Track your constituency

Polling Booth in Siwan Assembly Constituency


List of Polling Booth in Siwan

Below is a list of all the Polling booths falling under the Siwan Assembly (Vidhan Sabha) Constituency, Bihar. Given along is the detailed address for each polling booth

Polling Booth No.Polling Booth Name and Address
1Utkramit Madhya Vidyalay Halim Tola
2Prathamik Vidyalay Lakadi Khurd (Right Side)
3Prathamik Vidyalay Lakadi Khurd (Left Side)
4madhya vidyalay lakri dargah (daya vhag)
5Madhwa Vidyalay Lakadi Daragah
6prathmik vidhaly nurahata
7Tahasil Kachahari Lakadi Daragah Utar Bhag(dakshin siade0
8Tahasil Kachahari Lakadi Daragah (mdhy siade)
9Tahsil Kachahari Lakari Dargah
10Samudayik Bhawan Jalatoliya (Left Side)
11Samudayik Bhawan Jalatoliya (Left Side)
12Samudayik Bhawan Jalatoliya (Left Side)
13Panchayat Bhawan Chulaihata
14u.m. vidhaly kaelgdh khude
15Anusuchit Jati Samudayik Bhawan Musehari
16nya pra.bi. mushihri
17naya prathmik vidhalay musehri
18knya prathmik vidhaly nbihhata
19utkramit knya madhya vidhlay malik tola (daya bhag)
20Utkramit Kanya Madhya Vidyalay Malik Tola
21Utkramit Madhya Vidyalay siyadi karn (uttr siade)
22Utkarmit madhay vidhalay Siyari
23utkramit knaya madhya v idhyalay malik tola
24Prathamik Vidyalay rohda kla
25Prathamik Vidyalay nbignj
26Madhya Vidyalay gosihata(pu.siade)
27Madhwa Vidyalay gosihata nya bhvan
28Utkramit Madhya Vidyalay Pakadi
29Samudayik Bhawan Bangara Bujurg
30Utkarmit madhay vidhalay
31Utkramit Madhya Vidyalay aaooraee(purb siade)
32Utkramit Madhya Vidyalay aooraee(paschimi siade)
33Utkramit Madhya Vidyalay bhluee
34Prathamik Vidyalay mhmudapur
35Utkramit Madhya Vidyalay sundri(right siade)
36Utkramit Madhya Vidyalay sundri(left siade)
37Prathamik Vidyalay sundrpur
38Samudayik Bhawan Pranapur
39Utkramit Madhya Vidyalay mthurapur
40Utkramit Madhya Vidyalay pkvliyan(paschimi siade)
41Utkramit Madhya Vidyalay pakavaliyan(purab siade)
42Madhya Vidyalay hthigahi(right siade)
43Madhwa Vidyalay hthigahi(left siade)
44pncgayt bhvan lovan
45pra.vi.lauovan
46Utkramit Madhya Vidyalay balachnd
47Madhya Vidyalay Baletha Naya bhavan(uttr siade)
48Madhya Vidyalay Baletha Naya bhvan dakshin siade)
49Samudayik Bhawan Baletha (puvi siade)
50Samudayik Bhawan Baletha (paschimi siade)
51Utkramit Madhya Vidyalay mahuaari (right siade)
52Utkramit Madhya Vidyalay mahuaari(left siade0
53Panchayat Bhawan bhdaura
54Utkramit Madhya Vidyalay molanapur
55Utkramit Madhya Vidyalay ramapur
56Prathamik vidhaly mirapur urdu
57Utkarmit madhay vidhalay nathu chhap (daya bhag)
58Utkramit Madhya Vidyalay nthuchp
59Samudayik Bhawan Bangara mhmmdapur
60Utkramit Madhya Vidyalay vishnapur
61Prathamik Vidyalay puraena
62Utkramit Madhya Vidyalay mdopur(right siade)
63Utkramit Madhya Vidyalay mdopur(left siade)
64mdhy vidhalay barhan gopal (right siade)
65mdhy vidhalay barhan gopal (lwft siade) siade)
66utkrmit madhya vidhyalay vishunpur
67naya prathmik vidhalay gopalapur
68Prathamik Vidyalay bindusar
69mdhy vidhalay bindudar hamid
70Prathamik Vidyalay bindusar
