Track your constituency

Polling Booth in Bihariganj Assembly Constituency


List of Polling Booth in Bihariganj

Below is a list of all the Polling booths falling under the Bihariganj Assembly (Vidhan Sabha) Constituency, Bihar. Given along is the detailed address for each polling booth

Polling Booth No.Polling Booth Name and Address
1Upgraded Middle School, Devanarahi
2Madhya Vidyalay, Joragama Uttar Bhag
3Middle School JorgamaMiddle Side
4Madhya Vidyalay,Joragama Dakshin Bhag
5Upgraded Middle School, Miraganj Dakshin Bhag
6Upgraded Middle School, Miraganj Uttari Bhag
7Upgraded Middle School, Tapara East Side
8Upgraded Middle School, Tapra Paschim Bhag
9Upgraded Middle School, Terasi
10Madhya Vidyalay, Ramapur Uttari Bhag
11Madhya Vidyalay, Ramapur Dakshini Bhag
12Madhya Vidyalay, Ramapur,middle side
13Middle school,Rampur,East side
14Ramachandra Rameshwar Soni Middle School, Kashipur, west side
15Ramchandra Rameshwar Soni Middle School Kashipur North Side
16Ramachandra Rameshwar Soni Middle School,Kashipur, Middile
17Ramchandra Rameshwar Soni Middle School Kashipur South Side
18Ramachandra Rameshwar Soni Middle School,Kashipur, Purab Bhag
19Chandramani Girl Madhya Vidyalay, Muraliganj, Uttar Bhag
20Chandramani Girl Madhya Vidyalay, Muraliganj, Dakshin Bhag
21Balika Madhya Vidyalay, Muraliganj
22Ardash Madhya Vidyalay, Muraliganj, Pashchimi Bhag
23Adarsh Madhya Vidyalay, Muraliganj, Purwi Bhag
24Prakhand Upniwesh Prathmik vidyalaya Murliganj
25Utkrimit Madhya Vidyalaya Jairampur
26Baladev Lakshmi Uchcha Vidyalay, Muraliganj, Uttar Disha ka Daya
27Baladev Lakshmi Uchcha Vidyalay, Muraliganj, Uttar disha ka Baya
28Baladev Lakshmi Uchcha Vidyalay, Muraliganj, Dakshin Bhag
29Baladev Lakshmi Uchcha Vidyalay , Muraliganj, Madhya Bhag
30Utkramit Madhya Vidyalay,Pakilapar, Purabi Bhag
31Upgraded Middle School ,Pakilapar, Pashchim Bhag
32Sarwajanik Pustakalay, Haripur Kala
33Prathamik Vidyalay, Tinakonama
34Madhya Vidyalay, Tinakonama
35Balika Prathamik Vidyalay, Digghi
36Madhya Vidyalay, Digghi
37Sarwajanik Pustakalay, Digghi
38Utkramit Madhya Vidyalay Sahebganj Ithari
39Milan Mandir, Morakahi, Dakshin Bhag
40Prathamik Vidyalay, Dumariya Rajendra Tola Purabi Bhag
41Prathamik Vidyalay, Dumariya Rajendra Tola Pashchim Bhag
42Utkarmit Madhya Vidyalay, Kolhayapatti Right Side
43Upgraded Middle School Kolhaipatti Left Side
44Madhya Vidyalay, Kolhayapatti
45Kanya Madhya Vidyalay, Raghunathapur
46Madhya Vidyalay,Ratanapatti Bhelahi Uttar Bhag
47Madhya Vidyalay, Ratanapatti, Bhelahi Dakshin Bhag
48Utakramit Madhya Vidyalay Bhelahi -1 Purvi Tola
