PURI
6EAST60KRISHNA NAGAR197KHUREJI KHAS1 - KHUREJI KHASM.C.PRIMARY SCHOOL NEW BRIJ PURI
6EAST60KRISHNA NAGAR198KHUREJI KHAS1 - KHUREJI KHASM.C.PRIMARY SCHOOL NEW BRIJ PURI
6EAST60KRISHNA NAGAR199NEW BRIJ PURI1 - BLOCK A,NEW BRIJ PURI, 2 - BLOCK B ,NEW BRIJ PURIM.C.PRIMARY SCHOOL NEW BRIJ PURI
6EAST60KRISHNA NAGAR200NEW BRIJ PURI & NEW GOVIND PURA1 - BLOCK-C ,NEW BRIJ PURI, 2 - BLOCK H,NEW GOVIND PURASARVODAYA KANYA VIDYALAYA RADHEY SHYAM PARK, DELHI-110051
6EAST60KRISHNA NAGAR201OLD BRIJ PURI1 - OLD BRIJ PURISARVODAYA KANYA VIDYALAYA RADHEY SHYAM PARK, DELHI-110051
6EAST60KRISHNA NAGAR202NEW GOVIND PURA1 - NEW GOVIND PURA, 2 - OLD BRIJ PURISARVODAYA KANYA VIDYALAYA RADHEY SHYAM PARK, DELHI-110051
6EAST60KRISHNA NAGAR203NEW GOVIND PURA1 - GALI NO 5,NEW GOVIND PURA, 2 - GALI NO 6,NEW GOBIND PURA, 3 - GALI NO 7,NEW GOVIND PURA, 4 - GALI NO 8,NEW GOVIND PURA, 5 - GALI NO 9,NEW GOVIND PURASARVODAYA KANYA VIDYALAYA RADHEY SHYAM PARK, DELHI-110051
11SOUTH-EAST54OKHLA204MADANPUR KHADAR1 - BLOCK A-1, J J CLUSTER ,MADAN PUR KHADARM C PRIMARY SCHOOL PHASE-I, JJ COLONY, MADANPUR KHADAR
11SOUTH-EAST54OKHLA205MADANPUR KHADAR1 - BLOCK A-1, J J CLUSTER,MADAN PUR KHADARSCHOOL OF EXCELLENCE, PHASE-2, J J COLONY, MADANPUR KHADAR
11SOUTH-EAST54OKHLA206MADANPUR KHADAR1 - BLOCK A-2, J J CLUSTER,MADAN PUR KHADARSCHOOL OF EXCELLENCE, PHASE-2, J J COLONY, MADANPUR KHADAR
11SOUTH-EAST54OKHLA207MADANPUR KHADAR1 - BLOCK A-2, J J CLUSTER,MADAN PUR KHADARSCHOOL OF EXCELLENCE, PHASE-2, J J COLONY, MADANPUR KHADAR
11SOUTH-EAST54OKHLA208MADANPUR KHADAR1 - BLOCK A-2, J J CLUSTER,MADAN PUR KHADARSCHOOL OF EXCELLENCE, PHASE-2, J J COLONY, MADANPUR KHADAR
11SOUTH-EAST54OKHLA209MADANPUR KHADAR1 - BLOCK A-2, J J CLUSTER,MADAN PUR KHADARSCHOOL OF EXCELLENCE, PHASE-2, J J COLONY, MADANPUR KHADAR
11SOUTH-EAST54OKHLA210MADANPUR KHADAR1 - BLOCK A-2, J J CLUSTER,MADAN PUR KHADARSCHOOL OF EXCELLENCE, PHASE-2, J J COLONY, MADANPUR KHADAR
11SOUTH-EAST54OKHLA211MADANPUR KHADAR1 - BLOCK A-2, J J CLUSTER,MADAN PUR KHADARSCHOOL OF EXCELLENCE, PHASE-2, J J COLONY, MADANPUR KHADAR
11SOUTH-EAST54OKHLA212MADANPUR KHADAR1 - BLOCK-B, J J CLUSTER ,MADAN PUR KHADAR, 2 - POCKET-C, J J CLUSTER,MADAN PUR KHADARSCHOOL OF EXCELLENCE, PHASE-2, J J COLONY, MADANPUR KHADAR
11SOUTH-EAST54OKHLA213MADANPUR KHADAR1 - BLOCK-D, J J CLUSTER ,MADAN PUR KHADARSCHOOL OF EXCELLENCE, PHASE-2, J J COLONY, MADANPUR KHADAR
11SOUTH-EAST54OKHLA214MADANPUR KHADAR1 - BLOCK-D-I, J J CLUSTER,MADAN PUR KHADAR, 2 - BLOCK-D-II, J J CLUSTER ,MADAN PUR KHADARSCHOOL OF EXCELLENCE, PHASE-2, J J COLONY, MADANPUR KHADAR
11SOUTH-EAST54OKHLA215MADANPUR KHADAR1 - BLOCK-D-II, J J CLUSTER ,MADAN PUR KHADAR, 2 - BLOCK-D,JJCLUSTER, MADANPURKHADARSCHOOL OF EXCELLENCE, PHASE-2, J J COLONY, MADANPUR KHADAR
11SOUTH-EAST54OKHLA216MADANPUR KHADAR1 - BLOCK-D-II, J J CLUSTER ,MADAN PUR KHADARSCHOOL OF EXCELLENCE, PHASE-2, J J COLONY, MADANPUR KHADAR
11SOUTH-EAST54OKHLA217MADANPUR KHADAR1 - POCKET- A-1, J J CLUSTER,MADAN PUR KHADAR, 2 - BLOCK- A-1,J J CLUSTER,MADAN PUR KHADAR, 3 - BLOCK- A-1, J J CLUSTER,MADAN PUR KHADARSCHOOL OF EXCELLENCE, PHASE-2, J J COLONY, MADANPUR KHADAR
11SOUTH-EAST54OKHLA218MADANPUR KHADAR1 - BLOCK- B-2, J J CLUSTER,MADAN PUR KHADARSCHOOL OF EXCELLENCE, PHASE-2, J J COLONY, MADANPUR KHADAR
11SOUTH-EAST54OKHLA219MADANPUR KHADAR1 - BLOCK B-1, J J CLUSTER,MADAN PUR KHADARSCHOOL OF EXCELLENCE, PHASE-2, J J COLONY, MADANPUR KHADAR
11SOUTH-EAST54OKHLA220MADANPUR KHADAR1 - BLOCK B-2, J J CLUSTER,MADAN PUR KHADARSCHOOL OF EXCELLENCE, PHASE-2, J J COLONY, MADANPUR KHADAR
11SOUTH-EAST54OKHLA221MADANPUR KHADAR1 - PHASE-III, J J CLUSTER ,MADAN PUR KHADARM C PRIMARY SCHOOL PHASE-III, JJ COLONY, MADANPUR KHADAR
11SOUTH-EAST54OKHLA222MADANPUR KHADAR1 - PHASE-III, J J CLUSTER ,MADAN PUR KHADAR, 2 - PHASE-2, J J CLUSTER,MADAN PUR KHADARM C PRIMARY SCHOOL PHASE-III, JJ COLONY, MADANPUR KHADAR
