Track your constituency

Polling Booth in bisfi Assembly Constituency


List of Polling Booth in bisfi

Below is a list of all the Polling booths falling under the Bisfi Assembly (Vidhan Sabha) Constituency, Bihar. Given along is the detailed address for each polling booth.


Polling Booth No.Polling Booth Name and Address
1Prathamik Vidyalay, Jagavan, Mahadev Sthan, Daya Bhag
2Prathamik Vidyalay, Jagavan, Mahadevasthan, Baya Bhag
3Madhya Vidyalay, Hiropatti
4Prathamik Vidyalay, Janipur Baya Bhag
5Prathamik Vidyalay, Janipur Daya Bhag
6Prathamik Vidyalay, Kamalavadi
7Utkramit Madhya Vidyalay, Baradaha, Bayo Bhag
8Utkramit Madhya Vidyalay, Baradaha, Dayo Bhag
9Anusuchim Jati Dalan, Chameliya
10Utkramit Madhya Vidyalay, Jagavan Kataiya
11Prathamik Vidyalay, Damalaghat Dayan Bhag
12Prathamik Vidhalay damla ghat daya bhag
13Utkarmait Vidyalay, durjolika
14Prathamik Vidyalay, Lohara
15Prathamik Makatab, Rathaus
16Madhya Vidyalay, Rathaus
17Madhya Vidyalay, Shibaul
18Prathamik Vidhalay,Shivaul
19Prathamik Vidyalay, Parasauni Navatoli
20Prathamik Vidyalay, Parasauni Navatoli
21Prathamik Vidyalay, Parasauni Chauk, Hindi Bayo Bhag
22Prathamik Vidyalay, Parasauni Chauk, Hindi Daya Bhag
23Panchayat Bhavan, Parasauni Uttari
24Rajakiya Madhya Vidyalay, Muraliya Chouk
25Madhya Vidyalay, Baraha, Bayo Bhag
26Madhya Vidyalay, Baraha, Daya Bhag
27Halka Kachahari, Itahar, Baya Bhag
28Halaka Kachahari, Itahar, Daya Bhag
29Madarasa Islamiya Raghepura
30Prathamik Vidyalay, Darrahi, Hat
31Prathamik Vidyalay, Sohos,Miyo Tola
32Utkramit Madhya Vidyalay,Sohans Baya Bhag
33utkramit madhya Vidyalay,Sohans Daya Bhag
34Madhya Vidyalay, Kerwar, Daya Bhag
35Madhya Vidyalay, Kerwar, Baya Bhag
36Prathamik Vidyalay, North Belauja
37Madhya Vidyalay, Belaunja, Baya Bhag
38Madhya Vidyalay, Belaunja , Daya Bhag
39Prathamik Vidyalay,Ramanagar Jafara Baya Bhag
40Prathamik Vidyalay,Ramanagar Jafara Daya Bhag
41Uchcha Vidyalay, Jafara Baya Bhag
42Uchcha Vidyalay, Jafara Daya Bhag
43Prathamik Vidyalay, Mokaddamapur
44Utkramit Madhya Vidyalay, Bajraha Baya Bhag
45Utkramit Madhay Vidyalay, Bajraha Daya Bhag
46Prathamik Vidyalay,Ajanauli
47Prathamik Vidyalay, Genaur Dayo Bhag
48Prathamik Vidyalay Genaur Baya Bhag
49Prathamik Kanya Vidyalay, Kedavar
50Madarasa Usarahi
51Madarsa Parsauni Daya Bhag
52Madarasa Parasauni Bayan Bhag
53Prathamik Vidyalay, Maktab Parsauni Bayan Bhag
54Prathamik Vidyalay Makatab, Parasauni Baya Bhag
55Prathamik Vidyalay, Parasauni Mahtha Tola
56Kanya Makatab Parasauni, Daya Bhag
57Kanya Makatab Parasauni, Baya Bhag
58Prathamik Vidyalay, Asura
59Utkramit Madhya Vidyalay, Narasam Tol
60Utkramit Madhya Vidyalay, Tisi,Narsam Baya Bhag
61Utkramit Madhay Vidyalay, Tisi,Narsam Daya Bhag
62Prathamik Vidyalay, Gadhiya Balak
63Madhya Vidyalay, Damala, Uttar Bhag
64Madhya Vidyalay, Damala, Da0 Bhag
65Utkramit Madhya Vidhalay Bhairava,Naya Bhawan
66Prathamik Vidyalay,Bhairava, Dakshin Bhag
67Prathamik Vidyalay,Bhairava, Uttar Bhag
68Utkramit Madhya Vidyalay, Baingara