49Utkramit Madhya Vidyalay, Bhelahi-2 Pashchimi Tola
50Utkramit Kanya Vidyalay, Khusharupatti
51Prathmik Vidyalay, Ramani Daya Bhag
52Prathamik Vidyalay, Ramani Baya Bhag
53Madhya Vidyalay, Gangapur Right Side
54Middle School Gangapur Left Side
55Utkramit Madhya Vidyalay, Bhalani
56Utkramit Madhya Vidyalay Rampur Uttar Bhag
57Utkramit Madhya Vidyalay Rampur Dakshin Bhag
58Madhya Vidyalay, Vrindavan
59Madhya Vidyalay, Sakhua
60Utrakmit Madhya Vidyalay, Tilakora, Uttar Bhag
61Utkramit Madhya Vidyalay, Tilakora, Baya Bhag
62Rajakiy Madhya Vidyalay, Pokharam Uttar Bhag
63Rajakiy Madhya Vidyalay,Pokharam, Dakshin Bhag
64Madhya Vidyalay, Paramanandapur, Uttar Bhag
65Madhya Vidyalay, Paramanandapur, Dakshini Bhag
66Prathamik Vidyalay, Rajani Goith, Uttar Bhag
67Prathamik Vidyalay,Rajani Goth, Dakshin Bhag
68Utakarmit Madhy Vidyalay, Pratapanagar
69Prathamik Vidyalay, Harijan Tola, Rajani, Pashchim Bhag
70Prathamik Vidyalay, Harijan Tola, Rajani, Purab Bhag
71Prathamik Vidyalay, Rajani Milik, Pashchim Bhag
72Prathamik Vidyalay, Rajani Milik, Purab Bhag
73Buniyadi Madhya Vidyalay, Amari
74Utkarmit Madhya Vidyalay, Gudara Chakala
75Utkramit Madhya Vidyalay, Dharahara, Uttar Bhag
76Utkramit Madhya Vidyalay, Dharahara, Dakshini Bhag
77Utkramit Madhya Vidyalay, Ranipatti, Uttar Bhag
78Utkramit Madhya Vidyalay, Ranipatti, Dakshin Bhag
79Panchayat Bhavan, Babhanagama
80Buniyadi Madhya Vidyalay, Babhanagama Baya Bhag
81Buniyadi Madhya Vidyalay, Babhanagama Daya Bhag
82Prathamik Vidyalay, Fatehapur
83Kanya Madhya Vidyalay, Babhanagama, Boya Bhag
84Kanya Madhya Vidyalay, Babhanagama, Doya Bhag
85Utkramit Madhya Vidyalay, Kathautiya
86Kanya Prathamik Vidyalay, Kathotiya, Garairi Tola
87Utkramit Madhya Vidyalay, Shekhapura, Doya Bhag
88Utkramit Madhya Vidyalay, Shekhapura, Boya Bhag
89Ram Janaki Sant Kabir Uchcha Vidyalay, Tulasiya
90Prathamik Vidyalay, Nevi Tola, Tulasiya
91Urdu Prathamik Vidyalay, Tulasiya
92Urdu Prathamik Vidyalay, Sagaradina, Danya Bhag
93Urdu Prathamik Vidyalay, Sagaradina, Boya Bhag
94Prathamik Vidyalay, Baijanathapur
95Prathamik Vidyalay, Rajaganj Tharaha
96Utkramit Madhya Vidyalay, Rajaganj
97Madhya Vidyalay, Kusthan, Boya Bhag
98Madhya Vidyalay, Kushthan, Daya Bhag
99Utkramit Urdu Madhya Vidyalay, Kusthan, Boya Bhag
100 Utkramit Urdu Madhya Vidyalay, Kushthan, Daya Bhag
101 Panchayat Bhavan, Padariya
102 Utkramit Madhya Vidyalay,Padariya
103 Utkramit Madhya Vidyalay, Thutha
104 Madhya Vidyalay, Belahi
105 Madhya Vidyalay, Lakshmipur Baya Bhag
106 Middle School Laxmipur Right Side
107 Uprathamik Madhya Vidyalay, Rahata
108 Utkramit Madhya Vidyalay, Mohanapur Nisfa