11SOUTH-EAST54OKHLA223MADANPUR KHADAR1 - PHASE-III , J J CLUSTER ,MADAN PUR KHADARM C PRIMARY SCHOOL PHASE-III, JJ COLONY, MADANPUR KHADAR
11SOUTH-EAST54OKHLA224MADANPUR KHADAR1 - PHASE-III , J J CLUSTER ,MADAN PUR KHADARM C PRIMARY SCHOOL PHASE-III, JJ COLONY, MADANPUR KHADAR
11SOUTH-EAST54OKHLA225MADANPUR KHADAR1 - PHASE-III , J J CLUSTER ,MADAN PUR KHADARM C PRIMARY SCHOOL PHASE-III, JJ COLONY, MADANPUR KHADAR
11SOUTH-EAST54OKHLA226MADANPUR KHADAR1 - PHASE-III , J J CLUSTER ,MADAN PUR KHADAR, 2 - PHASE-2, J J CLUSTER,MADAN PUR KHADARM C PRIMARY SCHOOL PHASE-III, JJ COLONY, MADANPUR KHADAR
11SOUTH-EAST54OKHLA227MADANPUR KHADAR1 - PHASE-III , J J CLUSTER ,MADAN PUR KHADAR, 2 - PHASE-2, J J CLUSTER,MADAN PUR KHADARM C PRIMARY SCHOOL PHASE-III, JJ COLONY, MADANPUR KHADAR
11SOUTH-EAST54OKHLA228MADANPUR KHADAR1 - CHAUHAN MOHALLA ,MADAN PUR KHADARM C PRIMARY SCHOOL NO.2 MADANPUR KHADAR
11SOUTH-EAST54OKHLA229MADANPUR KHADAR1 - CHAUHAN MOHALLA ,MADAN PUR KHADARM C PRIMARY SCHOOL NO.2 MADANPUR KHADAR
11SOUTH-EAST54OKHLA230MADANPUR KHADAR1 - NEW PRIYANKA CAMP ,MADAN PUR KHADARSARVODAYA BAL VIDHALAYA MADANPUR KHADAR,MATHURA ROAD, OKHLA
11SOUTH-EAST54OKHLA231MADANPUR KHADAR1 - NEW PRIYANKA CAMP ,MADAN PUR KHADARSARVODAYA BAL VIDHALAYA MADANPUR KHADAR,MATHURA ROAD, OKHLA
11SOUTH-EAST54OKHLA232ALI VILLAGE1 - AALI VILLAGE,NEW DELHIJ N INTERNATIONAL SCHOOL JAGDAMBA COLONY,AALI VIHAR
11SOUTH-EAST54OKHLA233ALI VILLAGE1 - AALI VILLAGE,NEW DELHIJ N INTERNATIONAL SCHOOL JAGDAMBA COLONY,AALI VIHAR
11SOUTH-EAST54OKHLA234AALI VIHAR1 - BLOCK-A,AALI VIHARJ N INTERNATIONAL SCHOOL JAGDAMBA COLONY,AALI VIHAR
11SOUTH-EAST54OKHLA235AALI VIHAR1 - BLOCK-A,AALI VIHARJ N INTERNATIONAL SCHOOL JAGDAMBA COLONY,AALI VIHAR
11SOUTH-EAST54OKHLA236AALI VIHAR1 - BLOCK-B,AALI VIHARM C PRIMARY SCHOOL AALI VILLAGE
11SOUTH-EAST54OKHLA237AALI VIHAR1 - BLOCK-D,AALI VIHARM C PRIMARY SCHOOL AALI VILLAGE
11SOUTH-EAST54OKHLA238AALI VIHAR1 - BLOCK-E,AALI VIHARM C PRIMARY SCHOOL AALI VILLAGE
11SOUTH-EAST54OKHLA239AALI VIHAR1 - BLOCK-E,AALI VIHARM C PRIMARY SCHOOL AALI VILLAGE
11SOUTH-EAST54OKHLA240ALI VILLAGE1 - AALI VILLAGENEW DELHI, 2 - BLOCK-E,AALI VIHAR, 3 - BLOCK-B,AALI VIHARM C PRIMARY SCHOOL AALI VILLAGE
11SOUTH-EAST54OKHLA241ALI VILLAGE1 - AALI VILLAGE,NEW DELHI, 2 - MASJID COLONY ,AALI VILLAGE, 3 - SAPERA GALIAALI VILLAGEM C PRIMARY SCHOOL AALI VILLAGE
11SOUTH-EAST54OKHLA242ALI VILLAGE1 - AALI VILLAGE,NEW DELHIM C PRIMARY SCHOOL AALI VILLAGE
11SOUTH-EAST54OKHLA243ALI VILLAGE1 - AALI VILLAGE,NEW DELHI, 2 - PEER MOHALLA ,AALI VILLAGEM C PRIMARY SCHOOL AALI VILLAGE
11SOUTH-EAST54OKHLA244ALI VILLAGE1 - SUBHASH CAMP ,AALI VILLAGE, 2 - PUSTA ROAD,AALI VILLAGE, 3 - OLD SHIV MANDIR,AALI VILLAGEM C PRIMARY SCHOOL AALI VILLAGE
11SOUTH-EAST54OKHLA245AALI VIHAR1 - BLOCK-A,AALI VIHARJ N INTERNATIONAL SCHOOL JAGDAMBA COLONY,AALI VIHAR
11SOUTH-EAST54OKHLA246AALI VIHAR1 - JAGDAMBA COLONY,AALI VILLAGE, 2 - AALI VILLAGE,NEW DELHIJ N INTERNATIONAL SCHOOL JAGDAMBA COLONY,AALI VIHAR
11SOUTH-EAST54OKHLA247ALI VILLAGE1 - BLOCK-B, JAGDAMBA COLONY ,AALI VILLAGE, 2 - AALI EXTN,NEW DELHI, 3 - BLOCK-A,AALI VIHARJ N INTERNATIONAL SCHOOL JAGDAMBA COLONY,AALI VIHAR
11SOUTH-EAST54OKHLA248ALI VILLAGE1 - BLOCK-F,AALI VIHARM C PRIMARY SCHOOL AALI VILLAGE
11SOUTH-EAST54OKHLA249ALI VILLAGE1 - BLOCK-F,AALI VIHARM C PRIMARY SCHOOL AALI VILLAGE
11SOUTH-EAST54OKHLA250ALI VILLAGE1 - BLOCK-G,AALI VIHARM C PRIMARY SCHOOL AALI VILLAGE
11SOUTH-EAST54OKHLA251ALI VILLAGE1 - BLOCK-C,AALI VIHARM C PRIMARY SCHOOL AALI VILLAGE
11SOUTH-EAST54OKHLA252ALI VILLAGE1 - BLOCK-H,AALI VIHARM C PRIMARY SCHOOL AALI VILLAGE
11SOUTH-EAST53BADARPUR253MITHAPUR1 - GAGAN VIHARGOVT. BOYS SR.SEC. SCHOOL NO-I MOLARBAND MITHAPUR EXTN.
11SOUTH-EAST53BADARPUR254MITHAPUR1 - GAGAN VIHARGAGAN VIHARGOVT. BOYS SR.SEC. SCHOOL NO-I MOLARBAND MITHAPUR EXTN.
