Track your constituency

Polling Booth in Benipatti Assembly Constituency


List of Polling Booth in Benipatti

Below is a list of all the Polling booths falling under the Benipatti Assembly (Vidhan Sabha) Constituency, Bihar. Given along is the detailed address for each polling booth

Polling Booth No.Polling Booth Name and Address
1Madhya Vidhyalay, Fulvariya Banya Bhag
2Maghya Vighalay Fulavariya naya bhawan
3Prathami Vidhyalay Rajghatta
4Utkramit Madhya Vighalay Maghopur
5Prathamik Vighalay Dhanushi Chanapura
6Kanya Prathamik Vidyalay Barari naya Bhag
7Kanya Prathamik Vidyalay Varari Daya Bhga
8Sanskrit Uchcha Vidyalay, Chanapura Naya Bhag
9Sanskrit Uchcha Vidyalay, Chanapura daya bhag
10Uchcha Vidyalay Basaith
11Panchayat Bhavan, Basaith
12Prathamik Vidyalay Matarahari Ranipur Daya Bhag
13Prathamik Vidyalay, Matarahari Ranipur Baya Bhag
14Utkramit Madhya Vidhalay, Chanapura Pachim Baya Bhag
15Madhya Vidhalay Basaith
16Utkramit Madhya Vidhalay Chanapura
17Siniyar VesikSchool Ladugama
18Utkramit Madhya Vidhalay Vishanpur Baya Bhag
19Utkramit Madhya Vidyalay Vishanapur Daya Bhag
20Prathamik Vidhalay, Bhagavatipur
21Utkramit Madhya Vidyalay, Bagavasa
22Prathamik Urdu Makatab Makiya Baya Bhag
23Prathamik Urdu Makatab Makiya Daya Bhag
24Madhya Vidyalay, Shivanagar Baya Bhag
25Madhya Vidyalay, Shivanagar Daya Bhag
26Siniyar Vesik School Shahapur
27Sarvoday Uchcha Vidyalay, Shahapur
28Prathamik Vidyalay, Chholakadha Daya Bhag
29Prathamik Vidyalay, Chholakadha Baya Bhag
30Utkramit Vidyalay,Medhavan Dayan Bhag
31Utkramit Vidyalay,Medhavan Bayan Bhag
32Utkramit Madhya Vidyalay,Medhavan Madhy Bhag
33Madhya Vidyalay, Najara
34Panchayat Bhavan, Najara
35Prathamik Vidyalay,Gulariya
36Prathamik Vidyalay,Sonahauli Dakshin Rukh Ka Makan Dayan Bhag
37Prathamik Vidyalay,Sonahauli Dakshin Rukh Ka Makan Bayan Bhag
38Prathamik Vidyalay,Sonahauli Dakshin Rukh Ka Makan Bayan Bhag
39Madhya Vidyalay Damodarpur
40Prathmik Vidyalay, Damodarapur
41Utkramit Madhya Vidyalay Ahupur Baya Bhag
42Madhya Vidyalay Ahpur Daya Bhag
43Prathmik Vidyalay Uden
44Madhya Vidyalay Banktta Baya Bhag
45Madhya Vidyalay Banakatta Daya Bhag
46Madhya Vidyalay Pali Baya Bhag
47Madhya Vidyalay Pali Daya Bhag
48Panchayat Bhawan Pali Baya Bhag
49Panchayat Bhavan, Palie daya Bhag
50Prathmik Vidyalay Pali Majhila Tola daya bhag
51Prathamik Vidyalay, Pali Majhila Tola baya bhag
52Prathamik Vidyalay, Pali utar Rukh ka mansion
53Prathamik Vidyalay, Palie Utar Rukh daya bhag
54Madhya Vidyalay, Baliya Baya Bhag
55Madhya Vidyalay, Baliya Dayan Bhag
56Prathamik Vidhalay Ganguli Daya Bhag
57Prathamik Vidyalay, Ganguli Baya Bhag
58Madhya Vidhalay Ganguli Banya Bhag
59Madhya Vidyalay, Ganguli Daya Bhag
60Utkramit Madhya Vidyalay, Andhari Baya Bhag
61Utkarmit Madhay Vidyalay,Andhari Daya Bhag
