Live News

Track your constituency
Live News

Polling Booth in Bhabua Assembly Constituency


List of Polling Booth in Bhabua

Below is a list of all the Polling booths falling under the Bhabua Assembly (Vidhan Sabha) Constituency, Bihar. Given along is the detailed address for each polling booth

Polling Booth No.Polling Booth Name and Address
1Utkramit madhya Vidyalay, Baruna
2Pra0 Vidyalay, Katara
3Utkramit madhya Vidyalay, Khananv
4Panchayat Bhavan Vithavar
5Pra0 Vidyalay, Budavaliya
6Pra0 Vidyalay, Manihari (U.Bhag )
7Pra0 Vidyalay, Manihari (Da .Bhag )
8Pra0 Vidyalay, Narotapur
9Utkramit Madhya Vidyalay, Goraipur (Purvi Bhag)
10Utkramit Madhya Vidyalay, Goraipur (pashchmi bhag)
11Pra0 Vidyalay, Hiraharapur
12Madhya Vidyalay, Rupapur (Pu0 Bhag)
13Madhya Vidyalay, Rupapur (Pa0 Bhag)
14Pra0 Vidyalay, Ramapur
15Utkramit madhya Vidyalay, Jigani ( Purvi Bhag )
16Utkramit madhya Vidyalay, Jigani (Pashchmi Bhag)
17Madhya Vidyalay, Shivapur (U.Bhag )
18Madhya vidyalaya Vidyalay, Shivapur (Da .Bhag )
19Pra0 Vidyalay, Mithapur
20Utkramit Madhya Vidyalay, Ratavar (U.Bhag )
21Utkramit Madhya Vidyalay, Ratavar (Da .Bhag )
22Utkramit Madhya Vidyalay, Marichanv
23Madhya Vidyalay, Bharigonva (Pu0 Bhag)
24Utkramit madhya Vidyalay, Sonadihara
25U0 Vidyalay, Bare
26New prathmik vidyalaya kushdihra
27Utkramit Madhya vidyalay machiawn
28Pra0 Vidyalay, Machiyov
29Buniyadi Vidyalay, Itadhi (Da0 Bhag)
30Buniyadi Vidyalay, Itadhi (U0 Bhag)
31Pra0 Vidyalay, Dihara
32Pra0 Vidyalay, Semariya
33Pra0 Vidyalay, Vagaicha Tola Kaithi
34Madhya Vidyalay, Kishunadev Patati
35Samudayik Bhavan Nati
36Pra0 Vidyalay, Dudhara
37Utkramit Madhya Vidyalay,Paramalapur
38Pra0 Vidyalay, Khanethi (Pu. Bhag)
39Prathamik Vidyalay Khanethi (Pa0 Bhag)
40Samudayik Bhavan Panchi
41Buniyadi Pra0 Vidyalay, Ramapur
42Samudayik Bhavan Saurudih
43Krmit Madhya Vidyalay,Miriya (Pu. Bhag)
44Utkramit Madhya Vidyalay, Miriya (Pa0 Bhag)
45Pra0 Vidyalay, Tamadh
46Samudayik Bhavan Tamadhi
47Uchcha Vidyalay, Korigonva Avasthit Bahera
48Utkramit Madhya Vidyalay, Kirakala
49Pra0 Vidyalay, Kathaura
50Utkramit madhya vidyalaya bahuara
51Madhya Vidyalay, Sonahan
52Uchcha Vidyalay, Sonahan
53Madhya Vidyalay, Odar (Pu0 Bhag)
54Madhya Vidyalay, Odar (Pa0 Bhag)
55Utkramit madhy Vidyalay, Badaka Kazar
56Pra0 Vidyalay, Kavai
57Prahmik viyalaya akodhi