11SOUTH-EAST53BADARPUR255MITHAPUR1 - BLOCK-A, SINDHU FARM ROAD ,MITHA PUR EXTNR R MODAL PUBLIC SCHOOL (MITHAPUR VILLAGE ) (MITHAPUR VILLAGE ) MITHAPUR VILLAGE
11SOUTH-EAST53BADARPUR256MITHAPUR1 - BLOCK-A, SINDHU FARM ROAD ,MITHA PUR EXTNR R MODAL PUBLIC SCHOOL (MITHAPUR VILLAGE ) (MITHAPUR VILLAGE ) MITHAPUR VILLAGE
11SOUTH-EAST53BADARPUR257MITHAPUR1 - BLOCK-A, SINDHU FARM ROAD,MITHA PUR EXTNR R MODAL PUBLIC SCHOOL (MITHAPUR VILLAGE ) (MITHAPUR VILLAGE ) MITHAPUR VILLAGE
11SOUTH-EAST53BADARPUR258MITHAPUR1 - BLOCK-A, SINDHU FARM ROAD ,MITHA PUR EXTNR R MODAL PUBLIC SCHOOL (MITHAPUR VILLAGE ) (MITHAPUR VILLAGE ) MITHAPUR VILLAGE
11SOUTH-EAST53BADARPUR259MITHAPUR1 - BLOCK-B,MITHA PUR EXTENSIONR R MODAL PUBLIC SCHOOL (MITHAPUR VILLAGE ) (MITHAPUR VILLAGE ) MITHAPUR VILLAGE
11SOUTH-EAST53BADARPUR260MITHAPUR1 - BLOCK-C,MITHA PUR EXTN., 2 - BLOCK-D,MITHA PUR EXTN, 3 - BLOCK-B,MITHA PUR EXTENSIONR R MODAL PUBLIC SCHOOL (MITHAPUR VILLAGE ) (MITHAPUR VILLAGE ) MITHAPUR VILLAGE
11SOUTH-EAST53BADARPUR261MITHAPUR1 - BLOCK-A,MITHA PUR EXTN, 2 - BLOCK-B,MITHA PUR EXTNR R MODAL PUBLIC SCHOOL (MITHAPUR VILLAGE ) (MITHAPUR VILLAGE ) MITHAPUR VILLAGE
11SOUTH-EAST53BADARPUR262MITHAPUR1 - MITHA PUR EXTNR R MODAL PUBLIC SCHOOL (MITHAPUR VILLAGE ) (MITHAPUR VILLAGE ) MITHAPUR VILLAGE
5SOUTH WEST34MATIALA263TAJPUR KHURD VILLAGE1 - QUTUB VIHAR ,TAJPUR KHURD VILLAGE, 2 - QUTUBVIHARPHASE-2, GOYLADAIRYSOUTH DELHI MC PRIMARY SCHOOL TAJPUR KHURD
5SOUTH WEST34MATIALA264QUTUB VIHAR PH-1 A&B BLOCK1 - QUTUB VIHAR PH - 1,GOYLA DAIRYSOUTH DELHI MC PRIMARY SCHOOL (BOYS) QUTUB VIHAR
5SOUTH WEST34MATIALA265QUTUB VIHAR PH-1 A&B BLOCK1 - A - BLOCK, PHASE-I ,QUTUB VIHAR GOYLA DAIRYSOUTH DELHI MC PRIMARY SCHOOL (BOYS) QUTUB VIHAR
5SOUTH WEST34MATIALA266QUTUB VIHAR PH-1 A&B BLOCK1 - B- BLOCK, PHASE-I ,QUTUB VIHAR GOYLA DAIRYSOUTH DELHI MC PRIMARY SCHOOL (BOYS) QUTUB VIHAR
5SOUTH WEST34MATIALA267QUTUB VIHAR C,D &H BLOCK1 - C-BLOCK, PHASE-I ,QUTUB VIHAR GOYLA DAIRYSOUTH DELHI MC PRIMARY SCHOOL (BOYS) QUTUB VIHAR
5SOUTH WEST34MATIALA268QUTUB VIHAR C,D &H BLOCK1 - C-BLOCK, PHASE-I ,QUTUB VIHAR GOYLA DAIRYSOUTH DELHI MC PRIMARY SCHOOL (BOYS) QUTUB VIHAR
5SOUTH WEST34MATIALA269QUTUB VIHAR C,D &H BLOCK1 - D-BLOCK, PHASE-I,QUTUB VIHAR GOYLA DAIRYSOUTH DELHI MC PRIMARY SCHOOL (GIRLS), QUTUB VIHAR
5SOUTH WEST34MATIALA270QUTUB VIHAR C,D &H BLOCK1 - D-BLOCK, PHASE-I,QUTUB VIHAR GOYLA DAIRYSOUTH DELHI MC PRIMARY SCHOOL (GIRLS), QUTUB VIHAR
5SOUTH WEST34MATIALA271QUTUB VIHAR PHASE-2 E BLOCK1 - E - BLOCK QUTUB VIHAR,GOYLA DAIRY, 2 - E - BLOCK, PHASE-I, QUTUB VIHAR,GOYLA DAIRYSOUTH DELHI MC PRIMARY SCHOOL (GIRLS), QUTUB VIHAR
5SOUTH WEST34MATIALA272QUTUB VIHAR PHASE-2 E BLOCK1 - E - BLOCK QUTUB VIHAR,GOYLA DAIRYSOUTH DELHI MC PRIMARY SCHOOL (GIRLS), QUTUB VIHAR
5SOUTH WEST34MATIALA273QUTUB VIHAR PHASE-2 E BLOCK1 - E - BLOCK ,QUTUB VIHAR GOYLA DAIRYSOUTH DELHI MC PRIMARY SCHOOL (GIRLS), QUTUB VIHAR
5SOUTH WEST34MATIALA274QUTUB VIHAR PHASE-2 E BLOCK1 - H BLOCK, PHASE-I ,QUTUB VIHAR GOYLA DAIRY, 2 - E - BLOCK QUTUB VIHAR,GOYLA DAIRYSOUTH DELHI MC PRIMARY SCHOOL (GIRLS), QUTUB VIHAR
5SOUTH WEST34MATIALA275QUTUB VIHAR PHASE-2 F BLOCK1 - F - BLOCK ,QUTUB VIHAR GOYLA DAIRYSOUTH DELHI MC PRIMARY SCHOOL (GIRLS), QUTUB VIHAR
5SOUTH WEST34MATIALA276QUTUB VIHAR PHASE-2 F BLOCK1 - F - BLOCK ,QUTUB VIHAR GOYLA DAIRYSOUTH DELHI MC PRIMARY SCHOOL (GIRLS), QUTUB VIHAR
5SOUTH WEST34MATIALA277QUTUB VIHAR PHASE-2 F BLOCK1 - G BLOCK QUTUB VIHAR PHASE-I,GOYLA DAIRYSOUTH DELHI MC PRIMARY SCHOOL (GIRLS), QUTUB VIHAR
5SOUTH WEST34MATIALA278QUTUB VIHAR PHASE-2 A&B BLOCK1 - JHANKAR ROAD,QUTUB VIHAR GOYLA DAIRY, 2 - A - BLOCK,QUTAB VIHAR GOYLA DAIRY, PH-2SATYA PUBLIC SCHOOL QUTUB VIHAR
5SOUTH WEST34MATIALA279QUTUB VIHAR PHASE-2 A&B BLOCK1 - B - BLOCK PART 2 ,QUTAB VIHAR GOYLA DAIRYSOUTH DELHI MC PRIMARY SCHOOL TAJPUR KHURD
5SOUTH WEST34MATIALA280QUTUB VIHAR PHASE-2 A&B BLOCK1 - C BLOCK PH-2 QUTUB VIHAR,GOYLA DAIRY, 2 - C - BLOCK PART 2,QUTAB VIHAR GOYLA DAIRYSOUTH DELHI MC PRIMARY SCHOOL TAJPUR KHURD