71Madhya Vidyalay aorama mukund(right siade0
72Madhya Vidyalay aorama mukund(right siade0
73mdhy vidhalay aorama mukund (left siade)
74Prathamik Vidyalay laxmiapur
75Lohiya Bhawan Ramanagar
76Prathamik Vidyalay Karnapura
77Madhya Vidyalay basopali
78Prathamik Vidyalay Karnapura urdu (right siade)
79Utkramit Madhya Vidyalay karnapur(lwft siade)
80Prathamik Vidyalay batarauli
81naya prathmik vidhalay bhrauli
82Kanya Pathashala Amalori (puvi siade)
83Kanya Pathashala Amalori (paschimi siade)
84pnchayat bhavan sarsr
85Madhya Vidyalay Sohagara
86Panchayat Bhawan Sarasar
87Utkramit Madhya Vidyalay Padariya
88Madhya Vidyalay MAJHVAN
89Samudayik Bhawan Tahira
90Prathamik Vidyalay vishunapurava
91Panchayat Bhawan siyadi (right siade)
92Panchayat Bhawan siyadi (left siade)
93prathmikt vidhyalay siyadi (daya bhag)
94Panchayat Bhawan siyadi
95Prathamik Vidyalay khudara
96Rajkiya Madhya Vidyalay Haribalama
97Prathamik Vidyalay sujanv(right siade)
98Prathamik Vidyalay sujanv (left siade)
99Samudayik Bhawan tahira
100 Panchayat Bhawan pchalkhi (paschimi siade)
101 Panchayat bhawan Pachalkhi
102 Madhya Vidyalay lrruaa
103 Prathamik Vidyalay jafara
104 Utkramit Madhya Vidyalay srave
105 Utkramit madhye vidhalay sarawe
106 Utkramit Madhya Vidyalay Sarave
107 Panchayat Bhawan Sarawe
108 naya prathnik paegmbrpur
109 Utkramit Madhya Vidyalay pithauri
110 Rajkiya Prathamik Vidyalay Muda
111 Naya Prathamik Vidyalay fulavriya
112 Madhya Vidyalay Salemapur(right siade)
113 Madhya Vidhalat salemapur(left siade)
114 Prathamik Vidyalay aghaela
115 Rajkiye prathmik vidhalya kairatal
116 prathmik vidhaly bharathee
117 Prathamik Vidyalay dhmemakriyar
118 Prathamik Vidyalay pkadi makariyar
119 Utakramit Madhya Vidyalay makariyar
120 pnchayat bhaavan makariyar
121 Middle vidhyalay dhnauti
122 Madhya vidhalay dhnauoti (paschimi siade)
123 Madhya Vidhalat dhnauoti(purab siade)
124 Ucch Vidhalay dhnauti
125 Utakramit Madhya Vidyalay badeya
126 Utakramit Madhya Vidyalay mijahidapur
127 Utakramit Madhya Vidyalay drasa (right siade)
128 Utakramit Madhya Vidyalay sarsa(left siade)
129 urdu utkrmit mdhy vidhalay vhnaur(right bsiade)
130 urdu utkrmit mdhy vidhalay Chnaur(left siade0
131 Utkramit middle vidhyalay chanaur
132 Utakramit Madhya Vidyalay chnaur
133 Prathamik Vidyalay shyamupr
134 Utakramit Madhya Vidyalay nauvapali
135 Madhya Vidhalay sgyampur bhantapokhar
136 Madhya Vidhalay shyamapur Bhantapokhar
137 Utakramit Madhya Vidyalay vhakra
138 pshu vhikitsk krndr chakra
139 Madhya Vidhalat majhvliyan
140 Madhya Vidhalay devapali
141 Prathamik Vidyalay akhaeniya
142 Prathamik Vidyalay Ramapali Urdu (right siade)
143 Prathamik Vidyalay Ramapali Urdu
144 Prathamik Vidyalay bhadakla
145 Prathamik Vidyalay bhadakhude
146 Utkramit Madhya Vidyalay jamasikadi
147 Utakramit Madhya Vidyalay SRISTAPUR
148 samudayik bhavan hasnapurva
149 Utakramit Madhya Vidyalay luhasi khude
150 samudayik bhavan luhasi kala
151 Prathamik Vidyalay bhtavaliyan
152 Prathamik Vidyalay khlisapur urdu(purab siade)
153 Prathamik Vidyalay khalisapur urdu (paschimi siade)