58Pra0 Vidyalay, Kamata
59Madhy Vidyalay, Ujari Sikathi
60Prathamik Vidyalay Zigaidihara
61Madhya Vidyalay, Bahuan
62Pathmik vidyalaya bheeslot
63Utkramit madhy Vidyalay, Parasiya
64New prathmik vidyalaya madhupur
65Utkramit Madhya Vidyalay, Kori
66Pra0 Vidyalay, Khaira
67Pra0 Vidyalay, Chondoruiya
68Utkramit madhyVidyalay Baheri
69Pra0 Vidyalay, Sikathi Pa0 Bhag
70Pra0 Vidyalay, Sikathi Pu0 Bhag
71Madhya Vidyalay, Bhekas (Pu. Bhag )
72Madhya Vidyalay, Bhekas (Pa0 Bhag)
73Urdu Madhya Vidyalay, Babura
74Utkramit Madhya Vidyalay, Darauli
75Pra0 Vidyalay, Karamichak
76Utkramit madhy Vidyalay, Ruiyo
77Utkramit madhy Vidyalay, Dumari
78Prathamik Vidyalay Siladi
79Madhya Vidyalay, Kunj (Pa.Bhag )
80Madhya Vidyalay, Kunj (Pu.Bhag )
81Kanya Prathamik Vidyalay Damodarapur
82Prathmik vidyalaya kherkala
83Madhya Vidyalay, Denava
84Utkramit Madhya Vidyalay Dumaraith (Pu0 Bhag)
85Utkramit Madhya Vidyalay Dumaraith (Pa0 Bhag)
86Utkramit madhy Vidyalay Nakhataul
87Utkramit madhy Vidyalay, Saidarakala
88Utkramit madhy Vidyalay, Bhadari
89Utkramit madhy Vidyalay, Naranv
90Utkramit madhy Vidyalay, Davadhiya
91Utkramit Madhya Vidyalay, Kohari (Pu0 Bhag)
92Utkramit Madhya Vidyalay, Kohari (Pa0 Bhag)
93Prathmik Vidyalay, Daridih
94Utkramit madhy Vidyalay, Jamuanv
95Utkramit uchch Vidyalay, Mahesua
96Utkramit madhy Vidyalay, Nauvanzoti
97New prathmik vidyalaya shivpura
98Prathmik Vidyalay, Sareva
99Utkramit madhy Vidyalay, Devarjikala
100 Utkramit uchch Vidyalay, Kudasan
101 Panchayat Bhavan Kudasan
102 Sanskrit Pra. Vidyalay, Akhalasapur (Uttari Bhag )
103 Sanskrit Pra. Vidyalay, Akhalasapur ( Dakshni Bhag )
104 Pra. Vidyalay, Akhalasapur Patiya
105 Urdu Vidyalay, Akhalasapur
106 Urdu Vidyalay, Akhalasapur (Dakshani Bhag )
107 Madhay. Vidyalay, Akhalasapur (Pu. Bhag)
108 Madhya Vidyalay, Akhalasapur (Pa0 Bhag)
109 Mukhya Dakaghar Bhabhua Vard Na0 13
110 Rajakiy Madhya Balika Vidyalay, Bhabhua Vard Na. 18
111 Rajakiy Samposhit Balika Uchcha. Vidyalay, Bhabhua Vard Na. 16 (
112 Rajya Samposhit Balika Uchcha Vidyalay, Bhabhua Vard Na . 16 (Pa.
113 Sarswati, Sanskrit Pathashala Bhabhua Vard Na0 16 (U0 Bhag)
114 Sarswati, Sanskrit Pathashala Bhabhua Vard Na0 16 (Pu0 Bhag)
115 Sasaram, Bhabhua Kaparetiv Baink Bhabhua (Pa0 Bhag) Vard Na0
116 Sasaram, Bhabhua Kaparetiv Baink Bhabhua Vard Na.3(Pu. Bhag)
  