109 Madhya Vidyalay, Gangaura, Utar Bhag
110 Madhya Vidyalay, Gangaura, Dakshin Bhag
111 Prathamik Vidyalay,Mohanapur Chaumukh, Gopi Tola
112 Madhya Vidyalay, Mohanapur Chaumukh
113 Utkramit Kanya Madhya Vidyalay, Patani, Uttari Bhag
114 Utkarmit Kanya Madhya Vidyalay, Patani, Dakshini Bhag
115 Uchcha Vidyalay,Bihariganj Utari Bhag, Karyalay Ke Uttar
116 Uchcha Vidyalay, Bihariganj Dakshini Bhag, Karyalay Ke Uttar
117 Uchcha Vidyalay, Bihariganj, Uttari Bhag, Karyalay Ke Dakshin
118 Uchcha Vidyalay, Bihariganj, Dakshin Bhag, Karyalay Ke Dakshin
119 Madhya Vidyalay, Bihariganj, Purwi Bhag
120 Madhya Vidyalay, Bihariganj, Dakshin Bhag
121 Umdhya Vidyalay, Bihariganj, Pashchim Bhag
122 Prathamik Vidyalay, Vishanapur
123 Urdu Madhya Vidyalay, Rain Tola Dayan Bhag
124 Urdu Madhya Vidyalay Rain Tola Baya Bhag
125 Bhatu Sah Uchcha Vidyalay, Badhaiya, Pashchim Bhag, Hathiaundha
126 Bhatu Sah Uchcha Vidyalay, Badhaiya, Purwi Bhag, Hathiaundha
127 UtkramitUrdu Madhya Vidyalay, Hathiaundha
128 UtkramitUrdu Madhya Vidyalay,Naya Bhawan Hathiaundha
129 Utkramit Madhya Vidyalay, Hathiondha Padokiya Tola Baya Bhag
130 Utkramit Madhya Vidyalay, Hathiondha Padokiya Tola, Daya Bhag
131 Utkramit Madhya Vidyalay, Chandi Tola, Baya Bhag,
132 Utkarmait Madhya Vidyalay , Chandi Tola Daya Bhag
133 Prathamik Vidyalay, Parameshwar Jha Tola, Gamail Doya Bhag
134 Prathamik Vidyalay, Parameshwar Jha Tola,Gamail Boya Bhag
135 Utkarmit Madhya Vidyalay,Gorapar, Purabi Bhag
136 Utkarmit Madhya Vidyalay, Gorapar Pashchimi Bhag
137 Uchcha Vidyalay, Gamail
138 Madhya Vidyalay, Gamail
139 Siniyar Vesik Skul, Madhukarachak, Utar Bhag
140 Siniyar Vesik Skul, Madhukarachak, Dakshin Bhag
141 Utkramit Madhya Vidyalay, Paramanandapur
142 Prathamik Vidyalay, Pakilapar
143 Upgraded Middle School Bhitta Tola
144 Madhya Vidyalay, Rahi
145 Utkramit Madhya Vidyalay, Lakshmipur Lalachand, Pashchim Bhag
146 Utkramit Madhya Vidyalay, Lakshmipur Lalachand, Purab Bhag
147 Utkramit Madhya Vidyalay, Rahi Jagatapur, Pashchim Bhag
148 Utkramit Madhya Vidyalay, Rahijagatapur, Purab Bhag
149 Utkramit Madhya Vidyalay, Jayaram Parasi, Uttar Bhag
150 UtkramitMAdhya Vidyalay, Jayaram Parasi, Dakshin Bhag
151 Madhya Vidyalay, Taruneshwarapur, Dayan Bhag
152 Madhya Vidyalay, Taruneshwarapur, Uttar Bhag
153 Madhya Vidyalay, Reshana Utar Bhag
154 Madhya Vidyalay Reshna Dakshin Bhag
155 Madhya Vidyalay,Vishnupur Arar
156 Utkramit Kanya Madhya Vidyalay, Defara
157 Prathamik Vidyalay, Defara Balak
158 Prathamik Vidyalay, Arar
159 Utkramit Madhya Vidyalay, Kamalapur
160 Madhya Vidyalay, Sukhasan
161 Utkramit Madhya Vidyalay, Babhanagama Mahesh