69Prathamik Vidhalay Pokhar Tol
70Halaka Kachahari, Visfi
71Prathamik Vidyalay Balha Ghat
72Prathamik Vidyalay, Balaha,Ghat
73Prathamik Vidyalay, Balaha, Daya Bhag
74Utkramit Madhya Vidyalay, Balaha, Baya Bhag
75Utkrmit madhy vdyalay kathaila purb bhag
76Utkamit Madhya Vidyalay, Kathaila
77Madarasa Parohi
78Panchayat Bhavan, Sakaradhi
79Prathamik Vidyalay, Hindi Patauna
80Prathamik Urdu Makatab Patauna
81Utkramit Madhya Vidyalay, Nurachak, Navatoli
82Utkramit Madhya Vidyalay, Nurachak, Navatoli
83Madhya Vidyalay Rupauli Daya Bhag
84Madhya Vidyalay, Rupauli Daya Baya Bhag
85Sahayogi Pustakalay, Nahas Pashchim
86Prathamik Vidyalay Rupauli Nais Pashchim Vayo Bhag
87Prathamik Vidyalay Rupauli Nahas Pashchim Dayo Bhag
88Panchayat Bhavan, Nahas Rupauli
89Uchcha Vidyalay, Nahas Khangaraitha,
90Prathamik Vidyalay, Chandravana
91Buniyadi Vidyalay Simari Baya Bhag
92Buniyadi Vidyalay, Simari Daya Bhag
93Prathamik Vidyalay, Dubiyahi
94Uchcha Vidyalay, Simari, Uttari Bhag
95Uchcha Vidyalay, Simari, Dakshini Bhag
96Uchcha Vidyalay, Simari, Uttari Bhag
97Uchcha Vidyalay, Simari, dakshni Bhag
98Prathamik Vidyalay, Salemapur
99Panchayat Bhavan, Bhoj Pandaul
100 Madhya Vidyalay Bhoj Pandol Bayan Bhag
101 Madhya Vidyalay Bhoj pandol, Daya Bhag
102 Prathamik Vidyalay, Hanuman Nagar,
103 Harijan Dalan,Bhoj Pandaul
104 Prathamik Vidyalay, Bhagauti
105 Madhya Vidyalay, Dulha, Daya Bhag
106 Madhya Vidyalay, Dulha, Baya Bhag
107 Utkramit Madhya Vidyalay, Bakhuri
108 Prathamik Vidyalay, Poari bayan Bhag
109 Prathamik Vidyalay, Poari Dayan Bhag
110 Utkramit Madhya Vidyalay, Madhiya
111 Utkramit Madhya Vidyalay, Dhajava, Baya Bhag
112 Utkramit Madhya Vidyalay, Dhajava, Daya Bhag
113 Utkramit Madhya Vidyalay Nurachak Koriyani
114 utkramit madhya Vidyalay,e Basavariya
115 Utkramit Madhya Makatab, Nurachak, Daya Bhag
116 Utkramit Madhya Vidyalay Nurachak, Baya Bhag
117 Prathamik Vidyalay, Kakorava, Daya Bhag
118 Prathamik Vidyalay, Kakorava,( Daya Bhag)
119 Prathamik Vidyalay, Kakorava,( Baya Bhag)
120 Utkramit Madhya Vidyalay, Bisfi Hat Urdu Dakshini Bhag
121 Utkramit Madhaya Vidyalay, Bisfi Hat, Uttar Bhag
122 Vidyapati Smarak Bisfi Dih Tol
123 Madhya Vidyalay Visfi Puraw Bhag
124 Madhya Vidyalay, Visfi Pashchim Bhag
125 Prathamik Vidyalay, Marava Raghauli Bayo Bhag
126 Prathamik Vidyalay, Marava Raghauli Dayo Bhag
127 Prathamik Vidyalay, Sahaspura
128 kanya prathamik vidhalay e radhauli
129 Utrkrmit Vidyalay, Lalapur
130 Prathamik Vidyalay, Chahuta, Utar Bhag
131 Prathamik Vidyalay, Chahuta, Dakshini Bhag
132 Madhya Vidyalay, Chahuta, Uttar Bhag
133 Prathamik Vidyalay, Dhamaul Dayan Bhag
134 Prathamik Vidyalay, Dhamaul Dayan Bhag
135 Prathamik Vidyalay, Chahuta dayan bhag
136 Prathamik Vidyalay, Chahuta bayan bhag
137 Prathamik Vidyalay Chahuata Baya Bhag
138 Utkramit Madhya Vidyalay, Godhaul Bayan Bhag
139 Utkramit Madhya Vidyalay, Godhaul Dayan Bhag
140 Utkramit Madhya Vidyalay, Dudhail, Daya Bhag
141 Utkramit Madhya Vidyalay, Dudhail, Baya Bhag