154 Utakramit Madhya Vidyalay bghda
155 Utakramit Madhya Vidyalay bghda
156 Prathamik Vidyalay hasanapur urdu
157 Prathamik vidhyalay chhotpur
158 Prathamik Vidyalay chotapur
159 Utakramit Madhya Vidyalay fatulahi tole hasanapur
160 Utakramit Madhya Vidyalay tsvaan (uttr siade)
161 Utakramit Madhya Vidyalay tdvaan(dakshin siade)
162 Prathamik Vidyalay tdvaan kali sthan
163 Prathamik Vidyalay klinjra
164 Madhya vidhalay jiyany(puvi siade)
165 Madhya Vidhalay jiyanay(mdhy siade)
166 Madhya Vidhalay jiyait(paschimi siade)
167 pnchayat bhavan jiyany
168 Utakramit Madhya Vidyalay Mohadipur
169 Utakramit Madhya Vidyalay mhodipur
170 mahodipur samudayik bhavan
171 Braj Kishor High School Shrinagar(left siade)
172 Brajkishor uchch vidhyaly shreenagar
173 Braj Kishor High School Shrinagar(right
174 Gandak Karyalay Shrinagar
175 Rajkiya prathamki vidhyalay kandhwara
176 Rajkiya Prathamik Vidyalay Kandhavara
177 Rajkiya Prathamik Vidyalay ramnagar
178 Rajkiya Prathamik Vidyalay nyu suagr mil sivan
179 di.e.vi. ucch vidhalay altoriyam (uttr siade)
180 D. E. V. Ucch vidhaly
181 di.e.vi. ucch vidhalay altoriyam (dakshin siade)
182 Siwan nagar palika middle vidhyalay
183 sivan nagarapalika mdhy vidhaly (dakshin siade)
184 sivan nagarapalika mdhy vidhaly (uttr siade)
185 Dalitodwar prathmik vidhyalay nawalpur
186 dlitoddar prathmik vidhalay navalapur(uttr siade)
187 Dalitodwar Prathamik Vidyalay Nawalpur dakshin siade)
188 Dalitodwar prathmik vidhyalya nwalpur
189 Dalitodwar Prathamik Vidyalay Nawalpur( dakshin mdhy siade)
190 Samudayik Bhawan nayakila (mdhy siade)
191 Samudayik Bhawan nayakila (mdhy siade)
192 Samudayik Bhawan nayakila (paschimi siade)
193 Rajendra Khadi Gramodyog Sang Shrinagar (puvi Bhag)
194 Rajendra khadi gramodhog sangh shreenagar
195 Rajendra Khadi Gramodyog Sang Shrinagar (paqschimi Bhag)
196 Jila Nibandhan Karyalay ,Siwan
197 Rajkiya prathamik vidhyala vidurti
198 Rajkiya Prathamik Vidyalay vidurti
199 Ardash . Bi Em Madhya. Vidyalay Siwan
200 V.M. High School Siwan Uttar Bhag
201 V.em. High School Siwan Dakshin Bhag
202 V.em. High School Siwan (right siade)
203 prbhavati devi mahila mhavidhaly sivan (purab siade)
204 prbhavati devi mhila mhavidhaly sivan (mdh siade)
205 prbhavti devi mhila mhavidhaly (uttr siade)
206 prbhavati devi mahila mhavidhaly (dakshin bhag)
207 prthmik mkhtb chkiyan (right siade)
208 Prathamik makhatab chkiyan (left siade)
209 Madhya Vidhalay pakadi
210 Moti Madhya. Vidyalay. Siwan
211 Balda Baink Bhawan Siwan
212 Jila Pashupalan Chikitsalay(purab srade)
213 Jila Pashupalan Chikitsalay(paschim srade)
214 ramshvri snaskar ucch vidhaaly sivan (uttr siade0
215 rameshvri snskart ucch vidhaly sivan (dakshin bhag)
216 rajakiy knya mdhy vidhaly sonar toli (puvi bhag)
217 rajakiy knya mdhy vidhaly sonar toli (paschimi bhag )
218 Sahid Saray Bajar Ch0 Ma0 ke. sivan(right siade)
219 Sahid Saray Bajar Ch0 Ma0 ke. sivan(left siade_)
220 Ganesh Memoriyal Madhya Vidyalay. Siwan (uttr bhag)
221 Ganesh Memoriyal Madhya Vidyalay. Siwan (dakshin bhag)
222 Ganesh Memoriyal Madhya Vidyalay. Siwan (mdhy Bhag )