62Prathamik Vidyalay, Jagat Baya Bhag
63Prathamik Vidyalay, Jagat Daya Bhag
64Urdu Makatab Behata Baya Bhag
65Urdu Makatab Behata Baya Bhag
66Khadi Bhandar Behata
67Kanya Madhya Vidyalay, Behata
68Prathamik Vidyalay Bhathhisher
69Kanya Uchcha Vidyalay Benipatti
70Prakhanda Karyalay Benipatti
71Madhya Vidyalay,Benipatti
72Madhya Vidyalay,Sarisav Bayan Bhag
73Madhya Vidyalay,Sarisav Dayan Bhag
74Halka Kachahari Sarisav Benipatti
75Bhairav PustakalayBarha
76Madhya Vidyalay,Kataiya Baya Bhag
77Madhya Vidyalay,Kataiya Dayan Bhag
78Panchayat Bhavan ,Kataiya
79Uchcha Vidyalay, Benipatti Purab Ka Makan Bayan Bhag
80Uchcha Vidyalay, Benipatti Purab Ka Makan Dayan Bhag
81Uchcha Vidyalay, Benipatti Dakshin Bhag
82Madhya Vidyalay Jarail Baya Bhag
83Madhya Vidyalay Jarail, Daya bhag
84Madhya Vidyalay, Jarail Uttari Bhag
85Salahesh Pustakalay, Jarail
86Chalanta Matadan Kendra Harijan Tola Baraha
87Prathamik Makatab Maghavapatti Bayan Bhag
88Prathamik Makatab Maghavapatti Dayan Bhag
89Prathamik Vidyalay Loharpatti
90Siniyar Besik Skul Akaur waya bhag
91Siniyar Besik Skul, Akaur Daya Bhag
92Panchayat Bhavan ,Rain Basera Akaur
93Prathamik Vidhyalay Kanya Kesuli baya bhag
94Prathamik Vidyalay,Kanya Kesuli Daya
95Madhya Vidyalay Chatara Dakshin Rukh ka Bhawan Bayan Bhag
96Madhya Vidyalay Chatara Dakshin Rukh ka Bhawan Dayan Bhag
97Madhya Vidyalay Chatara Pashchim Rukh ka Bhawan
98Prathamik Vidyalay Akuli
99Madhya Vidyalay Vrahamapura Daya Bhag
100 Madhya Vidyalay Vrahamapura Baya Bhag
101 Prathamik Vidyalay Dumara Baya Bhag
102 Prathamik Vidyalay Dumara Daya BHAG
103 Utkramit Madhya Vidyalay, Karahi
104 Prathamik Vidyalay Navatoli, Karahi
105 Prathamik Vidyalay, Barahi
106 Madhya Vidyalay Nagavas Daya Bhag
107 Madhya Vidyalay Nagavas Baya Bhag
108 Madhya Vidyalay Parajuar Tola Champa Baya Bhag
109 Madhya Vidyalay Parajuar Tola Champa Daya Bhag
110 Sanskrit Vidhyalay Parjuaar
111 Madhya Vidyalay Parajuar Pashchim
112 Utkramit Madhya Vidyalay, Ramnagar uttar rukh ka bhawan
113 Utkramit Madhya Vidyalay,Jatiyahi Parajuar
114 Utkramit Madhya Vidyalay, Dahila
115 Madhya Vidyalay Parajuar Dih Baya Bhag
116 Madhya Vidyalay Parajuar Dih Daya Bhag
117 Utkrmit midel Vidyalay, Danga pashchim Rukh ka bhavan
118 Utkrmit midel Vidyalay, Danga daya bhag West Rukh ka bhavan
119 Halka Kachahari , dhanga
120 Madhya Vidyalay Dhanga Vaya Bhag purav rukh ka bhawan
121 Madhya Vidyalay Dhanga Daya bhag utar rukh ka bhawan
122 Prathamik Vidyalay,Paraul
123 Prathamik Vidyalay,Paraul Vaya Bhag
124 Samudayik Bhawan Paraul
125 Prathamik Vidyalay Ekatara BAYAN BHAG
126 Prathamik Vidyalay Ekatara DAYAN BHGAG
127 Prathamik Vidyalay Zozi BAYAN BHAG
128 Prathamik Vidyalay zozi DAYAN BHAG
129 Madhya Vidyalay Navakarahir Rukh Ka Makan DAYAN BHAG
130 Madhya Vidyalay Navakarahi Purab Rukh Ka Makan