5SOUTH WEST34MATIALA281QUTUB VIHAR PHASE-2 C&D BLOCK1 - D - BLOCK PART 2,QUTAB VIHAR GOYLA DAIRYSOUTH DELHI MC PRIMARY SCHOOL TAJPUR KHURD
5SOUTH WEST34MATIALA282QUTUB VIHAR PHASE-2 C&D BLOCK1 - B - BLOCK PART 2 ,QUTAB VIHAR GOYLA DAIRY, 2 - D - BLOCK PART 2,QUTAB VIHAR GOYLA DAIRYSOUTH DELHI MC PRIMARY SCHOOL TAJPUR KHURD
5SOUTH WEST34MATIALA283QUTUB VIHAR PHASE-2 C&D BLOCK1 - DEFENCE ENCLAVE PART 2,QUTUB VIHAR GOYLA DAIRY, 2 - E BLOCK QUTUB VIHAR ,PHASE-IIGOYLA DAIRYSOUTH DELHI MC PRIMARY SCHOOL TAJPUR KHURD
5SOUTH WEST34MATIALA284AMBER HAI VILLAGE1 - AMBERHAI VILLAGESOUTH DELHI M.C.PRIMARY SCHOOL AMBERHAI
5SOUTH WEST34MATIALA285AMBER HAI VILLAGE1 - AMBERHAI VILLAGESOUTH DELHI M.C.PRIMARY SCHOOL AMBERHAI
5SOUTH WEST34MATIALA286AMBER HAI VILLAGE1 - AMBERHAI EXTENSION , POCKET -2,SECTOR -19 DWARKA, 2 - B BLOCK (DDA PLOTS) SECTOR -19,DWARKA, 3 - A BLOCK SECTOR -19,DWARKA, 4 - POLICE COLONY SECTOR -19,DWARKA, 5 - THE BHARTIYA CGHS LTD, PLOT NO-4, SECTOR-19DWARKA, 6 - SATYA HEIGHTS, KHASRA NO-56 & 56/14, AMBERHAI, SECTOR-19DWARKASOUTH DELHI M.C.PRIMARY SCHOOL AMBERHAI
5SOUTH WEST34MATIALA287AMBER HAI VILLAGE1 - SECTOR - 19 , POCKET - 1,DWARKA, 2 - POCKET -2 , SECTOR - 19,DWARKASOUTH DELHI M.C.PRIMARY SCHOOL AMBERHAI
5SOUTH WEST34MATIALA288AMBER HAI VILLAGE1 - POCKET -2 , SECTOR - 19,DWARKASOUTH DELHI M.C.PRIMARY SCHOOL AMBERHAI
5SOUTH WEST34MATIALA289DWARKA SECTOR-191 - POCKET - 3 , SECTOR - 19 ,DWARKA, 2 - OVERSEAS ELECTOR, 3 - THE EXCELLENCE APARTMENT PLOT NO 4PHASE-II SECTOR-18A DWARKA, 4 - MAJESTIC APTS.(CHINAR CGHS)PLOT NO-3 SECTOR-18 ADWARKA, 5 - TRIBAL YOUTH HOSTEL, PLOT NO-01, SECTOR 18A,DWARKASACHDEVA GLOBAL SCHOOL SECTOR-18A, DWARKA
5SOUTH WEST34MATIALA290QUTUB VIHAR PHASE-2 C&D BLOCK1 - POCKET - 3 , SECTOR - 19 ,DWARKA, 2 - DDA HIG FLATS PH-2, SECT-18 ,DWARKA, 3 - VIJAY CGHS LTD PLOT NO-17 SECTOR-18DWARKASACHDEVA GLOBAL SCHOOL SECTOR-18A, DWARKA
5SOUTH WEST34MATIALA291DWARKA SECTOR-17, 18A & 191 - IRCON CGHS LTD PLOT-14 SECTOR-18A,DWARKA, 2 - POCKET - 3 , SECTOR - 19 ,DWARKA, 3 - BLOCK-B, POCKET-3, SECTOR-17,DWARKA, 4 - BHARAT PETROLEUM C.G.H.S. LTD., PLOT NO.-8SEC-18A, DWARKA PH-II, 5 - THE SATYAM CGHS LTD PLOT NO-5SEC-18A, DWARKA, 6 - THE NEW RASHTRIYA CGHS LTD PLOT NO 15SEC 18 DWARKA, 7 - BLOCK-A2, SECTOR-17DWARKASHREE VENKATESHWAR INTERNATIONAL SCHOOL SECTOR-18 DWARKA
5SOUTH WEST34MATIALA292DWARKA SECTOR-17,18A & 191 - PINK APTT SECTOR-18B DDA MIG FLATS ,DWARKA, 2 - SAMRIDHI APPT POCKET-1 & 2, SECTOR-18 BDWARKASHREE VENKATESHWAR INTERNATIONAL SCHOOL SECTOR-18 DWARKA
5SOUTH WEST34MATIALA293DWARKA SECTOR-17,18A & 191 - R C C FLATS, SECTOR-18B, PHASE-II,DWARKA, 2 - PLATINUM HEIGHTS, DDA HIG FLATS,SECTOR -18 B DWARKA, 3 - ATULYA APTT. DDA MS HIG FLATS, BLOCK-ASECTOR-18B, DWARKA, 4 - THE PEOPLES CONSERVATIVE CGHS LTD.PLOT NO-10 SEC-18 DWARKA, 5 - SECTOR-18 B ,DWARKASHREE VENKATESHWAR INTERNATIONAL SCHOOL SECTOR-18 DWARKA
5SOUTH WEST34MATIALA294DWARKA SECTOR-17,18A & 191 - SECTOR-18 A, KARGIL VEER AWAS,DWARKA, 2 - SECTOR-19B ,DWARKA, 3 - SECTOR-18A PLOT-2 CRESENT APARTMENT.,DWARKA, 4 - CHANDRALOK CGHS LTD. PLOT NO. 13, SECTOR 19B,DWARKA, NEW DELHI, 5 - RAILWAY LINE STAFF CGHS PLOT NO.11 SECTOR 19B,DWARKA, NEW DELHI, 6 - SEA SHOW CGHS LTD., PLOT NO. 14, SECTOR 19BDWARKA, NEW DELHI, 7 - THE SAPTARNI C.G.H.S. LTD. PLOT NO 4, SECTOR-19B,DWARKA, 8 - ROOPVILLACGHSLTDPLOTNO-2SECTOR-19B DWARKASACHDEVA GLOBAL SCHOOL SECTOR-18A, DWARKA
5SOUTH WEST34MATIALA295DWARKA SECTOR-17,18A & 191 - SECTOR 19 A,DWARKA, 2 - SANSKRITI APARTMENT SECTOR-19B,DWARKA, 3 - CHITRAKOOT DHAAM CGHS PLOT NO-2SECTOR-19 DWARKA, 4 - LORDS CGHS LTD PLOT NO 7 SECTOR 19BDWARKA, 5 - NISHAT CGHS LTD PLOT NO 5 PHASE-IISECTOR 19B DWARKA, 6 - SLEUTHS CGHS LTD PLOT NO-6, SECTOR-19BDWARKASACHDEVA GLOBAL SCHOOL SECTOR-18A, DWARKA
5SOUTH WEST34MATIALA296DWARKA SECTOR-17,18A & 191 - GOLFLINKSRESIDENCYPOCKET-II,SECTOR-18B DWARKA, 2 - THENTPCEMPLOYEESCGHSLTDPLOTNO-10SECTOR-19B DWARKA, 3 - ARVINDCGHSPLOTNO-9SECTOR-19B DWARKA, 4 - THEBHAGWATICGHSLTDPLOTNO-8SECTOR-19B DWARKA, 5 - THEGULSHANEIQBALCGHSLTDPLOTNO-3,SECTOR-19 DWARKA, 6 - SHRlSANMATICGHSLTDPLOTNO-I,SECTOR-19B DWARKA, 7 - THEDELHISTATENEFCGHSLTDPLOTNO-1SECTOR-19 DWARKASACHDEVA GLOBAL SCHOOL SECTOR-18A, DWARKA