162 Utkramit Madhya Vidyalay, Shishavapatti Bayan Bhag
163 Upgraded Middle School Shishwapatti Right Side
164 Utkramit Madhya Vidyalay, Maharajaganj
165 Madhya Vidyalay, Chatara
166 Utkramit Madhya Vidyalay, Godhiyari
167 Madhya Vidyalay, Biragonv
168 Navsrijtit Prathamik Vidyalay, Biragonv
169 Vyapar Mandal, Sahakarita Sahayog Samiti Limited, Vishanapur
170 Utkramit Madhya Vidyalay, Parokiya
171 Utkramit Madhy Vidyalay, Temabhela
172 Madhya Vidyalay, Temabhela, Dakshini Bhag
173 Utkramit Madhya Vidyalay, Parasaha
174 Utkramit Madhya Vidyalay, Kalyanapatti
175 Madhya Vidyalay, Shahapur
176 Kanya Prathmik Vidyalay, Shahpur
177 Mahanth Mahavir Moti Visheshwar Mahavidyalay, Shahapur
178 Utkramit Madhya Vidyalay, Arar Ghat Santhali Tola
179 Utkramit Madhya Vidyalay, Dudhaila
180 Utkramit Madhya Vidyalay, Sinduvari
181 Vikas Bhavan, Shahapur Ka Jamuniya Rahi Tola
182 Madhuram Madhya Vidyalay, Gwalapada, Uttar Bhag
183 Madhuram Madhya Vidyalay, Gwalapada, Dakshin Bhag
184 Uchcha Vidyalay, Gwalapada, Uttar Bhag
185 Uchcha Vidyalay, Gwalapada, Dakshin Bhag
186 Utkramit Madhya Vidyalay, Nauhar
187 Utkramit Madhya Vidyalay, Sarauni Kala, Utar Bhag
188 Utkramit Madhya Vidyalay, Sarauni Kala, Madhya Bhag
189 Utkramit Madhya Vidyalay,Sarauni Kala, Dakshin Bhag
190 Utkramit MAdhya Vidyalay , Balba
191 Kanya Prathamik Vidyalay, Sarauni Sharma Tola, Dakshin Bhag
192 Kanya Prathamik Vidyalay, Sarauni Sharma Tola Utar Bhag
193 Utkramit Madhya Vidyalay, Fakirana
194 Utkramit Madhya Vidyalay, Bhaluvahi,Uttar Bhag
195 Prathamik Vidyalay, Bhaluvahi, Dakshin Bhag
196 Madhya Vidyalay, jhaladi
197 Utkramit Madhya Vidyalay Bhaluaahi.Airaji
198 Madhya Vidyalay, Vishavadi, Uttar Bhag
199 Madhya Vidyalay, Vishavadi, Dakshin Bhag
200 Utkramit Urdu Madhya Vidyalay, Zanzari, Dakshin Bhag
201 Utkramit Urdu Madhya Vidyalay, Zanzari Utar Bhag
202 Utkramit Madhya Vidyalay, Jotamanohar
203 Madhya Vidyalay, Rajapur Sarasandi, Uttar Bhag
204 Madhya Vidyalay, Rajapur Sarasandi, Dakshin Bhag
205 Prathamik Vidyalay, Amauja
206 Utkramit Madhya Vidyalay, Laliya Kanya Pirnagar
207 Panchayat Bhavan, Piranagar Purwi Bhag
208 Panchayat Bhavan, Piranagar, Pashchim Bhag
209 Madhya Vidyalay, Shyam, Uttar Bhag
210 Madhya Vidyalay, Shyam, Dakshin Bhag
211 Utkarmit Urdu MadhyaVidyalay, Khokhasi, Uttari Bhag
212 Utkramit Urdu Madhya Vidyalay, Khokhasi, Dakshni Bhag
213 Prathamik Vidyalay, Bada
214 Utkramit Madhya Vidyalay, Amauna Vishanapur
215 Vikas Bhavan, Amauna Vishanapur Tola Godhiyari
216 Madhya Vidyalay, Khokhasi Bara Ramganj
217 Upgraded Middle School, Anandapura
218 Upgraded Middle School, Nemua