131 Madhya Vidyalay Navakarahi baya bhag
132 Madhya Vidyalay Navakarahi Daya Bhag
133 Harijan Dalan Budhaban
134 Anganbadi Kendra No.-147, Budhban
135 Harijan Dalan krahi Musahari Tola
136 Panchayat Bhavan Ghakajari
137 Prathamik Vidyalay, Navatoli Baya bhag
138 Prathamik Vidyalay, Navatoli Daya bhag
139 Madhya Vidyalay Dhakjari Baya bhag
140 Madhya Vidyalay Dhakajari Daya bhag
141 Prathamik Vidyalay,Chananapura
142 Prathamik Vidyalay, Urdu Erua
143 Prathamik Vidyalay,Bhaduli Brahamotara
144 Prathamik Vidyalay,Atarauli purav rukh ka makan Dayan Bhag
145 Prathamik Vidyalay,Atarauli purav rukh ka makan Bayan Bhag
146 Prathamik Vidyalay,Bhaduli Dakshin Rukh ka Makan
147 Nawsrijit Prathmik Vidhyalay Parkauli Mushahari
148 Prathamik Vidyalay,Arer Tola Vishanapur
149 Prathamik Vidyalay,Badhuliya
150 Prathamik Vidyalay Bichakhana
151 Prathamik Vidyalay,Jamuari Pachim
152 Utkarmit Madhay Vidyalay,JamuariPURAV BHAG
153 Uchcha Vidyalay,Arer Utar Kona Navanirmit Bhavan Bayan Bhag
154 Uchcha Vidyalay,Arer Utar Kona Navanirmit Bhavan Dayan Bhag
155 Uchcha Vidyalay,Arer Purab Rukh Ke BhavanBAYAN BHAG
156 Uchcha Vidyalay,Arer Purab Rukh Ke Bhavan MeDAYAN BHAG
157 Upadakaghar Arer
158 Siniyar Vesik Skul,Arer DAYA BHAG
159 Siniyar Vesik Skul ,Arer DAYA BHAG
160 Prathamik Vidyalay,Kushamaul
161 Prathamik Vidyalay Balain Daya Bhag
162 Prathamik Vidyalay Balain Pashchim Bayan Bhag
163 Madhya Vidyalay Nagadah Balain Bayan Bhag
164 Madhya Vidyalay Nagadah Daya Bhag
165 Madhya Vidyalay Nagadah Bayan Bhag
166 Panchayat Bhavan, Nagdaha Bayan Bhag
167 Urde makatab Mureth Daya bhag
168 Urde makatab Mureth Daya bhag
169 Madhya Vidyalay, Narahi Daya bhag
170 Madhya Vidyalay, Narahi Daya bhag
171 Prathamik Vidyalay, Mureth
172 Rashamani Pustakalay Vidyalay Vijalapura
173 Samudayik Bhavan Bijalapura
174 Prathamik vidyalay vijalapura daya bhag
175 Prathamik vidyalay vijalapura daya bhag
176 Utkramit Midal Vidyalay Pauna daya Bhag
177 Utkramit Midal Vidyalay Pauna Daya Bhag
178 Rajakiy Prathamik Makatb mirjapur Tole Pokharauni
179 Panchayat Sachiwaly Bhavan Maharaji Pokhar Kapasiya
180 Madhya Vidyalay, Rathu Daya
181 Madhya Vidyalay, Radh Baya
182 Chaupal Bhavan Radh Madhya Vidyalay,Ke prangan me
183 Prathamik Vidyalay, Balua Tole Radh
184 Prathamik Vidyalay, Malamal Pashchim Baya Bhag
185 Prathamik Vidyalay, Malamal Pashchim Baya
186 Prathamik Vidyalay, Purasauliya
187 Prathamik Vidyalay, Purasauliya Dakshinavari Tol
188 Prathamik Vidyalay, Purasauliya Puravari Tole Daya Bhag
189 Prathamik Vidyalay, Purasauliya Puravari Tole Baya Bhag
190 Madhya Vidyalay, Varadepur Daya Bhag
191 Madhya Vidyalay, Varadepur Baya
192 Narar Pustakalay Narar
193 Prathamik Vidyalay Narar Madhubani Tol
194 Utkramit Madhaya Vidyalaya Nara Pustkalaya