5SOUTH WEST34MATIALA297DWARKA SECTOR- 18A & 171 - VEER AWAS,SECTOR 18 A DWARKA, 2 - ENGINEERS APARTMENT PLOT NO-11,SECTOR-18ADWARKA, 3 - KARUNA VIHAR C.G.H.S. LTD.PLOT NO-9, SECTOR-18A, DWARKA, 4 - RAJ VIHARC.G.H.S. LTD. PLOT NO 13 SEC-18A DWARKA, 5 - JANAKSAR CGHS LTD PLOT NO 12SECTOR 18 A DWARKA, 6 - SAMRAT ASHOKA ENCLAVE CGHS LTD.SECTOR 18 A DWARKASACHDEVA GLOBAL SCHOOL SECTOR-18A, DWARKA
5SOUTH WEST34MATIALA298AMBER HAI VILLAGE1 - ROSE APARTMENT.,PHASE-II,SECTOR-18BDWARKA, 2 - SHREE AWAS MIG-LIG FLATSSEC-18B DWARKA PH-2, 3 - THE DHARAM CGHS LTDPLOT NO 18 SECTOR 18 DWARKA, 4 - THE PREM MILAN CGHS LTD PLOT NO-19 SECTOR-18DWARKASACHDEVA GLOBAL SCHOOL SECTOR-18A, DWARKA
5SOUTH WEST34MATIALA299DWARKA SECTOR- 18A & 171 - KESHAV KUNJ APARTMENT SECTOR-17, POCKET-D,DDA FLATS DWARKA, 2 - DDAFLATS, SECTOR17EDWARKASHREE VENKATESHWAR INTERNATIONAL SCHOOL SECTOR-18 DWARKA
5SOUTH WEST34MATIALA300DWARKA SECTOR- 18A & 171 - SARVHIT APARTMENT, DDA FLATS, SECTOR-17,POCKET A DWARKASHREE VENKATESHWAR INTERNATIONAL SCHOOL SECTOR-18 DWARKA
5SOUTH WEST34MATIALA301POCHAN PUR VILLAGE1 - POCHAN PUR VILLAGESOUTH DELHI M.C. PRIMARY SCHOOL(GIRLS) POCHAN PUR
5SOUTH WEST34MATIALA302POCHAN PUR VILLAGE1 - POCHAN PUR VILLAGESOUTH DELHI M.C. PRIMARY SCHOOL(GIRLS) POCHAN PUR
5SOUTH WEST34MATIALA303POCHAN PUR VILLAGE1 - POCHAN PUR VILLAGESOUTH DELHI M.C. PRIMARY SCHOOL(GIRLS) POCHAN PUR
5SOUTH WEST34MATIALA304POCHAN PUR VILLAGE EXTN.1 - MAJOR BHOLA RAM COLONY,POCHAN PUR VILLAGE, 2 - MBRCOLONY, POCHANPURSOUTH DELHI M.C. PRIMARY SCHOOL(GIRLS) POCHAN PUR
5SOUTH WEST34MATIALA305POCHAN PUR VILLAGE EXTN.1 - POCHANPUR EXTN,POCHANPUR, 2 - B-BLOCK,POCHAN PUR EXTENSIONSOUTH DELHI M.C. PRIMARY SCHOOL(GIRLS) POCHAN PUR
5SOUTH WEST34MATIALA306DWARKA SECTOR 22 & 231 - SECTOR - 22 POCKET - 1, S F S , D D A,DWARKA, 2 - SALARIYA OFFICERS ENCLAVE SECTOR 21DWARKA, 3 - JAI BHAWANI CGHS LTD PLOT NO-5B PHASE-l SECTOR-22DWARKAGOVT CO ED SR SEC SCHOOL SECTOR-22 DWARKA
5SOUTH WEST34MATIALA307DWARKA SECTOR 22 & 231 - SECTOR - 22 POCKET - 1, S F S , D D A,DWARKAGOVT CO ED SR SEC SCHOOL SECTOR-22 DWARKA
5SOUTH WEST34MATIALA308DWARKA SECTOR 22 & 231 - SECTOR - 23 , POCKET - 1 , D D A FLATS ,DWARKA, 2 - DDA LIG FLATS, POCKET-8, SECTOR-23BDWARKA, 3 - POCKET-7, SECTOR-23, B BLOCKDWARKA DELHI, 4 - POCKET-10, SECTOR-23, B BLOCKDWARKA DELHIDELHI INTERNATIONAL SCHOOL SECTOR-23 DWARKA
5SOUTH WEST34MATIALA309DWARKA SECTOR 22 & 231 - BANK VIHAR PLOT -16 ,SECTOR - 22 DWARKA, 2 - D G S SOCIETY PLOT -6,SECTOR - 22 DWARKA, 3 - JANKI APPTT. PLOT -7 ,SECTOR - 22 DWARKA, 4 - SHIRDI SAI DHAM,SECTOR - 22 DWARKAGOVT CO ED SR SEC SCHOOL SECTOR-22 DWARKA
5SOUTH WEST34MATIALA310DWARKA SECTOR 22 & 231 - SUBHAM APARTMENT PLOT -13,SECTOR 22 DWARKA, 2 - QUETTA CGHS (SRI VINAYAK APARTMENT) PLOT NO-5C,SECTOR 22 DWARKA, 3 - HIMALAYAN RESIDENCY PLOT NO-10,SECTOR 22 DWARKA, 4 - UDYOG VIHAR CGHS LTDPLOT NO-12 SECTOR-22 DWARKA, 5 - MAHAVIR CGHS LTDPLOT NO-5A,SECTOR-22 DWARKA, 6 - THE VEENA CGHS LTD,PLOT NO 5DSECTOR - 22 DWARKAGOVT CO ED SR SEC SCHOOL SECTOR-22 DWARKA
5SOUTH WEST34MATIALA311DWARKA SECTOR-22 & 231 - NAV SANSAD VIHAR APARTMENT PLOT -4,SECTOR - 22 DWARKA, 2 - SADH BHAWNA APARTMENT HIM HIT CGHS PLOT -8 ,SECTOR - 22 DWARKA, 3 - CHITRAKOOTAPARTMENTC.G.H.S.LTD.,PLOTNO.-9 SECTOR-22,DWARKAPHASE-IGOVT CO ED SR SEC SCHOOL SECTOR-22 DWARKA
5SOUTH WEST34MATIALA312DWARKA SECTOR-22 & 231 - CLASSIC APARTMENT PLOT -11,SECTOR - 22 DWARKA, 2 - KESHAV KUNJ PLOT NO-15A SECTOR-22 ,DWARKA, 3 - DELHI APARTMENT PLOT NO-15CSECTOR - 22 DWARKA, 4 - MAHARANI AVANTI BAI CGHS LTDPLOT NO 15B SEC-22 DWARKAGOVT CO ED SR SEC SCHOOL SECTOR-22 DWARKA
5SOUTH WEST34MATIALA313DWARKA SECTOR-22 & 231 - BEVERLY PARK, PLOT NO. 2SECTOR-22 DWARKA, 2 - THE VASUDHARA CGHS LTD PLOT NO-1BSECTOR - 22 DWARKA, 3 - GURU RAM DASS C.G.H.S LTDPLOT NO-3-B,SECTOR-22 DWARKA, 4 - NAVAL TECHNICAL OFFICER APPT.PLOT NO 3ASECTOR - 22 DWARKA, 5 - RANJIT VIHAR-1 PLOT NO 15 SECTOR-22DWARKAGOVT CO ED SR SEC SCHOOL SECTOR-22 DWARKA