219 Vikas Bhavan, Yadavanagar
220 Madhya Vidyalay, Vishahariya
221 Prathamik Vidyalay, Barahi
222 Middle School, Barahi Goth
223 Upgraded Middle School, Laualagan Basa
224 Kumar Prakash Nityananda Uchcha Vidyalay, Pipara Karoti
225 Kumar Prakash Nityananda Madhya Vidyalay, Pipara Karoti
226 Prathamik Vidyalay, Karauti Bajar
227 Middle School, Chharrapatati North Side
228 Middle School, Charrapatti, South Side
229 Upgraded Middle School, Sonavarsha
230 Madhya Vidyalay, Haraili
231 Middle School, Ramapur Khoda, Uttar Bhag
232 Madhya Vidyalay, Ramapur Khoda, Dakshin Bhag
233 Prathamik Vidyalay, Basagaraha
234 Urdu Prathamik Vidyalay, Majaharapatti
235 Madhya Vidyalay, Uda
236 Madhya Vidyalay, Madhuban
237 Karmavati Uchcha Vidyalay, Madhuvan North Side
238 Karnwati High School, Madhuvan South Side
239 Upgraded Middle School, Tinatenga
240 Kanya Madhya Vidyalay, Kishunaganj, Purab Bhag
241 Kanya Madhya Vidyalay, Kishunaganj, Pashchim Bhag
242 Vikas Bhavan, Prakhand Udakishunaganj Mukhyalay, Baya Bhag
243 Vikas Bhavan, Prakhand Udakishunaganj Mukhyalay, Daya Bhag
244 Utakramit Madhya Vidyalay Koshi Colony, Udakishounganj
245 Utkarmit Madhya Vidyalay, Dohatbavari
246 Madhya Vidyalay, Maheshua
247 Uttkramit Madhya Vidyalay, Pakadiya
248 Panchayat Bhavan, Lakshmipur
249 Madhya Vidyalay, Lakshmipur
250 Uttkramit Madhya Vidyalay, Teladiha
251 Madhya Vidyalay, Bidi Ranapal Uttar Bhag
252 Madhaya Vidyalay Bidiranpal Dachin Bhag
253 Utkramit Madhya Vidyalay, Debail
254 Utkramit Madhya Vidyalay, Pariharpur
255 Prathamik Vidyalay, Muhimdih
Last Updated on April 04, 2020
Live at 6 PM | Bihar Exit Poll | Chinatamani-Elections.in Exit Poll

Live at 5PM | Bihar Elections - ओवैसी का बुख़ार महागठबंधन को | Sanjay Dixit

Latest Election News and Update

Bihar Exit Poll Unpredictability The Unpredictability of Exit Polls in Bihar Election

The Bihar Election 2020 Exit Polls have failed to give a uniform prediction about the winner. This means that the actual Bihar Election Result 2020 can swing in any direction. Read More…


Bihar Exit Poll 2020 Chintamani Elections.in Exit Poll Predicts NDA’s Victory in Bihar Election 2020

Bihar has voted for the third and final phase of Bihar Election 2020. The result of the Bihar Election 2020 will be announced on 10 November. Prior to that, Chintamani Read More…


BJP Vote Share 2015 Analysis: Compared to Rivals, BJP’s Bihar Vote Share Swelled from 2005

Bihar is a state where the calculations of caste arithmetic and vote share hold tremendous importance for the political parties. Moreover, it can make or break the Bihar election result. Read More…