223 Mohiul maktab mdrsa shukla toli
224 mohiual mktb madarsa shukltoli
225 santi vt vrikah (puvi bhag)
226 shanti vt vriksh(paschimi siade)
227 rijiviya eslamiya mdrsa ytimkhana
228 Eslamiya uchch vidhyaly siwan
229 Prathamik Vidyalay Moli Ka Bathan Baya Bhag
230 eslamiya ucch vidhaly sivan
231 aaye knya vidhaly sivan (dakshin siade)
232 aaye knya vidhaly sivan (uttr siade)
233 lghu sichee kayolay steshan rid sivan(uttr siade)
234 lghu sichee kayolay steshan rid sivan(dakshin siade)
235 relce colony rajakiy mdhy vidhaly sivan (paschimi siade)
236 relve colony rajkiy ndhy vidhaly sivan(mdhy siade)
237 Relwe kaloni Rajkiye middle vidhyaly siwan
238 relave clolny rajkiy mdhy vidhaly sivan(purb siade)
239 rajakiy kut mdhy vidhaly nya bajar (dakshin siade)
240 rajakiy kut mdhy vidhaly nya bajar (dakshin mdhy siade)
241 rajakiy kut urdu ndhy vidhaly nya bajar (mdhy siade)
242 rajkiy kut urdu mdhy vidhaly naya bajar (purb siade)
243 rajkiy kut urdu mdhy vidhaly naya bajar (uttr siade)
244 adda n. 2 sarkari jahin pr ch. m. kendr (dakshin siade)
245 adda n. 2 sarkari jahin pr ch. m. kendr (purab siade)
246 Suta ptti telhtta siwan
247 suta ptta telahtta sivan
248 lovar prathmik vidhaly baeldtta sivan(dakshin siade)
249 Lowar prathmik vidhyalay bailhtta siwan
250 lovar prathmik vidhaly baeldtta sivan(uttr siade)
251 Prathamik Vidyalay mouli ka bathan right siade)
252 Prathamik Vidyalay mouli ka bathan (mdhy siade)
253 Prathamik Vidyalay mouli ka bathan left siade)
254 mhabiri sarsvati shishu mndir sivan (puvi siade)
255 Mahaviri sarswati shishu mandir siwan ( Middle side)
256 mhabiri sarsvati shishu mndir sivan (paschimi siade)
257 eakra mdarsa hajam tola sivan(uttr siade)
258 eakra mdarsa hajam tola sivan(dakshin siade)
259 Prathamik Vidyalay mkdym sray(puvi siade)
260 Prathamik Vidyalay mkdym sray
261 vidhut kayoly mkhdum sral
262 Madhya.Vidyalay Es.Ke.Je.Chini Mil Siwan Baya Bhag(right siade)
263 Madhya.Vidyalay Es.Ke.Je.Chini Mil Siwan Baya Bhag
Last Updated on April 3, 2020
Live at 6 PM | Bihar Exit Poll | Chinatamani-Elections.in Exit Poll

Live at 5PM | Bihar Elections - ओवैसी का बुख़ार महागठबंधन को | Sanjay Dixit

Latest Election News and Update

Bihar Exit Poll Unpredictability The Unpredictability of Exit Polls in Bihar Election

The Bihar Election 2020 Exit Polls have failed to give a uniform prediction about the winner. This means that the actual Bihar Election Result 2020 can swing in any direction. Read More…


Bihar Exit Poll 2020 Chintamani Elections.in Exit Poll Predicts NDA’s Victory in Bihar Election 2020

Bihar has voted for the third and final phase of Bihar Election 2020. The result of the Bihar Election 2020 will be announced on 10 November. Prior to that, Chintamani Read More…


BJP Vote Share 2015 Analysis: Compared to Rivals, BJP’s Bihar Vote Share Swelled from 2005

Bihar is a state where the calculations of caste arithmetic and vote share hold tremendous importance for the political parties. Moreover, it can make or break the Bihar election result. Read More…