5SOUTH WEST34MATIALA314DWARKA SECTOR-22 & 231 - HARMONY APARTMENT SECTOR - 23 ,DWARKA, 2 - SECTOR - 23 , NEW KANCHAN JUNGA APARTMENT ,DWARKA, 3 - SECTOR - 23 , SAMAN VIHAR APARTMENT PLOT NO 9 ,DWARKA, 4 - PLOT NO-3 SECTOR 23 ,PHILIPS APARTMENT DWARKA, 5 - I F C I APARTMENT PLOT -4,SECTOR 23 DWARKA, 6 - GREEN TOWER APARTMENT PLOT -7 C ,SECTOR -23 DWARKA, 7 - PLOT NO-7B SECTOR -23 ,MANISHA C G H S DWARKADELHI INTERNATIONAL SCHOOL SECTOR-23 DWARKA
5SOUTH WEST34MATIALA315DWARKA SECTOR-22 & 231 - PLOT NO-10 SECTOR-23 ,SHITAL VIHAR APARTMENT DWARKA, 2 - NAVRATTAN APARTMENT PLOT-7A , SECTOR - 23,DWARKA, 3 - RAMKRISHAN C.G.H.S. LTD., PLOT NO.-12SECTOR-23, DWARKA PHASE-I, 4 - PRABHA C.G.H.S. LTD., PLOT NO.-11SECTOR-23, DWARKA, 5 - VISHWAS APARTMENT PLOT NO.-6ASECTOR-23, DWARKA, 6 - THE MAHAJAN SHREE C.G.H.S. LTD. PLOT NO-13SECTOR-23, PHASE-I, DWARKA, 7 - VEDANTA APARTMENT PLOT NO. 6C, SECTOR-23,DWARKA, 8 - ADITYA ENCLAVESECTOR 23A DWARKADELHI INTERNATIONAL SCHOOL SECTOR-23 DWARKA
5SOUTH WEST34MATIALA316DWARKA SECTOR-22 & 231 - NEW MILLENIUM APARTMENT, PLOT NO-2, SECTOR - 23 ,DWARKA, 2 - JAGARAN APARTMENT, SECTOR - 22,DWARKA, 3 - SECTOR -23 , PLOT -5 , INDIAN AIRLINES,DWARKA, 4 - DREAM APARTMENT, PLOT NO-14, SEC-22,DWARKADELHI INTERNATIONAL SCHOOL SECTOR-23 DWARKA
5SOUTH WEST34MATIALA317DWARKA SECTOR-22 & 231 - SECTOR -23 , POLICE STATION,DWARKA, 2 - I F C I APARTMENT PLOT -4 ,SECTOR -23 DWARKA, 3 - GREEN VALLY APARTMENT PLOT -18 SECTOR 22,DWARKA, 4 - RANJEET VIHAR-II PLOT NO-16 SECTOR-23 PHASE-IDWARKA, 5 - E.P.F.O COMPLEX,PLOT NO-23 SECTOR 23DWARKA, 6 - THE CHOPRA CGHS LTD., PLOT-8, SECTOR-23DWARKA DELHIDELHI INTERNATIONAL SCHOOL SECTOR-23 DWARKA
5SOUTH WEST34MATIALA318CHHAWLA1 - PACHHAYA MOHALLA,CHHAWLA VILLAGE, 2 - SADH MOHALLA,CHHAWLA VILLAGE, 3 - MANDIR HOUSE,CHHAWLA VILLAGESOUTH DELHI M.C.PRIMARY SCHOOL CHHAWLA
5SOUTH WEST34MATIALA319CHHAWLA1 - KURAAT MOHALLA, SHAMSHAN GHAT ROAD,CHHAWLA VILLAGE, 2 - SUMESH VIHAR, EAST ,CHHAWLA VILLAGE, 3 - FAMILY QTRS BSF CAMP ,CHHAWLA VILLAGESOUTH DELHI M.C.PRIMARY SCHOOL CHHAWLA
5SOUTH WEST34MATIALA320CHHAWLA1 - PACHHAYS MOHHALA BALBIR. SINGH WALI GALI ,CHHAWLA VILLAGE, 2 - CHHAWLA EXTENSION PART-IICHHAWLA VILLAGE, 3 - RISHAL VIHAR, KANGANHERI ROAD,CHHAWLASOUTH DELHI M.C.PRIMARY SCHOOL CHHAWLA
5SOUTH WEST34MATIALA321CHHAWLA1 - CHHAWLA VILLAGESOUTH DELHI M.C.PRIMARY SCHOOL CHHAWLA
5SOUTH WEST34MATIALA322CHHAWLA1 - GAUTAM COLONY ,CHHAWLA EXTENSION KANGAN HERI, 2 - TRISHUL COLONY CHHAWLA EXTENSION,CHHAWLA VILLAGESOUTH DELHI M.C.PRIMARY SCHOOL CHHAWLA
5SOUTH WEST34MATIALA323CHHAWLA1 - KURAAT MOHALLA, NORTH ,CHHAWLA VILLAGE, 2 - KABA MOHALLA ( GALI HARIJAN BASTI ) ,CHHAWLA VILLAGE, 3 - KABA MOHALLACHHAWLA VILLAGESARVODAYA KANYA VIDYALAYA CHHAWLA
5SOUTH WEST34MATIALA324CHHAWLA1 - PACHHAYA MOHALLA,CHHAWLA VILLAGE, 2 - PARWA COLONY NEAR GGSS SCHOOL,CHHAWLA VILLAGE, 3 - REEHAL ENCLAVE TAJPUR ROAD,CHHAWLA VILLAGE, 4 - PAHARWA COLONY,CHHAWLA VILLAGESARVODAYA KANYA VIDYALAYA CHHAWLA
5SOUTH WEST34MATIALA325CHHAWLA1 - KURAAT ( PACHHIYA MOHALLA ),CHHAWLA VILLAGE, 2 - KURAAT MOHALLA, CHAKKI WALI GALI,CHHAWALA VILLAGESARVODAYA KANYA VIDYALAYA CHHAWLA
5SOUTH WEST34MATIALA326CHHAWLA1 - PACHHIYA MOHALLA ( GALI HARIJAN BASTI) ,CHHAWLA VILLAGE, 2 - KURAAT MOHALLA ,CHHAWLA VILLAGE, 3 - SOMESH VIHAR, WEST,CHHAWALA VILLAGESARVODAYA KANYA VIDYALAYA CHHAWLA
5SOUTH WEST34MATIALA327KANGANHERI1 - KANGAN HARI VILLAGE, 2 - GALI NAMBER DAAR RAGHUBIRKANGAN HARI, 3 - PARDHAN WALI GALIKANGAN HERI, 4 - PRIMARY SCHOOL ROADKANGAN HERI, 5 - HIRA SINGH ROADKANGAN HERI, 6 - KANGAN HARI VILLAGE, 7 - CHAKKI WALI GALIKANGAN HERISOUTH DELHI NIGAM PRATIBHA VIDALAYA KANGAN HERI
5SOUTH WEST34MATIALA328KANGANHERI1 - BALMIKI MOHALLA,KANGAN HERI, 2 - KASHYAP MOHALLA ,KANGAN HERI, 3 - BHINDU MOHALLA,KANGAN HERI, 4 - JAGDISH NAMBERDAR GALI ,KANGAN HERI, 5 - KUDE SINGH NAMBARDAAR GALIKANGAN HERISOUTH DELHI NIGAM PRATIBHA VIDALAYA KANGAN HERI