142 Utkramit Madhya Vidyalay, Sadullahapur Pokharauni Bayo Bhag
143 Utkramit Madhaya Vidyalay, Sadullahapur , Pokharauni Dayo Bhag
144 Madhya Vidyalay,Sindhiya
145 Prathamik Vidyalay, Sindhiya Goth Baya Bhag
146 Prathamik Vidyalay, Sindhiya Goth Daya Bhag
147 Prathamik Vidyalay, Itaharawa
148 Uchcha Madhya Vidyalay, Sasarama
149 Uchch Madhay Vidyalay, Sasarama, Daya Bhag
150 Prathamik Vidyalay Bhataura Daya Bhag
151 Prathamik Vidyalay, Bhataura Baya Bhag
152 Madhya Vidyalay, Bhataraghat, Baya Bhag
153 Madhya Vidyalay, Bhataraghat, Daya Bhag
154 Ma0 Sa0 Prashinkshan Kendra, Bhawan Bhataraghat
155 Prathamik Vidyalay, Chhachhuadih
156 Makatab Chhachhua, Baya Bhag
157 Makatab Chhachhua, Daya Bhag
158 Utkramit Madhya Vidyalay, Chhachhua Bharan Urdu
159 Utkrmait Madhya Vidyalay Chhachhua Bharan Urdu Tol, Daya Bhag
160 Prathamik Vidyalay,Chharapatti
161 Madhya Vidyalay, Singhaso
162 Madhya Vidyalay, Chapariya
163 Prathamik Makatab Khairi Boka Baya Bhag
164 Prathamik Makatab Khairi Banka Dayo Bag
165 Utkramit Urdu Madhya Vidyalay Banka Kanya Daya Bhag
166 Utkramit Urdu Madhya Vidyalay Banka Kanya Daya Bhag
167 Madarasa Nurul Islam, Khairibanka, Baya Bhag
168 Madarasa Nurul Islam, Khairi Banka, Daya Bhag
169 Prathamik Vidyalay, Kajitola
170 Panchayat Halka Kachahari, Khairi Banka
171 Madhya Vidyalay, Aunsi Babhanagama
172 Madarasa Aunsi Babhanagama,
173 Prathamik Vidyalay,Ausi Goth Uttar Bhag
174 Prathamik Vidhalay,Ausi Goth Madhya Bhag
175 Prathamik Vindyalay Aunsi Da0.Bh0
176 Prathamik Vidyalay, Hanuman Nagar
177 Prathamik Vidyalay, Khikharpatati
178 Madhya Vidyalay, Dhepura
179 Madhya Vidyalay, Dhepura
180 Madarasa Islamiya Ausi Babhanagama
181 Prathamik Vidyalay, Aunsi Babhanagama, Baya Bhag
182 Prathamik Vidyalay, Aunsi Babhanagama, Daya Bhag
183 urdu madhya Vidyalay, Satalakha Lakasayar
184 Madhya Vidyalay, Satalakha Pathak Tol
185 Prathamik Vidhyalay Makatab, Chandrasenapur
186 Prathamik Vidyalay Chandrasenapur
187 Prathamik Vidyalay, Pokharauni Baya Bhag
188 Prathamik Vidyalay, Pokharauni Baya Bhag
189 Prathamik Vidhalay, Saurath
190 Rajakiy Sanskrit Uchcha Vidyalay, Saurath Boya Bhag
191 Rajakiy Sanskrit Uchcha Vidyalay, Saurath Dayo Bhag
192 Prathamik Vidyalay, Pokharauni Madhya Tol
193 Madhya Vidyalay, Saurath
194 Prathamik Vidyalay Jitavarapur
195 Madhya Vidyalay, Jitavarapur
196 Prathamik Vidyalay, Kanaul
197 Madhya Vidyalay, Najirapur, Baya Bhag
198 Madhya Vidyalay, Najirapur, Madhya Bhag
199 Madhya Vidyalay, Najirapur, Donya Bhag
200 Prathamik Vidyalay, Baharaban
201 madhya Vidyalay, Mithauli jagatpur
202 Panchayat Bhavan ,Jagatapur
203 Prathamik Vidyalay, Marad Baya Bhag
204 Prathamik Vidyalay, Marad Daya Bhag
205 Prathamik Vidyalay, Lalunagar, Jagatapur
206 Uchcha Vidyalay, Rahika, Dayo Bhag
207 Madarasa Araviya, Rahika Bayo Bhag
208 Madarasa Araviya, Rahika Donya Bhag
209 Urdu Makatab, Rahika
210 Madhya Vidyalay, Rahika Baya Bhag
211 Madhya Vidyalay, Rahika Donya Bhag
212 Madan Mishra Maha Vidyalay Rahika
213 Madarasa Ajijiya, Sahika Purab Tol
