Track your constituency
Samajwadi party (SP) Star Campaigners for Gujarat Assembly Election 2017


Samajwadi party (SP) Star Campaigners List for Phase - I

S.NoName
1Shri Akhilesh yadav
2Shri Kirenmya Nanda
3Shri Mohd Azam khan
4Shri Naresh Aggarwal
5Shri Vishember Prasad Nisaad
6Shri Naresh Uttam patel
7Shri Surendra Singh Yadav
8Shri Abu Asim Azami
9Shri Rakesh Pal
10Shri Arun Verma
11Shri Jagdev Singh Yadav
12Shri Vikash Yadav
13Shri Pradeep Tiwari
14Shri Rajesh Yadav Raju
15Shri Sanjay Lathar
16Shri sunil singh Sajjan
17Shri Rajpal Kyashap
18Shri Kiren Kansara
19Shri Dev Kumar yadav
20Shri Ashok Dev


Samajwadi party (SP) Star Campaigners List for Phase - II

S.NoName
1Shri Akhilesh yadav
2Shri Kirenmya Nanda
3Shri Mohd Azam khan
4Shri Naresh Aggarwal
5Shri Vishember Prasad Nisaad
6Shri Naresh Uttam patel
7Shri Surendra Singh Yadav
8Shri Abu Asim Azami
9Shri Rakesh Pal
10Shri Arun Verma
11Shri Jagdev Singh Yadav
12Shri Vikash Yadav
13Shri Pradeep Tiwari
14Shri Rajesh Yadav Raju
15Shri Sanjay Lathar
16Shri sunil singh Sajjan
17Shri Rajpal Kyashap
18Shri Kiren Kansara
19Shri Dev Kumar yadav
20Shri Ashok Dev


Last Updated on : November 29, 2017