5SOUTH WEST34MATIALA329KANGANHERI1 - MAIN CHHOPAL WALI GALI,KANGAN HERI, 2 - BRAHAMAN MOHALLA,KANGAN HERI, 3 - KASHYAP COLONY,KANGAN HERI, 4 - MATA WALI GALI ,KANGAN HERI, 5 - HARIJAN BASTI ,KANGAN HERISOUTH DELHI NIGAM PRATIBHA VIDALAYA KANGAN HERI
5SOUTH WEST34MATIALA330NANAKHERI1 - MANDIR WALI GALI,NANAK HERI VILLAGE, 2 - BADU SARAI VILLAGE, 3 - HARIJAN BASTI,NANAK HERI VILLAGE, 4 - RAGHO PUR VILLAGENANAK HERI, 5 - NANAK HERIVILLAGESOUTH DELHI MC PRIMARY SCHOOL NANAK HERI
5SOUTH WEST34MATIALA331BADU SARAI1 - JAAT MOHALLA ,BADUSARAI VILLAGE, 2 - PANDIT MOHALLA ,BADUSARAI VILLAGE, 3 - BALMIKI MOHALLA ,BADUSARAI VILLAGESOUTH DELHI MC PRIMARY SCHOOL BADU SARAI
5SOUTH WEST34MATIALA332BADU SARAI1 - HARIJAN MOHALLA,BADUSARAI VILLAGE, 2 - JOGI MOHALLA ,BADUSARAI VILLAGE, 3 - JHIMAR MOHALLA ,BADUSARAI VILLAGE, 4 - BADUSARAIVILLAGESOUTH DELHI MC PRIMARY SCHOOL BADU SARAI
5SOUTH WEST34MATIALA333PAPRAWAT VILLAGE1 - BADI PATTI ,PAPRAWAT VILLAGE, 2 - CHHOTI PATTI ,PAPRAWAT VILLAGE, 3 - PAPRAWATVILLAGEGOVT GIRLS SR SEC SCHOOL PAPRAWAT
5SOUTH WEST34MATIALA334PAPRAWAT VILLAGE1 - CHHOTI PATTI ,PAPRAWAT VILLAGE, 2 - BEECH WALI PATTI ,PAPRAWAT VILLAGE, 3 - BADI PATTI,PAPRAWAT VILLAGEGOVT GIRLS SR SEC SCHOOL PAPRAWAT
5SOUTH WEST34MATIALA335PAPRAWAT VILLAGE1 - BADI PATTI ,PAPRAWAT VILLAGE, 2 - BEECH WALI PATTI,PAPRAWAT VILLAGE, 3 - CHHOTI PATTI,PAPRAWAT VILLAGE, 4 - PIPE FACTORY,PAPRAWAT VILLAGEGOVT GIRLS SR SEC SCHOOL PAPRAWAT
5SOUTH WEST34MATIALA336REWLA KHANPUR VILLAGE1 - REWLA KHANPUR VILLAGESOUTH DELHI MC PRIMARY SCHOOL REWLA KHANPUR
5SOUTH WEST34MATIALA337REWLA KHANPUR VILLAGE1 - PREM NAGAR ,REWLA KHANPUR VILLAGE, 2 - REWLA KHANPUR VILLAGESOUTH DELHI MC PRIMARY SCHOOL REWLA KHANPUR
5SOUTH WEST34MATIALA338PANDWALA KALAN VILLAGE1 - PANDWALA KALAN VILLAGESOUTH DELHI MC PRIMARY SCHOOL PANDWALA KALAN
5SOUTH WEST34MATIALA339PANDWALA KALAN VILLAGE1 - PANDWALA KALAN VILLAGESOUTH DELHI MC PRIMARY SCHOOL PANDWALA KALAN
5SOUTH WEST34MATIALA340PANDWALA KALAN VILLAGE1 - HANS NAGAR COLONY,PANDWALA KALAN VILLAGE, 2 - PANDWALA KALAN VILLAGESOUTH DELHI MC PRIMARY SCHOOL PANDWALA KALAN
5SOUTH WEST34MATIALA341PANDWALA KHURD VILLAGE1 - PANDWALA KHURD VILLAGESOUTH DELHI MC PRIMARY SCHOOL PANDWALA KHURD
5SOUTH WEST34MATIALA342PANDWALA KHURD VILLAGE1 - PANDWALA KHURD VILLAGESOUTH DELHI MC PRIMARY SCHOOL PANDWALA KHURD
5SOUTH WEST34MATIALA343KHARKHARI RAUNDH VILLAGE1 - KHAR KHARI ROUNDHSOUTH DELHI MC PRIMARY SCHOOL KHARKHARI RAUNDH
5SOUTH WEST34MATIALA344KHARKHARI JATMAL1 - NORTHERN VILLAGE ,KHARKHARI JATMAL VILLAGE, 2 - NAMBERDAR MOHALLA,VILLAGE KHARKHARI JATMAL, 3 - SOUTHERN VILLAGE,VILLAGE KHAR KHARI JATMAL, 4 - CENTRAL VILLAGE,KHAR KHARI JATMAL, 5 - KHARKHARI JATMALVILLAGESOUTH DELHI MC PRIMARY SCHOOL KHARKHARI JATMAL
5SOUTH WEST34MATIALA345KHARKHARI (NAHAR)1 - CHAUPAL MOHALLA,KHAR KHARI NAHAR VILLAGE, 2 - GANDHI MOHALLA ,KHAR KHARI NAHAR VILLAGE, 3 - MATA WALI GALI,KHAR KHARI NAHAR VILLAGE, 4 - NEW BASTI,KHAR KHARI NAHAR VILLAGE, 5 - KHAR KHARI NAHARVILLAGESOUTH DELHI MC PRIMARY(BAL-BALIKA) VIDAYALAYA KHARKHARI NAHAR
5SOUTH WEST34MATIALA346HASANPUR VILLAGE1 - NAMBARDAR MOHALLA,HASANPUR VILLAGE, 2 - JAY NARAYAN PRADHAN MOHALLA,HASANPUR VILLAE, 3 - RAO JI MOHALLA ,HASAN PUR VILLAGE, 4 - HARIJAN BASTI,HASANPUR VILLAGE, 5 - HASANPUR VILLAGESOUTH DELHI MC PRIMARY SCHOOL HASANPUR
5SOUTH WEST34MATIALA347DAULATPUR VILLAGE1 - DAULAT PUR VILLAGESOUTH DELHI MC PRIMARY SCHOOL (BOYS-GIRLS) DAULAT PUR
5SOUTH WEST34MATIALA348DAULATPUR VILLAGE1 - DAULAT PUR VILLAGESOUTH DELHI MC PRIMARY SCHOOL (BOYS-GIRLS) DAULAT PUR
5SOUTH WEST34MATIALA349JHATIKRA VILLAGE1 - TYAGI MOHALLA ,JHATIKRA VILLAGE, 2 - HARIJAN MOHALLA ,JHATIKRA VILLAGE, 3 - JHATIKRAVILLAGEGOVT CO-ED SR. SEC SCHOOL JHATIKARA,
5SOUTH WEST34MATIALA350JHATIKRA VILLAGE1 - TYAGI PANDIT MOHALLA,JHATIKARA VILLAGE, 2 - BALMIKI MOHALLA ,JHATIKRA VILLAGE, 3 - SAROHIYA MOHALLAJHATIKARA VILLAGEGOVT CO-ED SR. SEC SCHOOL JHATIKARA,