214 Prathamik Vidhalay,Husainapur Garokhar Bayo Bhag
215 Prathamik Vidhalay,Husainapur Garokhar Daya Bhag
216 Prathamik Vidyalay, Satalakhadih
217 Uchcha Vidyalay, Rahika, Baya Bhag
218 Panchayat Bhavan ,Satalakha Dih
219 Panchayat Bhavan ,Satalakha Dih
220 Prathamik Vidyalay, Kokadih Ramanagar
221 Prathamik Vidyalay, Sonamani
222 Madhya Vidyalay, Kamalapur Bayo Bhag
223 Madhya Vidyalay, Kamalapur Donya Bhag
224 Prathamik Vidyalay, Fuhari
225 Sarakari Nalakup Bhavan ,Kakaraul Bayo Bhag
226 Sarakari Nalaku Pa Bhavan ,Kakaraul Donya Bhag
227 Sanskrit Uchcha Vidyalay, Kapileshwar Sthan ,Kakaraul
228 Samudayik Bhavan Sugauna Banya bhag
229 Uchcha Vidyalay, Kapileshwar Sthan
230 Prathamik Vidyalay, Kakaraul
231 Madarasa Rahamaniya ,Teliya Pokhar Kakaraul
232 U. M. V. Dumari (choudhary tol)
233 U.M.V.Kharauaa chaklaa
234 Uccha Madhaya Vidyalay, Kharauaa Chakala
235 madhya vidhyala sapta dehati
236 Koshi Projekat Karyalay, Sapta, Bayo Bhag
237 Koshi Projekat Karyalay, Sapta Madhya Bhag
238 Koshi Projekat Karyalay, Sapta Daya Bhag
239 Bi.Em.Pi. Makatab, Laheriyaganj
240 B.M.P. MAKTAB LAHERIAGANJ
241 Samudayik Bhavan Sugauna
242 Samudayik Bhavan Sugauna
243 Panchayat Bhavan, Sugauna Bayo Bhag
244 Panchayat Bhavan, Sugauna Donya Bhag
245 Madhya Vidyalay Bhoj Pandaul Vayo Bhag
246 RA, U, M, VI, Balat
247 Madhya Vidyalay, Basauli, Donya Bhag
248 Madhya Vidyalay, Basauli, Bonya Bhag
249 Madhya Vidyalay, Basauli, Bonya Bhag
250 Madarasa Faijul, Gurava Bonya Bhag
251 Madarasa Faijul, Gurava Donya Bhag
252 Madarasa Faijul, Gurava Donya Bhag
253 Madarasa Islamiya, Ijara,
254 May Valay, Ijara Banya Bhag
255 Madhya Vidyalay, Ijara Donya Bhag
256 Panchayat Bhavan, Ijara
257 Prathamik Vidyalay, Pattijagat
258 Madhya Vidyalay, Malangiya, Bayo Bhag
259 Prathamik Vidyalay, Dumari, Donya Bhag
260 Madhya Vidyalay, Malangiya, Donya Bhag
261 Madarasa Ajijiya, Dumari Banya Bhag
262 Madarasa Ajijiya, Dumari Daya Bhag
Last Updated on April 03, 2020
Live at 6 PM | Bihar Exit Poll | Chinatamani-Elections.in Exit Poll

Live at 5PM | Bihar Elections - ओवैसी का बुख़ार महागठबंधन को | Sanjay Dixit

Latest Election News and Update

Bihar Exit Poll Unpredictability The Unpredictability of Exit Polls in Bihar Election

The Bihar Election 2020 Exit Polls have failed to give a uniform prediction about the winner. This means that the actual Bihar Election Result 2020 can swing in any direction. Read More…


Bihar Exit Poll 2020 Chintamani Elections.in Exit Poll Predicts NDA’s Victory in Bihar Election 2020

Bihar has voted for the third and final phase of Bihar Election 2020. The result of the Bihar Election 2020 will be announced on 10 November. Prior to that, Chintamani Read More…


BJP Vote Share 2015 Analysis: Compared to Rivals, BJP’s Bihar Vote Share Swelled from 2005

Bihar is a state where the calculations of caste arithmetic and vote share hold tremendous importance for the political parties. Moreover, it can make or break the Bihar election result. Read More…