117 Sasaram, Bhabhua Kaparetiv Baink Bhabhua Uttari Bhag Vard Na.(
118 Bijali Vibhag Ka Karyalay Vard Na0 4
119 Nagarpalika Madhya Vidyalay, Bhabhua Vard Na.-7
120 Pra. Vidyalay, Sinchai Kaulani Vard Na.6
121 Pra0 Vidyalay, bhabhua Vard Na0 21(Uttari Bhag)
122 Pra0 Vidyalay, bhabhuaVard Na0 21 (Pa0 Bhag)
123 Jila Pashupalan padadhikari ka karyalay, bhabhua Vard-Na.-8 (Pa0
124 Jila Pashupalan padadhikari ka karyalay, bhabhua Vard-Na.-8 (Da .
125 Jila Pashupalan Pada. Ka Karyalay Vard-Na.-8 (Pu0 Bhag)
126 Jila Pashupalan Pada0 Karya0 Vard-Na.-8 (U0 Bhag)
127 Nagarapalika Atithi Grih Bhabhua Vard Na. 12
128 Nagar Panchayat Karyalay Vard Na. 12
129 Urdu Madhya Vidyalay, Bhabhua Vard Na .15
130 Harijan Pra. Vidyalay, Bhabhua Vard Na. 14
131 Urdu Pra0 Vidyalay, Bhabhua Vard Na. 22
132 Prathmik Vidyalay, Bhabhua Vard Na0 23 (Po Bhag)
133 Ptathmik Vidyalay, Bhabhua Vard Na0 23 (Pakshimi Bhag)
134 Madhya Vidyalay, Charakha Sangh Bhabhua Vard Na. 16 (uttari Bhag)
135 Madhya Vidyalay, Charakha Sangh Bhabhua Vard Na. 16
136 Chalanta Matadan Kendra Vard Na. 9 Khata Na. 226 Palat Na. 152
137 Utkramit madhy Vidyalay, Kabar (Da .Bhag )
138 Utkramit madhy Vidyalay, Kabar (U.Bhag )
139 Utkramit Madhya Vidyalay, Betari (Pu. Bhag)
140 Utkramit Madhya Vidyalay, Betari (Pa. Bhag )
141 Utkramit Madhya Vidyalay,Datianv (U.Bhag )
142 Utkramit Madhya Vidyalay,Datianv (Da . Bhag)
143 Madhya Vidyalay, Mokari (Pu0 Bhag)
144 Madhya Vidyalay, Mokari (Pa0 Bhag)
145 Urdu Utkramit madhy Vidyalay, Mokari (Pu0 Bhag)
146 Urdu Utkramit madh Vidyalay, Mokari (Pa0 Bhag)
147 Utkramit Madhya Vidyalay, Sarangapur
148 Utkramit madhy Vidyalay, Dumadum
149 Utkramit madhy Vidyalay, Palaka
150 Utkramit madhy Vidyalay, Godahan
151 Madhya Vidyalay, Sivo (Pu0 Bhag)
152 Kanya utkramit madhya vidyalaya
153 Madhya Vidyalay, Shivo (Pa0 Bhag)
154 New prathmik vidyalaya shivpatti
155 Prathmik Vidyalay, Kukuradh
156 Utkramit Madhya Vidyalay, Silauta
157 New prathmik vidyalaya siikra
158 Uthkramit madhy Vidyalay, Saitha
159 Madhya Vidyalay, Barahuli
160 Utkramit madhy Vidyalay, Dhodhi
161 Matadan Ke. Bhavan Semara
162 Prathmik Vidyalay, Panchagonvo
163 Utkramit madhy Vidyalay, Amadhi
164 Utkramit madhy Vidyalay, Karama
165 Utkramit madhy Vidyalay, Mahuari
166 Utkramit madhy Vidyalay, Shivapur
167 Prathmik Vidyalay, Sapanautiyo
168 Prathmik Vidyalay, Sizuo
169 Uchch Vidyalay, Nibi
170 Utkramit Vidyalay, Semara
171 Prathmik Vidyalay, Navagov
172 Madhy Vidyalay, Rudavar Ka La
173 Madhya Vidyalay, Minv (Pa0 Bhag)
174 Madhya Vidyalay, Minv (Pu0 Bhag)
175 Utkramit madhy Vidyalay, Harala
176 Prathmik Vidyalay, Sadekavai
177 Panchayat Bhavan Tarahani
178 New prathmik vidyalaya kukdih
179 Samudayik Bhavan Beladhi
180 Utkramit Madhya Vidyalay, Jagebaronv
181 Prathmik Vidyalay, Baghi
182 Utkramit madhy Vidyalay, Karaundi
183 Utkramit madhy Vidyalay, Paiyo
184 Samudayak bhavan Mahuat
185 Utkramit madhy Vidyalay, Ekauni
186 Utkramit uchch Vidyalay Piyo
187 Utkramit madhy Vidyalay, Pokhara
188 Utkramit Madhya Vidyalay, Mohanadadavo
189 Utkramit Madhya Vidyalay,Amarha
190 Utkramit madhy Vidyalay, Alipur
191 Utkramit Madhya Vidyalay, Pasai
192 Panchayat Bhavan Rudravar Khurd
193 Prathmik vidyalay, ekouni
194 Utkramit madhy Vidyalay, Madhopur Sankul Bhavan