195 Madhya Vidyalay,Narar
196 Prathamik Vidyalay , Navatoli Kalikapur
197 Prathamik Vidyalay, Bharatapati
198 Prathamik Vidyalay, Bharatapatti
199 Madhya Vidyalay ,Kalikapur
200 Panchayat Bhavan, Kalikapur
201 Madarasa Fulkaniyan bayan purab
202 Madarsa Fulkaniyan Purab
203 Madarsa Fulkaniyan Madhya Purab
204 Madhya Vidyalay, Malamal Baya
205 Madhya Vidyalay, Malamal Daya
206 Prathamik Kanya Makatab Dakshinavari Tol Malamal Baya Bhag
207 Prathamik Kanya Makatab Dakshinavari Tol Malamal dayan
208 prathmik vidyalay jahda malmal bayan
209 Prathamik Vidyalay, Jahda Malmal Dayan
210 Prathamik Vidyalay, Kaluahi
211 Prathamik Vidyalay, Haripur Maltol Bayan
212 Prathmik Vidyalay, Haripur Maltol Dayan
213 Uchcha Vidyalay,Kaluahi
214 Prathamik Vidyalay, Haripur Dih Tol
215 Panchayat Bhavan Haripur Dih Tol
216 Prathamik Vidyalay Haripur Bakasi Tol
217 Urdu Makatab Kajitol Bayan bhag
218 Urdu Makatab Kajitol
219 Madhya Vidyalay , Haripur Gaudidas Tol
220 Prathamik Vidyalay, Shubhankarapur
221 Prathamik Vidyalay, Shubhankarapur
222 Prathamik Vidyalay, Kayota
223 Madhay Vidyalay, Loha
224 Prathamik Vidyalay, Loha
225 Prathamik Vidyalay,Dokahar
226 Prathamik Vidyalay, Belahi
227 Prathamik Vidyalay, Belahi,
228 Prathamik Vidyalay, Madhepur
229 Prathamik Vidyalay, Madhepur
230 Prathamik Vidyalay, Madhepur
231 Prathamik Vidyalay, Dayal Pali
232 Madhya Vidyalay ,Kapriya
233 Madhya Vidyalay Pali Mohan
234 Madhya Vidyalay Pali Mohan
235 Prathamik Vidyalay Karapur
236 Prathamik Vidyalay, Karapur
237 Uchcha Vidyalay,Bhalani Bayan
238 Panchayat Bhavan, Karamauli
239 Prathamik Vidyalay,Dostapur
240 Anusuchit Jati Chaupal Bhavan Dostapur Darshaniya Pokhar
241 Madhya Vidyalay, Karamauli
242 Uchcha Vidyalay,Bhalani dayan
Last Updated on April 04, 2020
Live at 6 PM | Bihar Exit Poll | Chinatamani-Elections.in Exit Poll

Live at 5PM | Bihar Elections - ओवैसी का बुख़ार महागठबंधन को | Sanjay Dixit

Latest Election News and Update

Bihar Exit Poll Unpredictability The Unpredictability of Exit Polls in Bihar Election

The Bihar Election 2020 Exit Polls have failed to give a uniform prediction about the winner. This means that the actual Bihar Election Result 2020 can swing in any direction. Read More…


Bihar Exit Poll 2020 Chintamani Elections.in Exit Poll Predicts NDA’s Victory in Bihar Election 2020

Bihar has voted for the third and final phase of Bihar Election 2020. The result of the Bihar Election 2020 will be announced on 10 November. Prior to that, Chintamani Read More…


BJP Vote Share 2015 Analysis: Compared to Rivals, BJP’s Bihar Vote Share Swelled from 2005

Bihar is a state where the calculations of caste arithmetic and vote share hold tremendous importance for the political parties. Moreover, it can make or break the Bihar election result. Read More…