5SOUTH WEST34MATIALA351SHIKARPUR VILLAGE1 - CHOGANIA MOHALLA ,SHIKARPUR VILLAGE, 2 - LODIA MOHALLA,SHIKARPUR VILLAGE, 3 - BADIYAN MOHALLA ,SHIKARPUR VILLAGESOUTH DELHI MC PRIMARY SCHOOL SHIKARPUR
5SOUTH WEST34MATIALA352SHIKARPUR VILLAGE1 - GODIYA MOHALLA ,SHIKARPUR VILLAGE, 2 - HARIJAN MOHALLA ,SHIKAR PUR VILLAGE, 3 - SHIKARPURVILLAGESOUTH DELHI MC PRIMARY SCHOOL SHIKARPUR
5SOUTH WEST34MATIALA353SHIKARPUR VILLAGE1 - DAFE MOHALLA ,SHIKARPUR VILLAGE, 2 - BALMIKI MOHALLA,SHIKAR PUR VILLAGE, 3 - ASALATPUR KHAWAD VILLAGESOUTH DELHI MC PRIMARY SCHOOL SHIKARPUR
5SOUTH WEST34MATIALA354GHUMAN HERA VILLAGE1 - GHUMAN HERA VILLAGESOUTH DELHI MC PRIMARY SCHOOL(GIRLS) GUMAN HERA
5SOUTH WEST34MATIALA355GHUMAN HERA VILLAGE1 - GHUMAN HERA VILLAGESOUTH DELHI MC PRIMARY SCHOOL(GIRLS) GUMAN HERA
5SOUTH WEST34MATIALA356GHUMAN HERA VILLAGE1 - HOLI CHOWK ,GHUMAN HERASOUTH DELHI MC PRIMARY SCHOOL(GIRLS) GUMAN HERA
5SOUTH WEST34MATIALA357GHUMAN HERA VILLAGE1 - HOLI CHOWK ,GHUMAN HERASOUTH DELHI MC PRIMARY SCHOOL(GIRLS) GUMAN HERA
5SOUTH WEST34MATIALA358RAWTA VILLAGE/DAURALA VILLAGE1 - DAURALA VILLAGESDMC PRIMARY SCHOOL, DAURALA
5SOUTH WEST34MATIALA359RAWTA VILLAGE/DAURALA VILLAGE1 - RAWTA VILLAGESOUTH DELHI M C PRIMARY SCHOOL RAWTA
5SOUTH WEST34MATIALA360RAWTA VILLAGE1 - RAWTA VILLAGESOUTH DELHI M C PRIMARY SCHOOL RAWTA
5SOUTH WEST34MATIALA361RAWTA VILLAGE1 - RAWTA VILLAGESOUTH DELHI M C PRIMARY SCHOOL RAWTA
5SOUTH WEST34MATIALA362GALIBPUR VILLAGE1 - GALIB PUR VILLAGESOUTH DELHI M C PRIMARY SCHOOL GALIBPUR
5SOUTH WEST34MATIALA363SARANGPUR1 - SARANG PUR VILLAGESOUTH DELHI MC PRIMARY SCHOOL SARANGPUR
5SOUTH WEST34MATIALA364JHULJHULI VILLAGE1 - JHUL JHULI VILLAGESOUTH DELHI MC PRIMARY SCHOOL JHULJHULI
5SOUTH WEST34MATIALA365DARIYA PUR KHURD1 - DARIYA PUR KHURD VILLAGESOUTH DELHI MC PRIMARY SCHOOL DARYAPUR KHURD
5SOUTH WEST34MATIALA366DARIYA PUR KHURD1 - DARIYA PUR KHURD VILLAGESOUTH DELHI MC PRIMARY SCHOOL DARYAPUR KHURD
5SOUTH WEST34MATIALA367KHERA DABUR1 - SAADH MOHALLA ,KHERA DABAR VILLAGE, 2 - VISHKRMA GALI,KHERA DABAR VILLAGE, 3 - KHERA DABARVILLAGE, 4 - CH BRAHM P AYURVED C SANSTHANKHERA DABAR VILLAGESOUTH DELHI MC PRIMARY SCHOOL KHERA DABAR
5SOUTH WEST34MATIALA368KHERA DABUR1 - AATH GHARA MOHALLA,VILLAGE KHERA DABUR, 2 - HARIJAN,CHOUPAL GALI,KHERA DABUR VILLAGE, 3 - KHERA DABAR EXTENSION COLONYVILLAGE KHERA DABARSOUTH DELHI MC PRIMARY SCHOOL KHERA DABAR
5SOUTH WEST31VIKASPURI369D-2 BLOCK, OM VIHAR PH-V1 - BLOCK - G PHASE-5OM VIHAR UTTTAM NAGAR, 2 - BLOCK - H PH.-5OM VIHAR UTTAM NAGARKM INTERNATIONAL SCHOOL OM VIHAR, PHASE -5, UTTAM NAGAR, NEW DELHI - 110059
5SOUTH WEST31VIKASPURI370A-1 BLOCK, OM VIHAR PH-V1 - BLOCK - A-1 OM VIHAR, PHASE-5UTTAM NAGARHOLY INTERNATIONAL SR.SEC. SCHOOL OM VIHAR PH-5, UTTAM NAGAR, ND-59 NEW DELHI-110059
5SOUTH WEST31VIKASPURI371A-1 BLOCK, OM VIHAR PH-V1 - BLOCK - A-1 OM VIHAR, PHASE-5UTTAM NAGARHOLY INTERNATIONAL SR.SEC. SCHOOL OM VIHAR PH-5, UTTAM NAGAR, ND-59 NEW DELHI-110059
5SOUTH WEST31VIKASPURI372E-BLOCK, OM VIHAR PH-V1 - BLOCK E PHASE V,UTTAM NAGAR, NEW DELHI-110059OM VIHARSUPREME MODEL SCHOOL D-1/29,OM VIHAR PHASE-5 UTTAM NAGAR NEW DELHI-59
5SOUTH WEST31VIKASPURI373E-BLOCK, OM VIHAR PH-V1 - BLOCK E PHASE V,UTTAM NAGAR, NEW DELHI-110059OM VIHARSUPREME MODEL SCHOOL D-1/29,OM VIHAR PHASE-5 UTTAM NAGAR NEW DELHI-59
5SOUTH WEST31VIKASPURI374E-BLOCK, OM VIHAR PH-V & ROOP VIHAR1 - BLOCK E PHASE V,UTTAM NAGAR,NEW DELHI-110059OM VIHARSUPREME MODEL SCHOOL D-1/29,OM VIHAR PHASE-5 UTTAM NAGAR NEW DELHI-59
5SOUTH WEST31VIKASPURI375E-BLOCK, OM VIHAR PH-V & ROOP VIHAR1 - ROOP VIHAR, OM VIHAR PHASE-5 ,NEW DELHI-110059UTTAM NAGARSUPREME MODEL SCHOOL D-1/29,OM VIHAR PHASE-5 UTTAM NAGAR NEW DELHI-59
5SOUTH WEST31VIKASPURI376E & E1 BLOCK, OM VIHAR PH-V1 - BLOCK - E, PHASE-5 ,UTTAM NAGAR, NEW DELHI-110059OM VIHARKM INTERNATIONAL SCHOOL OM VIHAR, PHASE -5, UTTAM NAGAR, NEW DELHI - 110059
Last Updated on Aug 15, 2021
Live at 6 PM | Bihar Exit Poll | Chinatamani-Elections.in Exit Poll

Live at 5PM | Bihar Elections - ओवैसी का बुख़ार महागठबंधन को | Sanjay Dixit