195 Utkramit madhy Vidyalay, Maziawan
196 New prathmik vidyalay kurtha
197 Utkramit madhy Vidyalay, Bichhiyo
198 Panchayat Bhavan Khajura
199 Prathmik Vidyalay, Basuhari
200 Utkramit madhy Vidyalay, Belonv ( Purvi bhag )
201 Utkramit madhy Vidyalay, Belonv (Pashchmi bhag )
202 Prathmik Vidyalay, Karaunda
203 New prathmik vidyalaya itawan
204 Prathmik vidyalaya sonara
205 Aganabadi Kendra, Panapur
206 Utkramit Madhya Vidyalay, Akodhi
207 Samudayik Bhavan Pachhehara
208 Utkramit vidayal Nouhatta
209 PrathmikVidyalay, Sonabarsha
210 Prathmik Vidyalay, Gamhariya
211 Utkramit madhyVidyalay, Kukudha
212 New prathmik vidyalaya gamhariya
213 Prathmik vidyalaya damodarpur
214 Madhya Vidyalay, Badakagonv (Dakshni Bhag )
215 Madhya Vidyalay, Badakagonv (Uttari Bhag )
216 Utkramit Madhya Vidyalay, Patana
217 Prathmik Vidyalay, Chamariyov
218 Utkramit madhy Vidyalay, Karigai
219 Prathmik Vidyalay, Banauli
220 Madhya Vidyalay, Basinni
221 Madhya Vidyalay, Sisavar
222 Utkramit madhy Vidyalay, Shivapur
223 Utkramit Madhya Vidyalay, Tenduo
224 Prathmik Vidyalay, Dhavapokhar
225 Utkramit madhy Vidyalay, Kudari
226 Utkramit madhy Vidyalay, Thiloi
227 New prathmik vidyalaya gangapur
228 Prathmik Vidyalay, Jalalapur
229 Prathmik Vidyalay, Lili
230 Prathmik Vidyalay, Pali
231 Utkramit Madhya Vidyalay, Bhaluhan
232 Utkramit madhyVidyalay,Nisija
233 Nahar Vibhag Ka Bhavan 184 R. D. chourasi
234 Madhy vidyalay lohandi
235 Prathamik Vidyalay Ramapur
236 Prathamik Vidyalay Mazionv
237 Utkramit madhy Vidyalay Baheri
238 Utkramit madhy Vidyalay Jhali
239 Prathmik Vidyalay, Pandepur
240 Madhya Vidyalay Sabar (Pa0 Bhag)
241 Madhya Vidyalay Sabar (Purwi Bhag)
242 Buniyadi Vidyalay Kharenda
243 Samudayik Bhavan Sonav Purwi Patati
244 Utkramit madhya vidyalaya Bhorayan
245 Prathmik Vidyalay, Tarov
246 Utkramit madhy Vidyalay Punonv
247 Prathmik Vidyalay, Hundari
248 Utkramit madhy Vidyalay, Ahiravn
249 Samudayik Bhavan Uchinar
250 Utkramit madhy Vidyalay, Barali
251 Madhya Vidyalay Amanv (Pa0 Bhag)
252 Madhya Vidyalay Amanv (Purwi Bhag)
253 Utkramit madhy, Vidyalay, Diyari
254 Utkramit madhy Vidyalay Levabondh
255 Utkramit madhy Vidyalay, Baronv
256 Panchayat Bhavan Bhitaribondh
257 Samudayik Bhavan Bhitaribondh
Last Updated on April 04, 2020
Live at 6 PM | Bihar Exit Poll | Chinatamani-Elections.in Exit Poll

Live at 5PM | Bihar Elections - ओवैसी का बुख़ार महागठबंधन को | Sanjay Dixit

Latest Election News and Update

Bihar Exit Poll Unpredictability The Unpredictability of Exit Polls in Bihar Election

The Bihar Election 2020 Exit Polls have failed to give a uniform prediction about the winner. This means that the actual Bihar Election Result 2020 can swing in any direction. Read More…


Bihar Exit Poll 2020 Chintamani Elections.in Exit Poll Predicts NDA’s Victory in Bihar Election 2020

Bihar has voted for the third and final phase of Bihar Election 2020. The result of the Bihar Election 2020 will be announced on 10 November. Prior to that, Chintamani Read More…


BJP Vote Share 2015 Analysis: Compared to Rivals, BJP’s Bihar Vote Share Swelled from 2005

Bihar is a state where the calculations of caste arithmetic and vote share hold tremendous importance for the political parties. Moreover, it can make or break the Bihar election result. Read More…